Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
345/2/0 Parafia ormiańskokatolicka p.w. Świętego Kajetana w Tyśmienicy 1701-1944 0 rozwiń
Materiały archiwalne z lat 1701-1944 podzielono na trzy serie: akta administracyjne (23 j.a.), akta majątkowe i finansowe (11 j.a.) oraz metrykalia i spisy parafian (7 j.a) oraz podserie tematyczne. Poza seriami: 1 j.a. (Varia). Wszystkie zachowane księgi metrykalne i zapowiedzi z lat 1773-1942 znajdują się w „Zbiorze ksiąg stanu cywilnego i zapowiedzi przedślubnych parafii ormiańskokatolickich z dawnych Kresów Rzeczpospolitej”, seria „Parafia ormiańskokatolicka w Tyśmienicy”. Liczba jednostek w zespole: 42
345/4/0 Zbiór fotografii 1856-2006 0 rozwiń
Zbiór tworzą fotografie dotyczące kilku zasadniczych zagadnień, które stanowią serie w zbiorze. Największą serią jest część fotografii rodzinnych, przy czym fotografie dotyczą kilkudziesięciu rodzin – wyodrębniono 65 podserii dotyczących poszczególnych rodzin. Fotografie rodzinne obejmują zarówno zdjęcia legitymacyjne, portrety, fotografie sytuacyjne, pozowane. Szczególnie licznie reprezentowane są rodziny: Jakubowiczów (w tym dużo zdjęć prof. Antoniego Jakubowicza), Bohosiewiczów, Łukasiewiczów i Romanowiczów. Należy podkreślić, że około 30% zdjęć przedstawia osoby nierozpoznane. Część fotografii ukazuje grupy ludzi obejmujące kilka rodzin w różnych okolicznościach. Kilka jednostek inwentarzowych dotyczy uroczystości religijnych lub państwowych. Odrębną grupę stanowią fotografie przedstawiające krajobrazy, architekturę i sztukę. Szczególnie liczna i bogata jest dokumentacja dwóch ważnych kościołów ormiańskich: katedry we Lwowie i kościoła w Stanisławowie. Obejmuje ona zarówno widoki zewnętrzne, wnętrza, detale architektoniczne, rzeźby, w różnych okolicznościach, także podczas konserwacji. Pełne zestawienie serii i podserii przedstawia się następująco: 1.fotografie rodzinne (388 jednostek) 1.1.Agopsowiczowie (4) 1.2.Amirowiczowie (7) 1.3.Augustynowiczowie (2) 1.4.Axentowiczowie (1) 1.5.Barączowie (1) 1.6.Bleimowie (2) 1.7.Bohosiewiczowie (20) 1.8.Burzmińscy (1) 1.9.Czabańscy (1) 1.10.Czeczowie (6) 1.11.Dawidowiczowie (3) 1.12.Donigiewiczowie (3) 1.13.Gabryczewscy (1) 1.14.Hołubaszowie (1) 1.15.Isakiewiczowie (1) 1.16.Jakubowiczowie (129) 1.17.Janowiczowie (5) 1.18.Kaftadzianowie (1) 1.19.Kapri (2) 1.20.Keworkianowie (1) 1.21.Kiepurowie (1) 1.22.Kordysowie (1) 1.23.Krzysztofowiczowie (6) 1.24.Kulczyccy (1) 1.25.Lenartowscy (1) 1.26.Łukasiewiczowie (34) 1.27.Majerowie (2) 1.28.Makowieccy (1) 1.29.Manugiewiczowie (3) 1.30.Marcowie (1) 1.31.Mikulowie (8) 1.32.Mitkiewiczowie (16) 1.33.Mojzesowiczowie (10) 1.34.Moroziewiczowie (1) 1.35.Nowiccy (1) 1.36.Ohankowie (5) 1.37.Olszyńscy (2) 1.38.Osadca (2) 1.39.Petrowiczowie (10) 1.40.Piramowiczowie (7) 1.41.Pniewscy (3) 1.42.Romanowiczowie (25) 1.43.Romaszkanowie (5) 1.44.Schumanowie (2) 1.45.Stefanowiczowie (5) 1.46.Teodorowiczowie (4) 1.47.Torosiewiczowie (11) 1.48.Tunikowscy (1) 1.49.Wartanowiczowie (1) 1.50.Wczelakowie (5) 1.51.Wojsterowiczowie (3) 1.52.Wróblewscy (1) 1.53.Wyżykowscy (1) 1.54.Zadurowiczowie (4) 1.55.Znamirowscy (1) 1.56.Czechowiczowie (3) 1.57.Hunanianowie (1) 1.58.Wierzchlejscy (1) 1.59.Heberowie (1) 1.60.Negruszowie (1) 1.61.Roszkowie (1) 1.62.Bobrowie (1) 1.63.de Laveaux (0) 1.64.Piotrowiczowie (1) 1.65.Bogdanowiczowie (1) 2.wydarzenia, uroczystości (18) 2.1.uroczystości religijne (w tym odpusty) (8) 2.2.