Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
6/663/0 Cech rymarzy w Nieszawie 1819-1927 0 rozwiń
Księgi wyzwolenia na czeladnika i majstra. Liczba jednostek w zespole: 4
6/664/0 Cech ślusarzy, kowali, blacharzy i gwoździarzy w Nieszawie 1865-1930 0 rozwiń
Księgi majstrów i czeladników. Liczba jednostek w zespole: 4
6/665/0 Cech stolarzy w Nieszawie 1862-1911 0 rozwiń
Księgi majstrów i czeladników. Liczba jednostek w zespole: 2
6/666/0 Cech szewski w Aleksandrowie Kujawskim, pow. Nieszawa 1921-1927 0 rozwiń
Protokoły wyzwoleń majstrów. Liczba jednostek w zespole: 1
6/667/0 Cech piwowarów w Pakości, pow. Inowrocław 1781 0 rozwiń
Potwierdzenie przywileju. Liczba jednostek w zespole: 1
6/668/0 Cech płócienników w Pakości, pow. Inowrocław 1703 0 rozwiń
Potwierdzenie przywileju. Liczba jednostek w zespole: 1
6/669/0 Cech dekarzy w Bydgoszczy 1880-1949 0 rozwiń
Protokoły, ewidencja. Liczba jednostek w zespole: 4
6/670/0 Cech kowalski w Ślesinie, pow. Bydgoszcz 1927 0 rozwiń
Dyplom czeladniczy. Liczba jednostek w zespole: 1
6/671/0 Cech fryzjerów i perukarzy w Bydgoszczy 1776-1945 0 rozwiń
Protokoły, ewidencja. Liczba jednostek w zespole: 7
6/672/0 Cech garncarzy w Bydgoszczy [1554] 1818-1938 0 rozwiń
Przywilej, protokoły, ewidencja członków, finanse. Liczba jednostek w zespole: 6
6/673/0 Cech krawców w Bydgoszczy [1502] 1506-1812 [1939] 0 rozwiń
Dokumenty, protokoły, spisy rzemieślników, budżety cechowe, ewidencja uczniów. Liczba jednostek w zespole: 11
6/674/0 Cech malarzy i lakierników w Bydgoszczy 1878-1941 0 rozwiń
Protokoły, ewidencja uczniów. Liczba jednostek w zespole: 7
6/675/0 Cech piekarzy w Bydgoszczy 1851-1954 0 rozwiń
Protokoły, ewidencja. Liczba jednostek w zespole: 5
6/676/0 Cech rzeźników i wędliniarzy w Bydgoszczy 1774-1948 0 rozwiń
Przywilej, statuty, protokoły, ewidencja, finanse. Liczba jednostek w zespole: 29
6/677/0 Cech ślusarzy w Bydgoszczy 1821-1947 0 rozwiń
Przywileje, protokoły, ewidencja. Liczba jednostek w zespole: 10
6/678/0 Cech szyprów, sterników, pomagrów w Bydgoszczy [1592] 1636-1766 0 rozwiń
Potwierdzenie dekretu królewskiego (1635 r.), księgi protokołów, rejestry członków. Liczba jednostek w zespole: 3
6/679/0 Cech szewców w Bydgoszczy 1778-1949 0 rozwiń
Statuty, protokoły, księgi wyzwoleń na czeladników, księgi majstrów, finanse, fotografia grupowa członków cechu. Liczba jednostek w zespole: 15
6/680/0 Cech stolarzy w Bydgoszczy [1766] 1907-1948 0 rozwiń
Przywilej generalny, przywileje dobrego urodzenia, finanse. Liczba jednostek w zespole: 6
6/681/0 Cech murarzy w Bydgoszczy 1640 0 rozwiń
Dokument Władysława IV zatwierdząjacy statut. Liczba jednostek w zespole: 1
6/682/0 Cech krawców w Koronowie, pow. Bydgoszcz 1774-1881 0 rozwiń
Przywileje, listy dobrego urodzenia, protokolarze, ewidencja. Liczba jednostek w zespole: 15
6/683/0 Cech stolarzy i stelmachów w Fordonie, pow. Bydgoszcz 1784-1868 0 rozwiń
Księgi czeladnicze i majstrów. Liczba jednostek w zespole: 3
6/684/0 Cech garncarzy w Koronowie, pow. Bydgoszcz 1538 0 rozwiń
Zatwierdzenie statutu. Liczba jednostek w zespole: 1
6/685/0 Cech siodlarzy w Kcyni, pow. Szubin 1921 0 rozwiń
Dyplom mistrzowski. Liczba jednostek w zespole: 1
6/686/0 Cech kołodziejów w Bydgoszczy 1775, 1820-1858 0 rozwiń
Pruski przywilej generalny, księga protokołów zapisów uczniów do nauki zawodu i praktyki zawodowej dla czeladników. Liczba jednostek w zespole: 2
