Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
13/962/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Makowie Podhalańskim 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 137
13/963/0 Powiatowy Urząd Rozjemczy w Żywcu [1932] 1933-1939 0 rozwiń
Akta prezydialne : korespondencja w sprawach organizacyjnych z lat 1935-1939, sygn. 1. Akta procesowe : rozprawy o ustalenie warunków spłaty długów rolniczych, dzienniki podawcze z lat [1932] 1933-1939, sygn. 2-169. Liczba jednostek w zespole: 176
13/964/0 C.k. Sąd Powiatowy w Milówce [1706-1867] 1868-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3363
13/965/0 C.k. Sąd Powiatowy w Żywcu [1773-1867] 1867-1918 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7165
13/966/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łodygowicach [1949-1954] 1954-1972 0 rozwiń
I. Gromadzka Rada Narodowa w Łodygowicach z lat 1955-1972 /Sygn. 1-38/ Protokoły sesji, uchwały GRN, komisje stałe GRN II. Prezydium GRN w Łodygowicach z lat 1955-1972 /Sygn. 39-55/ Protokoły posiedzeń i uchwały Prezydium GRN III. Sprawy ogólno-organizacyjno-administracyjne z lat [1949-1954] 1954-1969 /Sygn. 56-99/ Akta normatywne władz zwierzchnich, kontrole, organizacja wyborów, działalność radnych, sprawy kadrowe, zebrania wiejskie – sołtysi, skargi i zażalenia, organizacja pracy normatywy własne, sprawy prawne i administracyjne, współpraca – współdziałanie, sprawy opieki społecznej, gospodarka komunalna, ewidencja ludności, sprawy wojskowe i karno – administracyjne IV. Sprawozdania i statystyka z lat 1960-1970 /Sygn. 100-103/ Sprawozdania GUS i sprawozdania pozostałe V. Plany i programy gospodarcze z lat 1965-1972 /Sygn. 104-123/ Plany i programy gospodarcze, sprawozdania z wykonania planów gospodarczych VI. Budżety Gromady Łodygowice z lat 1955-1972 /Sygn. 124-135/ Budżety gromady, realizacja budżetów, sprawozdania budżetowe, korespondencja Liczba jednostek w zespole: 135
13/967/0 Rejon Kontroli Akcyzowej w Żywcu 1945 - 1950 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne : korespondencja z lat 1945-1950, sygn. 1-6. Sprawy osobowe : korespondencja z lat 1945-1950, sygn. 7. Sprawy gospodarcze : korespondencja z lat 1945-1950, sygn. 8. Nadzór służbowy : lustracje, inspekcje, wykazy i sprawozdania periodyczne z lat 1945-1950, sygn. 9-15. Monopol spirytusowy : zarządzenia i korespondencja dot. produkcji i sprzedaży napojów alkoholowych, protokoły kontroli hurtowni z lat 1945-1950, sygn. 16-22. Opodatkowanie drożdży : korespondencja z lat 1945, sygn. 23. Opodatkowanie kwasu octowego : korespondencja z lat 1945-1947, sygn. 24. Monopol tytoniowy : zarządzenia dot. uprawy tytoniu z lat 1947-1950, sygn. 25. Monopol solny : przydział i sprzedaż soli z lat 1945-1948, sygn. 26. Monopol loterii : nadzór nad loteriami fantowymi z lat 1947-1948, sygn. 27. Monopol zapałczany : przydział i sprzedaż zapałek - zarządzenia i korespondencja z lat 1946-1949, sygn. 28. Opodatkowanie piwa : korespondencja z lat 1945-1950, sygn. 29. Karty do gry : nadzór nad sprzedażą z lat 1946-1947, sygn. 30. Walka z przestępczością akcyzowo- monopolową : korespondencja z lat 1945-1950, sygn. 31-35. Liczba jednostek w zespole: 35
13/968/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Makowie Podhalańskim 1950-1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 272