święta państwowe (1) 2.3.uroczystości inne (m.in. kulturalne, społeczne) (9) 3.zdjęcia grupowe - z różnych rodzin (63) 3.1.zdjęcia szkolne (12) 3.2.fotografie wielorodzinne (28) 3.3.księża - fotografie grupowe (23) 4.krajobrazy, architektura (18) 4.1.krajobraz (4) 4.2.architektura (14) 5.nierozpoznane (158) 5.1.nierozpoznane osoby (70) 5.2.nierozpoznane grupy (82) 5.3.sceny rodzajowe (6) Liczba jednostek w zespole: 674
345/5/0 Zbiór obrazów 1501-1998 0 rozwiń
Najstarszy obraz zbioru datowany jest na XVI-XVII w., najmłodsze powstały w 1998 r. Zbiór podzielono na serie związane z tematyką ewidencjonowanych dzieł (sztuka sakralna, sztuka niesakralna i portrety). W serii „sztuka sakralna” wyodrębniono cztery podserie. Są to: sceny biblijne (34 jednostki), wizerunki świętych (37 jednostek), sceny alegoryczne (5 jednostek) oraz pejzaż, architektura, sceny rodzajowe (2 jednostki). Sztukę niesakralną reprezentuje tylko jedna jednostka. W kolekcji znajduje się 29 portretów. Wśród zidentyfikowanych twórców występują m.in: Teodor Axentowicz, Leon Wyczółkowski, Stanisław Lentz i Stanisław Bober. Technika wykonania: dominuje malarstwo olejne (na płótnie, na desce i zasługujące na szczególną uwagę - na koźlej skórze) oraz grafika. Ze względu na czytelność rejestru obrazy dwustronne zewidencjonowano jako dwie jednostki pod różnymi tytułami, zaznaczając w uwagach tytuł drugiego obrazu. Liczba jednostek w zespole: 109
345/9/0 Zbiór ksiąg stanu cywilnego i zapowiedzi przedślubnych parafii ormiańskokatolickich z dawnych Kresów Rzeczpospolitej 1700-1953 2778 rozwiń
Zbiór obejmuje materiały archiwalne z lat 1700-1953. Zbiór podzielono na serie odpowiadające siedzibom parafii. Seria 1: Parafia ormiańskokatolicka w Czerniowcach - 3 j.a. z lat 1861-1932 Seria 2: Parafia ormiańskokatolicka w Horodence - 10 j.a. z lat 1707-1945 Seria 3: Parafia ormiańskokatolicka w Kutach - 7 j.a. z lat 1779-1953 Seria 4: Parafia ormiańskokatolicka w Łyścu - 3 j.a. z lat 1917-1942 Seria 5: Parafia ormiańskokatolicka w Stanisławowie - 17 j.a. z lat 1700-1945 Seria 6: Parafia ormiańskokatolicka w Tyśmienicy - 6 j.a. z lat 1773-1922 Liczba jednostek w zespole: 46
345/10/0 Zbiór ksiąg rękopiśmiennych 1600-1939 0 rozwiń
Zbiór zawiera następujące serie ksiąg: 1) Rękopisy ormiańskie (52 księgi z lat 1600-1938), 2) Rękopisy łacińskie (22 księgi z lat 1600-1906), 3) Rękopisy polskie (7 ksiąg z lat 1771-1939), 4) Rękopisy inne (6 ksiąg z lat 1600-1938) Liczba jednostek w zespole: 87
345/11/0 Zbiór dokumentów pergaminowych 1388-1901 0 rozwiń
Zbiór zawiera przywilej Władysława Jagiełły z 1388 r. zezwalający na utworzenie biskupstwa ormiańskiego we Lwowie oraz dokumenty papieskie. Liczba jednostek w zespole: 11
345/13/0 Spuścizna Stanisława Donigiewicza 1800-2012 0 rozwiń
1 Materiały ks. Dionizego Kajetanowicza 1886-1962 (50 j.a.) 1.1 Dokumenty osobiste i korespondencja 1898-1954 (5 j.a.) 1.2 Teksty religijne i wiersze 1905-1962 (22 j.a.) 1.3 Inne 1886-1944 (23 j.a.) 2 Materiały Stanisława Donigiewicza 1800-2012 (75 j.a.) 2.1 Korespondencja 1955-2012 (47 j.a.) 2.2 Inne 1800-2012 (29 j.a.) 3 Fotografie 1900-1975 (79 j.a.) 4 Książki 1895-1994 (57 j.a.) 5 Muzealia 1919-1970 (17 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 246
