Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/233/0 Akta Notariusza Kazimierza Poradowskiego w Proszowicach 1908-1918 0 rozwiń
księgi akt notarialnych, repertoria, skorowidze Liczba jednostek w zespole: 48
21/234/0 Akta Notariusza Józefata Wiślickiego w Olkuszu 1810-1832 0 rozwiń
akta notarialne sygn. 1-21, 16a Liczba jednostek w zespole: 22
21/235/0 Vacat - Akta Notariusza Michała Pachuckiego w Olkuszu - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
21/236/0 vacat - Księgi ludności stałej powiatu kieleckiego - zespół rozparcelowany do innych zespołów 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
21/237/0 Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych powiatu kieleckiego 1829-1870 0 rozwiń
rozporządzenia ogólne, sprawozdania, raporty roczne dot, ruchu chorych sygn 1-8, sprawy zapisów na rzecz zakładów dobroczynnych sygn 9-20, akta dot. szpital Św. Aleksandra w Kielcach, budowa i restauracja szpitala, sprawy lekarzy, felczerów, biblioteki, funduszów na utrzymanie chorych, rachunki przychodów i wydatków kasy szpitala sygn 21-75 akta szpitali i dozorów parafialnych sygn 76-110 dozorów bożniczych sygn 111-114 sali ochrony i sklepu ubogich sygn 115-132 akta dotyczące dochodów z koncetrów balów i ofiar sygn 133-140 Liczba jednostek w zespole: 140
21/238/0 Rada Opieki Społecznej Guberni Kieleckiej 1870-1915 0 rozwiń
spisy akt sygn 1-13 księgi protokołów z obrad Rady Gubernialnej sygn 14-27 sprawozdania z działalności Rady Gubernialnej i rad powiatowych, akta dotyczące poszczególnych zakładów dobroczynnych, opisy szpitali, ochronek, przytulków, sprawy związane z budową i remontem tych zakładów, zapisy i dotacje na rzecz zakładów dobroczynnych, gospodarowanie majątkami ruchomymi i nieruchomymi zakładów oraz sprawy opieki zdrowotnej sygn 28-695 Liczba jednostek w zespole: 738
21/239/0 Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych powiatu olkuskiego 1842-1870 0 rozwiń
Protokóły z utworzenia dozorów parafialnych, korespondencja w sprawach organizacyjnych, roczne rachunki dochodów i wydatków szpitala Św Błazeja w Okuszu, listy pracy służby szpitalnej sygn 1-16 Liczba jednostek w zespole: 17
21/240/0 Powiatowa Rada Opieki Społecznej powiatu olkuskiego 1870-1914 0 rozwiń
dokumentacja dozorów parafialnych i domów schronienia, protokóły dozorów parafialnych w Ogrodzieńcu, Ciernie, Czeladzi, korespondencja w sprawach organizacynych, rachunki, listy pracy służby szpitala sygn 1-20 Liczba jednostek w zespole: 23
21/241/0 Oddział Kielecki Rosyjskiego Towarzystwa Dobroczynności 1871-1914 0 rozwiń
sprawy organizacyjne Towarzystwa Dobroczynności, sprawozdania z działalności oddziału Kieleckiego, Kaliskiego i Lubelskiego, akta dot. budowy sierocińca, przyjmowanie dzieci do ochronek, sprawy zdrowotne dzieci, listy ofiarodawców, sprawozdania oddziałów kaliskiego i lubelskiego za 1890 r. Liczba jednostek w zespole: 75
21/242/0 Kielecka Katedralna Cerkiew Wniebowstąpienia w Kielcach 1860-1913 0 rozwiń
korespondencja z władzami zwerzchnimi cerkwi, rozporządzenia, okólniki konsystorza, akta dotyczące udzielania ślubów, szczególnie osób wojskowych, wykazy osób gółwnie urzędników, którzy przystąpili do spowiedzi, oraz akta dot. spraw mąjtkowych Liczba jednostek w zespole: 74
21/243/0 vacat - Organizacje Kościelne w Kielcach - przeniesiono do zespołów 1628-1629 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
21/244/0 Związek Ochrony Wierzytelności i Praw Własności w Kielcach 1927-1929 0 rozwiń
sprawy organizacyjne, instrukcje, protokoły z zebrań, spisy członków oddziałów w Tomaszowie, Krzemieńcu, Bialej Podlaskiej, Bielsku Białej, Siedlcach, Ostrołęce, Kolnie, Chełmie, Lidzie, Łowiczu, Pińskiu i Wilnie, korespondencja dot. wkładów pieniężnych, odszkodowań, projekty ustawy waloryzacyjnej, gazeta "Głos Wierzycieli" Liczba jednostek w zespole: 23
21/245/0 Wojewódzki Związek Międzykomunalny dla Spraw Opieki Społecznej i Zdrowia w Kielcach (Społeczny Komitet Województwa Kieleckiego) [1922] 1924-1939 [1940] 0 rozwiń
Akta Wojewódzkiego Komitetu Społecznego - protokóły z posiedzeń KS sprawozdania finansowe, budżety, akta specjalnego zakładu wychowaczego w Herbach Polskich - wykazy i sprawozdania o ruchu wychowanków akta personalne i finansowe akta Zakładu Leczniczo Wychowaczego dla Jagliczych w Częstochowie, akta dot. działalności zakładu, akta finansowe, akta personalne pracowników, akta Bursy przy Szkole Rzemieślniczo Przemysłowej w Maczkach, akta organizacyjne i finansowe bursy, akta bursy przy Szkole Zawodowej Chmielniku działalność bursy, akta Zakładu Leczniczo Wychowaczego w Rabsztynie, akta budowy sanatorium sprawy administracyjne i gospodarcze Liczba jednostek w zespole: 229
21/246/0 Wojewódzka Reprezentacja Związku Ziemian w Kielcach 1917-1934 0 rozwiń
akta organizacyjne i sprawozdania, protokoły z obrad Wojewódzkiej Reprezentacji Związku Ziemian oraz oddziałów, wykazy członków, okólniki Reprezentacji Związku Ziemian oraz Zarządu Głównego, korespondencja, akta finansowe. Liczba jednostek w zespole: 36
21/247/0 vacat - Akta cechów z terenu województwa kieleckiego - przeniesiono do zespołów 1484 - 1502 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 241 do 255 z 3 537 wpisów.