Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
6/603/0 vacat - Notariusz Wolski Antoni w Brześciu Kuj. - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/604/0 vacat - Notariusz Boczkowski Julian w Kowalu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/605/0 vacat - Akta notariusza Gizińskiego Teodora w Kowalu - przekazany AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/606/0 vacat - Notariusz Gościcki Bartłomiej w Kowalu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/607/0 vacat - Notariusz Waśkowski Michał w Kowalu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/608/0 vacat - Notariusz Trzaskowski Karol w Kowalu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/609/0 vacat - Notariusz Tyborowski Stanisław w Kowalu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/610/0 vacat - Notariusz Wojciechowski Jan w Kowalu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/611/0 vacat - Notariusz Brzostowicz Dominik we Włocławku - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/612/0 vacat - Notariusz Gościcki Franciszek we Włocławku - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/613/0 vacat - Notariusz Janczewski Wawrzyniec we Włocławku - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/614/0 vacat - Notariusz Kozakowski Józef we Włocławku - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/615/0 vacat - Notariusz Mikoszewski Julian we Włocławku - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/616/0 vacat - Notariusz Biesiekierski Adolf we Włocławku - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/617/0 vacat - Notariusz Leśniewski Faustyn we Włocławku - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/618/0 vacat - Notariusz Potrzebowski Karol we Włocławku - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/619/0 vacat - Notariusz Samkowski Julian we Włocławku - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/620/0 vacat - Notariusz Ulejski Ludwik we Włocławku - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/621/0 Notariusz Julius Schmidt w Łobżenicy, pow. Wyrzysk 1861-1873 0 rozwiń
1. Księgi akt notarialnych 2. Rejestr akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 14
6/622/0 Urząd Ubezpieczeń Powiatu Chojnickiego w Chojnicach 1904-1920 0 rozwiń
Podstawy prawne, organizacja, procedura, postępowanie odwoławcze w zakresie ubezpieczeń inwalidów, chorobowe, od nieszczęśliwych wypadków. Liczba jednostek w zespole: 68
6/623/0 Drukarnia Bydgoska S.A. w Bydgoszczy 1920-1939 0 rozwiń
Władze i akcjonariusze spółki, sprawozdania, finanse, majątek, współpraca z organizacjami społeczno-politycznymi, sprawy sądowe, fotografie. Liczba jednostek w zespole: 31
6/624/0 Bydgoskie i Wyrzyskie Koleje Powiatowe 1896-1948 0 rozwiń
Organizacja i zarządzanie, zatrudnienie, majątek i finanse, ruch kolejowy, sieć kolejowa, tabor kolejowy, organizacje branżowe. Liczba jednostek w zespole: 143
6/625/0 Towarzystwo Nieruchomości Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie Filia Nakło 1939-1945 0 rozwiń
Dokumentacja nadzoru poszczególnych nieruchomości w miejscowościach: Białośliwie, Dźwierzno Wielkie, Łobżenica, Nakło, Osiek, Mrocza, Paterek, Wyrzysk, Wysoka. Liczba jednostek w zespole: 387
6/626/0 Towarzystwo Nieruchomości Okręgu Rzeszy Gdańsk Prusy-Zachodnie Ekspozytura w Bydgoszczy 1939-1945 0 rozwiń
Dokumentacja nadzoru administracyjnego nad poszczególnymi nieruchomościami w Bydgoszczy. Liczba jednostek w zespole: 5922
