Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/248/0 Rada Szkolna Miejska w Kielcach 1918-1932 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń, korespondencja w sprawach organizacyjnych, akta dotyczące szkół, akta dotyczące zaopatrzenia szkół, księga inwentarzy szkół, miejskiej oświaty pozaszkolnej i biura rady szkolnej miejskiej - materiały dotyczące historii szkolnictwa powszechnego min. sprawy obsady nauczycielskiej. budżety szkolne, sprawy dotyczące budowy szkół, informacje na temat stanu bibliotek szkolnych, informacje o kursach dokształcających dla analfabetów Liczba jednostek w zespole: 106
21/249/0 Kieleckie Gimnazjum Męskie w Kielcach [1818] 1862-1917 [1919] 0 rozwiń
Kredyty na utrzymanie gimazjum, egzaminy i świadectwa dojrzałości wyposażenie biblioteki gabinetu fizycznego, majątek ruchomy szczątkowe materiały Szkoły Realnej z lat 1845-1862 stypendia wyciągi z protokółow rady pedagogicznej, podania o dopuszczenie do egzaminów, akta dot. nauczycieli z lat 1800-1915 akta uczniów, prośby o przyjęcia do szkoły, wydawanie świadectw, metryki urodzenia, świadectwo Stefana Żeromskiego, ucznia kl. IVA, fotografie uczniów i nauczycieli Liczba jednostek w zespole: 113
21/250/0 Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Jana Śniadeckiego w Kielcach 1907-1950 0 rozwiń
księgi protokołow Rady Pedagogicznej, księgi przyjęć uczniów, katalogi ocen, dokumentacja egzaminów maturalnych, akta eksternistów, kursy przyspieszone, księgi inwentarzowe, dokumenty uczniów, akta personalne nauczycieli, abiturienci, prace maturalne z okresu okupacji, zaświadczenia tymczasowe o ukończeniu liceum Liczba jednostek w zespole: 283
21/251/0 Gimnazjum i Liceum im. Bł. Kingi w Kielcach 1908-1966 0 rozwiń
Katalogi ocen, akta egzaminów dojrzałości i świadectw z ukończenia szkół i egzaminów dojrzałości, odpisy małych matur, plan budynku, ewidencja nauczycieli z l. 1945-1966 Liczba jednostek w zespole: 93
21/252/0 Gimnazjum Żeńskie im. Adama Mickiewicza w Kielcach 1928-1934 0 rozwiń
katalogi główne i okresowe Liczba jednostek w zespole: 56
21/253/0 Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Kostki w Kielcach 1923-1949 0 rozwiń
katalogi ocen, główne i okresowe świadectwa dojrzałości i protokóły egzaminów dojrzałości, księga protokółów rady pedagogicznej, akta dotyczące inspekcji i wizytacji szkoły nieodebrane dokumenty uczniów, inspekcje i wizytacje szkoły. Liczba jednostek w zespole: 87
21/254/0 Prywatne Gimnazjum i Liceum im. Marii Curie - Skłodowskiej w Kielcach 1938-1939 0 rozwiń
katalogi główne, świadectwa Liczba jednostek w zespole: 8
21/255/0 Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Kielcach 1933-1960 0 rozwiń
księga protokółów sesji pedagogicznej, wykazy grona nauczycielskiego, katalogi główne i okresowe, księga ocen, odpisy świadectw maturalnych, protokóły egzaminów dojrzałości, dokumenty pozostawione przez zuczniów, akta personalne nauczycieli. Liczba jednostek w zespole: 69
21/256/0 Tajne nauczanie w okresie okupacji hitlerowskiej w kieleckiem, radomskiem, częstochowskiem, sandomierskiem 1939-1945 [1947, 1973] 0 rozwiń
Akta poszczególnych osrodków tajnego nauczania Bejsce, Busko, Chobrzany, Częstochowa, Dzierzgów, Freiman, Garbatka, Iwaniska, Iłża, Ciepielów, Jędrzejów, Kielce, Kazimierza Wielka, Klimontów, Końskie, Kozienice, Miechów i Książ Wielki, Opatów, Ostrowiec Świetokrzyski, Pińczów, Pionki, Ravensbruck, Radom, Samborzec, Sandomierz - protokóły egzaminów dojrzałości, świadectwa dojrzałości, zaświadczenia o ukończeniu poszczególnych klas gimnazjalnych wydanych przez zespoły nauczycieli tajnego nauczania oraz zaświadczenia wydane przez Państwową Komisję Weryfikacyjną dla legalizacji wyników tajnego nauczania. Liczba jednostek w zespole: 66
21/257/0 Państwowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kielcach 1929-1952 0 rozwiń
katalogi klasyfikacyjne i odpisy świadectw uczniów, spisy uczniów dzienniki lekcyjne, protokoły egzaminów wstępnych Liczba jednostek w zespole: 40
21/258/0 Zakład Kształcenia Administracyjno - Handlowego w Kielcach 1918-1950 0 rozwiń
księga ewidencyjna uczniów, księgi cenzur, odpisy świadectw ukończenia szkoły i odpisy egzaminów dojrzałości, protokóły egzaminów dojrzałosci, protokóły egzaminów ukończenia gimnazjum i protokóły egzaminów dojrzałości, wykazy słuchaczy kursów istniejących przy szkole, świadectwa nie odebrane przezz uczniów Liczba jednostek w zespole: 107
21/259/0 Seminarium Nauczycielskie Koedukacyjne Polskiej Macierzy Szkolnej w Bodzentynie 1921-1930 0 rozwiń
katalogi ocen główne i okresowe, odpisy świadectw dojrzałości oraz protokoly egzaminów. Liczba jednostek w zespole: 23
21/260/0 Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Kielcach 1917-1939 0 rozwiń
Księga protokółów Rady Pedagogicznej, katalogi, protokóły egzaminów końcowych, świadectwa dojrzałości, katalogi okresowe, księga inwentarzowa książek. Liczba jednostek w zespole: 10
21/261/0 Szkoły ludowe w Kielcach 1915-1916 0 rozwiń
dzienniki 1915-1916 sygn 1-5 Liczba jednostek w zespole: 5
21/262/0 vacat - Akta szkolne miasta Kielc i powiatu kieleckiego - przeniesiono do zespołów 1534-1538 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 256 do 270 z 3 537 wpisów.