Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
529/62/0 Parafia pod wezwaniem Świętego Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim 1546-1784 0 rozwiń
Zbiór dokumentów papierowych i pergaminowych podczas opracowania został podzielony na dwie serie. Na pierwszą serię składają się dokumenty zawierające sygnatury kancelaryjno-archiwalne, co pozwoliło na odtworzenie układu nadanego przez odbiorcę dokumentów. W drugiej serii, w której skład wchodzą trzy jednostki, układ chronologiczny został nadany przez osoby opracowujące zbiór. Zawartość obu serii jest dość jednolita. Największą grupę dokumentów pod względem tematycznym stanowią nadania, darowizny oraz ich potwierdzenia i ilości 10 sztuk. W zbiorze występują trzy dokumenty ustanawiające w parafii odpust oraz trzy erygujące ołtarz wraz z ustanowieniem odpustu. W skład zbioru wchodzą także dwa dokumenty biskupów Włoskich na mocy których przekazano relikwie do parafii Nowomiejskiej. Pozostałe pojedyncze dokumenty to: dyspensa proboszcza, polecenie królewskie, wyciąg z akt sądowych oraz oświadczenie Rady Miasta. Liczba jednostek w zespole: 23