Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
6/63/0 Sąd Obwodowy w Bydgoszczy 1820-1945 [1946-1950] 0 rozwiń
Sądy rozjemcze (posiedzenia), akta spraw (spadki, oszacowania nieruchomości, egzekucje, uznanie ojcostwa, adopcje, kuratela i opieka), testamenty, księgi metrykalne (zmiany wpisów), duplikaty ksiąg, sprawy karne o przestępstwa z okresu I wojny światowej, kasa sądowa, repertoria i rejestry, akta osobowe. Liczba jednostek w zespole: 11311
6/64/0 Prokuratura Sądu Okręgowego w Bydgoszczy 1920-1939 0 rozwiń
1. Akta prezydialne: (23 j.a.): więzienia (Bydgoszcz, Fordon, Koronowo: regulaminy, obsada stanowisk, więźniowie, ucieczki, dochodzenia, wizytacje), konferencje prokuratorów, obsada wiceprokuratorów, cenzura, ruch komunistyczny i wywrotowy, mniejszości narodowe, szpiegostwo, delegalizacja partii, dezercje, bezrobotni 2. Akta osobowe (50 j.a.): podprokuratorzy, aplikanci sądowi 3. Akta dochodzeń (593 j.a.): zbrodnie stanu, naruszenie interesów zewnętrznych państwa i stosunków międzynarodowych, szpiegostwo, działalność komunistyczna, przestępstwa przeciwko władzom i urzędom, przestępstwa urzędnicze, naruszanie porządku publicznego, nielegalne przekraczanie granicy, fałszerstwa, ucieczki z więzień, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, kradzieże, przestępstwa urzędnicze sprawy karno-skarbowe Liczba jednostek w zespole: 661
6/65/0 Sąd Okręgowy w Bydgoszczy [1920-1923] 1924-1939 [1950-1957] 0 rozwiń
Postępowanie sądowe, sentencje wyroków, zeznania (protokoły), apelacja (wnioski), pełnomocnictwa, repertoria (przestępstwa przeciw władzom i urzędom, porządkowi publicznemu, życiu i zdrowiu, wolności osobistej), sprawy cywilne (hipoteka, odszkodowania, spłaty długu, eksmisje, zobowiązania), prawo rodzinne (rozwody, małżeństwa, wspólnota majątkowa), prawo spadkowe, odpisy wyroków na działaczy KPP i PPS, akta osobowe sędziów. Liczba jednostek w zespole: 874
6/66/0 vacat - Sąd Krajowy w Grudziądzu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/67/0 vacat - Sąd Obwodowy w Grudziądzu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/68/0 Sąd Grodzki w Świeciu [1869] 1920-1939 [1970] 0 rozwiń
1. Repertoria l p. inw. (sygn. 1-6) 2. Testamenty (sygn. 7-1594) 3. Spadki (sygn. 1595-1882) 4. Kuratela spadkowa (sygn. 1883-1888) 5. Sprawy opiekuńcze (sygn. 1889-2586) 6. Depozyty (sygn. 2587-2682) 7. Umowy małżeńskie (sygn. 2683-2820) 8. Sprawy dokumentów (sygn. 2821- 2847) 9. Przetargi przymusowe (sygn. 2848-2931) 10. Upadłości (sygn. 2932-2945) 11. Egzekucje (sygn. 2946-2964) 12. Sprawy procesowe (sygn. 2965-4044) 13. Sprawy karne (sygn. 4045-4324) Liczba jednostek w zespole: 4346
6/69/0 vacat - Sąd Obwodowy w Chodczu - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/71/0 vacat - Sąd Obwodowy w Lipnie - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/72/0 vacat - Sąd Obwodowy w Mogilnie - przekazany do AP w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/73/0 Sąd Obwodowy w Świeciu 1939-1945 0 rozwiń
1. Akta spraw ogólnych ( 25 j.a.): organizacja, akta osobowe (sędziowie, pracownicy) 2. Akta spraw karnych (185 j.a.): przepisy, opór przeciw władzy, ucieczki z przymusowej pracy, kontakty z jeńcami wojennymi, nielegalne posiadanie broni, fałszowanie dokumentów, podpalenia, kradzieże, naruszanie prawa dla Polaków, nielegalny handel 3. Akta spraw cywilnych (1907) spadki, testamenty, sprawy opiekuńcze, sprawy sporne Liczba jednostek w zespole: 2117
6/74/0 vacat - Sąd Obwodowy w Strzelnie - przekazany do AP w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/75/0 Sąd Obwodowy w Szubinie 1940-1944 0 rozwiń
Sprawy karne (zakłócenia porządku publicznego, podpalenia, kradzieże, oszustwa, fałszerstwa, paserstwo, pobicia, włóczęgostwo, wykroczenia podatkowe). Liczba jednostek w zespole: 254
6/76/0 vacat - Sąd Obwodowy w Trzemesznie - przekazany do AP w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/77/0 vacat - Sąd Obwodowy we Włocławku - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/78/0 vacat - Prokuratura Sądu Krajowego we Włocławku - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/79/0 vacat - Prokuratura Sądu Obwodowego we Włocławku - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/80/0 Sąd Specjalny w Bydgoszczy 1939-1945 0 rozwiń
Nieliczne akta prezydialne, głównie akta spraw. Liczba jednostek w zespole: 1359
6/81/0 Sąd Specjalny w Inowrocławiu 1939-1945 0 rozwiń
Nieliczne akta prezydialne, głównie akta spraw. Liczba jednostek w zespole: 1237
6/82/0 vacat - Sąd Specjalny w Grudziądzu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/83/0 vacat - Sąd Specjalny w Toruniu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 61 do 80 z 3 848 wpisów.