Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
36/400/7 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Pokrówce - powiat chełmski 1953-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
36/400/8 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Rudzie Hucie - powiat chełmski 1953-1956 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
36/400/9 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Stawku - powiat chełmski 1953-1955 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
36/400/10 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Żółtańcach - powiat chełmski 1953-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
36/401/0 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chełmie [1943-1974]1975-1990 0 rozwiń
1. Konferencje wojewódzkie z lat 1975-1989 (sygn. 1-10), materiały z XV Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej w Lublinie z dnia 12 marca 1975 r. (sygn. 4117); 2. Plenum KW z lat 1975-1989 (sygn. 11-56); 3. Egzekutywa KW z lat 1975-1989 (sygn. 57-147); 4. Sekretariat KW z lat 1975-1989 (sygn. 148-278); 5. Wojewódzka Komisja Rewizyjna z lat 1975-1989 (sygn. 279-330); 6. Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej z lat [1948]1975-1989 (sygn. 331-380, 1325-1554); 7. Kancelaria I Sekretarza KW z lat 1975-1989 (sygn. 381-543); 8. Referat Listów i Inspekcji KW z lat 1975-1988 (sygn. 544-555); 9. Referat ds. Działaczy Ruchu Robotniczego z lat [1943-1974]1975-1988 (sygn. 556-559, 1555-1801); 10. Wydział Polityczno-Organizacyjny z lat [1944]1975-1989 (sygn. 560-712, 1802-3154); 11. Referat Kadr z lat [1946]1975-1990 (sygn. 713-759, 3155-3779, 3785);12. Wydział Ideologiczny z lat 1975-1989 (sygn. 760-976, 3781-3784); 13. Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego z lat 1975-1985 (sygn. 977-988); 14. Wydział Ekonomiczny z lat 1975-1989 (sygn. 989-1119); 15. Wydział Rolny i Gospodarki Żywnościowej z lat 1975-1989 (sygn. 1120-1221); 16. Wydział Administracyjny z lat 1975-1990 (sygn. 1222-1293, 1418-1423); 17. Wydział Ogólny z lat 1975-1989 (sygn. 1294-1324, 3780) Liczba jednostek w zespole: 1586
36/402/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chełmie 1949-1975 0 rozwiń
sprawozdania Komitetu Powiatowego PZPR z lat 1971, 1973 (sygn. 1-2); protokół z obrad XVIII Powiatowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej PZPR w Chełmie z lat 1974-1975 (sygn. 3); Powiatowa Komisja Rewizyjna - plany pracy, protokoły z posiedzeń, sprawozdania z działalności, protokoły z kontroli z lat 1971-1975 (sygn. 4-7); Zespół ds. skarg i wniosków (kontroli społecznej) z 1974 r. (sygn. 8-10); karty osobowe - kadry nomenklaturalnej, pracowników politycznych KP PZPR, rezerwy kadrowej (sygn. 11-13); ankiety kadry rezerwowej z lat 1973-1974 (sygn. 14); wykazy rezerwy kadrowej z lat 1973-1975 (sygn. 15); wykazy stanowisk nomenklaturalnych z lat 1957-1972 (sygn. 16); analizy i oceny dotyczące kadry nomenklaturalnej z lat 1964-1975 (sygn. 17); księgi wybyłych KP PZPR z lat 1963-1975 (sygn. 18-20); księgi ewidencyjne z lat 1963-1974 (sygn. 21-24); listy płac z lat 1949-1975 (sygn. 25-52) Liczba jednostek w zespole: 52
36/403/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chełmie 1956-1988 0 rozwiń
