Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
27/221/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Miłocice 1955-1962 0 rozwiń
1.Sesje gromadzkiej rady narodowej- protokoły sesji- sygn. 1- 3, z lat 1955- 1961 2.Komisje gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń- sygn. 4, z lat 1958- 1962 3.Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej- protokoły posiedzeń- sygn. 5- 6, z lat 1955- 1961 4.Zebrania wiejskie, sołtysi- protokoły zebrań- sygn. 7, z lat 1958- 1960 5.budżet i jego wykonanie- plany budżetowe, sprawozdania Liczba jednostek w zespole: 9
27/222/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Mzdowo 1955-1957 0 rozwiń
Budżet i jego wykonanie- plany budżetowe, sprawozdania- sygn. 1, z lat 1955- 1957 Liczba jednostek w zespole: 1
27/223/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Płocko 1961 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej- protokoły sesji- sygn. 1, z roku 1961 Liczba jednostek w zespole: 1
27/224/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Sławnie 1956-1975 0 rozwiń
1.Dział Kadr, Samorządu, Organizacji i Administracji- protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności, struktura wewnętrzna, statut, plany działania- sygn. 1- 19, z lat 1956- 1975 2.Dział Kadr- Zjazdy PZKR, realizacja zadań, program działania, stan organizacyjny, protokoły kontroli, skargi i zażalenia, rejestracja Kółek Rolniczych- sygn. 20- 67, z lat 1957- 1975 3.Dział Ekonomiczno- Finansowy- plany, sprawozdania finansowe, plany finansowo- rzeczowe, nakłady inwestycyjne , budżet- sygn. 68- 129, z lat 1959- 1975 4.Inspektorat Mechanizacji Rolnictwa- plany, usługi, informacja z działalności, sprawozdania statystyczne- sygn. 130- 136, z lat 1963- 1975 5.Dział Specjalizacji i Kooperacji- wlane zjazdy, sprawozdania z działalności, protokoły z posiedzeń, ocena działalności związków- sygn. 137- 149, z lat 1957- 1970 6.stanowisko Pracy do spraw Kół Gospodyń Wiejskich- plany pracy, protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności, wykazy- sygn. 157- 162- z lat 1960- 1975 Liczba jednostek w zespole: 162
27/225/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Bytowie 1957-1975 0 rozwiń
1.Dział Kadr, Organizacji i Administracji- protokołu posiedzeń- sygn. 1-19, z lat 1957- 1975 2.Dział Ekonomiczno- Finansowy- sprawozdania finansowe, plany gospodarczo- finansowe- sygn. 20- 37, z lat 1960- 1975 3. Inspektorat Mechanizacji Rolnictwa- analizy usług, stan zaplecza technicznego- sygn. 38- 41, z lat 1962- 1965 4.Dział Specjalizacji i Kooperacji- działalność powiatowych kół, ocena współpracy związków, informacje ze szkoleń- sygn. 42- 51, z lat 1962- 1975 5.Inspektorat Ośrodków Rolnych- plany pracy, informacje dotyczące produkcji- sygn. 52- 54, z lat 1962- 1975 6.Stanowisko Pracy do spraw kół gospodyń wiejskich- plany pracy, sprawozdania zebrania sprawozdawczo- wyborcze- sygn. 55- 58, z lat 1957- 1975 Liczba jednostek w zespole: 58
27/226/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Słupsku 1957-1975 0 rozwiń
1.Dział Kadr Samorządu Organizacji i Administracji- zjazdy, , plany działania, protokoły posiedzeń, plany pracy, protokoły kontroli, sprawozdania ze stanu zatrudnienia- sygn. 1- 32, z lat 1957-1975 2.Dział Ekonomiczno- Finansowy- bilanse i sprawozdania, protokoły lustracji, budżet- sygn. 33- 74, z lat 1960- 1975 3.Inspektorat Mechanizacji Rolnictwa- plany działalności, informacje z wykonania usług, sprawozdania statystyczne- sygn. 75- 82, z lat 1965- 1975 4.Dział Specjalizacji i Kooperacji- plany i sprawozdania z działalności, protokoły z posiedzeń – sygn. 83- 94, z lat 1961- 1975 5.Inspektorat Ośrodków Rolnych- kontrole, informacje dotyczące działalności- sygn. 95- 102, z lat 1963- 1974 6.Stanowisko Prasy do spraw Gospodyń Wiejskich- plany i sprawozdania z działalności- 1963- 1975 Liczba jednostek w zespole: 104
27/227/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Miastku 1959-1975 0 rozwiń