6/627/0 Cukrownia w Nakle, pow. Wyrzysk [1782-1871] 1881-1945 0 rozwiń
1. Okres zaboru (77 j.a.): statuty, władze cukrowni (zgromadzenia ogólne, posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, akcjonariusze), majątek i finanse (recesy, oszacowania budynków i maszyn), podatki (pobór), plantatorzy (rejestry) 2. Okres międzywojenny (167 j.a.): statuty, zarząd (protokoły posiedzeń), akcjonariusze, finanse, produkcja (plany, sprawozdania, kontyngenty cukru), inwestycje (modernizacja fabryki, plany budynków), zatrudnienie (wykazy pracowników, płace, ubezpieczenia), Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Cukrowniczego - Delegat przy Cukrowni (organizacja, członkowie, konferencje), Związek Pracowników dla Cukrownictwa na Wielkopolskę, straż pożarna 3. Okres 1939- 1945 (87 j.a.): organizacja (posiedzenia władz, akcjonariusze), majątek i podatki (dokumentacja nieruchomości, wymiar podatków, plany sytuacyjne zakładów), zatrudnienie (przepisy), produkcja i wyposażenie techniczne (sprawozdania, dostawcy), modernizacje, fotografie maszyn i urządzeń Liczba jednostek w zespole: 331
6/628/0 Gorzelnia Rolnicza w Dobrzyniewie, pow. Wyrzysk 1906-1942 0 rozwiń
Akta z kampanii, księgi produkcji, księgowość. Liczba jednostek w zespole: 5
6/629/0 Gorzelnia Rolnicza w Rzęskowie, pow. Wyrzysk 1936-1940 0 rozwiń
Księgi produkcji, magazynowe. Liczba jednostek w zespole: 12
6/630/0 Gorzelnia Rolnicza w Sadkach, pow. Wyrzysk 1901-1944 0 rozwiń
Księgi fanansowe, protokoły posiedzeń zarządu i rady nadzorczej. Liczba jednostek w zespole: 5
6/631/0 Gorzelnia Rolnicza w Sucharach, pow. Wyrzysk 1919-1948 0 rozwiń
Statut, protokoły posiedzeń organów statutowych spółdzielni, majątek, finanse, produkcja, technologia. Liczba jednostek w zespole: 51
6/632/0 Śląskie Stowarzyszenie Górnicze we Wrocławiu Filia w Bydgoszczy [1938] 1940-1945 0 rozwiń
Organizacja, dokumentacja handlowa, płace i podatki. Liczba jednostek w zespole: 15
6/633/0 Pomorska Elektrownia Krajowa Gródek Spółka Akcyjna w Toruniu [1897] 1923-1945 [1951] 0 rozwiń
Elektryfikacja - plany, związki elektryfikacyjne - plany inwestycyjne, uprawnienia rządowe, propaganda, regulacje prawne, prawno-majątkowe i techniczne, spory, finanse - kredyty, budżety, rozliczenia inwestycji, budowa elektrowni i linii energetycznych, urządzenia i elementy konstrukcyjne, rybołówstwo, dokumentacja fotograficzna terenu i obiektów. Liczba jednostek w zespole: 1929
6/634/0 Polska Spółka Akcyjna "Persil" w Bydgoszczy 1935-1944 0 rozwiń
Organizacja, organy statutowe - protokoły posiedzeń, sprawozdania finansowe i produkcyjne, bilanse, dokumentacja obiektów. Liczba jednostek w zespole: 21
6/635/0 Inżynier J. Piecek w Bydgoszczy. Ogrzewanie-budowa wodociągów i kanalizacji, urządzenia kąpielowe 1926-1945 0 rozwiń
Straty wojenne, wykaz dłużników 1939 r., zamówienia, oferty, cenniki, dokumentacja techniczna prac w zakresie instalacji i remontów centralnego ogrzewania, urządzeń sanitarnych, gazowych, odwadniających. Liczba jednostek w zespole: 126
6/636/0 Fabryka Rowerów i Motocykli "Tornedo" w Bydgoszczy 1875-1944 0 rozwiń
Majątek i rozbudowa fabryk, umowy kupna-sprzedaży, odpisy z rejestru handlowego, dokumentacja projektowo-kosztorysowa nieruchomości fabrycznych. Liczba jednostek w zespole: 43
6/637/0 Karbid Wielkopolski Spółka Akcyjna w Bydgoszczy [1906] 1922-1945 0 rozwiń
Organizacja i działalność - statuty; organy spółki - protokoły posiedzeń, umowy, bilanse, rewizje bilansów, sprawozdania finansowe, wynagradzanie. Liczba jednostek w zespole: 66
