Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
36/587/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wereszczynie 1972-1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
36/588/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wielkopolu 1972-1981 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
36/589/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wierzbicy 1986-1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/590/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Wierzbicy 1973-1982 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
36/591/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Woli Wereszczyńskiej 1972-1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
36/592/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wolawcach 1981-1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/593/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wytycznie 1977-1979 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/594/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wytycznie 1974-1982 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
36/595/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Szkole Podstawowej w Wytycznie 1972-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
36/596/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zabrodziu 1973-1980 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
36/597/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Załuczu Nowym 1973-1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
36/598/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Załuczu Starym 1972-1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
36/599/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Zienkach 1973-1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/600/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Żulinie 1975-1987 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
36/601/0 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" przy Lubelskich Hutach Szkła Huta Szkła "Ruda Opalin" w Rudzie Opalin 1981 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
36/602/0 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chełmie 1991-2015 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 86
36/603/0 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Centrum Rozliczeniowe Banku w Chełmie 1987-2004 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 37
36/604/0 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Oddział w Krasnymstawie 1987-1998 [1999] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
36/605/0 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Oddział we Włodawie 1987-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22
36/606/0 Wojewódzki Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Chełmie [1956-1970] 1976-1990 [1991-1995] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 43
Wyświetlanie 581 do 600 z 610 wpisów.