Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
36/198/0 Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Chełmie [1950]1951-1956 0 rozwiń
kancelaria - korespondencja z lat 1950-1956 (sygn. 1); plany remontów z lat 1950-1954 (sygn. 2); plan produkcyjno-finansowy na I kwartał 1952 roku z 1952 r. (sygn. 3); plan finansowo-rzeczowy remontów kapitalnych budynków mieszkalnych na 1955 rok z 1955 r. (sygn. 4); dokumentacja budowlano-remontowa robót w Chełmie z lat 1952-1955 (sygn. 5-58); Kierownictwo Robót w Hrubieszowie - kancelaria z lat 1954-1955 (sygn. 59); akta robót remontowo-budowlanych w Hrubieszowie z lat 1953-1955 (sygn. 60-66) Liczba jednostek w zespole: 66
36/199/0 Przedsiębiorstwa państwowe powiatu chełmskiego - zbiór zespołów szczątkowych 1946-1953 0 rozwiń
199/1 Państwowa Centrala Handlowa w Chełmie sprawy organizacyjne z 1949 r. (sygn. 1); zarządzenia i okólniki z lat 1948-1949 (sygn. 2-3); korespondencja z lat 1949-1951 (sygn. 4-5); dzienniki korespondencyjne z lat 1949-1950 (sygn. 6-11); sprawozdania i protokoły z 1949 r. (sygn. 12); bilanse z lat 1947-1949 (sygn. 13-15, 21-22); dziennik główna z 1952 r. (sygn. 16); związki zawodowe - korespondencja normatywna z lat 1947-1950 (sygn. 17-20); polisy ubezpieczeniowe z lat 1949-1950 (sygn. 23); sprawy personalne pracowników z lat 1946-1948 (sygn. 24-26); listy płac z lat 1949-1950 (sygn. 27-28) 199/2 Powszechny Dom Towarowy w Chełmie protokoły zdawczo-odbiorcze kierowników PDT w Chełmie z lat 1949-1950 (sygn. 1); zamównienia z 1950 r. (sygn. 2); zapotrzebowanie towarowe z 1951 r. (sygn. 3); rozdzielniki z lat 1951-1952 (sygn. 4-5); protokoły Komisji Cennikowej z 1952 r. (sygn. 6); sprawozdania miesięczne sprzedaży pozostałości towarów z lat 1948-1952 (sygn. 7); inwentaryzacja towarowa z 1952 r. (sygn. 8); protokoły z posiedzeń Komisji Różnic Remamentowych z lat 1951-1952 (sygn. 9-10); protokoły strat z lat 1951-1952 (sygn. 11); sprawozdania opisowo-handlowe z 1953 r. (sygn. 12); instrukcje bilansowe z lat 1947-1948 (sygn. 13); zapotrzebowanie środków obrotowych z 1949 r. (sygn. 14); plany finansowe z lat 1949, 1951-1952 (sygn. 15-17); sprawozdawczość finansowa z lat 1947-1952 (sygn. 18-21); bilanse z lat 1947-1952 (sygn. 22-28); dzienniki główna z lat 1948-1952 (sygn. 29-33); zarządzenia i okólniki z lat 1947-1952 (sygn. 34-43); korespondencja z lat 1950-1951 (sygn. 44); zarządzenia wewnętrzne z lat 1950-1952 (sygn. 45-48); protokoły posiedzeń Rady Zakładowej z lat 1949, 1951-1952 (sygn. 49-50); protokoły narad roboczych z 1952 r. (sygn. 51); protokoły odpraw pracowników PDT w Chełmie z lat 1948-1949 (sygn. 52); protokoły narad kolektywu z 1952 r. (sygn. 53); oferty, umowy oraz protokoły szacunkowe z lat 1947-1949 (sygn. 54); protokoły na wykonanie robót zleconych z lat 1948-1949 (sygn. 55); sprawy remontu z lat 1948-1952 (sygn. 56); obrót kolejowy - sprawozdania z 1950 r. (sygn. 57); transport samochodowy - sprawozdania z 1949 r. (sygn. 58); praktyki wakacyjne