Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
7/440/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Zwycięstwo" w Reczu, pow. Żnin 1951 - 1956 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
7/441/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im. "Mariana Buczka" w Redczycach, pow. Żnin 1955 - 1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
7/442/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Tysiąclecie" w Rogowie, pow. Znin 1959 - 1964 0 rozwiń
Rozliczenia z pracującymi, podział dochodów w naturze, bilans likwidacyjny. Liczba jednostek w zespole: 5
7/443/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Ryszewie, pow. Żnin 1953 - 1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
7/444/0 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Zryw" w Rzymie, pow. Żnin 1962 - 1965 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
7/445/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Jedność" w Skórkach, pow. Żnin 1958 - 1963 0 rozwiń
Akta organizacyjne, ewidencja członków Spółdzielni oraz ich rodzin, protokoły z zebrań, plany gospodarczo-finansowe,. Liczba jednostek w zespole: 10
7/446/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Złoty Kłos" w Skórkach, pow. Żnin 1959 - 1963 0 rozwiń
Akta organizacyjne, ewidencja członków Spółdzielni oraz ich rodzin i wkładów, dochody w naturze, rozliczenia z pracującymi. Liczba jednostek w zespole: 7
7/447/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. Janka Krasickiego w Słabomierzu, pow. Żnin 1954 0 rozwiń
Akta organizacyjne, szkic gruntów, ewidencja członków Spółdzielni, dochody w naturze, ewidencja dniówek obrachunkowych. Liczba jednostek w zespole: 4
7/448/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Pokój" w Słębowie, pow. Żnin 1950 - 1955 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
7/449/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Nowa Droga" w Szelejewie, pow. Żnin 1953 - 1956 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
7/450/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im. "Pierwszej Pięciolatki" w Szkółkach, pow. Żnin 1956 - 1964 0 rozwiń
Akta organizacyjne, akta nadania gruntów, zebrania polustracyjne, ewidencja członków Spółdzielni, plan gospodarczo-finansowy. Liczba jednostek w zespole: 10
7/451/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "II-Zjazd PZPR" w Tonowie, pow. Żnin 1954 - 1958 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
7/452/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im. "Nowina" w Wełnie, pow. Żnin 1960 - 1961 0 rozwiń
Roczny plan gospodarczo-finansowy, księga ewidencji członków i ich rodzin, podział dochodów w naturze. Liczba jednostek w zespole: 3
7/453/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Złoty Kłos" w Wełnie, pow. Żnin 1953 - 1963 0 rozwiń
Akta organizacyjne, księga ewidencji członków i ich rodzin, szkic gruntów, protokoły z zebrań, sprawozdania gospodarczo-finansowe, ewidencja dniówek obrachunkowych. Liczba jednostek w zespole: 11
7/454/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. "Urodzaj" w Wenecji, pow. Żnin 1954 - 1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
7/455/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im. "22-Lipca" we Włoszanowie, pow. Żnin 1953 - 1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
7/456/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Wyzwolenie" w Woli, pow. Żnin 1955 - 1955 0 rozwiń
Roczne sprawozdania ze stanu organizacyjno-gospodarczego, ewidencja dniówek obrachunkowych. Liczba jednostek w zespole: 3
7/457/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Siew Pokoju" w Zrazimiu, pow. Żnin 1954 - 1964 0 rozwiń
Akta organizacyjne, szkic gruntów, oszacowanie wkładów, protokoły z zebrań, sprawozdania gospodarczo-finansowe, ewidencja dniówek obrachunkowych. Liczba jednostek w zespole: 17
7/458/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "Wola Ludu" w Żużołach, pow. Żnin 1953 - 1957 0 rozwiń
Akta organizacyjne, księga ewidencji członków i ich rodzin, roczne sprawozdanie gospodarczo-finansowe, ewidencja dniówek obrachunkowych. Liczba jednostek w zespole: 13
7/459/0 Spółdzielnia Administracyjno-Mieszkaniowa z odp. udz. w Żninie 1946 - 1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
Wyświetlanie 461 do 480 z 770 wpisów.