Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
27/161/0 Akta cechu rzeźnickiego miasta Słupska 1676 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
27/162/0 Akta cechu tokarskiego miasta Słupska 1677-1854 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
27/163/0 Koszaliński Urząd Morski w Słupsku [1952] 1953-1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 166
27/164/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Borzytuchomiu 1954-1972 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1954-1972 sygn. 1-18 Komisje gromadzkiej rady narodowej 1955-1971 sygn. 19-24 Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1955-1971 sygn. 25-40 Zebrania wiejskie,sołtysi 1955-1972 sygn .41-43 Plany gospodarcze i ich realizacja 1961-1969 sygn. 44-45 Kontrole i inspekcje zewnętrzne 1958-1972 sygn. 46-49 Budżet gromady i jego realizacja 1954-1973 sygn. 50-57 Liczba jednostek w zespole: 57
27/165/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Budowie 1958-1972 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1960-1972 sygn. 1-13 Komisje gromadzkiej rady narodowej 1960-1971 sygn. 14-19 Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1960-1972 sygn. 20-30 Zebrania wiejskie,sołtysi 1960-1972 sygn. 31-32 Plany gospodarcze i ich realizacja 1961-1971 sygn. 33-34 Kontrole i inspekcje zewnętrzne 1960-1972 sygn. 35-37 Budżet i jego wykonanie 1958-1972 sygn. 38-43 Liczba jednostek w zespole: 43
27/166/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bytowie 1958-1972 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1958-1972 sygn. 1-14 Komisje gromadzkiej rady narodowej 1958-1971 sygn. 15-20 Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1958-1972 sygn. 21-30 Zebrania wiejskie,sołtysi 1962-1972 sygn. 31-32 Plany gospodarcze i ich realizacja 1963-1971 sygn. 33 Kontrole i lustracje zewnętrzne 1960-1972 sygn. 34-36 Budżet i jego wykonanie 1958-1972 sygn. 37-42 Liczba jednostek w zespole: 42
27/167/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chotkowie 1954-1957 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1955-1957 sygn. 1-2 Komisje gromadzkiej rady narodowej 1955-1957 sygn. 3 Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1955-1957 sygn. 4-5 Zebrania wiejskie,sołtysi 1956-1957 sygn. 6 Budżet i jego wykonanie 1954-1956 sygn. 7 Liczba jednostek w zespole: 7
27/168/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czarnej Dąbrówce 1960-1972 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1960-1972 sygn. 1-2 Komisje gromadzkiej rady narodowej 1972 sygn. 3 Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1960,1972 sygn. 4-5 Zebrania wiejskie,sołtysi 1972 sygn. 6 Budżet i jego wykonanie 1960,1971 sygn. 7-8 Liczba jednostek w zespole: 8
27/169/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gostkowie 1955-1957 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1955-1957 sygn. 1-3 Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1955-1956 sygn. 4 Liczba jednostek w zespole: 4
27/170/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jasieniu 1955-1969 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1955-1972 sygn. 1-8 protokoły sesji Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1958-1972 sygn. 9-14 protokoły posiedzeń prezydium Plany gospodarcze i ich realizacja 1963-1971 sygn. 15 roczne plany gospodarcze Kontrole i lustracje zewnętrzne 1960-1972 sygn. 16 protokoły kontroli, zarzadzenia pokontrolne, sprawozdania z ich realizacji Budżet i jego wykonanie 1958-1972 sygn. 17-18 planowanie, zmiany i realizacja Liczba jednostek w zespole: 18
27/171/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kołczygłowach 1954-1972 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1954-1972 sygn. 1-19 protokoły sesji Komisje gromadzkiej rady narodowej 1955-1972 sygn. 20-26 protokoły posiedzeń, kontroli Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1955-1972 sygn. 27-47 protokoły posiedzeń Zebrania wiejskie,sołtysi 1955-1972 sygn. 48-49 protokoły zebrań, narady sołtysów Plany gospodarcze i ich realizacja 1961-1972 sygn. 50-54 plany, sprawozdania roczne Kontrole i lustracje zewnętrzne 1962-1973 sygn. 55-57 protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne, lustracje i likwidacje cmentarzy Budżet i jego wykonanie 1954-1972 sygn. 58-65 planowanie, zmiany, realizacja Liczba jednostek w zespole: 65
27/172/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mokrzyniu 1954-1959 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1955-1959 sygn. 1-3 protokoły sesji Komisje gromadzkiej rady narodowej 1956-1958 sygn. 4 protokoły komisji stałych Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1955-1959 sygn. 5-7 protokoły posiedzeń prezydium Zebrania wiejskie,sołtysi 1958-1959 sygn. 8 protokoły zebrań, narady sołtysów Kontrole i lustracje zewnętrzne 1955-1959 sygn. 9 protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne Budżet i jego wykonanie 1954-1959 sygn. 10 plany budżetowe Liczba jednostek w zespole: 10