6/638/0 Bydgoska Fabryka Pieców i Maszyn Piekarniczych Franz Witte i Michał Radzyński w Bydgoszczy 1932-1943 0 rozwiń
Dokumentacja obrotów handlowych, bilanse. Liczba jednostek w zespole: 25
6/639/0 Bydgoska Fabryka Maszyn i Kotłów Parowych Fritz Eberhardt w Bydgoszczy 1914-1945 0 rozwiń
Organizacja zakładu - protokoły posiedzeń; finanse - bilanse i podatki, majątek - inwentury fabryki, ubezpieczenia, polisy, dokumentacja produkcji - ekspozycje, realizacja dostaw, organizacja służb fabrycznych, dokumentacja projektowa obiektów fabrycznych. Liczba jednostek w zespole: 30
6/640/0 Bydgoska Fabryka Okuć Meblowych w Bydgoszczy 1927-1943 0 rozwiń
Dokumentacja finansowa i płacowa. Liczba jednostek w zespole: 22
6/641/0 Bydgoska Fabryka Maszyn "H. Löhnert" Spółka z ogr. odpowiedzialnością w Bydgoszczy 1874-1945 0 rozwiń
Władze spółki - protokoły posiedzeń, majątek i zobowiązania finansowe - wyciągi hipoteczne, weklsle, inwentury; księgowość i finanse - bilanse, kalkuacje; produkcja - taryfy, oferty, zamówienia, kosztorysy; zatrudnienie - wynagrodzenia, kartoteki, wnioski, fotografie maszyn i urządzeń. Liczba jednostek w zespole: 384
6/642/0 Zakłady i Warsztaty Precyzyjno-Mechaniczno Optyczne "Krzymin i Paszke" w Bydgoszczy [1925-1928] 1931-1945 0 rozwiń
Organizacja i działalność, pracownicy, finanse, statystyka, sprawozdwaczość, zaopatrzenie - oferty, zamówienia, dokumentacja techniczna produkcji. Liczba jednostek w zespole: 97
6/643/0 Ludwik Buchholz-Fabryka Skór Spółka Akcyjna w Bydgoszczy 1849-1945 [1946] 0 rozwiń
Organizacja - odpisy z rejestu handlowego, protokoły posiedzeń organów statutowych, majątek - wyciągi hipoteczne, inwentury, weksle, pożyczki, sprawozdania i bilanse, zaopatrzenie i zbyt, dokumentacja odbudowy fabryki po pożarze w 1899 r. Liczba jednostek w zespole: 59
6/644/0 Fordońska Fabryka Tektury i Papieru Spółka Akcyjna w Fordonie, pow. Bydgoszcz [1937] 1939-1944 0 rozwiń
Organizacja - ustanowienie powiernika, utworzenie spółki komandytowej, ewidencja dostaw, wyposażenie i wykorzystanie maszyn, zbyt - kalkulacje, ewidencja pracowników. Liczba jednostek w zespole: 101
6/645/0 Kabel Polska Spółka Akcyjna w Bydgoszczy 1920-1945 0 rozwiń
Organizacja przedsiębiorstwa, zarządzenia wewnętrzne, przystąpienie do kartelu, protokoły posiedzeń organów statutowych spółki, członkowie, obiekty zakładu, odbudowa po pożarze, produkcja i zbyt - oferty, kalkulacje, normy, oceny techniczne, umowy i zlecenia, sprawozdania produkcyjne, bilanse i sprawozdania finansowe, statystyka zatrudnienia i płac, fotografie Liczba jednostek w zespole: 736
6/646/0 Fabryka Mebli i Wyrobów Drzewnych Otto Pfefferkorn w Bydgoszczy 1887-1945 0 rozwiń
Majątek fabryki, obiekty fabryczne, hipoteki, oszacowania wartości, przewłaszczenia, weksle, inwentury, produkcja - kalkulacje, sprawozdania z produkcji, zaopatrzenie i zbyt, surowce, płace, dokumentacja techniczna wyrobów, fotografie ekspozycyjne Liczba jednostek w zespole: 34
6/647/0 Zakład Stolarski W. Jankowski w Bydgoszczy 1936-1951 0 rozwiń
Majątek, odpisy ksiąg gruntowych, wycena, zarząd przymusowy (sprawozdania statystyczne, protokoły zdawczo-odbiorcze), księgi finansowe. Liczba jednostek w zespole: 15
6/648/0 Browar Bydgoski w Bydgoszczy [1896-1898] 1902-1945 0 rozwiń
Akta majątkowe i ubezpieczniowe, dokumentacja produkcji piwa i lemoniady (zaopatrzenie w surowce, zbyt, rozliczenia finansowe). Liczba jednostek w zespole: 25
6/649/0 Izba Przemysłowo-Handlowa w Bydgoszczy 1920-1939 0 rozwiń
