Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
93/281/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gniewinie 1954-1972 0 rozwiń
Protokóły z sesji GRN (1954-1972, sygn. 1-9), komisje: dróg i mienia gromadzkiego, finansów planu gospodarczego; kultury, oświaty i spraw socjalnych, mandatowa, rolna, ankiety zgłoszeniowe kandydatów do komisji (1956-1972, sygn. 10-15), protokóły z posiedzeń, uchwały Prezydium (1955-1972, sygn. 16-26), zebrania wiejskie, sołtysów, spotkania radnych z wyborcami, program rozwoju, plan gospodarczy, protokoły z przeprowadzonych kontroli i inspekcji zewnętrznych (1955-1972, sygn. 27-41); plany budżetowe i budżety (1955-1970, sygn. 42-54). Liczba jednostek w zespole: 54
93/282/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gościcinie 1955-1972 0 rozwiń
Protokóły z sesji GRN, rejestr uchwał (1958-1972, sygn. 1-16), komisje: finansowo-budżetowa, kultury i spraw socjalnych, mandatowa, mienia gromadzkiego, planu gospodarczego gospodarczego budżetu, rolnictwa i zaopatrzenia ludności (1965-1972, sygn. 17-22), protokóły z posiedzeń, rejestr uchwał Prezydium (1960-1972, sygn. 34-35), zebrania wiejskie, plan gospodarczy, program rozwoju rolnictwa, budżety gromady (1955-1970, sygn. 36-46). Liczba jednostek w zespole: 46
93/283/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gowinie 1955-1959 0 rozwiń
Protokóły z sesji GRN (1956-1959, sygn. 1-3), protokóły z posiedzeń Prezydium (1958-1959, sygn. 4), budżety (1955-1958, sygn. 5-8). Liczba jednostek w zespole: 8
93/284/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Górze Pomorskiej 1955-1959 0 rozwiń
Protokóły z sesji GRN (1958-1959, sygn. 1), protokóły z posiedzeń Prezydium (1958-1959, sygn. 2-3); budżety, plan gospodarczy (1955-1970, sygn. 1-9). Liczba jednostek w zespole: 9
93/285/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kielnie 1955-1972 0 rozwiń
Protokóły z sesji GRN (1958-1972, sygn. 1-8), komisje: finansów finansów planu gospodarczego, mandatowa, mienia gromadzkiego, rolnictwa i leśnictwa; zdrowia, kultury, spraw socjalnych, oświaty (1955-1972, sygn. 9-13), protokóły z posiedzeń Prezydium (1955-1972, sygn. 14-21), zebrania wiejskie, zarządzenia pokontrolne, sprawozdania GUS, budżety, sprawozdania budżetowe (1955-1972, sygn. 22-44) Liczba jednostek w zespole: 44
93/286/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Koleczkowie 1955-1961 0 rozwiń
Protokóły z sesji, uchwały GRN (1956-1961, sygn. 1-5), komisje: drogowa i urządzeń osiedli, finansowo-budżetowa, kultury i spraw socjalnych, rolna; zdrowia, oświaty i kultury (1955-1961, sygn. 6-11), protokóły z posiedzeń, uchwały Prezydium (1955-1961, sygn. 12-16), budżety (1955-1961, sygn. 17-22). Liczba jednostek w zespole: 22
93/287/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kostkowie 1955-1968 0 rozwiń
Protokoły z sesji i uchwały GRN (1955-1968, sygn. 1-6); komisje stałe i doraźne (1962-1964, sygn. 7); protokóły z posiedzeń i uchwały Prezydium (1955-1968, sygn. 8-12), zebrania wiejskie, spotkania posłów i radnych z wyborcami, zasady pracy i płac, kontrola działalności GRN (1961-1968, sygn. 13-17), budżety gromady (1955-1966, sygn. 18-25). Liczba jednostek w zespole: 25
93/288/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lini 1956-1972 /-1979/ 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN (1956-1972, sygn. 1-13, 37); protokóły z posiedzeń Prezydium (1958-1972, sygn. 14-24), 38, budżety gromady (1955-1966, sygn. 25-35), zeszyt ewidencji koła Związku Młodzieży Wiejskiej, komisja mandatowa, kontrola młynu gospodarczego, gospodarstwa zwolnione z płacenia podatku, elektryfikacja wsi, uproszczone plany urządzenia lasów, renty stałe i okresowe (1957-1979, sygn. 36-49). Liczba jednostek w zespole: 49
93/289/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Luzinie 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN (1954-1972, sygn. 1-12), protokóły z posiedzeń komisji (1955-1972, sygn. 13-19), protokóły z posiedzeń Prezydium (1955-1972, sygn. 20-30), budżety gromady (1955-1972, sygn. 31-48), działalność Prezydium GRN, protokoły z kontroli, sprawozdania z realizacji uchwał, protokoły z zebrań wiejskich, spotkania radnych z wyborcami (1955-1972, sygn. 49-55). Liczba jednostek w zespole: 55