1. Konferencje miejskie z lat 1975-1982 (sygn. 1-4); 2. Plenum KM z lat 1973-1983 (sygn. 5-13); 3. Egzekutywa KM z lat 1973-1983 (sygn. 14-32); 4. Miejska Komisja Rewizyjna z lat 1975-1982 (sygn. 33-34); 5. Miejska Komisja Kontroli Partyjnej z lat 1975-1983 (sygn. 35-44); 6. Ankiety statystyczne KM z lat 1975-1979 (sygn. 45-47); 7. Wnioski i postulaty zgłoszone na zebraniach POP i ich realizacja z lat 1980-1981 (sygn. 48); 8. Protokoły z zebrań POP przy Zakładzie Urządzeń Napędowych "Agromet" w Chełmie z lat 1975-1986 (sygn. 49-50); 9. Protokoły z zebrań POP przy Lubelskim Przedsiębiorstwie Hodowli Roślin i Nasiennictwa Oddział Centrali Nasiennej w Chełmie z lat 1975-1986 (sygn. 51-53); 10. Protokoły z zebrań POP przy Chełmskim Przedsiębiorstwie Budowlanym z lat 1977-1986 (sygn. 54-57); 11. Protokoły z zebrań POP przy Hucie Szkła "Mira" w Chełmie z lat 1975-1986 (sygn. 58-60); 12. Protokoły z zebrań POP przy Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Chełmie z lat 1975-1980 (sygn. 61-64); 13. Protokoły z zebrań POP przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie z lat 1975-1986 (sygn. 65-66); 14. Protokoły z zebrań POP przy Narodowym Banku Polskim Oddział Wojewódzki w Chełmie z lat 1975-1986 (sygn. 67-69); 15. Protokoły z zebrań POP przy Odcinku Łączności Przewodowej Węzła PKP w Chełmie z lat 1983-1988 (sygn. 70); 16. Protokoły z zebrań POP przy PKS Oddział II Osobowy w Chełmie z lat 1976-1986 (sygn. 71-73); 17. Protokoły z zebrań POP przy PZU Oddział Wojewódzki w Chełmie z lat 1977-1980 (sygn. 74); 18. Protokoły z zebrań POP przy Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Chełmie z lat 1977-1986 (sygn. 75); 19. Protokoły z zebrań POP przy Wojewódzkim Domu Kultury w Chełmie z lat 1975-1985 (sygn. 76-78); 20. Protokoły z zebrań POP przy Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Chełmie z lat 1977-1980 (sygn. 79); 21. Protokoły z zebrań POP przy Wojewódzkiej Radzie Związków Zawodowych w Chełmie z lat 1976-1978 (sygn. 80); 22. Protokoły z zebrań POP przy Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "Społem" w Chełmie z lat 1977-1986 (sygn. 81-82); 23. Protokoły z zebrań POP przy Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji w Chełmie z lat 1975-1986 (sygn. 83-85); 24. Protokoły z zebrań POP przy Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Rolniczych w Chełmie z lat 1975-1986 (sygn. 86-88); 25. Protokoły z zebrań POP przy Wojewódzkim Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Chełmie z lat 1977-1986 (sygn. 89-91); 26. Protokoły z zebrań POP przy Wojewódzkim Związku Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" w Chełmie z lat 1975-1986 (sygn. 92-94); 27. Protokoły z zebrań POP przy Wojewódzkim Zakładzie Weterynaryjnym w Chełmie z lat 1975-1978 (sygn. 95); 28. Protokoły z zebrań POP przy Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Chełmie z lat 1975-1986 (sygn. 96-98); 29. Protokoły z zebrań POP przy Zarządzie Wojewódzkim Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej z lat 1975-1981 (sygn. 99-100); 30. Protokoły z zebrań POP przy Zespole Szkół Medycznych w Chełmie z lat 1975-1986 (sygn. 101-102) Liczba jednostek w zespole: 102
36/404/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krasnymstawie 1972-1989 0 rozwiń