6/687/0 Cech kowali i rusznikarzy w Bydgoszczy 1774 0 rozwiń
Przywilej generalny. Liczba jednostek w zespole: 1
6/688/0 Cech gwoździarzy w Bydgoszczy [1779] 1802-1866 [1919] 0 rozwiń
Przywilej generalny, przyjęcia uczniów, finanse. Liczba jednostek w zespole: 7
6/689/0 Cech kuśnierzy w Bydgoszczy 1772-1779 0 rozwiń
Przywilej generalny. Liczba jednostek w zespole: 1
6/690/0 Cech młynarzy w Bydgoszczy 1775 0 rozwiń
Przywilej generalny. Liczba jednostek w zespole: 1
6/691/0 Cech rymarzy w Bydgoszczy 1775 0 rozwiń
Przywilej generalny. Liczba jednostek w zespole: 1
6/692/0 Cech garbarzy w Bydgoszczy 1776 0 rozwiń
Przywilej generalny. Liczba jednostek w zespole: 1
6/693/0 Cech sukienników w Bydgoszczy 1776 0 rozwiń
Przywilej generalny. Liczba jednostek w zespole: 1
6/694/0 Cech budowy maszyn rolniczych w Bydgoszczy 1941-1945 0 rozwiń
Ewidencja uczniów. Liczba jednostek w zespole: 1
6/695/0 Cech bednarzy w Chojnicach 1780-1839 0 rozwiń
Ewidencja uczniów. Liczba jednostek w zespole: 1
6/696/0 Cech murarzy w Chojnicach 1776-1852 0 rozwiń
Statut, protokoły posiedzeń. Liczba jednostek w zespole: 1
6/697/0 Cech młynarzy w Chojnicach 1679-1822 0 rozwiń
Wyzwolenia czeladników na majstrów. Liczba jednostek w zespole: 2
6/698/0 Cech kominiarski w Chojnicach 1913-1928 0 rozwiń
Księga protokołów. Liczba jednostek w zespole: 1
6/699/0 Loża Janus na Wschodzie w Bydgoszczy 1835,1857-1927 0 rozwiń
Zapisy, legaty, fundacje na rzecz loży, plany i sprawozdania finansowe, korespondencja, wykazy członków. Liczba jednostek w zespole: 21
6/700/0 Loża "Astrea" Nr 2 w Inowrocławiu 1878-1938 0 rozwiń
Organizacja: założenie, statut, uroczystości jubileuszowe, sprawozdania finansowe, legaty, protokoły zebrań i korespondencja. Liczba jednostek w zespole: 40
6/701/0 Loża Pod Wianuszkiem w Inowrocławiu 1873-1878 0 rozwiń
Księga protokołów. Liczba jednostek w zespole: 1
6/702/0 Loża Światło na Wschodzie w Inowrocławiu 1886-1938 0 rozwiń
Statut i zmiany, ewidencja członków, protokólarz, budżet. Liczba jednostek w zespole: 4
6/703/0 Loża Ul Pszczeli w Toruniu 1919-1938 0 rozwiń
Protokólarz posiedzeń. Liczba jednostek w zespole: 1
6/704/0 Loża Pamięci Fryderyka Wielkiego w Bydgoszczy 1895-1897 0 rozwiń
Protokólarz. Liczba jednostek w zespole: 1
6/705/0 Komenda Policji Państwowej na miasto Bydgoszczy [1919] 1920-1939 0 rozwiń
1. Organizacja i funkcjonowanie komendy (4 j.a.): dzienniki, raporty, rozkazy Komendanta Okręgu XI PP w Poznaniu, protokoły kontroli i przesłuchań, szkolenia dla policjantów, wykazy uczestników kursów, plan dzielnic, spisy ulic w obrębie komisariatów 2. Sprawowanie nadzoru nad partiami, organizacjami politycznymi, społecznymi (39 j.a.): informacje, raporty, wykazy kandydatów na posłów, wiece i zebrania partii politycznych i organizacji związkowych, strajki i wystąpienia społeczne, działalność organizacji religijnych, związków wojskowych 3. Inwigilacja organizacji i osób narodowości polskiej i obcej (31 j.a.): raporty, sprawozdania, opinie o organizacjach i osobach narodowości niemieckiej, rosyjskiej, ukraińskiej, żydowskiej, działalność loży masońskiej, wykazy organizacji i członków 4. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego (7 j.a.): raporty o kradzieżach i nielegalnym handlu, informacje i opinie o osobach, książka przestępczości karno-sądowej, raporty o zajściach ulicznych i przestępstwach pospolitych, protokóły przesłuchań 5. Nielegalne przekraczanie granicy (4 j.a.): zarządzenia o ochronie granicy polsko-niemieckiej i z Wolnym Miastem Gdańskiem, fałszerstwa i kradzieże paszportów, nielegalne przekraczanie granicy, przemytnictwo 6. Strajki i przejawy działalności komunistów (3 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 88