13/969/0 Nadleśnictwo Dóbr Zawojskich Polskiej Akademii Umiejętności [1818 - 1924] 1924 - 1939 [1939 - 1945] 0 rozwiń
Arcyksiążęcy Zarząd Lasów Zawoja. Sprawy organizacyjne: korespondencja organizacyjna Arcyksiążęcego Zarządu Lasów w Zawoi, dzienniki podawcze z lat 1899-1923, sygn. 1-2. Sprawy personalne: korespondencja dot. zatrudnienia,wynagradzania, ubezpieczeń oraz umundurowania pracowników z lat 1878-1920, sygn. 3-7. Sprawy własnościowe i budowlane: arkusze posiadłości gruntowej, protokół parcelowy, rejestr stanu posiadłości z lat 1889-1920 sygn. 8-11. Finanse: dzienniki kasowe, księgi przekazów pocztowych i rejestr depozytów, korespondencja dot. spraw finansowych z lat 1900-1923, sygn. 12-18 Gospodarka leśna księgi odbioru drewna z poszczególnych rewirów leśnych, korespondencja dot. handlu drewnem, rejestry szkód leśnych, doniesienia o wykroczeniach, a także plany cięć, zalesień i ochrony lasu z lat 1818-1921, sygn. 19-56. Nadleśnictwo Dóbr Zawojskich Polskiej Akademii Umiejętności. Sprawy organizacyjne: Pokwitowania datków na cele kościelne z lat 1929-1930, sygn. 57. Sprawy personalne: Listy płac, sprawy ubezpieczeń i emerytur pracowników sygn. sygn. 58-60. Sprawy własnościowe i budowlane: arkusze posiadłości gruntowej, kontrakty kupna-sprzedaży, umowy dzierżaw, korespondencja dot. budowy willi profesorskich z lat 1926-1945, sygn. 61-68. Finanse: rachunki, księgi dochodów i rozchodów, dzienniki kasowe, książki odbioru drewna z lat 1916-1939, sygn. 69-79. Gospodarka leśna: książki odbioru drewna, rejestry szkód leśnych, korespondencja dot. handlu drewnem, plany cięć z lat 1922-1939, sygn. 77-98. Forstverwaltung Zawoja Sprawy personalne: sprawy zatrudnienia i emerytur z lat 1941-1944, sygn. 99-100 Sprawy własnościowe i budowlane: umowy najmu i dzierżaw, spis inwentarza PAU w Zawoi z lat 1940-1945, sygn. 101-102. Finanse: książka kasowa, korespondencja z lat 1941-1944, sygn.103-104 Gospodarka leśna: organizacja oddziału leśnego, wnioski cięć, wykazy odbiorcze drewna z lat 1941-1944, sygn. 105-108 Liczba jednostek w zespole: 108
13/970/0 Żywiecka Fabryka Maszyn w Żywcu. Odcinek I 1954-1991 0 rozwiń
Dział Organizacji i Zarządzania: zarządzenia wewnętrzne i polecenia służbowe, protokół zdawczo-odbiorczy przejęcia Przedsiębiorstwa, zgłoszenie rejestracyjne, zmiany w rejestrze przedsiębiorstw państwowych, schematy organizacyjne, protokoły narad i kontroli z lat 1949-1970, sygn. 1-39, Dzial Księgowości: bilanse i załączniki do bilansów zamknięcia z lat 1952-1970, sygn. 40-56, Dzial Szkolenia Zawodowego i Kadr: korespondencja dot. szkolenia pracowników innych zakładów i uczniów szkół, imienne wykazy pracowników z lat 1958-1962, sygn. 57-62, Dział Planowania: plany 5-letnie, plany techniczno-przemysłowo-finansowe, roczne i kwartalne sprawozdania GUS z lat 1947-1970, sygn. 63-115, Dział Eksportu, Zbytu i Transportu: korespondencja dot. eksportu pras, obrabiarek i części zamiennych 1960, sygn. 116-117, Rada Robotnicza: statut i protokoły zebrań Rady Robotniczej, protokoły kontroli realizacji uchwał organów Samorządu Robotniczego z lat 1956-1970, sygn. 118-124. Dopływ nieopracowany zawiera: zarządzenia i polecenia służbowe dyrektora przedsiębiorstwa, protokoły Konferencji Samorządu Robotniczego, plany produkcji, sprzedaży, rozwoju techniki i finansowe oraz zatrudnienia i funduszu płac, sprawozdania GUS, bilanse, analizy ekonomiczne, biuletyny informacyjne przedsiębiorstwa, dokumentację dot. współpracy z zagranicą, protokoły kontroli zewnętrznych z lat 1954-1991. Liczba jednostek w zespole: 309
