Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
15/41/0 vacat - Miejska Komisja Wyborcza w Zabrzu - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach w 1987 roku - włączony do zespołu nr 12/260 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
15/42/0 vacat - Miejska Komisja Wyborcza w Zabrzu - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach w 1987 roku - włączony do zespołu nr 12/261 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
15/43/0 vacat - Okręg Urzędowy Biskupice - włączony do zespołu nr 15/47 - Okręg Urzędowy Biskupice 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
15/44/0 Okręg Urzędowy Łabędy [1857] 1872-1940 0 rozwiń
I. Sprawy organizacyjno-administracyjne: stosunki z władzami nadrzędnymi, odznaczenia, wybory do władz krajowych, sprawy obcokrajowców, przynależności państwowej, sprawy osobowe urzędników, roczne sprawozdania rachunkowo-kasowe, zarządzanie majątkiem, 1876-1937, sygn. 1-67. II. Sprawy szkolne i kościelne: budowa i remonty szkół, rozwój szkolnictwa w miejscowościach Łabędy, Brzezinka, Rzeczyce, sprawy kościelne, [1862] 1872-1934, sygn. 68-78. III. Sprawy policyjne: zarządzenia policyjne, sprawy nadzoru nad biedotą, sprawy policji kryminalnej, bezpieczeństwa, budowlanej, sanitarnej, rolnej, leśnej, sprawy nadzoru policji nad stowarzyszeniami, cenzura wydawnictw, sprawy meldunkowe, pożarnictwo, [1857] 1872-1940, sygn. 79-226, brak sygn. 115. IV. Gospodarka komunalna: koncesje, budowa cegielni, rzeźni, 1874-1935, sygn. 227-270. V. Opieka społeczna: opieka nad chorymi, inwalidami, listy ubezpieczonych, wypadkowe, 1886-1939, sygn. 271-287. VI. Sprawy rzemiosła i handlu: targi i usługi, 1872-1935, sygn. 288-293. VII. Statystyka: statystyka ludności, 1900-1933, sygn. 294-296. Liczba jednostek w zespole: 295
15/45/0 Okręg Urzędowy Łubie 1875-1935 0 rozwiń
I. Sprawy organizacyjno-prawne: sprawy mianowania urzędników, odznaczenia, rozporządzenia w sprawach podatkowych, ubezpieczeń, 1875-1931, sygn. 1-4. II. Sprawy policyjne: okólniki dot. agitacji politycznej, wydawania gazet, organizacji zebrań, działalność "Hitlerjugend", rozporządzenia w sprawie Cyganów, sprawy karne za nieprzestrzeganie przepisów policyjnych, 1875-1935, sygn. 15-56, 63-72; III. Sprawy szkolne: wizytacje szkół, kary za opuszczanie szkoły, remonty szkół w Kopienicach, Jasionie i Łubiu, sprawy finansowe szkół, 1900-1928, sygn. 57-62, 73-75. Liczba jednostek w zespole: 75
15/46/0 Okręg Urzędowy Sośnica 1903-1926 0 rozwiń
I. Sprawy budowlane: sprawy rozbudowy cegielni w Maciejowie budowy osiedli i domów mieszkalnych w Maciejowie, budowa domów w Sośnicy i Kolejki Piaskowej w Makoszowach, 1903-1926, sygn. 1-46. Do akt dołączono plany budowlane. Dopływ z lat 1920-1924, sygn. 47-48. Liczba jednostek w zespole: 48
15/47/0 Okręg Urzędowy Biskupice [1853] 1872-1927 [1936] 0 rozwiń
I. Verfassung, Gesetzgebung, Organisation und allgemeine Verwaltung (sprawy organizacyjno-prawne): organizacja urzędu, organizacja urzędów gminnych, protokoły z posiedzeń, [1853] 1872-1926, sygn. 1-6. II. Polizeiverwaltung (sprawy policyjne): zarządzenia policyjne, sprawy urzędnicze, karno-administracyjne, sprawy ruchu ludności, organizacji i stowarzyszeń, agitacji antypolskiej, plebiscytu, opieki społecznej, sprawy policji budowlanej i przemysłowej, sanitarnej, podatkowej, [1866] 1872-1927 [1928], sygn. 7-134. III. Handel, Gewerbe, Bauwesen (sprawy rzemiosła, handlu, budowlane): sprawy rozbudowy kopalń i zakładów przemysłowych, budownictwo mieszkaniowe, plany budowlane, [1854] 1872-1927 [1936], sygn. 136-515. Liczba jednostek w zespole: 515
15/48/0 Okręg Urzędowy Zaborze [1859] 1872-1927 0 rozwiń
