Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
7/279/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Mogilnie 1961 - 1961 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
7/280/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Mogilnie 1965 - 1965 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 17
7/281/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Mogilnie 1969 - 1969 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 27
7/282/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Zninie 1954 - 1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 34
7/283/0 Miejska Komisja Wyborcza w Inowrocławiu 1961 - 1961 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
7/284/0 Miejska Komisja Wyborcza w Inowrocławiu 1965 - 1965 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
7/285/0 Miejska Komisja Wyborcza w Inowrocławiu 1969 - 1969 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
7/286/0 vacat 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
7/288/0 Państwowa 3-letnia Średnia Szkoła Pielęgniarska w Inowrocławiu 1953 - 1959 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 41
7/289/0 Koedukacyjna Średnia Szkoła Rolnicza w Pławinie, pow. Inowrocław 1945 - 1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 28
7/290/0 vacat - Państwowy Dom Dziecka w Marulewach pow. Inowrocław-włączono do zespołu nr 268 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
7/291/0 Liga Lotnicza obwodu Inowrocław 1947 - 1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
7/292/0 Polski Związek b. Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Inowrocławiu 1946 - 1948 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
7/293/0 Związek Powstańców Wielkopolskich Związek Koła w Mogilnie 1947 - 1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
7/294/0 Polski Związek Zachodni Oddział w Inowrocławiu 1946 - 1947 0 rozwiń
Obchody Tygodnia Ziem Odzyskanych, Dzień Grunwaldu 14.VII.1946 r., zbiórka książek dla Ziem Odzyskanych, wykazy Polaków pomordowanych w obozach niemieckich, wnioski i zaświadczenia przesiedleńcze osób starających się o wyjazd na Ziemie Odzyskane. Liczba jednostek w zespole: 116
7/295/0 Przymusowe Zrzeszenie Prywatnych Właścicieli Nieruchomości na powiat inowrocławski w Inowrocławiu 1955 - 1955 0 rozwiń
protokoły z zebrań, plan pracy Zarządu z 1956 r., informacje o remontach kapitalnych budynków, kosztach eksploatacyjnych, podatku lokalowym od nieruchomości, sprawach sanitarno - porządkowych, pożarniczych, korespondencja z członkami Zrzeszenia Liczba jednostek w zespole: 16
7/296/0 Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Oddział Powiatowy w Inowrocławiu 1949 - 1966 0 rozwiń
sprawozdania z działalności zarządu oddziału oraz kółó terenowych, arkusze ewidencyjne członków, wnioski o nadanie Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego, obchody rocznic powstania wlkp. oraz wybuchu II wojny światowej Liczba jednostek w zespole: 14
7/297/0 vacat - Komunalna Kasa Oszczędności powiatu inowrocławskiego w Inowrocławiu - połączono z zespołem nr 138 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
7/298/0 Komunalna Kasa Oszczędności powiatu mogileńskiego w Mogilnie 1909 - 1949 [1950] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 508
7/299/0 Bank Gospodarczo Spółdzielczy "Społem" w Warszawie z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Inowrocławiu 1946 - 1949 0 rozwiń
Akta kredytowe, bilanse, sprawozdania, protokoły z walnych zebrań, rewizji i inspekcji, Liczba jednostek w zespole: 53
Wyświetlanie 301 do 320 z 770 wpisów.