uczniów Technikum Handlowego z 1952 r. (sygn. 59); akcja socjalna z 1952 r. (sygn. 60); BHP z lat 1951-1952 (sygn. 61); książka inwentaryzacyjna z lat 1947-1948 (sygn. 62); księgi inwentarzowe z lat 1948-1952 (sygn. 63-64); wykaz pracowników z lat 1948-1950 (sygn. 65); dziennik ewidencyjny z lat 1947-1953 (sygn. 66); Sekcja Personalna - sprawozdania z 1952 r. (sygn. 67); wykonanie planu z 1948 r. (sygn. 68); analizy ekonomiczne z lat 1952-1953 (sygn. 69); protokoły pokontrolne i polustracyjne z lat 1948-1952 (sygn. 70-72); protokoły zebrań POP z lat 1950-1952 (sygn. 73); Liga Kobiet z 1952 r. (sygn. 74); Narodowa Pożyczka Rozwoju Sił Polski z lat 1951-1952 (sygn. 75); współzawodnictwo z lat 1949, 1953 (sygn. 76-77); sprawozdania operatywne miesięczne z lat 1949-1950 (sygn. 78-99); akta personalne z lat 1946-1952 (sygn. 100-132); sprawy personalne pracowników PDT - kartoteki personalne, wykazy, listy płacy z lat 1947-1952 (sygn. 133-139); sprawy zaopatrzenia w PDT w Chełmie z 1948 r. (sygn. 140) 199/3 Polskie Zakłady Zbożowe w Chełmie protokoły zdawczo-odbiorcze młyna nr 5 w Chełmie z lat 1948, 1950 (sygn. 1); protokoły zdawczo-odbiorcze młyna nr 6 w Chełmie z lat 1947-1950 (sygn. 2); preliminarze budżetowe młyna nr 6 na 1949 r. (sygn. 3); protokoły odbytych zebrań w młynach nr 6 i 7 z lat 1948-1949 (sygn. 4); akta młynów nr 7 i 8 w Chełmie z lat 1946-1949 (sygn. 5); protokoły zdawczo-odbiorcze młynów nr 7 i 9/7-8 z lat 1947-1950 (sygn. 6); protokoły inspekcji młyna nr 7 z lat 1948, 1950 (sygn. 7); projekt planu produkcji na 1952 rok z 1952 r. (sygn. 8) Liczba jednostek w zespole: 176
36/199/1 Państwowa Centrala Handlowa w Chełmie 1947-1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 28
36/199/2 Powszechny Dom Towarowy w Chełmie [1946] 1947-1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 140
36/199/3 Polskie Zakłady Zbożowe w Chełmie 1946-1950[1952] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
36/200/0 Rejonowe Przedsiębiorstwo Młynów Gospodarczych w Chełmie 1950-1961 0 rozwiń
zarządzenia, instrukcje, okólniki z lat 1951-1960 (sygn. 1-21); sprawy związków zawodowych z lat 1952, 1954, 1959 (sygn. 22-24, 28); korespondencja z lat 1952-1954 (sygn. 25); Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej z 1953 r. (sygn. 26); dokumenty poufne do zatwierdzenia z 1954 r. (sygn. 27); Komisja Arbitrażowa z lat 1955-1959 (sygn. 29-30); zapotrzebowanie, zamówienia z lat 1956-1959 (sygn. 31); Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa - sprawozdania z lat 1957-1959 (sygn. 32); materiały pędne z 1958 r. (sygn. 33); Komisja Rozjemcza z lat 1959-1960 (sygn. 34); opieka nad szkołami młynarskimi z lat 1953-1955 (sygn. 35); teczka aktów osobowych - dokumentacja osobowa pracowników z 1953 r. (sygn. 36); wydajność pracy - protokoły, sprawozdania z 1953 r. (sygn. 37); regulacja płac - instrukcje i zarządzenia z lat 1952-1956 (sygn. 38); sprawy wynagrodzeń - płac, premii, fundusz płac z lat 1954-1959 (sygn. 