1.Dział Kadr Samorządu Organizacji i Administracji- protokoły posiedzeń, statut, zjazdy, sprawozdania- sygn. 1- 39, z lat 1959- 1975 2.Dział Ekonomiczno- Finansowy- plany społeczno- gospodarcze, sprawozdania, bilanse, analizy, inwestycje- sygn. 40- 62, z lat 1961- 1975 3.Inspektorat Mechanizacji rolnictwa- sprawozdania, plany, program działania- sygn. 63- 70, z lat 1961- 1975 4.Dział specjalizacji i Kooperacji- roczny plan zadań, plany pracy- sygn. 71- 73, z lat 1962- 1972 5.Insprktorat Ośrodków Rolnych- sprawozdania, plany, programy działania KR- sygn. 74- 83, z lat 1959- 1974 6.Stanowisko Pracy do spraw Kół Gospodyń Wiejskich- sprawozdania z działalności, kronika, szkolenia, kierunki działania, protokoły zebrań, protokoły posiedzeń, plany pracy- sygn. 84- 94, z lat 1961- 1975 Liczba jednostek w zespole: 94
27/228/0 Państwowy Teatr Lalki "Tęcza" w Słupsku 1950-1997 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 352
27/229/0 Izba Rzemieślnicza w Słupsku [1945-1950]1951-1975[1976] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 266
27/230/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Postomino 1964-1972 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1965-1972 sygn. 1-8 protokoły sesji, księga uchwał Komisje gromadzkiej rady narodowej 1965-1972 sygn. 9-15 protokoły posiedzeń Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1965-1972 sygn. 16-22 protokoły posiedzeń, rejestr uchwał Zebrania wiejskie, sołtysi 1966-1972 sygn. 23 protokoły zebrań, wybory sołtysów Plany gospodarcze 1966-1972 sygn. 24 roczne plany gospodarcze, wieloletnie programy rozwoju Kontrole i inspekcje zewnętrzne 1966-1972 sygn. 25 protokoły kontroli Budżet i jego wykonanie 1964-1972 sygn. 26-27 plany budżetowe Liczba jednostek w zespole: 27
27/231/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Nacmierz 1955-1972 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1955-1972 sygn. 1-9 protokoły sesji, księga uchwał Komisje gromadzkiej rady narodowej 1960-1971 sygn. 10-13 protokoły posiedzeń Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1955-1972 sygn. 14-18 protokoły posiedzeń, rejestr uchwał Plany gospodarcze 1962-1972 sygn. 19 roczne plany gospodarcze, wieloletnie programy rozwoju Kontrole i inspekcje zewnętrzne 1967-1972 sygn. 20 protokoły kontroli Budżet i jego wykonanie 1955-1972 sygn. 21-24 plany budżetowe, zmiany,sprawozdania Liczba jednostek w zespole: 24
27/232/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Malechowo 1954-1972 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1955-1972 sygn. 1-12 protokoły sesji, księga uchwał Komisje gromadzkiej rady narodowej 1956-1972 sygn. 13-19 protokoły posiedzeń Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1954-1972 sygn. 20-32 protokoły posiedzeń, rejestr uchwał Zebrania wiejskie, sołtysi 1957-1972 sygn. 33-37 protokoły zebrań, wybory sołtysów Plany gospodarcze 1961-1970 sygn. 38-39 roczne plany gospodarcze, wieloletnie programy rozwoju Kontrole i inspekcje zewnętrzne 1964-1966 sygn. 40 protokoły kontroli Budżet i jego wykonanie 1955-1972 sygn. 41-48 plany budżetowe, zmiany, sprawozdania Liczba jednostek w zespole: 48
27/233/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Pękanino 1972 0 rozwiń
Komisje gromadzkiej rady narodowej 1972 sygn. 1 protokoły posiedzeń Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1972 sygn. 2 protokoły posiedzeń, rejestr uchwał Liczba jednostek w zespole: 2
27/234/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Darłowo 1954-1972 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1954-1972 sygn. 1-9 protokoły sesji, księga uchwał Komisje gromadzkiej rady narodowej 1965-1972 sygn. 10-16 protokoły posiedzeń Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1957-1972 sygn. 17-22 protokoły posiedzeń, rejestr uchwał Zebrania wiejskie, sołtysi 1954-1972 sygn. 23-24 protokoły zebrań, wybory sołtysów Plany gospodarcze 1961-1970 sygn. 25-26 roczne plany gospodarcze, wieloletnie programy rozwoju Kontrole i inspekcje zewnętrzne 1965-1972 sygn. 27-28 protokoły kontroli Budżet i jego wykonanie 1955-1972 sygn. 29-32 plany budżetowe, zmiany, sprawozdania Liczba jednostek w zespole: 32