6/706/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Bydgoszczy [1919] 1920-1939 0 rozwiń
1. Organizacja i funkcjonowanie komendy (1 j.a.): protokoły odpraw komendantów, organizacja pracy 2. Nadzór nad partiami, organizacjami społecznymi i zawodowymi (7 j.a.): wybory do rad miejskich (1930), działalność partii i organizacji: Zjednoczenie Ruchu Ludowego, Stronnictwo Narodowe, Związek Młodych Narodowców, mniejszość niemiecka (Stahlem, Deutschtumsbund, Bauernbund, wykazy oficerów byłej armii niemieckiej zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego, nauczycieli niemieckich) 3. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego (2 j.a.): statystyka przestępstw pospolitych, imienne wykazy osób osądzonych Liczba jednostek w zespole: 10
6/707/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Chojnicach [1919] 1920-1939 0 rozwiń
1. Organizacja i funkcjonowanie komendy (6 j.a.): okólniki, rozkazy i zarządzenia, spisy posterunków, zmiany kadrowe, materiały dotyczące mobilizacji, statystyka mieszkańców gminy Czersk, protokoły i raporty komendantów posterunków 2. Sprawowanie nadzoru nad partiami, organizacjami społecznymi (13 j.a.): raporty i sprawozdania sytuacyjne, meldunki o wyborach, obywatelach rosyjskich i Ukraińcach, raporty o internowanych w Tucholi, pobyt Cyganów na terenie powiatu, działalność organizacji żydowskich, protokół kontroli ekspozytury, osoby posiadające krewnych w Niemczech, urzędnicy niemieccy 3. Inwigilacja osób i organizacji podejrzanych o działalność antypaństwową (12 j.a.): wykazy osób poszukiwanych, meldunki, raporty, okólniki i zarządzenia władz, sprawozdania, opinie o osobach podejrzanych o szpiegostwo, działalność komunistyczną i antypaństwową, nadzór nad organizacjami niemieckiej mniejszości narodowej 4. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego (4 j.a.): okólniki i zarządzenia, ochrona prezydenta i dostojników państwowych, utrzymanie dróg i kolei, zezwolenia na posiadanie broni, poszukiwania osób zaginionych i uchylających się od służby wojskowej 5. Ruch graniczny (10 j.a.): meldunki, deportacje i wydalenia, nielegalne przekraczanie granicy, kradzieże paszportów, przemyt Liczba jednostek w zespole: 45
6/708/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Sępólnie Krajeńskim [1919] 1920-1939 0 rozwiń
1. Organizacja i funkcjonowanie (40 j.a.): dziennik korespondencyjny, zmiany kadrowe, spisy akt posterunków, wykazy osobowe funkcjonariuszy policji, rozkazy i zarządzenia, protokoły odpraw, wyszkolenie funkcjonariuszy (programy szkoleń z lat 1938-1939 i 1939-1940), zarządzenia mobilizacyjne (instrukcje, dzienniki podawcze akcji mobilizacyjnej, plany koncentracji 2. Sprawowanie nadzoru nad partiami i organizacjami społeczno-zawodowymi (36 j.a.): meldunki i raporty, wyniki wyborów do rad gminnych, Sejmu i Senatu, strajki, bezrobocie, wykazy organizacji i ich członków, nadzorowanie działalności partii i