Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
34/81/0 Powiatowy Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich w Lesznie [1928] 1932-1939 0 rozwiń
protokoły z działalności, sprawozdania, wykazy pracowników, akta wnioskodawców (wniosek dłużnika lub wierzyciela, kwestionariusz o stanie finansowym gospodarstwa rolnego, korespondencja i orzeczenia PUR) Liczba jednostek w zespole: 739
34/82/0 Powiatowy Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich w Rawiczu [1931] 1932-1936 0 rozwiń
organizacja, inspekcje, sprawozdania, rozprawy, akta wnioskodawców (wniosek dłużnika lub wierzyciela, kwestionariusz o stanie finansowym gospodarstwa rolnego, korespondencja i orzeczenia PUR) Liczba jednostek w zespole: 197
34/83/0 Sąd Obwodowy w Lesznie [1803] 1879-1920 [1945] 0 rozwiń
I. Akta generalia: akta spadkowe, intercyzy przedślubne, rejestr stowarzyszeń i przedsiębiorstw, wyłączenie wspólności majątkowej, sadownictwo polubowne, notarialne czynności dobrowolne, rejestr osób pochodzenia żydowskiego II. Akta specjalia: testamenty, sprawy spadkowe, inwentarze pośmiertne, akta dotyczące wspólnoty majątkowej, sprostowania imion i nazwisk, sprawy opiekuńcze Liczba jednostek w zespole: 7805
34/84/0 Sąd Grodzki w Lesznie [1867] 1920-1939 [1970] 0 rozwiń
I. Sprawy karne II. Sprawy cywilne: sprawy testamentowe, sprawy spadkowe, sprawy opiekuńcze, sprawy majątkowej wspólności małżeńskiej, akta rejestracyjne przedsiębiorstw (m.in. statuty, protokoły z walnych zebrań członków spółdzielni, akta obrazujące stan finansowy przedsiębiorstw Liczba jednostek w zespole: 3852
34/85/0 Wydział Zamiejscowy Poznańskiego Sądu Okręgowego w Lesznie [1876] 1932-1939 [1942] 0 rozwiń
I. Wydział Karny: akta karne dotyczące spraw o zniewagę narodu polskiego i religii, o przeszkadzanie w wyborach do Sejmu, o występki prasowe, o szpiegostwo na rzecz Niemiec, o nielegalne przekraczanie granicy, o zniszczenie dokumentów przez urzędnika państwowego oraz rozprawa przeciwko demonstrantom . II. Rejestr handlowy: akta rejestracyjne przedsiębiorstw z terenu powiatów - gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, rawickiego, wolsztyńskiego. W aktach tych znajdują się m.in.. statuty, protokoły z posiedzeń zarządów i rad nadzorczych oraz walnych zgromadzeń, umowy notarialne oraz bilanse. Liczba jednostek w zespole: 112
34/86/0 Sąd Obwodowy w Gostyniu [1867] 1939-1944 [1947] 0 rozwiń
Uznanie za zmarłego, sprawy testamentowe, sprawy spadkowe, sprawy opiekuńcze Liczba jednostek w zespole: 111
34/87/0 Sąd Obwodowy w Jutrosinie, pow. rawicki [1907] 1940-1944 0 rozwiń
sprawy testamentowe, sprawy spadkowe Liczba jednostek w zespole: 47
34/88/0 Sąd Obwodowy w Kościanie [1922] 1941-1945 0 rozwiń
sprawy testamentowe, sprawy spadkowe Liczba jednostek w zespole: 91
34/89/0 Sąd Obwodowy w Lesznie [1873] 1939-1945 [1949] 0 rozwiń
I. Sprawy karne - dotyczące drobnych przestępstw kryminalnych II. Sprawy cywilne - testamenty, sprawy spadkowe, sprawy małżeńskiej wspólności majątkowej III. Akta rejestracyjne przedsiębiorstw z terenu powiatów: gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, rawickiego i wolsztyńskiego - ukazują m.in. wywłaszczanie Polaków z ich mienia Liczba jednostek w zespole: 731
34/90/0 Sąd Obwodowy w Rawiczu [1878] 1939-1945 0 rozwiń
I. Generalia - zarządzenia władz nadrzędnych, sprawy budżetowe II. Sprawy testamentowe III. Sprawy spadkowe Liczba jednostek w zespole: 231
34/91/0 Sąd Obwodowy w Bojanowie, pow. rawicki [1879] 1940-1944 0 rozwiń
I. Sprawy testamentowe II. Sprawy spadkowe Liczba jednostek w zespole: 111
34/92/0 Sąd Obwodowy w Wolsztynie [1894] 1939-1945 [1962] 0 rozwiń
I. Akta prezydialne: m.in.. Różne go typu zarządzenia, organizacja sądownictwa, składy osobowe prokuratur, wykazy więzień, spis osób więzionych w Wolsztynie w grudniu 1939 r. II. Akta cywilne: uznanie ojcostwa, uznanie za zmarłego, sprostowania w aktach USC, testamenty, sprawy spadkowe, sprawy opiekuńcze i kurateli Liczba jednostek w zespole: 845
34/93/0 Sąd Krajowy w Lesznie [1916] 1940-1945 [1953] 0 rozwiń
Akta zachowały się szczątkowo. Zespół zawiera bowiem wyłącznie akta cywilne: rozwodowe, dotyczące ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa oraz dotyczące ubezwłasnowolnienia. Liczba jednostek w zespole: 352
34/94/0 Akta Notariusza Simona Brocka w Gostyniu 1842-1849 0 rozwiń
Akta i rejestry notarialne Liczba jednostek w zespole: 9
34/95/0 Akta Notariusza Oskara Guderiana w Gostyniu 1861-1864 0 rozwiń
Akta i rejestry notarialne Liczba jednostek w zespole: 9
34/96/0 Akta Notariusza Josefa Hertmanni w Gostyń 1853-1860 0 rozwiń
Akta i rejestry notarialne Liczba jednostek w zespole: 20
34/97/0 Akta Notariusza Filipa Kallenbacha w Gostyniu 1863-1865 0 rozwiń
Akta i rejestry notarialne Liczba jednostek w zespole: 5
34/98/0 Akta Notariusza Ludwiga Thiel w Gostyniu 1867-1872 0 rozwiń
Akta i rejestry notarialne Liczba jednostek w zespole: 21
34/99/0 Akta Notariusza Franz Weissa w Gostyniu 1884-1894 0 rozwiń
Akta i rejestry notarialne Liczba jednostek w zespole: 24
34/100/0 Akta Notariusza Ernsta Brachvogela w Kościanie 1843-1883 0 rozwiń
Akta i rejestry notarialne Liczba jednostek w zespole: 99
Wyświetlanie 81 do 100 z 1 299 wpisów.