27/173/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nakli 1954-1967 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1955-1967 sygn. 1-13 protokoły sesji, uchwały Komisje gromadzkiej rady narodowej 1965 sygn. 14 protokoły posiedzeń i kontroli Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1955-1967 sygn. 15-22 protokoły posiedzeń prezydium Plany gospodarcze i ich realizacja 1962-1967 sygn. 23 roczne plany gospodarcze Budżet i jego wykonanie 1958-1967 sygn. 24-27 planowanie, zmiany i realizacja Liczba jednostek w zespole: 27
27/174/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niedarzynie 1954-1957 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1955-1957 sygn. 1 protokoły posiedzeń, uchwały Komisje gromadzkiej rady narodowej 1955-57 sygn. 2 protokoły posiedzeń i kontroli Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1955-57 sygn. 3 protokoły posiedzeń Budżet i jego wykonanie 1954-1956 sygn. 4 plany budżetowe Liczba jednostek w zespole: 4
27/175/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niezabyszewie 1954-1972 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1955-1972 sygn. 1-17 protokoły sesji Komisje gromadzkiej rady narodowej 1961-1972 sygn. 18-23 protokoły komisji stałych Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1955-1972 sygn. 24-41 protokoły posiedzeń prezydium Zebrania wiejskie, sołtysi 1961-1972 sygn. 42-43 protokoły zebrań,narad sołtysów Plany gospodarcze 1961-1972 sygn. 44-45 plany i sprawozdania gospodarcze Kontrole i lustracje zewnętrzne 1964-1972 sygn. 46-49 protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne Budżet i jego wykonanie 1954-1972 sygn. 50-58 plany budżetowe Liczba jednostek w zespole: 58
27/176/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nożynie 1961-1971 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1961-1971 sygn. 1-10 protokoły sesji, uchwały Komisje gromadzkiej rady narodowej 1961-1971 sygn. 11-16 protokoły posiedzeń, kontroli Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1961-1971 sygn. 17-23 protokoły posiedzeń prezydium Zebrania wiejskie, sołtysi 1961-1971 sygn. 24-25 protokoły zebrań,narad sołtysów Plany gospodarcze 1965-1970 sygn. 26 plany gospodarcze Kontrole i inspekcje zewnętrzne 1961-1971 sygn. 27-28 protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne Budżet i jego wykonanie 1961-1971 sygn. 29-33 planowanie, zmiany w budżecie, realizacja Liczba jednostek w zespole: 33
27/177/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Parchowie 1954-1972 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1955-1972 sygn. 1-14 protokoły sesji, uchwały Komisje gromadzkiej rady narodowej 1965-1972 sygn. 15-17 protokoły posiedzeń, kontroli Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1955-1921 sygn. 18-34 protokoły posiedzeń prezydium Zebrania wiejskie, sołtysi 1959-1967 sygn. 35 protokoły zebrań,narad sołtysów Plany gospodarcze 1961-1970 sygn. 36-37 plany gospodarcze,sprawozdania Kontrole i inspekcje zewnętrzne 1966-1968 sygn. 38 protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne Budżet i jego wykonanie 1958-1972 sygn. 39-45 planowanie, zmiany, realizacja Liczba jednostek w zespole: 45
27/178/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pomysku Wielkim 1954-1972 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1954-1972 sygn. 1-17 protokoły sesji, uchwały Komisje gromadzkiej rady narodowej 1955-1972 sygn. 18-23 protokoły posiedzeń, kontroli Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1955-1971 sygn. 24-37 protokoły posiedzeń prezydium Zebrania wiejskie, sołtysi 1957-1972 sygn. 38-39 protokoły zebrań,narad sołtysów Plany gospodarcze 1961-1971 sygn. 40-41 plany gospodarcze,sprawozdania Kontrole i inspekcje zewnętrzne 1959-1972 sygn. 42-43 protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne Budżet i jego wykonanie 1957-1972 sygn. 44-49 planowanie, zmiany, realizacja Liczba jednostek w zespole: 49
27/179/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rekowie 1956-1959 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1956-1959 sygn. 1-2 protokoły sesji Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1956-1959 sygn. 3-5 protokoły posiedzeń prezydium Budżet i jego wykonanie 1958-1959 sygn. 6 plany budżetowe Liczba jednostek w zespole: 6
27/180/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rokitach 1960-1972 0 rozwiń
Sesje gromadzkiej rady narodowej 1961-1972 sygn. 1-7 protokoły sesji, uchwały Komisje gromadzkiej rady narodowej 1969-1972 sygn. 8-11 protokoły posiedzeń, kontroli Posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej 1960-1972 sygn. 12-17 protokoły posiedzeń prezydium Zebrania wiejskie, sołtysi 1966-1971 sygn. 18 protokoły zebrań,narad sołtysów Plany gospodarcze 1963-1970 sygn. 19 plany roczne Kontrole i inspekcje zewnętrzne 1966-1972 sygn. 20 protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne Budżet i jego wykonanie 1960-1971 sygn. 21-23 planowanie budżetu Liczba jednostek w zespole: 23
Wyświetlanie 161 do 180 z 893 wpisów.