Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/353/15 Towarzystwo Burs i Stypendiów Oddział Powiatowy we Włoszczowie 1947 - 1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 30
21/354/0 Związek Inwalidów Wojennych R.P. - Zarząd Okręgu w Kielcach 1935-1950 0 rozwiń
referat organizacyjny , referat pomocy i produkcji, referat finansowo gospodarczy - protokoły sprawozdania okólniki, plany pracy, preliminarze budzetowe, akta kół powiatowych, praca kulturalno oświatowa, polityczna i wychowawcza, propagowania inwalidzkiej spłldzielczości, pomoc inwalidom Liczba jednostek w zespole: 62
21/355/0 Koła Powiatowe i Miejskie Związku Inwalidów Wojennych RP woj. kieleckiego 1922-1950 0 rozwiń
Koła Powiatowe ZIW w Busku Zdroju, Częstochowie, Jędrzejowie, Kielcach, Kozienicach, Opatowie, Ostrowcu, Pińczowie, Pionkach, Radomiu, Sandomierzu, Skarżysku Kamiennej, Starachowicach, Włoszczowie - księgi protokołów sprawozdania z działalności, okólniki, ewidencja członków. Liczba jednostek w zespole: 116
21/355/1 Koło Powiatowe Związku Inwalidów Wojennych w Busku-Zdroju 1935 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
21/355/2 Koło Powiatowe Związku Inwalidów Wojennych w Częstochowie 1945 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
21/355/3 Koło Powiatowe Związku Inwalidów Wojennych w Jędrzejowie 1945 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 11
21/355/4 Koło Powiatowe Związku Inwalidów Wojennych w Kielcach 1935 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
21/355/5 Koło Powiatowe Związku Inwalidów Wojennych w Kozienicach 1945 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 11
21/355/6 Koło Powiatowe Związku Inwalidów Wojennych w Opatowie 1947 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
21/355/7 Koło Miejskie Związku Inwalidów Wojennych w Ostrowcu 1935 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 11
21/355/8 Koło Powiatowe Związku Inwalidów Wojennych w Pińczowie 1945 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
21/355/9 Koło Powiatowe Związku Inwalidów Wojennych w Pionkach 1946 - 1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
21/355/10 Koło Powiatowe Związku Inwalidów Wojennych w Radomiu 1929 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
21/355/11 Koło Powiatowe Związku Inwalidów Wojennych w Sandomierzu 1922 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 18
21/355/12 Koło Miejskie Związku Inwalidów Wojennych w Skarżysku Kamiennej 1945 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
Wyświetlanie 391 do 405 z 3 537 wpisów.