Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
27/121/0 Akta wyborcze powiatu bytowskiego 1954-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
27/122/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Miastku 1950-1973 0 rozwiń
1.Wydział Organizacyjno- Prawny- plany pracy MRN, sprawozdania, protokoły sesji, komisji, prezydium, spotkania radnych z wyborcami, komitety blokowe, kontrole- sygn. 1- 91,z lat 1951- 1973 2.Wydział Finansowy- budżety, bilanse- sygn. 92- 121, z lat 1950- 1973 Liczba jednostek w zespole: 120
27/123/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ustce 1950-1973 0 rozwiń
1.MRN i Komisje- regulaminy, składy, plany pracy- sygn. 1, z lat 1950- 1958 2.Protokoły sesji, radni, komisje- sygn. 2- 62, z lat 1950- 1973 3.Prezydium MRN- protokoły posiedzeń, organizacje, sprawozdania- sygn. 63- 97, z lat 1950- 1973 4.Komitety blokowe- sygn. 98- 102, z lat 1953- 1972 5.Plany gospodarcze, kontrole- sygn. 103- 108, z lat 1951- 1973 6. Budżety miasta, ich zmiany i realizacja- sygn. 109- 133, z lat 1951- 1973 7.Gospodarka komunalna i mieszkaniowa- plany finansowo- ekonomiczne i sprawozdania- sygn. 134- 137, z lat 1951- 1972 Liczba jednostek w zespole: 137
27/124/0 Akta wyborcze powiatu miasteckiego 1958-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 19
27/125/0 Akta wyborcze powiatu słupskiego 1954-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
27/126/0 Akta wyborcze miasta Słupska 1969-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
27/127/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Białym Borze 1950-1973 0 rozwiń
1.Plany pracy MRN, protokoły sesji, komisji, radni- sygn. 1 –37, z lat 1950- 1973 2.Protokoły prezydium, komitety blokowe, podział administracyjny miasta- sygn. 38- 64, z lat 1950- 1973 3.Rozwój gospodarczy i społeczny miasta, gospodarka komunalna, mieszkaniowa, kontrole urzędu- sygn. 65- 70, z lat 1954- 1971 4.Budżety, sprawozdania z wykonania budżetów- sygn. 71- 99, z lat 1950- 1973 5.Statystyczne opracowania końcowe za lata 1970-1971 oraz przepisy kancelaryjno-archiwalne z lat 1968-1972 - sygn. 100-101 Liczba jednostek w zespole: 101
27/128/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Darłowie 1950-1973 [1974] 0 rozwiń
1.Referat Ogólno- Administracyjny- MRN- skład, plany, sprawozdania, protokoły sesji, komisji, rady prezydium, komitety blokowe, kontrole- sygn. 1- 59, z lat 1950- 1973 2.Referat Finansowy- budżety, bilanse- sygn. 60- 80, z lat 1951- 1973 (1974) 3.Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej- plany i sprawozdania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej (MZBM, PGKiM) 4.Referat Rolny- sprawozdania z zakresu rolnictwa i obowiązkowych dostawach- sygn. 91, z lat 1954- 1958 Liczba jednostek w zespole: 96
27/129/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sławnie 1950-1973 0 rozwiń
1.Referat Ogólno- Administracyjny- organizacja i działalność MRN, komisji, prezydium, protokoły sesji, spotkania radnych z wyborcami, komitety blokowe, kontrole, narady- sygn. 1 –81, z lat 1950- 1973 2. Referat Finansowy- budżety, bilanse- sygn. 82- 105, z lat 1953- 1973 3.Referat gospodarki komunalnej i mieszkaniowej- plany i sprawozdania referatu, org. przedsiębiorstw i zakładów miejskich, ich plany i sprawozdania- sygn. 106- 118, z lat 1950- 1979 4.Referat opieki społecznej- plan zatrudnienia i funduszu płac w żłobkach- sygn. 119, z roku 1967 Liczba jednostek w zespole: 119
27/130/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bytowie 1950-1973 0 rozwiń