13/971/0 Teatr Ziemi Żywieckiej w Żywcu 1956 - 1957 0 rozwiń
Teatr Ziemi Żywieckiej w Żywcu : korespondencja w sprawach organizacyjnych, protokoły posiedzeń Zarządu, plany pracy i sprawozdania z lat 1956-1957, sygn. 1-5. Liczba jednostek w zespole: 5
13/972/0 Muzeum w Żywcu 1949-1960 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 33
13/973/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Suchej Beskidzkiej [1947-1950] 1950 - 1973 [1974-1975] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2731
13/974/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Świnnej [1951] 1955 - 1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 268
13/975/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Leśnej 1955 - 1961 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 64
13/976/0 Akta gminy Malejowa 1918 - 1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
13/977/0 Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących w Żywcu 1956 - 1969 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej z lat 1956-1961, sygn. 1-2, Plany wychowawcze i dydaktyczne 1956, sygn. 3, Sprawozdania statystyczne z wyników nauczania, klasyfikacji i wyników egzaminów z lat 1957-1961, sygn. 4-6, Zestawienia wyników klasyfikacji i wyników egzaminów z lat 1956-1963, sygn. 7-9, Sprawozdania statystyczne jednostkowe Liceum oraz opisowe dyrektora placówki, a także z zatrudnienia, funduszu płac, działalności inwestycyjnej z lat 1956-1963, sygn. 10-25, Sprawozdania finansowe statystyczne i opisowe z wykonania budżetu z lat 1957-1965, sygn. 26-34, Protokoły kontroli 1957, sygn. 35, Dzienniki lekcyjne z lat 1958-1965, sygn. 36-45, Sprawozdanie z działalności samorządu uczniowskiego 1963, sygn. 46, Ogłoszenie o rozpoczęciu wpisów do szkoły 1968, sygn. 47, Ogłoszenie o wystawieniu "Warszawianki" 1969, sygn. 48. Arkusze ocen 1956-1959, sygn. 49-54 Protokoły maturalne 1959, sygn. 55 Liczba jednostek w zespole: 55
13/978/0 Żywieckie Zakłady Piwowarsko-Słodownicze w Żywcu. Odcinek I 1945 - 1989 0 rozwiń
Dyrektor Naczelny : akta Oddziałów Państwowego Browaru "Żywiec" w Białej Krakowskiej, Cieszynie, Krakowie i Skoczowie - spisy inwentarza, sprawozdania, bilans, statystyka, zestawienia produkcji, korespondencja w sprawach organizacyjnych z lat 1945-1962, sygn. 1-22. Dział Ekonomiczny : analizy ekonomiczne, plany produkcji, zatrudnienia i funduszu płac, sprawozdania, statystyka, raporty produkcji z lat 1947-1965, sygn. 23-113. Dział Finansowo-Księgowy : preliminarz budżetowy, sprawozdania finansowe, kartoteki inwentaryzacyjne budynków i urządzeń, książki ewidencyjne nieruchomości z lat 1945-1965, sygn. 114-123. Dział Kadr, Szkolenia i Spraw Ogólnych : regulamin nagradzania pracowników, sprawozdania opisowe z pracy działu, wykazy pracowników, statystyczne wykazy zatrudnienia z lat 1945-1965, sygn. 124-147. Dział Zbytu : korespondencja dot. eksportu, sprawozdania zbytu produkcji, zestawienia