1. Organizacja Izby: statut, wybory radców, komisje wyborcze, listy wyborców, protokoły posiedzeń Izby, regulamin czynności, budżet i bilanse Izby, sprawy członków Izby, korespondencja poufna prezesa, personalia członków, mieszkania służbowe, sprawy ubezpieczeniowe, majątek Izby, fundusz emerytalny i urzędniczy, fundacje i zapomogi, statut emerytalny i urzędniczy, uposażenie urzędników, komisja rewizyjna, budżety Izby, korespondencja biura i registratura, akta personalne urzędników, sprawy poufne w sprawach posad w Izbie, jubileusze zakładów, budżety 2. Sprawy społeczno-polityczne i gospodarcze regionu: kontakty z władzami administracyjnymi i samorządowymi, wojewódzkie komitety doradcze (organizacja, wnioski), reorganizacja administracji państwowej i podziału terytorialnego (opinie, memoriały), statystyka miast położonych w okręgu Izby, sytuacja gospodarcza okręgu 3. Polityka gospodarcza państwa: prawo przemysłowe, normatywy dotyczące podatków (procedura, wymiar, zwolnienia), polityka socjalna, taryfy kolejowe, reforma, obroty towarowe, sprawozdania z sytuacji gospodarczej, statystyka ruchu towarowego, sprawozdania z sytuacji gospodarczej poszczególnych gałęzi przemysłu, sytuacja finansowa państwa, sprawozdania gospodarcze prezydium Izby 4. Handel - stosunki handlowe z zagranicą (eksport, import, cła, statystyka) - dane o poszczególnych towarach oraz krajach i regionach, przepisy i Biuletyn Polskiego Instytutu Rozrachunkowego o obrotach towarowych z zagranicą, okólniki Komisji Dewizowej, protokoły Komisji Handlu Zagranicznego, Centralna Komisja Przywozowa (m.in. sprawozdania miesięczne, wycinki prasowe), zezwolenia na przywóz i wywóz, ulgi celne, rozporządzenia, informacje o rynkach zbytu, bilanse, sprawozdania eksportowe Izby, ceny rynkowe towarów, zwalczanie drożyzny i lichwy, ceny zboża, wyprzedaże, targi i wystawy, Rada Interesów Targów Poznańskich (protokóły posiedzeń) 5. Ewidencja: ewidencja firm, fachowców, wnioski o koncesję, opinie o przedsiębiorstwach, sądowe rejestry handlowe (wnioski, odpisy), spisy towarzystw akcyjnych, statystyka handlu bydłem, pojazdów, mechanicznych, zestawienia zakładów przemysłowych w okręgu Izby, orzeczenia Izby w sprawach patentowych i znaków towarowych 6. Przedsiębiorstwa: kwestionariusze informacyjne, sprawy podatkowe (wykazy opodatkowanych przedsiębiorstw), poufne wywiady o stanie finansowym firm, oszacowania przedmiotów majątkowych, patenty i znaki towarowe (orzeczenia), ceny (wykazy, wywiady), wyprzedaże, dostawy surowców, roboty na rzecz państwa i samorządów, postępowanie upadłościowe, nakazy sądowe, fabryki i przedsiębiorstwa, księgi handlowe, komisje rzeczoznawców, rewidenci bilansów, zakładanie towarzystw, sprawy sporne, sądy polubowne, wycinki prasowe o przedsiębiorstwach 7. Robotnicy: przepisy prawne, polityka socjalna, zarobki, taryfy płac, czas pracy, arbitraż, umowy zbiorowe, ubezpieczenia, statystyka zatrudnionych i bezrobotnych, ubezpieczenia (instrukcje, projekty ustaw, wycinki prasowe), sądy pracy 8. Współpraca z innymi związkami i stowarzyszeniami społeczno-gospodarczymi: międzynarodowe konferencje, ogólnopolskie zrzeszenia gospodarcze, izby przemysłowo-handlowe w Polsce (udział w pracach związku i zjeździe przedstawicieli, współpraca z innymi instytucjami samorządu zawodowego w regionie (m.in. Wojewódzkim Komitetem Doradczym, Radą Gospodarczą na Okręg Bydgoski, Izbą Rzemieślniczą), akta Związku Fabrykantów w Bydgoszczy (m.in. okólniki, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń władz, deklaracje członkowskie), Okręgowy Związek Pracodawców w Bydgoszczy (m.in. okólniki, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń władz, deklaracje członkowskie, akta ), towarzystwa 9. Szkolnictwo: szkoły przemysłowo-zawodowe (budynki, plany i sprawozdania finansowe, akta szkół w Bydgoszczy, Toruniu i Tczewie, uczniowie w przemyśle i handlu, umowy o naukę zawodu) Liczba jednostek w zespole: 716