345/16/0 Spuścizna Panien Benedyktynek Ormiańskich ze Lwowa 1701-2017 0 rozwiń
Spuścizna Panien Benedyktynek Ormiańskich ze Lwowa to zespół otwarty, na który składa się 31 jednostek aktowych, fotograficznych i muzealnych, otrzymanych w darze od Sióstr Benedyktynek z Wołowa. Wśród muzealiów, na szczególną uwagę zasługuje kolekcja 7 portretów ksień lwowskich, pełniących swoje obowiązki w latach 1710-1839, a także XVIII-wieczny obraz Matki Boskiej. W zespole znajdują się również kopie cennych fotografii, obrazujących przede wszystkim przedwojenne życie szkoły prowadzonej przez Siostry we Lwowie. Liczba jednostek w zespole: 31
345/18/0 Dekanat stanisławowski oraz parafia ormiańskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Stanisławowie 1690-1990 0 rozwiń
W skład zespołu wchodzą dokumenty, fotografie, materiały ulotne oraz publikacje i opracowania (245 jednostek). Zawartość podzielono na dwie główne serie: "Dekanat w Stanisławowie" oraz "Kościół i parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Stanisławowie". Seria pierwsza zawiera 30 jednostek podzielonych w ramach podserii na korespondencję przychodzącą, wychodzącą, pomoce kancelaryjne oraz wizytacje dziekańskie. Serię drugą (215 jednostek) podzielono na podserie: 1/ akta dotyczące działalności administracyjnej i duszpasterskiej, 2/ metrykalia, 3/ spisy ludności, 4/ materiały do dziejów kościoła, historii regionu, osób i rodzin, 5/ Cudowny Obraz Matki Boskiej Łaskawej 6/ organizacje przykościelne. Pierwsza podseria obejmuje m.in. liczne inwentarze kościoła (najstarszy datowany na 1690 r.), a także akta dotyczące fundacji mszalnych i legatów. Wśród metrykaliów znajdują się archiwalia niezwykle cenne dla badań genealogicznych, m.in. protokoły przedślubne oraz dokumenty konieczne do zawarcia małżeństwa (alegata) nadsyłane do parafii, korespondencja w sprawach uzyskania odpisów metryk, informacje o zgonach i urodzeniach. Podseria "Cudowny Obraz Matki Boskiej Łaskawej" zawiera m.in. materiały dotyczące uroczystości koronacji obrazu w 1937 r. (wśród nich dwa unikatowe albumy fotograficzne) oraz "Liber miraculorum imaginis Beatae Virginis Mariae in Ecclesia Armenorum Stanislaopoli ab anno 1742" czyli księgę, w której spisywanie cudów rozpoczął proboszcz Jakub Manugiewicz w 1742 r. Wszystkie przechowywane w Fundacji księgi metrykalne i zapowiedzi z parafii w Stanisławowie znajdują się w zbiorze: „Zbiór ksiąg stanu cywilnego i zapowiedzi przedślubnych parafii ormiańskokatolickich z dawnych Kresów Rzeczpospolitej”. Liczba jednostek w zespole: 245
345/19/0 Starodruki 1501-1800 0 rozwiń
Zbiór „Starodruki” zawiera 386 jednostek w językach: łacińskim, niemieckim, włoskim, francuskim, ormiańskim, greckim, hebrajskim i polskim, drukowanych we Włoszech, Francji, Niemczech, Holandii, Szwajcarii i Polsce. Większość druków to publikacje rzadkie, jeżeli nie unikatowe. Ze względu na bardzo zły stan zachowania niektórych jednostek, nie jest możliwe ustalenie tytułów niektórych druków (w takich przypadkach tytuł stanowią pierwsze zapisy na zachowanych stronach), a także innych informacji, takich jak autor i szczegóły wydawnicze. W rubryce "Znak teczki" podano, jeżeli się zachowała, sygnaturę pochodzącą z biblioteki stanisławowskiej. Najstarsze datowane dzieło to, wydany w Bazylei w 1544 r. „Onomasticon propriorum