Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/213/0 Akta Notariusza Józefa Redycha w Kielcach 1888-1909 0 rozwiń
akta notarialne sygn 1-22, repertoria sygn 23-44, skorowidze sygn 45-55 rejestr hipoteczny sygn 56-77 Liczba jednostek w zespole: 77
21/214/0 Akta Notariusza Stanisława Możdżeńskiego w Kielcach 1892-1905 0 rozwiń
akta notarialne sygn 1-58, repertoria sygn 59-72, skorowidze sygn. 73-86 dziennik pism wchodzących sygn 87, księga roz.... sygn 88 księga czynności notarialnych sygn 89-korespondencja 90 Liczba jednostek w zespole: 90
21/215/0 Akta Notariusza Piotra Borkowskiego w Kielcach 1906-1915, 1918-1947 0 rozwiń
akta notarialne sygn 1-46, 72-161, repertoria sygn 47-56 , 162-188, skorowidze sygn 57-65, 189-209, rejestr pism wchodzacych i wychodzacych sygn 66-70 księga podatków sygn 71 Liczba jednostek w zespole: 209
21/216/0 Akta Notariusza Wacława Janiszowskiego w Kielcach 1909-1915, 1918-1939, 1945-1946 0 rozwiń
akta notarialne sygn 1-6 , 34-77, repertoria sygn 7-17 , 78-130, skorowidze 18-20 , 131-151, rejestr hipoteczny sygn 21-26 dziennik pism wchodzacych i wychodzacych sygn 27-29, 33, 152, korespondencja sygn 30 repertorium wekslowe sygn 31-33 Liczba jednostek w zespole: 152
21/217/0 Akta Notariusza Zygmunta Ślaskiego w Kielcach 1910-1914 0 rozwiń
akta notarialne sygn 1-5, repertoria sygn 6-10, skorowidze 11-14 rejestr hipoteczny sygn 15-19 Liczba jednostek w zespole: 19
21/218/0 Akta Notariusza Walerego Ryfińskiego w Kielcach 1919-1930 0 rozwiń
akta notarialne sygn. 1-12, repertoria sygn. 13-23, 25-32, repertorium wekslowe sygn. 24, skorowidze sygn. 33-44 Liczba jednostek w zespole: 44
21/219/0 Akta Notariusza Lucjana Jaxa Maleszewskiego w Kielcach 1930-1948 0 rozwiń
akta notarialne sygn 1-19, repertoria sygn. 20-40, skorowidze sygn. 41-51 (patrz zapisy not. M. Chmielewskiego w sygn 40, 51) Liczba jednostek w zespole: 51
21/220/0 Akta Notariusza Stanisława Colonna - Walewskiego w Kielcach 1934-1947 2 rozwiń
akta notarialne sygn. 1-12, repertoria sygn 13-22, skorowidze sygn. 23-27 ( patrz zapisy not. T. Żeńczykowski w sygn. 15, 18, 21, 22 i 27) Liczba jednostek w zespole: 27
21/221/0 Akta Notariusza Zygmunta Świerczewskiego w Kielcach 1916-1919 0 rozwiń
akta notarialne sygn 1-5, dziennik aktów hipotecznych sygn. 6, dziennik aktów notarialnych sygn. 7, rejestr aktów notarialnych sygn. 8, rejestr aktów hipotecznych sygn. 9, repertorium sygn. 10, rejestr stemplowy sygn 11, alfabet aktów sporządzonych przed notariuszem Zygmuntem Świerczewskim sygn. 12, skorowidz sygn. 13, księgi opłat sygn. 14-15 Liczba jednostek w zespole: 22
21/222/0 Akta Notariusza Mieczysława Dygulskiego w Kielcach 1916-1925 0 rozwiń
akta notarialne sygn 1-11, dziennik aktów hipotecznych sygn. 12, dziennik aktów notarialnych sygn. 13, rejestr aktów notarialnych sygn. 14, rejestr aktów hipotecznych sygn. 15, rejestr stemplowy sygn. 16, repertoria sygn. 18-27, skorowidze sygn. 28-32, księga opłat pobieranych od różnych aktów sygn. 33 Liczba jednostek w zespole: 33
21/223/0 Akta Notariusza Włodzimierza Skalskiego w Kielcach 1925-1933 0 rozwiń
akta notarialne sygn. 1-9, repertoria sygn.10, 12-22, repertorium wekslowe sygn. 11, skorowidze sygn. 23-26 Liczba jednostek w zespole: 26
21/224/0 Akta Notariusza Stefana Pachelskiego w Kielcach 1916-1918 0 rozwiń
akta notarialne sygn 1-4, dziennik aktów notarialnych sygn. 5, dziennik aktów hipotecznych sygn. 6, repertorium sygn. 7, skorowidze sygn 8-9, wykaz alfabetyczny aktów notarialnych sygn. 10 Liczba jednostek w zespole: 10
21/225/0 Akta Notariusza Bronisława Biłowickiego w Kielcach 1916-1918 0 rozwiń
akta notarialne sygn. 1-7, dziennik notarialny sygn. , repertorium sygn. 9, rejestr opłat sygn. 10, skorowidz sygn. 11 (patrz również P.Borkowski sygn. 187 i R Cichowski sygn. 3) Liczba jednostek w zespole: 11
21/226/0 Akta Notariusza Romana Cichowskiego w Kielcach 1916 0 rozwiń
akta notarialne sygn 1, repertorium sygn 2, skorowidz sygn.3, (patrz również B. Biłowicki sygn 11) Liczba jednostek w zespole: 3
21/227/0 Akta Notariusza Juliana Borkowskiego w Kielcach 1930 0 rozwiń
akta notarialne sygn. 1, repertorium sygn. 2, skorowidz sygn. 3 Liczba jednostek w zespole: 3
21/228/0 Akta Notariusza Michała Kosseckiego w Miechowie 1863-1876 0 rozwiń
księgi aktów, repertoria i skorowidze Liczba jednostek w zespole: 21
21/229/0 Akta Notariusza Antoniego Przeździeckiego w Miechowie 1873-1889 0 rozwiń
księgi aktów, repertoria i skorowidze Liczba jednostek w zespole: 84
21/230/0 Akta Notariusza Juliusza Motylińskiego w Miechowie 1889-1897 0 rozwiń
księgi aktów, repertoria i skorowidze Liczba jednostek w zespole: 55
21/231/0 Akta Notariusza Władysława Ankiewicza w Miechowie 1898-1912 0 rozwiń
księgi aktów, repertoria i skorowidze Liczba jednostek w zespole: 91
21/232/0 Akta Notariusza Tomasza Baranieckiego w Miechowie 1912-1929 0 rozwiń
księgi aktów, repertoria i skorowidze Liczba jednostek w zespole: 85
Wyświetlanie 221 do 240 z 3 512 wpisów.