organizacji (m.in. Partii Niezależnych Socjalistów, Polskiej Partii Socjalistycznej, PPS Lewicy, Narodowej Partii Robotniczej, Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Narodowego, Obozu Wielkiej Polski, BBWR, OZN, ZNP, kółek rolniczych), wykazy działaczy związkowych, Towarzystwo Gimnastyczne "SOKOŁ", Towarzystwa Powstańców i Wojaków, Związek Inwalidów Wojennych, Rodzina Policyjna, statystyka księży w powiecie, raporty i sprawozdania o działalności organizacji mniejszości narodowych (m.in. wykazy organizacji i ich członków, optantów, NSDAP) 3. Inwigilacja organizacji i osób (61 j.a.): raporty i meldunki, nadzór nad poborowymi i rezerwistami, ewidencja obcokrajowców, wykazy konfidentów, obcokrajowców, działacze niemieccy, byli oficerowie niemieccy, partie polityczne, stowarzyszenia i organizacje niemieckie, nastroje wśród Niemców, organizacje ukraińskie, żydowskie, ewidencja Cyganów, loże masońskie, poszukiwania dezerterów, obchody 1 Maja 4. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego (20 j.a.): okólniki i zarządzenia, wykazy posiadaczy broni i radioodbiorników, przestępstwa pospolite, klęski żywiołowe, zwalczanie nielegalnego handlu, chorób zakaźnych, lichwy, drożyzny, fałszerstw pieniędzy, ochrona Prezydenta i gości zagranicznych 5. Prasa i wydawnictwa (5 j.a.): zajęcia druków, czasopism i książek, propaganda prasowa 6. Ruch graniczny (11 j.a.): organizacja i działalność placówek granicznych, udzielanie wiz i paszportów, meldunki i raporty o emigracji i reemigracji, nielegalne przekraczanie granicy, wysiedlenia z pasa granicznego Liczba jednostek w zespole: 173
6/709/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Świeciu [1919] 1920-1939 0 rozwiń
1. Organizacja i funkcjonowanie komendy (12 j.a.): okólniki i rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i wojewody pomorskiego, protokóły kontroli komendy i posterunków, rozkazy KP PP w Świeciu i zarządzenia Starosty Powiatowego w Świeciu, odprawy komendantów, sprawy personalne i dyscyplinarne, statystyka funkcjonariuszy, lokale służbowe, statuty 2. Sprawowanie nadzoru nad partiami, organizacjami społeczno-zawodowymi (74 j.a.): meldunki i sprawozdania sytuacyjne, wiece, posiedzenia rady miejskiej, wybory do rad gminnych i miejskich, senatu, sprawozdania z działalności organizacji, listy optantów, wykazy cudzoziemców, bezrobocie, strajki, wykazy organizacji i stowarzyszeń w powiecie, sprawozdania miesięczne i tygodniowe z ruchu zawodowego, społeczno-politycznego i narodowego, teczki dotyczące poszczególnych partii politycznych (m.in. PSL Piast, Niezależnej Partii Chłopskiej, Związku Ludowo-Narodowego, organizacji monarchistycznych, Zjednoczenia Polskiego, związków zawodowych), stan bezpieczeństwa, strajki, nastroje wśród robotników i urzędników, bezrobocie, sekty religijne, statystyka wyznaniowa w powiecie, Kościół Narodowy, stowarzyszenia młodzieżowe w powiecie, Związek Inwalidów Wojennych, Związek Strzelecki, partie polityczne i stowarzyszenia społeczno-polityczne, optanci, wykup nieruchomości ziemskich, bojkot płacenia podatków, organizacje ukraińskie, gminy żydowskie, statystyka ludności, wykazy urzędników 3. Inwigilacja organizacji i osób narodowości polskiej i innej, podejrzanych (8 j.a.): meldunki i raporty o wiecach przedwyborczych, wynikach wyborów, zebraniach, strajkach, wykazy obcokrajowców, opinie o urzędnikach, hodowla gołębi pocztowych 4. