Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
7/736/0 Urząd Miasta i Gminy w Janowcu Wlkp 1975 - 1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 44
7/737/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Janowcu Wlkp 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 52
7/738/0 Huta Szkła Gospodarczego "Irena" w Inowrocławiu [1932]1945-1991[2007] 0 rozwiń
1. Huta Szkła Gospodarczego "Irena " w Inowrocławiu-Sprawy organizacyjne ( 92 j.a.); Zarządzenia wewnętrzne i pisma okólne Dyrektora ( 18 j,.a.); Plany (20 j.a.); Sprawozdania (30 j.a.);Sprawy personalne(27 j.a.); Współpraca i współdziałanie (22 j.a.); Kontrole ( 32 j.a.); Analizy (37 j.a.); Bilanse i sprawozdania finansowe ( 33 j.a.); Produkcja i koszty (59 j.a.); Inwestycje (86 j.a.); Ceny i zbyt ( 16 j.a.); Wynalazczość ( 23 j.a.); Ochrona środowiska ( 4 j.a.); Samorząd robotniczy ( 7 j.a.); Opracowania monograficzne , biuletyny ( 4 j.a.); Dokumentacja techniczna ( 20 j.a.). 2. Organizacje społeczno-zawodowe ( 4 j.a.). 3. Huta Szkła Gospodarczego "Irena" S.A. w Inowrocławiu - ( 17 j.a.) - powołanie zarządu,sprawozdania z produkcji (1993 r.), katalogi wyrobów. Liczba jednostek w zespole: 551
7/739/0 Państwowa Fabryka Mebli w Trzemesznie 1949 - 1952 0 rozwiń
Plan techniczno-przemyslowy, bilanse, sprawozdania Liczba jednostek w zespole: 5
7/740/0 Drukarnia Polska w Mogilnie 1945-1952 0 rozwiń
Protokoły lustracji, kwestionariusze ewidencyjne, bilanse, sptrawozdania, plany finansowe Liczba jednostek w zespole: 5
7/741/0 Rejonowe Przedsiębiorstwo Młynów Gospodarczych w Mogilnie 1950 - 1962 0 rozwiń
Narady robocze, protokoły z inspekcji, zatrudnienie, fundusz płac, kapitalne remonty, bilanse Liczba jednostek w zespole: 10
7/742/0 Mogileńskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Mogilnie 1962 0 rozwiń
Przekazanie drukarni Żnińskiemu Zakładowi Poligraficznemu Liczba jednostek w zespole: 1
7/743/0 Wytwórnia Sprzętu Pszczelarskiego w Mogilnie 1952 0 rozwiń
Plan techniczno-przemysłowo-finansowy Liczba jednostek w zespole: 1
7/744/0 Mogileńskie Zakłady Drzewne w Mogilnie 1952 - 1976 0 rozwiń
Protokoły, uchwały KSR, regulaminy, sprawozdania, plany ( produkcji , techniczno-ekonomiczne, finansowe, postępu technicznego ), sprawozdania ( z zatrudnienia i funduszu płac, postępu technicznego, produkcji, wynalazczości, wypadków przy pracy), analizy (ekonomiczne, zdolności produkcyjnych, kosztów materiałowych, wykorzystania zasobów materiałowych, stanu bhp ), normy zakładowe, katalogi mebli Liczba jednostek w zespole: 176
7/745/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Janikowie 1961-1973 0 rozwiń
Protokoły z sesji i posiedzeń prezydium, plany pracy, regulaminy, zarządzenia, spotkania z radnymi i posłami, wnioski, postulaty, uchwały, skargi i wnioski, ewidencja radnych, komisje rady, zasady pracy i płacy, kontrole zewnętrzne, budżety, plany gospodarcze Liczba jednostek w zespole: 129
7/746/0 Urząd Miasta i Gminy w Janikowie 1973-1990 0 rozwiń