27/235/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Krupy 1956-1969 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1958-1968 sygn. 1-6 protokoły sesji, księga uchwał Komisje gromadzkiej rady narodowej 1958-1968 sygn. 7-13 protokoły posiedzeń Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1956-1968 sygn. 14-16 protokoły posiedzeń, rejestr uchwał Zebrania wiejskie, sołtysi 1958-1960 sygn. 17 protokoły zebrań, wybory sołtysów Plany gospodarcze 1963-1969 sygn. 18-19 roczne plany gospodarcze, wieloletnie programy rozwoju Kontrole i inspekcje zewnętrzne 1960-1966 sygn. 20-21 protokoły kontroli Budżet i jego wykonanie 1964-1968 sygn. 22 plany budżetowe, zmiany, sprawozdania Liczba jednostek w zespole: 22
27/236/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Dobiesław 1961-1969 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1961-1968 sygn. 1-6 protokoły sesji, księga uchwał Komisje gromadzkiej rady narodowej 1965-1968 sygn. 7 protokoły posiedzeń Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1962-1968 sygn. 8-10 protokoły posiedzeń, rejestr uchwał Plany gospodarcze 1961-1965 sygn. 11-12 roczne plany gospodarcze, wieloletnie programy rozwoju Budżet i jego wykonanie 1964-1969 sygn. 13 plany budżetowe, zmiany, sprawozdania Liczba jednostek w zespole: 13
27/237/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Ostrowiec 1959-1972 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1959-1972 sygn. 1-9 protokoły sesji, księga uchwał Komisje gromadzkiej rady narodowej 1961-1972 sygn. 10-17 protokoły posiedzeń Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1959-1972 sygn. 18-24 protokoły posiedzeń, rejestr uchwał Zebrania wiejskie, sołtysi 1964-1972 sygn. 25-26 protokoły zebrań, wybory sołtysów Plany gospodarcze 1962-1972 sygn. 27 roczne plany gospodarcze, wieloletnie programy rozwoju Kontrole i inspekcje zewnętrzne 1965-1972 sygn. 28-29 protokoły kontroli Budżet i jego wykonanie 1959-1971 sygn. 30-34 plany budżetowe, zmiany, sprawozdania Liczba jednostek w zespole: 34
27/238/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Jeżyczki 1954-1972 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1954-1972 sygn. 1-13 protokoły sesji, księga uchwał Komisje gromadzkiej rady narodowej 1958-1972 sygn. 14-20 protokoły posiedzeń Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1954-1972 sygn. 21-27 protokoły posiedzeń, rejestr uchwał Zebrania wiejskie, sołtysi 1961-1971 sygn. 28 protokoły zebrań, wybory sołtysów Plany gospodarcze 1966-1972 sygn. 29-31 roczne plany gospodarcze, wieloletnie programy rozwoju Kontrole i inspekcje zewnętrzne 1966-1971 sygn. 32 protokoły kontroli Budżet i jego wykonanie 1957-1972 sygn. 33-35 plany budżetowe, zmiany, sprawozdania Liczba jednostek w zespole: 35
27/239/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Żukowo 1954-1972 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1954-1972 sygn. 1-16 protokoły sesji, księga uchwał Komisje gromadzkiej rady narodowej 1955-1972 sygn. 17-21 protokoły posiedzeń Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1954-1972 sygn. 22-40 protokoły posiedzeń, rejestr uchwał Plany gospodarcze 1962-1967 sygn. 41 roczne plany gospodarcze, wieloletnie programy rozwoju Kontrole i inspekcje zewnętrzne 1958-1971 sygn. 42 protokoły kontroli Budżet i jego wykonanie 1959-1972 sygn. 43-49 plany budżetowe, zmiany, sprawozdania Liczba jednostek w zespole: 49
27/240/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Wrześnica 1955-1971 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1956-1971 sygn. 1-9 protokoły sesji, księga uchwał Komisje gromadzkiej rady narodowej 1969-1971 sygn. 10 protokoły posiedzeń Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1955-1968 sygn. 11-13 protokoły posiedzeń, rejestr uchwał Budżet i jego wykonanie 1963-1971 sygn. 14-15 plany budżetowe, zmiany, sprawozdania Liczba jednostek w zespole: 15
Wyświetlanie 221 do 240 z 893 wpisów.