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego (19 j.a.): zarządzenia i instrukcje ministerstwa i wojewody pomorskiego, ochrona Prezydenta RP i innych oficjalnych gości, wykazy poborowych i rezerwistów, instrukcje, sprawozdania i inne sprawy mobilizacyjne, ochrona linii kolejowych, obchody 1 i 3 Maja oraz Święta Morza, broń organizacji paramilitarnych, zezwolenia na broń, obchody świąt, przestępstwa kryminalne, postępowanie karne, nielegalna emigracja zarobkowa 5. Ruch graniczny (4 j.a.): plan organizacji Straży Celnej, kontrola przejść granicznych, raporty o wyjazdach do Niemiec Liczba jednostek w zespole: 115
6/710/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Tucholi 1920-1939 0 rozwiń
1. Organizacja i funkcjonowanie PP na terenie powiatu (10 j.a.): zarządzenia, okólniki i instrukcje władz administracyjnych i policyjnych, oceny funkcjonariuszy, sprawy mobilizacyjne (zarządzenia władz i meldunki posterunków, sprawozdania sytuacyjne dotyczące życia społeczno-politycznego, stanu bezpieczeństwa, stanu organizacyjnego, obchody 1 Maja (instrukcje władz), ochrona obiektów kolejowych, protokóły inspekcji posterunków, odprawy komendantów posterunków, protokóły zebrań 2. Sprawowanie nadzoru nad partiami, organizacjami społeczno-zawodowymi (20 j.a.): wykazy, raporty i informacje o stronnictwach politycznych, stowarzyszeniach, związkach zawodowych polskich i niemieckich, wybory parlamentarne 1928 r. i 1930 r. (zarządzenia, sprawozdania sytuacyjne, raporty komendantów posterunków, informacje o miejscowych kandydatach), teczki dotyczące (m.in. BBWR, Obóz Wielkiej Polski, Stronnictwo Narodowe, Narodowa Partia Robotnicza, Niezależna Socjalistyczna Partia Pracy, Polska Partia Socjalistyczna, Centrolew, Monarchiści, Towarzystwo Powstańców i Wojaków, Katolicki Związek Młodzieży, Akcja Katolicka, kościół ewangelicki i narodowy, sekty religijne, Związek Experancki 3. Inwigilacja osób (31 j.a.): poszukiwania, wywiady, korespondencja dotycząca wyborów, wykazy byłych wojskowych, inwigilacje i obserwacje (zarządzenia władz, raporty i informacje, kontrola hoteli, lokali publicznych), osoby podejrzane o szpiegostwo, nielegalne przekraczanie granicy, instrukcja o przestępczości politycznej (sygn. 35), sprawy komunistyczne, propaganda niemiecka, dezercje, statystyka przestępczości politycznej, ewidencja osób politycznie podejrzanych, osób posiadających krewnych w Niemczech 4. Mniejszość narodowa (5 j.a.): zarządzenia, wytyczne władz, raporty, sprawozdania, wykazy ewidencyjne w sprawach cudzoziemców, przyznawania obywatelstwa, mniejszość niemiecka, żydowska i ukraińska (m.in. działalność stowarzyszeń, działacze, wystąpienia antyżydowskie) 5. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego (2 j.a.): strajki i demonstracje, zaburzenia wywoływane przez bezrobotnych, wiece przedwyborcze, sprawy karne (kradzieże, fałszerstwa dowodów i pieniędzy, handel bronią, nielegalne przekraczanie granicy, zeznania świadków) 6. Prasa (1 j.a.): zarządzenia władz, spisy czasopism bez debitu, nadzór nad prasą i drukarniami, nielegalne przesyłki prasy Liczba jednostek w zespole: 69
6/711/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Wyrzysku [1919] 1920-1939 0 rozwiń