sprzedaży, książki przychodu i rozchodu piwa z lat 1950-1965, sygn. 148-169. Dział Transportu : plany i sprawozdania przewozów towarowych, wykazy posiadanych pojazdów samochodowych z lat 1953-1962, sygn. 170-172. Dział Zaopatrzenia Materiałowo-Technicznego : plany i sprawozdania zaopatrzenia materiałowego z lat 1951-1962, sygn. 173-183. Starszy Ekonomista ds. Organizacji i Kontroli : korespondencja prawna, korespondencja w sprawach organizacyjnych, opis browaru, dekrety, statuty, struktura organizacyjna, regulamin organizacyjny, Zakładowe Umowy Zbiorowe, zarządzenia wewnętrzne Dyrekcji, sprawozdania z działalności Rady Zakładowej, protokoły narad i posiedzeń Rady Zakładowej, protokoły kontroli, akta procesowe z lat 1945-1965, sygn. 184-270. Dział Głównego Technologa : schemat technologiczny, akta aktualizujące paszport techniczno-produkcyjny, plany techniczno-produkcyjne i postępu technicznego oraz sprawozdania , protokoły posiedzeń Rady Technicznej i Komisji Usprawnień z lat 1949-1964, sygn. 271-298. Dział Głównego Mechanika : plany i sprawozdania z wykonania remontów, projekty racjonalizatorskie zgłoszone i wdrożone do produkcji, Biuletyn tematyczny Klubu Techniki i Racjonalizacji z lat 1946-1963, sygn. 299-303. Dział Inwestycji : plany i sprawozdania inwestycyjne, zestawienia budynków, maszyn i urządzeń, projekt rozbudowy przedsiębiorstwa i intensyfikacji produkcji z lat 1945-1964, sygn. 304-314 Dopływ z 2019 r. Plany: finansowe, operatywne, kosztów, zatrudnienia, rozwoju techniki, produkcji, sprawozdania z wykonania planów. Protokoły z narad, sprawozdania GUS, kompleksowe analizy techniczno-ekonomiczne, protokoły kontroli, zarządzenia wewnętrzne, sprawy organizacji zakładu (sygn. 315-510) Dopływ z 2019 r.(kartograficzna). Kopie z map katastralnych terenów browaru (ok. 1945 r.), plan sytuacyjny browaru. (Sygn. 511-514) Dopływ z 2019 r.(techniczna). Dokumentacja techniczna browaru (wybrane elementy) (Sygn. 515-522) Liczba jednostek w zespole: 522
13/979/0 C.K. Urząd Powiatowy jako Sąd w Jordanowie [1846 1854] 1855 - 1866 [1867-1899] 0 rozwiń
Sprawy cywilne i sporne : spory o ziemię i długi z lat 1856-1866[1870] , sygn. 1-4. Sprawy spadkowe :dokumenty przyznania spadków wraz z załącznikami z lat 1856-1866[1899] , sygn. 5-1030. Nabytek nieopracowany z 2020 r. sygn. 1031-1541. Liczba jednostek w zespole: 1541
13/980/0 C.K. Sąd Powiatowy w Jordanowie [1803] 1867 - 1918 [1943] 0 rozwiń
C.K.Sąd Powiatowy w Jordanowie [K.K.Bezirksgericht in Jordanow] : akta pertraktacji spadkowych z lat 1867-1897, sygn. 1-717. C.K.Sąd Powiatowy w Jordanowie [ K.K.Bezirksgericht in Jordanow ] : akta prezydialne, akta spraw cywilnych spornych, pertraktacji spadkowych, opieki i kurateli, zawieszenia kurateli , przedłużenia władzy ojcowskiej,testamenty, umowy przedślubne, akta hipoteczne, rejestry A dla pertraktacji spadkowych, rejestry P dla spraw opieki i kurateli, rejestry L dla spraw przedlużenia kurateli, rejestry G dla uwierzytelnień podpisów, spisy imienne do rejestrów APL , rejestry UV z lat [1803]1898-1918, sygn. 718-4393 Liczba jednostek w zespole: 11057
13/981/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Skawicy 1955 - 1968 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 69
Wyświetlanie 961 do 980 z 1 416 wpisów.