39-46); normy pracy z lat 1951-1956 (sygn. 47-48); współzawodnictwo pracy - sprawozdania z lat 1952-1954 (sygn. 49); wynalazczość - pomysły racjonalizatorskie z lat 1955-1958 (sygn. 50-53); zadania gospodarcze - instrukcja zagospodarowania młynów z 1955 r. (sygn. 54); materiał analityczny z 1954 r. (sygn. 55); protokoły zniszczenia odpadów nieużytkowych z 1956 r. (sygn. 56); sprawozdania z działalności młynów gospodarczych z lat 1954-1955 (sygn. 57); protokoły kontroli młynów i nakazy powizytacyjne z 1957 r. (sygn. 58); analiza RPMG z 1958 r. (sygn. 59); finanse - plany finansowe z lat 1951, 1954-1960 (sygn. 60-77); plany produkcji młynów z 1952 r. (sygn. 78); bilanse z lat 1951-1960 (sygn. 79-126, 446-447); remonty młynów - protokoły robót remontowych, korespondencja, dokumentacja techniczna, kosztorysy z lat 1952-1960 (sygn. 127-171); transport - korespondencja w sprawie pojazdów z lat 1956-1957 (sygn. 172); produkcja - instrukcja do sprawozdawczości, sprawozdania młynów, obrót zbożem z lat 1952-1959 (sygn. 173-182); sprawozdania GUS i młynów z lat 1954-1957 (sygn. 183-189); technika - maszyny młyńskie z lat 1952-1955 (sygn. 190); sprawozdania techniczno-produkcyjne z lat 1955-1958 (sygn. 191-195); elektryfikacja młynów z lat 1955-1957 (sygn. 196-200); projekt techniczno-roboczy młyna w Międzyrzeczu Podlaskim, bez daty, (sygn. 201); korespondencja z lat 1955-1958 (sygn. 202-204); inwestycje - elektryfikacja młyna Świerszczów z 1955 r. (sygn. 205); sprawy zaopatrzenia i sprawozdania z lat 1956-1960 (sygn. 206-207); ochrona przeciwpożarowa z lat 1955-1957 (sygn. 208-210); sprawy BHP z lat 1955-1959 (sygn. 211-215); inwestycje z lat 1954-1957 (sygn. 216-224); upaństwowienie przedsiębiorstw - protokoły zdawczo-odbiorcze z lat 1951-1957 (sygn. 225-227); korespondencja z lat 1951-1960 (sygn. 228-242); akta osobowe pracowników z lat 1950-1960 (sygn. 243-398, 445); listy płac z lat 1951-1961 (sygn. 399-444) Liczba jednostek w zespole: 447
36/201/0 Zbiór akt Mariana Sikorskiego w Rejowcu (właściciel dóbr Wielobycz i Olesin w powiecie krasnostawskim) 1921-1940 0 rozwiń
majątek w Wielobyczy: korespondencja z lat 1922-1932 (sygn. 1); akta i sprawy majątku w Wielobyczy z lat 1926-1932, 1940 (sygn. 2); obrocznik z lat 1927-1930 (sygn. 3-4); przychody i rozchody zboża, i innych materiałów z lat 1926, 1930-1932 (sygn. 6); rachunki, kwity, noty finansowe majątku w Wielobyczy z lat 1928, 1930-1932 (sygn. 7); sprawy z Cukrownią w Trawnikach z lat 1926-1931 (sygn. 8); majątek w Łanowcach: sprawy majątku Łanowce, koło Krzemieńca z lat 1922-1928 (sygn. 9); parcelacja majątku Łanowce M. Sikorskiego, ok. 1938 r. (sygn. 10); rodzina Sikorskich: akta rodziny Sikorskich - dokumenty z lat 1921-1923, 1925-1926, 1928-1930, 1933, 1935-1936, 1938, 1940 (sygn. 11) Liczba jednostek w zespole: 11
36/202/0 vacat - Archiwum Poletyłów z Wojsławic - przekazano do Archiwum Państwowego w Lublinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
