Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
36/509/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych stopnia wojewódzkiego z terenu województwa chełmskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 23 marca 1980 roku 1980 0 rozwiń
seria wybory posłów do Sejmu PRL – obwodowe komisje wyborcze: protokoły głosowania na posłów w obwodach głosowania gminy Włodawa (sygn. 1) oraz gminy Wyryki (sygn. 2) z 1980 r.; organizacja wyborów - składy obwodowych komisji wyborczych, mężowie zaufania - gmina Ruda Huta z 1980 r. (sygn. 5); seria wybory do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie – obwodowe komisje wyborcze: protokoły głosowania na radnych WRN w Chełmie z obwodach głosowania gminy Włodawa (sygn. 3), oraz gminy Wyryki (sygn. 4) z 1980 r. spis roboczy (przesunięcie z zespołu 36/306 - 60/2008) - 4 j.a. Liczba jednostek w zespole: 9
36/510/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z terenu województwa chełmskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 13 października 1985 roku 1985 0 rozwiń
protokoły głosowania na posłów wybieranych z krajowej listy wyborczej gminy Dorohusk (sygn. 1); protokoły głosowania na posłów wybieranych z okręgowej listy wyborczej gminy Dorohusk (sygn. 2) z 1985 r. Liczba jednostek w zespole: 8
36/511/0 Miejsko-Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Rejowcu Fabrycznym 1977-1978 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/512/0 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Chełmie 2001-2015 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2393
36/513/0 Narodowy Bank Polski - Powszechna Kasa Oszczędności Oddział Chełm 1976-1987 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
36/514/0 Narodowy Bank Polski - Powszechna Kasa Oszczędności Oddział Krasnystaw 1975-1987 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
36/515/0 Narodowy Bank Polski - Powszechna Kasa Oszczędności Oddział Włodawa 1975-1987 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
36/516/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych stopnia wojewódzkiego z terenu województwa chełmskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 21 marca 1976 r. 1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/517/0 Narodowy Bank Polski Oddział Wojewódzki w Chełmie 1975-1997 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 74
36/518/0 Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie Zespół Zamiejscowy w Chełmie 1998-2002 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
36/519/0 Przedsiębiorstwo Państwowe "Cukrownie Lubelskie" w Lublinie Zakład Państwowy "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej [1961]1968-2003 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 223
36/520/0 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chełmie 1975-2005 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 137
36/521/0 Izba Skarbowa w Chełmie 1983-1999 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 280
36/522/0 Wojewódzki Szpital Zespolony w Chełmie [1973] 1976-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 123
36/523/0 Państwowe Technikum Rolniczo-Chmielarskie w Krasnymstawie 1945-1967 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 85
36/524/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Rejowcu Fabrycznym 1977-1978 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
36/525/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Zakładach Silikatowych w Kaniem 1975-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
36/526/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej w Nr 1 we Włodawie 1971-1983 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
36/527/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "Społem" Oddział we Włodawie 1972-1983 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
36/528/0 Akta pełniącego obowiązki notariusza Tadeusza Wojciechowskiego w Chełmie 1944-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/529/0 Sąd Obywatelski Olchowiec w Wierzbicy 1947-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
36/530/0 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Chełmie [1973-] 1976-1998 [-2000] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 176
36/531/0 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Chełmie 1950-1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
36/532/0 Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmie 1951-1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 28
36/533/0 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Chełmie 1975-1999 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 200
36/534/0 Sąd Grodzki w Hrubieszowie [1921-] 1944-1950 [-1954] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3835
36/535/0 Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmie 1975-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 53
36/536/0 Zarząd Chełmskich Parków Krajobrazowych w Chełmie [1975-1984] 1985-2010 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 432
36/537/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Andrzejowie 1972-1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
36/538/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Andrzejowie 1972-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
Wyświetlanie 511 do 540 z 618 wpisów.