1. Konferencje miejskie z lat 1974-1989 (sygn. 1-11); 2. Plenum KM z lat 1973-1989 (sygn. 12-25); 3. Egzekutywa KM z lat 1975-1989 (sygn. 26-48); 4. Miejska Komisja Rewizyjna z lat 1973-1979 (sygn. 49-50); 5. Miejska Komisja Kontroli Partyjnej z lat 1977-1989 (sygn. 51-53); 6. Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych z lat 1981-1989 (sygn. 54-56); 7. Sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii z lat 1975-1989 (sygn. 57-60); 8. Protokoły z zebrań POP przy Fermentowni Tytoniu w Krasnymstawie z lat 1973-1989 (sygn. 61-62); 9. Protokoły z zebrań POP Terenowa nr 1 w Krasnymstawie z lat 1972-1974 (sygn. 63); 10. Protokoły z zebrań POP Terenowa Nr 4 w Krasnymstawie z lat 1974-1989 (sygn. 64-66); 11. Protokoły z zebrań POP przy Zespole Szkół Rolniczych w Krasnymstawie z lat 1973-1989 (sygn. 67-68) Liczba jednostek w zespole: 68
36/405/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Włodawie 1972-1984 0 rozwiń
1. Konferencje miejskie z lat 1974-1982 (sygn. 1-6); 2. Plenum KM z lat 1975-1983 (sygn. 7-16); 3. Egzekutywa KM z lat 1973-1983 (sygn. 17-32); 4. Miejska Komisja Rewizyjna z lat 1975-1977 (sygn. 33); 5. Miejska Komisja Kontroli Partyjnej z 1976 r. (sygn. 34); 6. Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych z 1983 r. (sygn. 35); 7. Sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii z 1983 r. (sygn. 36); 8. Preliminarz budżetowy i rozliczenia finansowe z lat 1983-1984 (sygn. 37); 9. Akta osób objętych nomenklaturą instancji I stopnia z lat 1981-1982 (sygn. 38); 10. Materiały nadesłane z organizacji młodzieżowych - ocena kampanii sprawozdawczo-wyborczej w kołach Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej na terenie miasta Włodawy za kadencję 1975/1977 (sygn. 39); 11. Materiały nadesłane z instytucji pozapartyjnych z lat 1977-1978 (sygn. 40); 12. Plan rozmów indywidualnych z członkami i kandydatami PZPR na terenie miasta Włodawy oraz informacja z przebiegu tych rozmów w placówkach oświatowo-wychowawczych z 1977 r. (sygn. 41); 13. Protokół z posiedzenia Plenum KP PZPR i PK ZSL we Włodawie z załącznikami w dniu 27 czerwca 1972 r. (sygn. 42); 14. Referat na Plenum KP PZPR we Włodawie w dniu 18 listopada 1972 r. na temat aktualnej sytuacji i perspektyw rozwoju uspołecznionych gospodarstw rolnych w powiecie włodawskim (sygn. 43); 15. Informacja z realizacji uchwały Plenum KP PZPR i PK ZSL we Włodawie z dnia 27 czerwca 1972 r. w sprawie racjonalnej gospodarki ziemią opracowana przez PPRN we Włodawie (sygn. 44); 16. Koncepcja rozwoju rolnictwa do roku 1990 w powiecie Włodawa opracowana przez Urząd Powiatowy we Włodawie (sygn. 45); Liczba jednostek w zespole: 45
36/406/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rejowcu Fabrycznym 1973-1989 0 rozwiń
1. Konferencje miejsko-gminne z lat 1977-1981 (sygn. 1-3); 2. Plenum KM-G z lat 1973-1988 (sygn. 4-9); 3. Egzekutywa KM-G z lat 1977-1988 (sygn. 10-20); 4. Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna z 1977 r. (sygn. 21); 5. Sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii z 1977 r. (sygn. 22) Liczba jednostek w zespole: 22
36/407/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białopolu 1973-1989 0 rozwiń