6/650/0 Izba Rzemieślnicza w Grudziądzu [1902] 1914-1920 [1924] 0 rozwiń
1. Dział główny (309 j.a.): organizacja i funkcjonowanie Izby (zarządzenia, instrukcje), protokóły posiedzeń plenarnych oraz zarządu Izby, oddziały terenowe, pełnomocnicy, ruch służbowy (akta osobowe), podróże służbowe, kontrole i wyposażenie biura, biblioteka (zakupy wydawnictw, katalogi), prasa (artykuły, prenumerata), statystyka rzemiosła, kontakty urzędowe z cechami, administracją państwową, samorządową, Niemieckim Związkiem Izb Rzemieślniczych, z instytucjami kredytowymi 2. Dział kasowy (65 j.a.): komisja rachunkowa, budżety i preliminarze, repartycja składek, majątek i ubezpieczenia, pożyczki, wynagrodzenia urzędników, ewidencja zakładów rzemieślniczych, czeladników i uczniów dla poboru składek 3. Dział Administracyjny (287 j.a.): wystawy przemysłowe, umowy i zlecenia na wyroby rzemieślnicze, spółdzielnie rzemieślnicze, zaopatrzenie w surowce, ceny i rozdział kredytów, ogłoszenia i publikacje (przygotowanie techniczne), służba wojskowa rzemieślników, działalność zakładów rzemieślniczych w okresie wojny. 4. Dział do spraw uczniów (128 j.a.): zarządzenia i instrukcje dotyczące uczniów (statystyka), komisja do spraw uczniów i odwoławcza, nauczanie zawodu -szkolnictwo, kursy, wykazy miejsc dla uczniów rzemiosła, umowy na naukę zawodu, sprawy sporne dotyczące nauki zawodu, skracanie i przedłużanie czasu nauki zawodu 5. Dział do spraw czeladników (4 j.a.): regulamin organizacyjny, komisje egzaminacyjne dla czeladników, egzaminy czeladnicze (protokoły), kursy zawodowe dla czeladników, uznania i wpisy do rejestru czeladników, komisje egzaminacyjne dla czeladników 6. Dział do spraw mistrzów (61 j.a.): komisje egzaminacyjne dla mistrzów, egzaminy mistrzowskie, sprawy uprawnień do tytułu mistrza, dyplomy, medale, urzędy honorowe, kursy zawodowe dla mistrzów 7. Dział pracy (2 j.a.): zarządzenia dotyczące stosunków pracy i wynagrodzeń, sprawy sporne dotyczące wynagrodzenia rzemieślników 8. Dział pomocy społecznej (42 j.a.): sprawy ubezpieczeń i kas chorych, wnioski o zapomogi, pomoc w związku ze skutkami wojny, zakupy wydawnictw, katalogi Liczba jednostek w zespole: 697
6/651/0 Izba Rzemieślnicza w Bydgoszczy [1883] 1920-1933 [1934-1945] 0 rozwiń
Organizacja i działalność (protokoły posiedzeń zarządu, walnych zebrań izby, udział w konferencjach), statystyka rzemiosła, egzaminy rzemieślnicze (ewidencja ogólna, protokóły komisji egzaminacyjnych w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Koronowie, Kruszwicy, Łobżenicy, Nakle, Szubinie, Wyrzysku). Liczba jednostek w zespole: 200
6/652/0 Izba Rzemieślnicza w Grudziądzu [1901] 1920-1939 [1948] 0 rozwiń