36/203/0 Akta rodziny Zajdlerów w Chełmie 1787-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 107
36/204/0 Akta rodziny Świeckich z Majdanu Stuleńskiego k.Włodawy 1909-1940 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/206/0 Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego 1824-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 274
36/207/0 Szkoła Rolnicza w Zamieściu - powiat chełmski 1946-1950 0 rozwiń
korespondencja w sprawach organizacyjnych szkoły z lat 1947-1950 (sygn. 1); księga pensji i ordynarji pracowników stałych z lat 1946-1949 (sygn. 2); opis gospodarstwa szkolnego z lat 1948-1950 (sygn. 3); organizacja ośrodka szkolnego z lat 1946-1950 (sygn. 4); sprawy budowlane - budynki ośrodka szkolnego z lat 1947-1950 (sygn. 5); preliminarze budżetowe z lat 1949-1950 (sygn. 6); planowanie gospodarcze z lat 1947-1950 (sygn. 7); sprawozdania gospodarcze z lat 1947-1950 (sygn. 8); rejestr gospodarczy z lat 1947-1949 (sygn. 9); biblioteka szkolna - katalog książek z lat 1948-1950 (sygn. 10) Liczba jednostek w zespole: 10
36/208/0 Ośrodek Szkolny w Święcicy - powiat chełmski 1946-1950 0 rozwiń
korespondencja z lat 1946-1950 (sygn. 1); inwentarz gospodarstwa Szkolnego Ośrodka w Święcicy z 1947 r. (sygn. 2); sprawozdania z lat 1946-1950 (sygn. 3); rejestr gospodarczy z 1948 r. (sygn. 4); biblioteka szkolna - katalog książek z 1950 r. (sygn. 5) Liczba jednostek w zespole: 5
36/209/0 Ośrodki szkolne i szkolenia przysposobienia rolniczego i wojskowego powiatu chełmskiego 1945-1949 0 rozwiń
Ośrodek Szkolny Bezek: preliminarz budżetowy i sprawozdanie z lat 1945, 1947 (sygn. 1); Ośrodek Szkolny Dębina: korespondencja ogólno-organizacyjna z 1945 r. (sygn. 2); przysposobienie rolnicze i wojskowe: wykaz junaków i zespołów PRW gminy Świerże z lat 1948-1949 (sygn. 3); dziennik lekcyjny Ośrodka Szkolnego Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego Dobryłów kol. z lat 1948-1949 (sygn. 4) Liczba jednostek w zespole: 4
36/210/0 Sąd Powiatowy w Chełmie [1946-]1950-1962 0 rozwiń
akta spraw z lat [1946-]1950-1962 (sygn. 1-137); terminarze rozpraw (Wydział Cywilny) z lat 1950-1951 (sygn. 138-139); repertorium (Wydział Cywilny) z lat 1955-1957 (sygn. 140) Liczba jednostek w zespole: 140
36/211/0 Sąd Powiatowy we Włodawie 1950-1975 0 rozwiń
akta spraw z lat [1948-]1950-1956 (sygn. 1-28) Liczba jednostek w zespole: 6489
36/212/0 Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego im. Królowej Jadwigi w Chełmie 1937-1954 0 rozwiń
protokoły powizytacyjne szkoły oraz korespondencja z lat 1945, 1949-1954 (sygn. 1); protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej z lat 1937-1953 (sygn. 2-6); dziennik hospitacji z lat 1949-1951 (sygn. 7); katalogi główne i okresowe z lat 1944-1951 (sygn. 8-132); zbiory arkuszy ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów za lata szkolne 1952/1953, 1953/1954 z lat 1953-1954 (sygn. 133-134); protokoły egzaminu dojrzałości z lat 1939, 1946-1949, 1951-1954 (sygn. 135-143); świadectwa