protokoły z obrad gminnej konferencji sprawozdawczej z lat 1975, 1977, 1979, 1981-1983, 1985-1986, 1989 (sygn. 1-10); protokoły z posiedzeń plenarnych komitetu gminnego z lat 1973-1975, 1977, 1979-1989 (sygn. 11-24); protokoły z posiedzeń egzekutywy komitetu gminnego z lat 1975-1977, 1979-1989 (sygn. 25-39); rejestr wniosków przyjętych na posiedzeniach plenarnych, posiedzeniach egzekutywy oraz zebraniach podstawowych organizacji partyjnych z lat 1982-1984 (sygn. 40); wnioski przyjęte na posiedzeniach egzekutywy KG i ich realizacja z lat 1983-1989 (sygn. 41); kwartalne i półroczne plany pracy egzekutywy KG z lat 1978-1983, 1978-1989 (sygn. 42); materiały Gminnej Komisji Rewizyjnej z lat 1976-1979 (sygn. 43-50); materiały Komisji Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych z lat 1981-1989 (sygn. 51-52); sprawozdania statystyczne z lat 1975, 1977-1981, 1983, 1985, 1987, 1989 (sygn. 53-58); protokoły z narad I sekretarzy podstawowych organizacji partyjnych oraz aktywu społeczno-gospodarczego z lat 1982-1983 (sygn. 59); protokoły z kontroli KG z lat 1976-1978 (sygn. 60); plany i programy działania KG z lat 1978-1979 (sygn. 61); sprawozdania, informacje, analizy z lat 1985-1986, 1988-1989 (sygn. 62-63); sprawy ewidencji partyjnej, deklaracje składek członkowskich w podstawowych organizacjach partyjnych z lat 1985-1989 (sygn. 64-66); materiały z kampanii przedzjazdowej z 1986 r. (sygn. 67); przygotowania i przebieg wyborów do rad narodowych, do Sejmu z lat 1983-1985, 1988, 1989 (sygn. 68-71); przygotowania i przebieg wyborów do organów samorządu wsi z 1984 r. (sygn. 72); dokumentacja dotycząca wyłaniania kandydatów na społecznych kontrolerów Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej z lat 1985-1988 (sygn. 73); protokoły z zebrań podstawowych organizacji partyjnych wg miejscowości gminy Białopole z lat 1973-1989 (sygn. 74-104) Liczba jednostek w zespole: 104
36/408/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Brusie Starym 1973-1987 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 20
36/409/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chełmie 1972-1985 0 rozwiń
protokoły z obrad gminnych konferencji sprawozdawczo-wyborczych z 1974-1975, 1977, 1981, 1983 (sygn. 1-5); protokoły z posiedzeń plenarnych komitetu gminnego z lat 1973, 1975-1976, 1979-1985 (sygn. 6-13); protokoły z posiedzeń egzekutywy komitetu gminnego z lat 1973-1985 (sygn. 14-30); protokoły z posiedzeń, kontroli i kwartalne plany pracy Gminnej Komisji Rewizyjnej z lat 1975-1977, 1979-1983 (sygn. 31-32); protokoły z posiedzeń Gminnej Komisji Kontroli Partyjnej z lat 1982-1983 (sygn. 33); ankiety statystyczne z lat 1975, 1985 (34-35); protokoły z zebrań podstawowych organizacji partyjnych wg miejscowości gminy Chełm z lat 1972-1977, 1981-1983 (sygn. 36-38) Liczba jednostek w zespole: 38
36/410/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Cycowie 1973-1989 0 rozwiń
konferencje gminne z lat 1974-1989 (sygn. 1-11); Plenum Komitetu Gminnego z lat 1973-1989 (sygn. 12-19); Egzekutywa Komitetu Gminnego z lat 1975-1989 (sygn. 20-27); Gminna Komisja Rewizyjna z lat 1975-1976 (sygn. 28); protokół z narady aktywu partyjno-gospodarczego w dniu 25 sierpnia 1974 r. (sygn. 29); sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii z lat 1975-1989 (sygn. 30-31) Liczba jednostek w zespole: 31
36/411/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dorohusku 1972-1989 0 rozwiń
konferencje gminne z lat 1972-1989 (sygn. 1-7); Plenum Komitetu Gminnego z lat 1973-1989 (sygn. 8-11); Egzekutywa Komitetu Gminnego z lat 1977-1989 (sygn. 12-14); Gminna Komisja Rewizyjna z 1977 r. (sygn. 15) Liczba jednostek w zespole: 15
36/412/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dubience 1974-1983 0 rozwiń
