Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/3386/0 Szkoła Podstawowa w Michałowie 1915-1954 0 rozwiń
Katalogi klasyfikacyjne, księgi ocen, dzienniki lekcyjne, dzienniki frekwencyjne, protokoły Rady Pedagogicznej Liczba jednostek w zespole: 31
21/3387/0 Szkoła Podstawowa w Pawłowicach 1916-1976 0 rozwiń
Katalogi klasyfikacyjne, metryka szkolna, księgi ocen, arkusze ocen, projekty organizacyjne, księgi ewidencyjne uczniów, korespondencja i sprawozdania z wizytacji, sprawozdania statystyczne dla GUS. Liczba jednostek w zespole: 17
21/3388/0 Szkoła Podstawowa w Zagajowie 1926-1960 0 rozwiń
Księgi ocen, katalogi klasyfikacyjne, arkusze ocen, dokumentacji dotycząca organizacji roku szkolnego. Liczba jednostek w zespole: 22
21/3389/0 Szkoła Podstawowa w Górach 1936-1954 0 rozwiń
Korespondencja w sprawach organizacyjnych oraz inna dokumentacja dotycząca działalności Szkoły Liczba jednostek w zespole: 1
21/3390/0 Szkoła Podstawowa w Kołkowie 1932-1952 0 rozwiń
Sprawozdania Szkoły, projekty organizacyjne szkoły Liczba jednostek w zespole: 2
21/3391/0 Szkoła Podstawowa w Sędowicach 1945-1952 0 rozwiń
Protokoły i plany, projekty organizacyjne, sprawozdania Liczba jednostek w zespole: 3
21/3392/0 Szkoła Podstawowa w Turze Dolnym 1945-1952 0 rozwiń
Sprawozdania z organizacji, protokoły i sprawozdania z kontroli, projekty organizacyjne Szkoły. Liczba jednostek w zespole: 3
21/3393/0 Szkoła Podstawowa w Turze Górnym 1946-1952 0 rozwiń
Sprawozdania, projekty organizacyjne Szkoły Liczba jednostek w zespole: 2
21/3394/0 Szkoła Podstawowa we Wrocieryżu 1945-1952 0 rozwiń
Sprawozdania, protokoły Liczba jednostek w zespole: 1
21/3395/0 Liga Obrony Kraju Klub Oficerów Rezerwy przy Zakładzie Energetycznym w Skarżysku Kamiennej 1969-1988 0 rozwiń
Akta organizacyjne - deklaracje członkowskie, ewidencja członków i składek, plany pracy, sprawozdania z działalności, organizacja szkoleń wojskowo-obronnych i zawodów strzeleckich, korespondencja z Zarządem Wojewódzkim LOK, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Kielcach i Wojskową Komendą Uzupełnień w Starachowicach Liczba jednostek w zespole: 2
21/3396/0 Gminny Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Złotej 1972-1980 0 rozwiń
Protokoły i sprawozdania z I-go Gminnego Zjazdu ZSL w 1972 r. - sygn. 1; Protokoły i sprawozdania z II Zjazdu ZSL - sygn. 2; Protokoły z posiedzeń - sygn. 3; Korespondencja - sygn. 4 Liczba jednostek w zespole: 4
21/3397/0 Królewsko-Polski Sąd Pokoju w Bliżynie 1917-1918 [1936] 0 rozwiń
akta spraw cywilnych i karnych Liczba jednostek w zespole: 51
21/3398/0 Akta metrykalne Parafii Greckokatolickiej w Ostrowie powiat baranowicki, województwo nowogródzkie 1758-1810, 1828 0 rozwiń
Księga aktów metrykalnych urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1758-1810, sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
21/3399/0 Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie 1990-1994 0 rozwiń
korespondencja z wojewódzkim biurem Pracy, narady, konferencje, podstawy prawne działalności i organizacja pracy, zbiór własnych aktów normatywnych, plany pracy i sprawozdania z ich realizacji, sprawozdania statystyczne z działalności, analizy działalności, skargi i wnioski, kontrole, analizy i oceny dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników, sprawy lokalowe, analizy lokalnego rynku pracy, założenia dotyczące celów i kierunków rozwoju poradnictwa zawodowego Liczba jednostek w zespole: 22
21/3400/0 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Busku-Zdroju 1961-1975 0 rozwiń
Konferencje sprawozdawczo - wyborcze, posiedzenia Plenum, posiedzenia Prezydium, Komisja Kobiet Pracujących, Społeczna Komisja Ochrony Pracy, Zakładowe Komisje Rozjemcze, współpraca z organami samorządów mieszkańców, narady aktywu związkowego, plany pracy i sprawozdania z działalności, informacje o skargach i zażaleniach, współdziałania z Powiatową Radą Narodową, zobowiązania i czyny społeczne, warunki socjalno - bytowe Liczba jednostek w zespole: 21
Wyświetlanie 3 481 do 3 495 z 3 537 wpisów.