ukończenia gimnazjum ogólnokształcącego z lat 1937-1939, 1945, 1948 (sygn. 144-146); świadectwa dojrzałości liceum ogólnokształcącego z lat 1939, 1946, 1948-1954 (sygn. 147-155); preliminarze budżetowe na lata 1951-1954 z lat 1950-1954 (sygn. 156-157); kontrole finansowe z lat 1947-1954 (sygn. 158); księga protokołów walnych zebrań Komitetu Rodzicielskiego z lat 1945-1954 (sygn. 159); protokoły Zarządu Komitetu Rodzicielskiego z lat 1949-1954 (sygn. 160) Liczba jednostek w zespole: 160
36/213/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych we Włodawie 1957-1975 0 rozwiń
IX i X Powiatowy Zjazd Delegatów Kółek Rolniczych we Włodawie z 1972 r. (sygn. 1-2); posiedzenia Zarządu PZKR we Włodawie - z 1965 r. (sygn. 3-4); plany pracy Prezydium PZKR we Włodawie z lat 1966-1968, 1972 (sygn. 5-6); protokoły z posiedzeń i narad Powiatowej Rady Kobiet z 1969 r. (sygn. 7); protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Przysposobienia Rolniczego z lat 1970-1972 (sygn. 8); plan pracy Komisji Rewizyjnej PZKR we Włodawie z 1972 r. (sygn. 9); informacje z przebiegu zebrań sprawozdawczo-wyborczych w kółkach rolniczych powiatu włodawskiego z lat 1971-1973 (sygn. 10); sprawy organizacyjne kółek rolniczych - statuty z lat 1957-1970 (sygn. 11-12); plan organizacji Miedzykółkowej Bazy Maszynowej w powiecie włodawskim w latach 1968-1969 z 1967 r. (sygn. 13); organizacja pracy instruktorów mechanizacji rolnictwa z 1971 r. (sygn. 14); sprawy organizacyjne KGW z 1974 r. (sygn. 15); programy wieloletnie działania PZKiOR we Włodawie na lata 1958-1965 z lat 1958-1959 (sygn. 15); programy działania PZKR we Włodawie na lata 1968-1970, bez daty, (sygn. 17); programy inwestycji budowlanych kółek rolniczych na lata 1969-1975 z lat 1969-1970 (sygn. 18); plan wykorzystania Funduszu Rozwoju Rolnictwa w kółach rolniczych i PZKR z lat 1969-1971 (sygn. 19); zbiorcze plany inwestycji budowlanych zaplecza technicznego kółek rolniczych z lat 1964-1973 (sygn. 20-27); plany pracy i sprawozdania związków i zrzeszeń branżowych z lat 1971-1972 (sygn. 28); plany pracy instruktorów mechanizacji rolnictwa POM z lat 1971-1972 (sygn. 29); plan rozprowadzenia ciągników i maszyn rolniczych dla kółek rolniczych i MBM z lat 1971-1973 (sygn. 30-31); plany i sprawozdawczość w zakresie usług agrochemicznych z lat 1972-1973 (sygn. 32); sprawozdania i informacje z przebiegu realizacji budownictwa w kółkach rolniczych i MBM z lat 1972-1973 (sygn. 33); informacje i oceny działalności PZKR i jednostek podległych z 1971 r. (sygn. 34); informacje o pracy zespołów przysposobienia rolniczego z 1959 r. (sygn. 35); analiza działalności kółek rolniczych MBM z lat 1972-1974 (sygn. 36); analiza wykorzystania sprzętu w kółach rolniczych i MBM z lat 1973-1973 (sygn. 37); tablice obrazujące wyniki gospodarczo-finansowe kółek rolniczych i MBM województwa lubelskiego za lata 1970-1972 z lat 1970-1972 (sygn. 38); sprawozdawczość statystyczna w zakresie usług produkcyjnych świadczonych