93/290/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łebnie 1955-1968 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN (1955-1968, sygn. 1-12); komisje: finansów finansów budżetu, mandatowa, oświaty i kultury, rolna (1961-1968, sygn. 13-16, protokóły z posiedzeń Prezydium (1955-1968, sygn. 17-30), kontrola działalności, budżety gromady (1955-1966, sygn. 30-39). Liczba jednostek w zespole: 39
93/291/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rybnie 1955-1959 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN (1958-1959, sygn. 1-2); protokóły z posiedzeń Prezydium (1958-1959, sygn. 3), budżety gromady (1955-1959, sygn. 4-8). Liczba jednostek w zespole: 8
93/292/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Smażynie 1955-1959 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN (1958-1959, sygn. 1), protokóły z posiedzeń Prezydium (1958-1959, sygn. 2), budżety gromady (1955-1959, sygn. 3-6). Liczba jednostek w zespole: 6
93/293/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sopieszynie 1955-1959 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN (1958-1959, sygn. 1-2); protokóły z posiedzeń Prezydium (1958-1959, sygn. 4), budżety (1955-1959, sygn. 5-9). Liczba jednostek w zespole: 9
93/294/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strzepczu 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN (1954-1972, sygn. 1-12); komisje: dróg i mienia gromadzkiego (ochrony mienia i porządku publicznego; kultury, oświaty i spraw socjalnych; mandatowej, planu gospodarczego i budżetu; rolnictwa, leśnictwa i zaopatrzenia ludności (1961-1972, sygn. 13-17); protokóły z posiedzeń Prezydium (1956-1972, sygn. 18-25), budżety (1955-1966, sygn. 26-27). Liczba jednostek w zespole: 28
93/295/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szemudzie 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN (1954-1972, sygn. 1-12); komisje: budżetowa, mandatowa, mienia gromadzkiego, rolnictwa (1957-1972, sygn. 13-18); protokóły z posiedzeń i uchwały Prezydium (1956-1972, sygn. 18-29), protokoły, plany i sprawozdania z zebrań wiejskich, wybory do sejmu i rad narodowych (1958-1972, sygn. 30-33), plany gospodarcze, programy rozwoju rolnictwa, kontrole i zarządzenia pokontrolne, protokoły z kontroli urzędu (1965-1972, sygn. 34-43), budżety i sprawozdania budżetowe (1955-1972, sygn. 44-61). Liczba jednostek w zespole: 61
93/296/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wejherowie 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN (1954-1972, sygn. 1-15); komisje: rolna, finansowa, drogowa, oświaty, rolna, finansowo-budżetowa; oświaty, kultury i zdrowia, mienia gromadzkiego, finansów planu gospodarczego, kultury i spraw socjalnych, mandatowa, rolnictwa, leśnictwa, skupu i zaopatrzenia ludności (1955-1972, sygn. 16-27); protokóły z posiedzeń i uchwały Prezydium (1955-1972, sygn. 28-40), budżety, spis powszechny, spis rolny, plan urządzenia gospodarstwa leśnego, inwentaryzacja, kontrole, arkusze ewidencyjne składu geodezyjnego (1955-1970, sygn. 41-61). Liczba jednostek w zespole: 61
93/297/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wiczlinie 1955-1959 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN (1955-1958, sygn. 1-2); protokóły z posiedzeń Prezydium (1956-1959, sygn. 3-4), budżety (1955-1960, sygn. 5-10). Liczba jednostek w zespole: 10
93/298/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zamostnem 1960-1961 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN (1961, sygn. 1); protokóły z posiedzeń Prezydium (1960, sygn. 2), budżety (1961-1962, sygn. 3-4). Liczba jednostek w zespole: 4
93/299/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bożympolu Wielkim 1954-1972 0 rozwiń
Protokóły z sesji, księgi uchwał GRN (1954-1971, sygn. 1-13), komisje: dróg i urządzeń gromadzkich, finansowo-budżetowa, mandatowa, mienia gromadzkiego; oświaty, kultury i zdrowia, rolnictwa i zaopatrzenia ludności (1956-1971, sygn. 14-19), protokóły z posiedzeń, uchwały Prezydium (1956-1971, sygn. 20-30), zebrania wiejskie, sołtysi, plany gospodarcze, sprawozdania budżetowe, statystyka, kontrole, budżety, książka meldunkowa, ewidencja i rejestracja lokalizacji (1955-1972, sygn. 31-52). Liczba jednostek w zespole: 53
93/300/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzeźnie Lęborskim 1956-1959 0 rozwiń
Protokóły z sesji GRN (1956-1959, sygn. 1-3), uchwały Prezydium (1956-1957, sygn. 4-5); budżety (1955-1960, sygn. 6-10) Liczba jednostek w zespole: 10
Wyświetlanie 281 do 300 z 824 wpisów.