I. Organisation und allgemeine Verwaltung (sprawy organizacyjno-prawne): sprawy granic terytorialnych, szkolnictwa, katastru, sprawy doprowadzenia wód do kopalni i hut, 1881-1926, sygn. 1-5. II. Bauwesen (Sprawy budowlane): przepisy budowlane, sprawy rozbudowy zakładów przemysłowych, szkół, kościołów, budowa osiedli i budynków prywatnych, do akt dołączono plany budowlane, [1859] 1872-1927, sygn. 6-204. Liczba jednostek w zespole: 204
15/49/0 Okręg Urzędowy Zabrze [1776] 1872-1929 0 rozwiń
I. Verfassung, Gesetzgebung, Organisation und allgemeine Verwaltung (sprawy organizacyjno-prawne): organizacja urzędu, protokoły z posiedzeń, 1896-1912, sygn. 1-4. II. Kreis - Ordnung und Verwaltung, Komunalwesen (sprawy administracyjne, komunalne): sprawy urzędnicze, karno-administracyjne, opieki społecznej, więzienie, straż pożarna, 1877-1924, sygn. 5-20. III. Polizei Verwaltung (sprawy policyjne): zarządzenia, instrukcje dla urzędników, policji, akta policji drogowej i wodnej, 1878-1916, sygn. 21-28. IV. Handel, Gewerbe, Bauwesen (sprawy rzemiosła, handlu, budowlane): jarmarki, wyszynk, sprawy budownictwa przemysłowego, komunalnego, zał. plany, [1776] 1872-1927 [1928], sygn. 29-187. V. Religion und Unterrichts Angelegenheiten (sprawy religijne i szkolne): sprawy szkolnictwa zawodowego, 1890-1924, sygn. 188-192. Liczba jednostek w zespole: 192
15/50/0 Cech Rzeźników w Pyskowicach 1809-1891 0 rozwiń
I. Statut, księga protokołów, 1809-1891, sygn. 1-3. Liczba jednostek w zespole: 3
15/51/0 Cech Szewców w Sośnicowicach 1686-1931 0 rozwiń
I. Statut, ewidencja członków, księga wpisów, księgi rachunkowe, 1686-1931, sygn. 1-11. Liczba jednostek w zespole: 11
15/52/0 Cech Siodlarzy i Szewców w Toszku 1768-1898 0 rozwiń
I. Księga wpisów, świadectwa, korespondencja, 1768-1898, sygn. 1-6. Liczba jednostek w zespole: 6
15/53/0 vacat - Freie Fleischerinnung in Hindenburg-Biskupice - włączony do zespołu nr 15/12 - Zbiór dokumentów i akt cechowych różnej proweniencji 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
15/54/0 vacat - Akta Gminy Łubie - włączony do zespołu nr 15/76 - Urząd Stanu Cywilnego Łubie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
15/55/0 Akta gminy Ostropa 1895-1943 0 rozwiń
1. Sprawy administracyjno-finansowe: plan gospodarczy, zawiadomienia o posiedzeniach, 1920-1943, sygn. 1-2. 2. Sprawy budowlane: budowa szkoły, drogi, remont kościoła, 1927-1935, sygn. 3-6. 3. Sprawy personalne, spisy ludności, 1895-1941, sygn. 7-10. Liczba jednostek w zespole: 10
15/56/0 vacat - Akta gminy Pilchowice - włączony do zespołu nr 15/77 - Urząd Stanu Cywilnego Pilchowice 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
15/57/0 vacat - Akta gminy Przyszowice - włączony do zespołu nr 15/28 - Starostwo Powiatowe w Gliwicach 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
15/58/0 Gminna Rada Narodowa w Bojkowie 1945-1954 0 rozwiń
I. Referat Ogólno-Administracyjny: okólniki, zarządzenia, statystyka, sprawozdania, protokoły posiedzeń, 1945-1953, sygn. 1-44, 72. II. Referat Finansowy: budżet, 1945-1954, sygn. 45-66. III. Referat Gospodarki Komunalnej: majątek gminy, budownictwo mieszkaniowe, 1948-1952, sygn. 67-69, 73. IV. Referat Rolny: sprawy melioracyjne, 1948, sygn. 70-71. Liczba jednostek w zespole: 73
15/59/0 Gminna Rada Narodowa w Kamieńcu 1946-1954 0 rozwiń
I. Referat Ogólno-Administracyjny: sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń, sprawozdania komisji, 1946-1954, sygn. 1-19, 30. II. Referat Finansowy: budżety, 1947-1950, sygn. 20-28. III. Referat Rolny: sprawy hodowli bydła, 1952, sygn. 29. Liczba jednostek w zespole: 30
15/60/0 Gminna Rada Narodowa w Łabędach 1945-1953 0 rozwiń
I. Referat Ogólno-Administracyjny: sprawy organizacyjne, sprawozdania, protokoły, wybory, 1945-1953, sygn. 1-18. II. Referat Finansowy: analiza spraw rachunkowych, 1951, sygn. 19-20. III. Referat Gospodarki Komunalnej: budowa mostu, dworca, 1947-1952, sygn. 21-22. IV. Referat Rolny: instrukcje, zalecenia w sprawach rolnych, 1952, sygn. 23. Liczba jednostek w zespole: 23
Wyświetlanie 41 do 60 z 379 wpisów.