Konferencje gminne z lat 1974-1982, sygn. 1-6; Plenum KG z lat 1974-1981, sygn. 7-13; Egzekutywa KG z lat 1975-1983, sygn. 14 -21; Gminna Komisja Rewizyjna z lat 1974-1981, sygn. 22-23; Ankiety statystyczne KG z lat 1976-1978, sygn. 24; Protokoły z zebrań POP Dubienka Terenowa z lat 1974-1983, sygn. 25 Liczba jednostek w zespole: 24
36/413/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Hańsku 1973-1989 0 rozwiń
konferencje gminne z lat 1974-1989 (sygn. 1-10); Plenum Komitetu Gminnego z lat 1973-1989 (sygn.11-21); Egzekutywa Komitetu Gminnego z lat 1976-1989 (sygn. 22-34); Gminna Komisja Rewizyjna z lat 1976-1984 (sygn. 35); Gminna Komisja Kontrolno-Rewizyjna z lat 1988-1989 (sygn. 36); Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych z lat 1984-1988 (sygn. 37-38); ankiety statystyczne KG z lat 1977-1989 (sygn. 39-40) Liczba jednostek w zespole: 40
36/414/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kamieniu [1983] 1984-1989 0 rozwiń
konferencje gminne z lat 1983, 1984-1989 (sygn. 1-4); Plenum Komitetu Gminnego z lat 1984-1989 (sygn. 5-8); Egzekutywa Komitetu gminnego z lat 1984-1986 (sygn. 9-11); protokóły z narad aktywu partyjno-gospodarczego z lat 1984-1989 (sygn. 12); zespół radnych PZPR z lat 1984-1985 (sygn. 13); informacje o pracy KG z lat 1985-1987 (sygn. 14); sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii z lat 1984-1989 (sygn. 15-16); plan polityczno-organizacyjnego zabezpieczenia przebiegu wyborów do Sejmu i rad narodowych z lat 1984-1986 (sygn. 17); skargi i wnioski załatwiane przez KG z lat 1984-1989 (sygn. 18-20); kampania przedzjazdowa i sprawozdawczo-wyborcza, 1986 r. (sygn. 21); zalecenia z przeprowadzonych kontroli przez Inspekcję Robotniczo-Chłopską z lat 1985-1989 (sygn. 22); deklaracje składek partyjnych oraz ewidencje członków i kandydatów partii z lat 1984-1989 (sygn. 23-26); ewidencja członków i kandydatów z 1989 r. (sygn. 27); rejestr kar partyjnych z 1982 r. (sygn. 28); Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych z lat 1984, 1986 (sygn. 29); przygotowanie, kampania wyborcza oraz organizacja wyborów oraz referendum z lat 1985, 1987, 1988 (sygn. 30-32); ocena efektywności działalności POP z 1987 r. (sygn. 33); materiały informacyjne nadsyłane do KG z Wydziałów Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Chełmie z lat 1984-1989 (sygn. 34-57) Liczba jednostek w zespole: 57
36/415/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krasnymstawie 1972-1989 0 rozwiń
protokoły z obrad gminnych konferencji sprawozdawczo-wyborczych z lat 1972, 1974-1975, 1977, 1979, 1981-1983, 1985-1986, 1989 (sygn. 1-12); protokoły z posiedzeń plenarnych komitetu gminnego z lat 1973, 1975-1978, 1981-1989 (sygn. 13-27); protokoły z posiedzeń egzekutywy komitetu gminnego z lat 1973, 1975-1989 (sygn. 28-45); protokoły z posiedzeń, kontroli i plany pracy Gminnej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej z lat 1975-1977, 1979-1985, 1987-1989 (sygn. 46-50); protokoły z posiedzeń Gminnej Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych z lat 1982-1988 (sygn. 50-54); sprawozdania statystyczne z lat 1975-1976, 1978, 1982, 1984-1987, 1989 (sygn. 55-57); protokoły z zebrań oraz sprawozdania podstawowych organizacji partyjnych wg miejscowości gminy Krasnystaw z lat 1974-1978, 1982-1988 (sygn. 58-67) Liczba jednostek w zespole: 67
36/416/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kraśniczynie 1973-1989 0 rozwiń