1.Referat Przemysłowy i Organizacyjny (1886-1948) (1672 j.a.): Związek Izb Rzemieślniczych (organizacja i działalność, zjazdy prezesów), organizacja Izby (wybory, organy ustrojowe, zarządzenia i okólniki), sprawozdania, biurowość, biblioteka, prasa i wydawnictwa, majątek, Dom Rzemiosła, sprawy osobowe, zażalenia, sprawy sądowe, porady prawne, normatywy dotyczące rzemiosła, przemysłu, handlu, zjazdy i konferencje, korespondencja z władzami administracyjnymi i samorządem, związki i organizacje rzemieślnicze, związki cechowe, cechy, organizacje gospodarcze, organizacje społeczne, wydarzenia polityczne i akcje społeczne, nauka zawodu (regulacje prawne), prowadzenie rzemiosła - dyspensy, licencje, nielegalne prowadzenie rzemiosła, ochrona wynalazków, rzeczoznawcy sądowi, odznaczenia, dyplomy jubileuszowe, osadnictwo i reemigracja, służba wojskowa rzemieślników, sprawy uczniowskie, uprawnienia do nauki zawodu, umowy na naukę zawodu, nieprawne i nieprawidłowe nauczanie zawodu, spory uczniowskie, zatargi z mistrzami 2. Referat Gospodarczy (324 j.a.): organizacja referatu, ogólna sytuacja gospodarcza, propaganda wyrobów i rzemiosła, wystawy, konkursy, targi i jarmarki, eksport, import (surowce i wyroby, cło i paszporty), przetargi, oferty, dostawy i usługi dla wojska i policji, technologia, surowce, ceny, komunikacja, budowa portu w Gdyni, warunki pracy i płacy w rzemiośle, ubezpieczenia, kasy, Fundusz Pracy, bezrobocie, spółdzielnie 3. Referat egzaminacyjny (643 j.a.): egzaminy zawodowe (regulacje prawne, zgłoszenia, wyznaczanie i protokóły komisji egzaminacyjnych), ewidencja czeladników i mistrzów 4. Referat Statystyka i ewidencja (413 j.a.): wykazy cechów, statystyka szkolnictwa, ewidencja świadectw przemysłowych, statystyka nielegalnego uprawiania rzemiosła, spisy warsztatów rzemieślniczych, kwestionariusze personalne rzemieślników, ewidencja rzemieślników, udział w wyborach Izby, ewidencja mistrzów, czeladników i uczniów, sytuacja gospodarcza - ankieta statystyczna 5. Referat Finansowy (134 j.a.): budżety, bilanse, sprawozdania finansowe, banki i kasy, pożyczki, subwencje, podatki, analizy zyskowności według branż 6. Oświata zawodowa - Instytut Rzemieślniczy: kursy zawodowe, szkoły zawodowe, Instytut Rzemieślniczo-Przemysłowy 7. Akta osobowe: dyspensy, wnioski indywidualne, metryki, świadectwa, zaświadczenia, akta osobowe kandydatów do egzaminów Liczba jednostek w zespole: 3282
6/653/0 Cech malarzy w Aleksandrowie Kujawskim, pow. Nieszawa 1924-1932 0 rozwiń
Okólniki i zarządzenia Izby Rzemieślników we Włocławku, księga mistrzów, czeladników i uczniów, księga finansowa cechu. Liczba jednostek w zespole: 6
6/654/0 Cech szewski w Ciechocinku, pow. Nieszawa 1930-1932 0 rozwiń
Księga protokołów. Liczba jednostek w zespole: 1
6/655/0 Cech szewski w Dobrzyniu 1783-1934 0 rozwiń
Księgi wpisów uczniów i czeladników. Liczba jednostek w zespole: 4
6/656/0 Cech szewski w Nieszawie 1739-1933 0 rozwiń
Protokólarz, księgi ewidencji członków. Liczba jednostek w zespole: 6
6/657/0 Cech bednarzy i kołodziei w Nieszawie 1821-1893 0 rozwiń
Księgi zapisu uczniów i czeladników. Liczba jednostek w zespole: 2
6/658/0 Cech murarsko-ciesielski w Nieszawie 1874-1927 0 rozwiń
Księgi majstrów, czeladników i uczniów. Liczba jednostek w zespole: 4
6/659/0 Cech garncarzy w Nieszawie 1800-1928 0 rozwiń
Księgi uczniów i majstrów, rachunki. Liczba jednostek w zespole: 3
6/660/0 Cech krawców w Nieszawie 1818-1931 0 rozwiń
Księgi uczniów, czeladników i majstrów, księga rozchodu i przychodu. Liczba jednostek w zespole: 6
6/661/0 Cech piekarzy w Nieszawie 1821-1930 0 rozwiń
Protokoły, księgi majstrów, czeladników i uczniów. Liczba jednostek w zespole: 7
6/662/0 Cech rzeźników w Nieszawie 1820-1930 0 rozwiń
Księgi ewidencyjne i finansowe. Liczba jednostek w zespole: 4
Wyświetlanie 841 do 900 z 3 847 wpisów.