1.Referat ogólno- administracyjny- protokoły sesji, komisji, prezydium, komitety blokowe, ewidencje rady- sygn. 1- 106,z lat 1950- 1973 2.referat finansowy- budżety, bilanse, plany gospodarcze, sprawozdania, plany referatu- sygn. 107- 149, z lat 1950- 1973 3.Referat gospodarki komunalnej i mieszkaniowej- plany i sprawozdania wydziału, remonty, konserwacja, plany gospodarcze, sprawozdania z wykonania planów- sygn. 15- 170, z lat 1950- 1972 4.Referat spraw socjalnych i komunalnych- akcje sanitarni- porządkowe, likwidacja analfabetyzmu- sygn. 171- 172, z lat 1951- 1958 5.Referat handlu- plany pracy- sygn. 173, z roku 1952 6.Referat wojskowy- sprawozdania z działalności- sygn. 174, z lat 1952- 1953 7.Referat kwaterunkowy- sprawozdania z działalności- sygn. 175, z lat 1953- 1955 Liczba jednostek w zespole: 175
27/131/0 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Słupsku 1945-1950 0 rozwiń
1.Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy- protokoły posiedzeń, akta komisji- sygn. 1- 8, z lat 1945- 1950 2.Referat Administracji Samorządowej- struktura organizacyjna, protokoły, sprawozdania- sygn. 9- 65, z lat 1945- 1950 3.Referat Finansów Samorządowych- budżety i sprawozdania rachunkowe- sygn. 66- 80, z lat 1946- 1950 4.Referat Podatkowy- rejestry wymiarowe podatku gruntowego- sygn. 81- 98, z lat 1945- 1950 5.referat Inspekcji- protokoły i sprawozdania z lustracji gmin- sygn. 99- 105, z lat 1945- 1950 Liczba jednostek w zespole: 105
27/132/0 vacat 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
27/133/0 Gminna Rada Narodowa w Bruskowie Wielkim 1946-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1946-1950 sygn. 1 -12 - protokoły posiedzeń, budżet, sprawozdania rachunkowe Prezydium GRN 1950-1954 sygn. 13-18 - protokoły posiedzeń GRN Liczba jednostek w zespole: 18
27/134/0 Gminna Rada Narodowa w Damnicy 1946-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1946-1950 sygn. 1 -10 - protokoły posiedzeń, budżet, sprawozdania rachunkowe Prezydium GRN 1950-1954 sygn. 11-16 - protokoły posiedzeń GRN, statystyka rolna Liczba jednostek w zespole: 16
27/135/0 Gminna Rada Narodowa w Dębnicy Kaszubskiej 1946-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1946-1950 sygn. 1 -12 - protokoły posiedzeń, budżet, sprawozdania rachunkowe Prezydium GRN 1950-1954 sygn. 13-19 - protokoły posiedzeń GRN, statystyka rolna Liczba jednostek w zespole: 19
27/136/0 Gminna Rada Narodowa w Duninowie 1946-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1946-1950 sygn. 1 -8 - protokoły posiedzeń, budżet, sprawozdania rachunkowe Prezydium GRN 1950-1954 sygn. 9-16 - protokoły posiedzeń GRN, statystyka rolna Liczba jednostek w zespole: 16
27/137/0 Gminna Rada Narodowa w Gardnie Wielkiej 1946-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1946-1950 sygn. 1 -10 - protokoły posiedzeń, budżet, sprawozdania rachunkowe Prezydium GRN 1950-1954 sygn. 11-17- protokoły posiedzeń GRN, statystyka rolna Liczba jednostek w zespole: 17
27/138/0 Gminna Rada Narodowa w Główczycach 1946-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1946-1950 sygn. 1 -12 - protokoły posiedzeń, budżet, sprawozdania rachunkowe Prezydium GRN 1950-1954 sygn. 13-18 - protokoły sesji, budżet, statystyka rolna Liczba jednostek w zespole: 18
27/139/0 Gminna Rada Narodowa w Kobylnicy 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1946-1950 sygn. 1 -12 - protokoły posiedzeń, budżet, sprawozdania rachunkowe Prezydium GRN 1950-1954 sygn. 13-18 - protokoły sesji, budżet, statystyka rolna Liczba jednostek w zespole: 18
27/140/0 Gminna Rada Narodowa w Lubuczewie 1946-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy 1946-1950 sygn. 1 -11 - protokoły posiedzeń, budżet, sprawozdania rachunkowe Prezydium GRN 1950-1954 sygn. 12-19 - protokoły sesji, budżet, statystyka rolna Liczba jednostek w zespole: 19
Wyświetlanie 121 do 140 z 893 wpisów.