1. Organizacja i funkcjonowanie komendy (21 j.a.): rozkazy komend policji (Głównej i wojewódzkich w Poznaniu i Toruniu, komendantów powiatowych w Szubinie i Wyrzysku), organizacja pracy, sprawy kadrowe, szkolenia, dochodzenia dyscyplinarne, wykaz jednostek PP, współpraca służbowa z policją niemiecką i gdańską 2. Sprawowanie nadzoru nad partiami, organizacjami społeczno-zawodowymi (8 j.a.): raporty, sprawozdania z działalności organizacji, zebrań i wieców, wybory kandydatów do Sejmu, wykazy nauczycieli i działaczy niemieckich, zestawienia liczbowe ludności niemieckiej 3. Inwigilacja osób i organizacji podejrzanych o działalność antypaństwową (12 j.a.): nadzór nad poborowymi, informacje o agentach, działalność organizacji niemieckiej mniejszości narodowej, informacje o podejrzanych o prowadzenie działalności antypaństwowej, odprawa referentów do spraw niemieckich, przemyt amunicji do Polski, radiostacje nadawcze na terenie Gdańska, werbunek i spisy osób powołanych do służby w Wehrmachcie, opinie o podejrzanych o szpiegostwo, działalność komunistyczną i o przebywających w Berezie Kartuskiej 4. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego (12 j.a.): rozkazy i rozporządzenia, rewizje, kontrola przesyłek pocztowych i kolejowych, przestępstwa gospodarczo-kryminalne, ochrona Prezydenta podczas polowań, wytyczne w sprawie przeciwdziałania akcji sabotażowej (1938 r.), śledztwa w sprawie morderstw, wypadków, nadużyć finansowych, meldunki o nielegalnym posiadaniu broni, postępowanie dyscyplinarne przeciwko nauczycielom i katechetom w Mroczy i Nakle, fałszowanie dokumentów 5. Prasa (3 j.a.): wykazy drukarń, spisy czasopism prorządowych i opozycyjnych, druków 6. Ruch graniczny (4 j.a.): kontrola przejść granicznych, nielegalne przekraczanie granicy, udzielanie wiz obywatelom niemieckim Liczba jednostek w zespole: 71
6/712/0 Cech ciesielski w Bydgoszczy [1776] 1939-1945 0 rozwiń
Przywilej generalny, ewidencja uczniów. Liczba jednostek w zespole: 2
6/713/0 Cech powroźników w Bydgoszczy 1829-1862 0 rozwiń
Członkowie cechu, finanse. Liczba jednostek w zespole: 1
6/714/0 Bractwo kuśnierskie w Nowem, pow. Świecie 1630-1774 0 rozwiń
Zatwierdzenie statutu. Liczba jednostek w zespole: 3
6/715/0 vacat - Cech rzeżbiarsko-sztukatorski na okręg woj. pomorskiego - przekazany do w AP w Toruniu Oddział w Grudziądzu, obecnie w AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/716/0 Cech rzemieślniczo - mieszany w Kowalu, pow. Włocławek 1928-1938 0 rozwiń
Finanse. Liczba jednostek w zespole: 1
6/717/0 Cech kowalski w Inowrocławiu 1881-1939 [1946-1949] 0 rozwiń
Statuty, zarządzenia, protokolarze, spisy uczniów, czeladników i majstrów, budżety. Liczba jednostek w zespole: 17
6/718/0 Cech krawców w Inowrocławiu 1824-1925,1934 0 rozwiń
Statuty, księgi rzemieślników, umowy o naukę zawodu. Liczba jednostek w zespole: 10
6/719/0 Cech młynarzy w Inowrocławiu 1795-1861 0 rozwiń
Księga majstrów, wyzwolenie czeladnika. Liczba jednostek w zespole: 2
6/720/0 Cech malarzy, lakierników, pozłotników w Inowrocławiu 1900-1946 0 rozwiń
Ewidencja, protokólarz. Liczba jednostek w zespole: 3
6/721/0 Cech murarzy i cieśli w Inowrocławiu 1765-1947 0 rozwiń
Przywilej, świadectwa, ewidencja. Liczba jednostek w zespole: 4
6/722/0 Cech siodlarzy i tapicerów w Inowrocławiu 1893-1951 0 rozwiń
Protokoły, spisy uczniów. Liczba jednostek w zespole: 2
Wyświetlanie 901 do 960 z 3 847 wpisów.