Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
33/238/0 Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Czchowie 1946 - 1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22
33/239/0 Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Dąbrowie Tarnowskiej 1925 - 1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 30
33/240/0 Państwowe Liceum Administracyjno-Handlowe w Szczucinie 1940 - 1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 92
33/241/0 Technikum Administracyjno-Gospodarcze w Szczurowej [1939] 1945 - 1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 77
33/242/0 Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa w Szczurowej 1946 - 1956 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 30
33/243/0 Prywatna Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego SS. Urszulanek w Tarnowie 1921 - 1953 0 rozwiń
I. Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie SS Urszulanek w Tarnowie Katalogi główne 1921-1934 (sygn. SN.U.1-13) Katalogi okresowe 1927-1934 (sygn. SN.U.14-21) Katalogi klasowe 1921-1927 (sygn. SN.U.22-26) Protokoły egzaminu dyplomowego na nauczycieli szkół powszechnych 1930-1934 (sygn. SN.U.27-32) Bruliony dyplomów abiturientek w seminarium 1929-1930 (sygn. SN.U.33) Protokół egzaminu pisemnego i dyplomy na nauczyciela szkół powszechnych1930-1931 (sygn. SN.U.34) Dyplomy na nauczyciela szkół powszechnych 1931-1935 (sygn. SN.U.35-38) Świadectwa dojrzałości 1925-1929 (sygn. SN.U.39-42) Protokoły egzaminu dojrzałości 1925-1926 (sygn. SN.U.43) Protokoły egzaminu pisemnego 1926-1929 (sygn. SN.U.44-46) Protokoły egzaminu dojrzałości 1928-193 (sygn. SN.U.47-49) Egzaminy wstępne na wyższe kursy1922-1923 (sygn. SN.U.50) II. Prywatna Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego SS Urszulanek w Tarnowie Katalogi okresowe 1948-1953 (sygn. SN.U.51-67) Katalogi główne 1948-1953 (sygn. SN.U.68-84) Chronologiczny spis dokumentów zliwwidowanego LO SS Urszulanek w Tarnowie 1953 (sygn. SN.U.85) Liczba jednostek w zespole: 85
33/244/0 Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie im. bł. Kingi w Tarnowie 1919 - 1936 0 rozwiń
Katalogi główne 1921-1930 (sygn. 33/244/1-9) Katalogi główne Seminarium i Szkoły Ćwiczeń 1930-1935 (sygn. 33/244/10-14) Katalogi okresowe Seminarium i Szkoły Ćwiczeń (sygn. 33/244/15-19) Katalogi podręczne Szkoły Ćwiczeń 1929-1932 (sygn. 33/244/20-25) Katalogi podręczne Seminarium i Szkoły Ćwiczeń 1932-1935 (sygn. 33/244/26-28) Protokoły egzaminu dojrzałości 1920-1936 (sygn. 33/244/29-40) Księga protokołów konferencyjnych i spraw szkolnych 1919-1935 (sygn. 33/244/41) Liczba jednostek w zespole: 41
33/245/0 Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie im. Jana Śniadeckiego w Tarnowie 1897 - 1939 0 rozwiń
Katalogi główne 1917-1936 (sygn. PSNM.Ś. 1-14) Katalogi okresowe 1925-1936 (sygn. PSNM.Ś. 15-21) Protokoły egzaminu dojrzałości 1916-1930 (sygn. PSNM.Ś. 22-27) Protokoły egzaminu dyplomowego na nauczyciela szkół powszechnych i dyplomy na nauczycieli 1931-1936 (sygn. PSNM.Ś. 28-30) Protokoły egzaminów z robót ręcznych kobiecych 1897-1923 (sygn. PSNM.Ś. 31) Dokumenty dotyczące służby nauczycielskiej i grona nauczycielskiego 1923-1930 (sygn. PSNM.Ś. 32) Statystyka kursów nauczycielskich, pisma okólne, fragment kroniki 1919-1939 (sygn. PSNM.Ś. 33) Katalogi okresowe Szkoły Ćwiczeń przy PSNM w Tarnowie 1917-1925 (sygn. PSNM.Ś. 34-37) Katalogi główne Szkoły Ćwiczeń przy PSNM w Tarnowie 1925-1929 (sygn. PSNM.Ś. 38-40) Katalogi klasowe Szkoły Ćwiczeń przy PSNM w Tarnowie 1930-1933 (sygn. PSNM.Ś. 41-42) Liczba jednostek w zespole: 42