nominum, virorum, mulierum, sectarum, populorum, idolorum, syndrum, ventorum, vabium, marium, fluviorum, montium, et reliquorum ….” autorstwa znanego szwajcarskiego bibliografa i bibliofila Konrada Gesnera. Kolekcja obejmuje bogaty zbiór poloników (ponad 100 pozycji). Najstarsze wśród nich dzieła to wydane: w języku łacińskim, w Krakowie w 1620 r., „Practicarum observationum ex iure civili et saxonico... centuria prima” autorstwa Andrzeja Lipskiego, biskupa krakowskiego i kanclerza wielkiego koronnego oraz w języku polskim, w drukarni Schedla także w Krakowie, w 1674 r. „Arka Testamentu zamykająca w sobie kazania niedzielne całego roku na dwie części rozdzielone” Szymona Starowolskiego kantora tarnowskiego, kaznodziei i pisarza politycznego. W zbiorze znajduje się również kilkanaście druków ormiańskich, m.in. wydane: w 1692 r. w Amsterdamie „Շարակնոց” (Hymnarz), w 1704 r. w Wenecji „Խրատականք եւ հոգեշահք քարոզք” (Upominające i zbawienne dla duszy kazania), w 1726 r. „Գիրք աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ հոգեկիր հռետորի” (Księga modlitw świętego Grzegorza z Nareku, natchnionego mówcy). Wiele książek pochodzi z drukarni jezuickich, wśród nich dzieła jezuitów polskich (Jerzy Gengell, Piotr Skarga, Teofil Rutka, Stefan Poniński) oraz innych narodowości (Diego da Celada, Vincent Houdry, Matthias Faber, Louis Bourdaloue, Jean Crasset). Część zbioru stanowi z pewnością spuściznę po zlikwidowanym klasztorze stanisławowskim Trynitarzy, a wśród nich, wydany we Lwowie nakładem drukarni klasztornej podręcznik „Compendium antilogiarum seu contradictionum apparenter talium Sacrae Scripturae…” autorstwa Mariana Sikorskiego od św. Stanisława, trynitarza i historyka zakonu. Prawie połowa kolekcji wymaga pilnej konserwacji. Liczba jednostek w zespole: 386
345/20/0 Archiwum rodziny Mikuli 1846-2016 0 rozwiń
W skład zespołu wchodzą dokumenty, korespondencja, materiały fotograficzne oraz fotografie. Dokumentacja aktowa to przede wszystkim spuścizna Karola Mikulego (1821-1897), jego syna Fryderyka (1876-1957) oraz korespondencja zony Fryderyka - Haliny z Czachowskich oraz ich córek Romany i Marii. Na uwagę zasługują cenne materiały genealogiczne, zwłaszcza, napisana w 1935 r. w języku niemieckim „Kronika rodziny Mikulich” autorstwa Stefana Mikulego (1864-1940), której część dostępna jest po polsku. W serii „Fotografie” wyodrębniono podserię „Fotografie rodzin skoligaconych” zawierającą wizerunki Olgi Sobbs oraz członków rodzin Petrino, Skublickich, Czachowskich (Halina z Czachowskich Mikuli, wnuczka spokrewnionego z Chopinem Dionizego Czachowskiego, pułkownika i naczelnika powstania styczniowego w Sandomierskiem, była żoną Fryderyka). "Archiwum rodziny Mikulich: jest zespołem otwartym. Liczba jednostek w zespole: 34
345/21/0 Archiwum rodziny Nikorowiczów 1883-1999 0 rozwiń
„Archiwum rodziny Nikorowiczów” obejmuje 18 jednostek, podzielonych na dwie serie: Ignacy Nikorowicz (15 ja.) i Józef Nikorowicz (3 j.a.) oraz jedną j.a. poza serią (dotyczy Mikołaja Nikorowicza). Wśród archiwaliów znajdują się nieliczne fotografie rodzinne, teksty, dokumenty osobiste, a także korespondencja z Zofią Bochenkową (prawdopodobnie siostrzenica Ignacego) oraz Zofią i Aldoną Kwaśniewskimi. Pokrewne materiały znajdują się w Bibliotece Ossolineum we Wrocławiu. Liczba jednostek w zespole: 19