konferencje gminne z lat 1974-1975, 1977, 1979, 1981-1983, 1985-1986 (sygn. 1-10); Plenum Komitetu Gminnego z lat 1973, 1975-1977, 1979-1988 (sygn. 11-23); Egzekutywa Komitetu Gminnego z lat 1975-1977, 1979-1989 (sygn. 24-37); Gminna Komisja Rewizyjna z lat 1976-1977, 1979-1983 (sygn. 38-40); Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych z lat 1981, 1983-1988 (sygn. 41-43); sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii z lat 1975-1978, 1985, 1987-1988 (sygn. 44-49) Liczba jednostek w zespole: 49
36/417/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Leśniowicach 1973-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 71
36/418/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łopienniku Górnym 1972-1989 0 rozwiń
konferencje gminne z lat 1972-1989 (sygn. 1-12); Plenum Komitetu Gminnego z lat 1973-1989 (sygn. 13-22); Egzekutywa Komitetu Gminnego z lat 1975-1989 (sygn. 23-39); Gminna Komisja Rewizyjna z lat 1983-1988 (sygn. 40); Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych z lat 1983-1989 (sygn. 41-42); narady aktywu partyjnego z 1980 r. (sygn. 43); sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii z lat 1973-1989 (sygn. 44-45) Liczba jednostek w zespole: 45
36/419/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rejowcu 1973-1989 0 rozwiń
protokoły z obrad gminnych konferencji sprawozdawczo-wyborczych z lat 1977, 1979, 1981-1983, 1985-1986, 1989 (sygn. 1-9); protokoły z posiedzeń plenarnych komitetu gminnego z lat 1973, 1975-1976, 1978-1989 (sygn. 10-18); protokoły z posiedzeń egzekutywy komitetu gminnego z lat 1973-1989 (sygn. 19-34); protokoły z posiedzeń, sprawozdania, plany pracy, ankiety, kontrole, dokumentacja Gminnej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej z lat 1975-1989 (sygn. 35-42); protokoły z posiedzeń Gminnej Komisji Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych z lat 1981-1988 (sygn. 43-44); ankiety i sprawozdania statystyczne z lat 1975-1976, 1978, 1983, 1989 (sygn. 45-46); dokumentacja z kampanii sprawozdawczo-wyborczej z 1979 r. (sygn. 47); materiały z kampanii przedzjazdowej z 1986 r. (sygn. 48); przygotowania i przebieg wyborów do Sejmu i rad narodowych z lat 1984-1985, 1988-1989 (sygn. 49-51); dokumentacja dotycząca przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego z 1987 r. (sygn. 52); protokoły z zebrań oraz sprawozdania podstawowych organizacji partyjnych wg miejscowości gminy Rejowiec z lat 1973-1988 (sygn. 53-60) Liczba jednostek w zespole: 60
36/420/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rudzie Hucie 1972-1989 0 rozwiń
konferencje gminne z lat 1972-1989 (sygn. 1-10); Plenum Komitetu Gminnego z lat 1973-1989 (sygn. 11-16); Egzekutywa Komitetu Gminnego z lat 1975-1989 (sygn. 17-29); kwartalne plany pracy egzekutywy Komitetu Gminnego z 1977 r. (sygn. 30); Gminna Komisja Rewizyjna z lat 1973-1985 (sygn. 31-33); Gminna Komisja Kontrolno-Rewizyjna z lat 1986-1989 (sygn. 34); Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych z lat 1982-1988 (sygn. 35-36); narady aktywu społeczno-politycznego z 1977 r. (sygn. 37); sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii z lat 1974-1989 (sygn. 38-40) Liczba jednostek w zespole: 40
36/421/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sawinie 1973-1989 0 rozwiń
