Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
6/213/0 Dekanat Fordoński w Fordonie, pow. Bydgoszcz 1838-1877 0 rozwiń
1. Listy dusz 2. Listy komunikantów Liczba jednostek w zespole: 3
6/214/0 Dekanat Nakielski w Nakle, pow. Wyrzysk 1718-1939 0 rozwiń
1. Sprawy ogólne: zarządzenia, orędzia, listy pasterskie, protokoły rewizji kościołów 2. Sprawy parafii: Dębowo, Krostkowo, Miasteczko Kraj., Morzewo, Nakło, Sadki, Śmiłowo, Wysoka, Wyrzysk: administracja, działalność duszpasterska księży i kościołów, uposażenie parafii, działalność szkół elementarnych w parafiach, personalia księży Liczba jednostek w zespole: 192
6/215/0 Parafia Św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy 1346-1935 0 rozwiń
Odpisy dokumentów dotyczących parafii; archiwalia - wizytacje arcybiskupie, listy pasterskie i rozporządzenia papieskie i arcybiskupie, akta dotyczące obsady proboszczów i wikariuszy, udziału w egzaminach w katolickim seminarium nauczycielskim, zawiadomienia o osobach zwolnionych z wiezień i prztyłków wymagających pomocy Liczba jednostek w zespole: 6
6/216/0 Parafia w Przysiersku, pow. Świecie 1671-1709 0 rozwiń
Rejestr dochodów. Liczba jednostek w zespole: 1
6/217/0 Parafia w Niewieścinie, pow. Świecie 1738-1738 0 rozwiń
Rejestr dochodów. Liczba jednostek w zespole: 1
6/218/0 Parafia w Chomętowie, pow. Szubin 1819-1939 0 rozwiń
1. Parafia: administracja 2. Plebania: budowa, ubezpieczenie p/pożarowe 3. Szkoła elementarna Liczba jednostek w zespole: 46
6/219/0 Parafia w Szubinie 1766-1777 0 rozwiń
Statut parafii. Liczba jednostek w zespole: 1
6/220/0 Parafia w Łabiszynie, pow. Szubin 1835-1934 0 rozwiń
Wizytacje, inwentura, nominacje księży. Liczba jednostek w zespole: 3
6/221/0 Parafia w Glesnie, pow. Wyrzysk 1610-1939 0 rozwiń
1. Parafia: administracja 2. Kościół: wizytacje, budowa, wyposażenie 3. Legaty, ordynacje, budynki, rachunki, budżety 4. Szkoła elementarna Liczba jednostek w zespole: 140
6/222/0 Parafia w Mroczy, pow. Wyrzysk 1785-1938 0 rozwiń
1. Parafia: administracja 2. Kościół: wizytacje, inwentarze, budowa 3. Plebania: legaty, kapitały, nieruchomości Liczba jednostek w zespole: 178
6/223/0 Parafia w Orlu, pow. Wyrzysk 1846-1939 0 rozwiń
1. Parafia: administracja 2. Kościół: inwentarze, rachunki 3. Plebania: legaty, majątek nieruchomy 4. Szkoła elementarna Liczba jednostek w zespole: 39
6/224/0 Żydowska Gmina Wyznaniowa w Bydgoszczy 1874-1939 0 rozwiń
1. Zarząd Gminy Wyznaniowej w Bydgoszczy: protokoły posiedzeń, korespondencja 2. Komisja Wyborcza: protokoły, listy głosowania w wyborach zarządu 3. Komisja Administracyjno-Gospodarcza: korespondencja w sprawach gospodarczych i organizacyjno-administracyjnych 4. Komisja Ekonomiczno-Prawna: sprzedaż, dzierżawa, najem, sprawy sporne dotyczące majątku gminy 5. Komisja Legatów i Gmin Okolicznych: legaty, fundacje, zapisy, wizytacje majątku 6. Komisja Szacunkowa: spisy właścicieli przedsiębiorstw 7. Komisja Reklamacyjna: indywidualne reklamacje w sprawach podatkowych 8. Komisja Finansowo-Budżetowa: protokoły zdawczo-odbiorcze, budżety, listy repartycji i podatników, księgi i kartoteki 9. Komisja Rewizyjna: protokoły posiedzeń 10. Komisja do Walki z Antysemityzmem: protokoły szkód, ulotka KPP potępiająca ekscesy 11. Komisja Opieki Społecznej: protokoły posiedzeń, listy ofiarodawców, subwencje 12. Komisja Szkolna: prowadzenie przedszkoli i szkół, działalność oświatowa 13. Komisja Religijna: wykazy miejsc w synagodze 14. Komisja Cmentarna: protokoły posiedzeń, utrzymanie cmentarza, zezwolenia na ustawianie nagrobków 15. Komitet Wykupu Patentów i Świadectw Przemysłowych: akcja pomocy przy wykupie 16. Komitet dla Spraw Rzemiosła: interwencje w sprawach ograniczeń 17. Komitet Niesienia Pomocy Uchodźcom Żydowskim z Niemiec: listy, wnioski o zapomogi 18. Żydowski Klub Towarzyski: protokoły posiedzeń, deklaracje Liczba jednostek w zespole: 285
6/225/0 Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Barcinie, pow. Szubin 1824-1830, 1836 76 rozwiń
Akta chrztów ślubów i zgonów z lat 1824-1830, 1836. Liczba jednostek w zespole: 1
6/226/0 vacat - Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Bądkowie, pow. Aleksandrów Kuj. - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/227/0 vacat - Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Błędowie, pow. Aleksandrów Kuj. - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/228/0 vacat - Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Bobrownikach, pow. Lipno - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/229/0 vacat - Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Bobrowie, pow. Brodnica - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/230/0 vacat - Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Boniewie - Lubominie, pow. Włocławek - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/231/0 vacat - Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Borzyszkowych, pow. Chojnice - przekazany do Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/232/0 vacat - Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Brodnicy - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 321 do 340 z 3 813 wpisów.