Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
13/1082/0 Miejska Rada Narodowa w Żywcu 1974 - 1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 140
13/1083/0 Gminna Rada Narodowa w Gilowicach-Ślemieniu 1973 - 1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 78
13/1084/0 Urząd Gminy w Gilowicach 1973-1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 31
13/1085/0 Gminna Rada Narodowa w Gilowicach 1973-1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
13/1086/0 Urząd Gminy w Łękawicy 1973 - 1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
13/1087/0 Gminna Rada Narodowa w Łękawicy 1973 - 1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
13/1088/0 Urząd Rejonowy w Żywcu 1990 - 1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 19
13/1089/0 Szkoła Ludowa Mieszana w Zabłociu 1899 - 1920 0 rozwiń
Protokoły klasyfikacyjne : katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi z lat 1899-1920, sygn. 1-155. Liczba jednostek w zespole: 155
13/1090/0 Szkoła Powszechna Żeńska im. Królowej Jadwigi w Zabłociu 1921 - 1931 0 rozwiń
Protokoły klasyfikacyjne : katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi z lat 1921-1931, sygn. 1-78. Liczba jednostek w zespole: 78
13/1091/0 Szkoła Powszechna Męska im. św. Jana Kantego w Zabłociu 1921 - 1931 0 rozwiń
Protokoły klasyfikacyjne : katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi z lat 1921-1931, sygn. 1-61. Liczba jednostek w zespole: 61
13/1092/0 Urząd Gminy w Zawoi 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 75
13/1093/0 Gminna Rada Narodowa w Zawoi 1973 - 1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 27
13/1094/0 Urząd Gminy w Mucharzu 1973 - 1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 52
13/1095/0 Gminna Rada Narodowa w Mucharzu 1973 - 1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 62
13/1096/0 Cech rzemieślniczy w Jordanowie 1885 - 1949 0 rozwiń
Akta Zarządu Cechu : statuty, księgi uchwał, protokoły posiedzeń, spisy członków Stowarzyszenia, dyplomy honorowych członków i dyplomy mistrzowskie, protokoły Walnych Zebrań Kasy Bezprocentowego Kredytu, korespondencja z lat 1885-1949, sygn. 1-16. Wydział dla spraw czeladniczych : księgi czeladników i dyplomy czeladnicze z lat 1911-1947, sygn. 17-18. Wydział dla spraw uczniowskich : księga wpisu uczniów, umowy o naukę, świadectwa ukończenia nauki z lat 1908-1948, sygn. 19-24. Zarząd majątkiem cechu, kasowość i prowadzenie ksiąg : księgi przychodu i rozchodu, kwitariusze przemysłowców z lat 1885-1941, sygn. 25-28. Instytucja Sądu Polubownego : protokoły posiedzeń Sądu z lat 1929-1939, sygn. 29. Liczba jednostek w zespole: 29
13/1097/0 Prezydium Osiedlowej Rady Narodowej w Węgierskiej Górce 1955 - 1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 79
13/1098/0 Gminna Rada Narodowa w Koszarawie 1973 - 1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 62
13/1099/0 Urząd Gminy w Koszarawie 1973 - 1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 159
13/1100/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tresnej 1955 - 1961 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22
13/1101/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Międzybrodziu Bialskim 1955 - 1961 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22
Wyświetlanie 1 081 do 1 100 z 1 416 wpisów.