Regulaminy, zarządzenia i decyzje Naczelnika, programy działania, plany pracy, spisy rolne, budżety, nadzór nad stowarzyszeniami, czyny społeczne, ewidencja gruntów, inwentaryzacja nieruchomości, przejmowanie gospodarstw, kontraktacje roślin, ochrona roślin Liczba jednostek w zespole: 137
7/747/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Janikowie 1973-1990 0 rozwiń
Protokoły ( sesje, posiedzenia prezydium, komisje ), plany pracy, uchwały, ewidencja radnych, postanowienia prezydium, podział na okręgi wyborcze, ewidencja postulatów wyborczych, spotkania z wyborcami, interpelacje i wnioski, samorząd mieszkańców Liczba jednostek w zespole: 229
7/748/0 Prokuratura Powiatowa w Inowrocławiu 1951- 1959 0 rozwiń
Repertoria - W, S, Sb II, T, 1Ds., 2 Ds., skorowidze - !D, 2D, 1 Ds., 2 Ds., 1 Sm, 2 Sm. S, Ko, Liczba jednostek w zespole: 26
7/749/0 Gminna Spółdzielnia " Samopomoc Chłopska w Janowcu Wlkp. " [1915-1941]1947-2003 0 rozwiń
Akta rejestrowe, protokolarze, zarząd, rada nadzorcza, prezydium rady, komisje, bilanse, sprawozdania statystyczne, Liczba jednostek w zespole: 108
7/750/0 Urząd Gminy w Dąbrowie, pow. Mogilno 1973 - 1990 0 rozwiń
Plany, sprawozdania, zarządzenia naczelnika, regulaminy organizacyjne, kontrole, lustracje, zebrania wiejskie, notatki prasowe, zatrudnienie, płace, kultura i sztuka, rolnictwo, plan społeczno-gospodarczy gminy, budżet, czyny społeczne, skargi i wnioski, stan sanitarny, spisy rolne, ewidencja gruntów, postęp rolniczy, Liczba jednostek w zespole: 347
7/751/0 Miejska Rada Narodowa w Inowrocławiu 1973-1990 0 rozwiń
Protokoły z sesji miejskiej rady narodowej oraz komisji. Liczba jednostek w zespole: 54
7/752/0 Urząd Miejski w Inowrocławiu 1973-1990 0 rozwiń
Zarządzenia i polecenia Prezydenta Miasta, roczne i zbiorcze plany, sprawozdania, analizy skarg i wniosków, protokoły kontroli, inspekcji oraz lustracji, wycinki prasowe, statystyka osobowa, nadzór nad stowarzyszeniami, podział miasta na strefy, komitety czynowe, ewidencja urządzeń komunalnych, ewidencja zakładów rzemieślniczych, nadzór nad działalnościa usc, podziały i przejmowanie nieruchomości Liczba jednostek w zespole: 407
7/753/0 Kujawsko-Pałucki Związek Miast i Gmin w Inowrocławiu 2006-2011 0 rozwiń
Protokoły z posiedzeń, uchwały, rejestry uchwał, akta założycielskie Liczba jednostek w zespole: 25
7/754/0 Przedsiębiorstwo Państwowe " Uzdrowisko Inowrocław" w Inowrocławiu 1945-1987 0 rozwiń
Regulaminy wewnętrzne, zarządzenia dyrektora, protokoły z posiedzeń problemowych komisji roboczych, plany pracy PPU Inowrocław, plany techniczno-ekonomiczne, kapitalne remonty, sprawozdania z ruchu kuracjuszy, sprawozdania z działalności Naczelnego lekarza, bilanse, analizy techniczno-ekonomiczne, Liczba jednostek w zespole: 615
7/755/0 Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich 1973-1990 0 rozwiń
Statuty organizacyjne, zarządzenia Naczelnika, protokoły z narad koordynacyjnych, budżety, bilanse, plany rozwoju społeczno-gospodarczego, protokoły z kontroli,sprawozdania z działalności inwestycyjnej Liczba jednostek w zespole: 72
Wyświetlanie 741 do 760 z 770 wpisów.