na rzecz rolnictwa przez kółka rolnicze i MBM z lat 1973-1974 (sygn. 39-40); sprawozdawczość statystczna w zakresie usług chemizacyjnych z 1973 r. (sygn. 41); budżet PZKR z lat 1958-1963, 1971 (sygn. 42-45); sprawozdania finansowe PZKR z lat 1963-1964 (sygn. 46); plany i sprawozdawczość finansowa jednostek podległych - kółek rolniczych z lat 1959-1973 (sygn. 47-123); zbiorcze sprawozdania finansowe kółek rolniczych z lat 1964-1966, 1968-1970 (sygn. 124-128); skargi i wnioski z lat 1970-1973 (sygn. 129); konkurs "Higiena obór i udoju mleka " z lat 1972-1973 (sygn. 130); kontrola zewnętrzna własnej jednostki z la 1970-1972 (sygn. 131); kontrole jednostek podległych - kółek rolniczych z lat 1962-1973 (sygn. 132-202); ocena i kontrola techniczna jakości sprzętu, maszyn i urządzeń z lat 1971-1973 (sygn. 203); protokoły zebrań sprawozdawczo-wyborczych KGW z lat 1970-1971 (sygn. 204); plany i programy działania KGW z lat 1972-1974 (sygn. 205); ocena i sprawozdania z działalności KGW z lat 1972-1974 (sygn. 206); programy i formy i zawodowego szkolenia KGW z lat 1973-1974 (sygn. 207-208); umowy dzierżawne gruntów PFZ z lat 1965, 1972 (sygn. 209, 210); rada zakładowa związku zawodowego pracowników rolnych PZKR we Włodawie z lat 1970-1973 (sygn. 211); dokumentacja projektowo-kosztorysowa i decyzje lokalizacji zaplecza technicznego kółek rolniczych z lat 1963-1970 (sygn. 212); rejestr pomiarowy bazy Kółka Rolniczego w Siedliszczu z lat 1967-1969 (sygn. 213); dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy MBM w Urszulinie z lat 1964-1969 (sygn. 214-216); dokumentacja projektowa kółek MBM Orchówek z 1971 r. (sygn. 217); dokumentacja techniczna instalacji elektrycznej i linii napowietrznej niskiego napięcia dla Kółka Rolniczego w Sobiborze z 1972 r. (sygn. 219); dystrybutor paliw - plan sytuacyjny - Kółko Rolnicze i MBM Dańce z 1972 r. (sygn. 219); dystrybutor paliw - plan sytuacyjny - Kółko Rolnicze i MBM Holeszów z 1972 r. (sygn. 220); dystrybutor paliw - plan sytuacyjny - Kółko Rolnicze i MBM Macoszyn z 1972 r. (sygn. 221); angaże pracowników z lat 1960-1962 (sygn.222); protokoły weryfikacji pracowników kółek rolniczych i MBM z 1972 r. (sygn. 223) Liczba jednostek w zespole: 223
36/214/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bezku 1954-1959 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Bezku z lat 1954-1958 (sygn. 1); komisje stałe z lat 1958-1959 (sygn. 2); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Bezku z lat 1955-1958 (sygn. 3); zebrania wiejskie GRN Bezek z lat 1957-1958 (sygn. 4); sprawy organizacyjne z lat 1955-1959 (sygn. 5); budżety gromady na lata 1955-1960 z lat 1955, 1957-1959 (sygn. 6-11); akta osobowe - Antoni Osoba z lat 1955-1959 (sygn. 12) Liczba jednostek w zespole: 12
36/215/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Holi 1956-1957 0 rozwiń
budżety gromady na lata 1957-1958 z lat 1956-1957 (sygn. 1-2) Liczba jednostek w zespole: 2
Wyświetlanie 241 do 260 z 624 wpisów.