33/246/0 Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie im. św. Jadwigi w Tarnowie 1919 - 1953 0 rozwiń
Katalogi klasowe 1919-1924 (sygn. PSNŻ.J.1-5) Katalogi główne 1924-1947 (sygn. PSNŻ.6-43) Katalogi okresowe 1926-1930 (sygn. PSNŻ.44-62) Katalog główny 1929-1930 (sygn. PSNŻ.63 Katalogi okresowe1930-1947 (sygn. PSNŻ.64-84) Protokoły egzaminów dojrzałości1927-1928 (sygn. PSNŻ.85) Świadectwa ukończenia gimnazjum1936-1938 (sygn. PSNŻ.86-87) Świadectwa dojrzałości1938-1939 (sygn. PSNŻ.88) Świadectwa ukończenia LO 1946 (sygn. PSNŻ.89) Świadectwa dojrzałości oraz świadectwa ukończenia gimnazjum 1948 (sygn. PSNŻ.90) Świadectwa dojrzałości 1947 (sygn. PSNŻ.91) Protokół egzaminu dojrzałości w LO 1938-1939 (sygn. PSNŻ.92) Protokoły egzaminów klasy IV 1946 (sygn. PSNŻ.93) Protokoły egzaminu dojrzałości 1947-1953 (sygn. PSNŻ.94-98) Kopie metryk, zaświadczeń, oraz inne pisma dotyczące uczennic 1937-1938 (sygn. PSNŻ.99) Liczba jednostek w zespole: 99
33/247/0 Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie z prawem publ. w Tarnowie 1912 - 1921 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
33/248/0 Państwowy Wyższy Kurs Nauczycielski popołudniowy w Tarnowie 1939 - 1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 95
33/249/0 Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących Ministerstwa Obrony Narodowej w Tarnowie 1955-1962 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
33/250/0 Technikum Administracyjno-Handlowe w Wojniczu 1945 - 1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 38
33/251/0 Zasadnicza Szkoła Metalowo-Drzewna w Wojniczu 1950 - 1956 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 19
33/252/0 Państwowe Liceum Handlowe w Wojniczu 1948 - 1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
33/253/0 Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne Ogólnokształcące w Wojniczu 1945 - 1948 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
33/254/0 Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne Gminy Wiejskiej w Zakliczynie 1944 - 1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 18
33/255/0 Gimnazjum Żeńskie Zgromadzenia Najświętszego Serca w Zbylitowskiej Górze 1924 - 1948 0 rozwiń
Katalogi okresowe 1924-1948 (sygn. GZ.Zb.G.1-16) Katalogi główne 1924-1948 (sygn. GZ.Zb.G.17-32) Protokoły egzaminó dojrzałości 1925-1933 (sygn. GZ.Zb.G.33-35) Protokoły egzaminów dojrzałości, duplikaty świadectw dojrzałości i świadectw ulończenia Gimnazjum 1926-1948 (sygn. GZ.Zb.G.36) Liczba jednostek w zespole: 36
33/256/0 Prywatna Szkoła Gospodarstwa Domowego w Zbylitowskiej Górze 1957 - 1962 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
33/257/0 Zasadnicza Szkoła Metalowa w Żabnie 1946 - 1955 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 43
Wyświetlanie 241 do 260 z 825 wpisów.