Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
31/1241/0 Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" przy Wojewódzkiej Spóldzielni Spożywców "Społem" w Nowym Sączu 1980 - 1981 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
31/1242/0 Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" przy Oddziale Zarządu Organizacji Dostaw "Intermat" w Starym Sączu 1981 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
31/1243/0 Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" przy Urzędzie Gminy w Łukowicy 1981 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
31/1244/0 Koło Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Rolników Indywidualnych w Łukowicy 1980 - 1981 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
31/1245/0 vacat - Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" przy Narodowym Banku Polskim Oddział w Rabce - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3658 Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" przy Narodowym Banku Polskim Oddział w Rabce 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
31/1246/0 vacat - Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Państwowy Oddział w Zakopanym - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3659 Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Państwowy Oddział w Zakopanym 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
31/1247/0 vacat - Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Piekielniku - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3660 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Piekielniku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
31/1248/0 Sąd Okręgowy w Nowym Sączu [1876] 1940 - 1944 [1964] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 448
31/1249/0 Sąd Okręgowy w Nowym Sączu [1878] 1945 - 1950 [1965] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2834
31/1250/0 vacat - Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Zubrzycy Górnej - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3661 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Zubrzycy Górnej 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
31/1251/0 vacat - Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Szaflarach - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3662 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Szaflarach 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
31/1252/0 vacat - Urząd Gminy Szaflary w Szaflarach - przekazano do Archiwum Narodowego w Krakowie zespół nr 29/3663 Urząd Gminy Szaflary w Szaflarach 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
31/1253/0 Urząd Gminy Sękowa w Sękowej 1973 - 1990 [1991] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 299
31/1254/0 Gminna Rada Narodowa w Sękowej 1973 - 1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 186
31/1255/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sękowej 1977 - 1980 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
31/1256/0 Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Sękowej 1977 - 1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
31/1257/0 Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Sękowej 1973 - 1978 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
31/1258/0 Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nowym Sączu 1985 - 1992 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
31/1259/0 Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej 1958 - 2000 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 165
31/1260/0 Gromadzki Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Przyszowej 1967 - 1970 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 1 241 do 1 260 z 1 378 wpisów.