konferencje gminne z lat 1974-1989 (sygn. 1-10); Plenum Komitetu Gminnego z lat 1973-1988 (sygn. 11-26); Egzekutywa Komitetu Gminnego z lat 1975-1989 (sygn. 27-46); Gminna Komisja Rewizyjna z lat 1976-1982 (sygn. 47); Gminna Komisja Kontrolno-Rewizyjna z lat 1986-1989 (sygn. 48); Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych z lat 1981-1988 (sygn. 49); sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii z lat 1982-1988, (sygn. 50) Liczba jednostek w zespole: 50
36/422/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Siedliszczu 1973-1980 0 rozwiń
konferencje gminne z lat 1977, 1979 (sygn. 1-2); Plenum Komitetu Gminnego z lat 1974, 1977-1980 (sygn. 3-7); Egzekutywa Komitetu Gminnego z lat 1977-1980 (sygn. 8-14) Liczba jednostek w zespole: 14
36/423/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Siennicy Różanej 1973-1989 0 rozwiń
konferencje gminne z lat 1974-1989 (sygn. 1-11); Plenum Komitetu Gminnego z lat 1973-1989 (sygn. 12-21); Egzekutywa Komitetu Gminnego z lat 1976-1989 (sygn. 22-36); kwartalne plany pracy egzekutywy KG z 1977 r. (sygn. 37); Gminna Komisja Rewizyjna z lat 1975-1985 (sygn. 38-42); Gminna Komisja Kontrolno-Rewizyjna z lat 1986-1989 (sygn. 43); Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych z lat 1981-1987 (sygn. 44); narady aktywu społeczno-politycznego z lat 1976-1977 (sygn. 45-46); plany rozbudowy PZPR z lat 1980-1988 (sygn. 47-48); sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii z lat 1975-1989 (sygn. 49-55); sprawozdania z przebiegu szkolenia partyjnego z 1977 r. (sygn. 56); kampania sprawozdawczo-wyborcza w podstawowych organizacjach partyjnych z lat 1980-1985 (sygn. 57-59) Liczba jednostek w zespole: 59
36/424/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sosnowicy 1973-1989 0 rozwiń
konferencje gminne sprawozdawczo-wyborcze z lat 1974-1983 (sygn. 1-7); konferencje gminne przedzjazdowe z lat 1986, 1989 (sygn. 8-10); Plenum Komitetu Gminnego z lat 1976-1989 (sygn. 11-19); Egzekutywa Komitetu Gminnego z lat 1975-1989 (sygn. 20-31); Gminna Komisja Rewizyjna z lat 1977-1987 (sygn. 32-36); Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych z lat 1984, 1987-1989 (sygn. 37); sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii z lat 1975-1983, 1985, 1987, 1989 (sygn. 38-44) Liczba jednostek w zespole: 44
36/425/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urszulinie 1972-1989 0 rozwiń
Gminne Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze z lat 1974-1989 (sygn. 1-11); Plenum Komitetu Gminnego z lat 1973-1974, 1976-1989 (sygn. 12-23); Egzekutywa Komitetu Gminnego z lat 1973-1979, 1981-1989 (sygn. 24-39); Gminna Komisja Kontrolno-Rewizyjna z lat 1986-1989 (sygn. 40-46); Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych z lat 1984-1988 (sygn. 47); ankiety statystyczne o członkach i kandydatach partii z lat 1975, 1977, 1983, 1985, 1987, 1989 (sygn. 48-52) Liczba jednostek w zespole: 52
36/426/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wierzbicy 1973-1989 0 rozwiń
konferencje gminne z lat 1974-1989 (sygn. 1-11); Plenum Komitetu Gminnego z lat 1973-1989 (sygn. 12-25); rejestr uchwał i wniosków z Plenum KG z lat 1976-1987 (sygn. 26); wnioski z Plenum KG i ich realizacja z lat 1983-1987 (sygn. 27); Egzekutywa Komitetu Gminnego z lat 1975-1989 (sygn. 28-49); kwartalne plany pracy egzekutywy KG z lat 1979-1988 (sygn. 50); Gminna Komisja Rewizyjna z lat 1978, 1980 (sygn. 51); Gminna Komisja Kontrolno-Rewizyjna z lat 1987-1989 (sygn. 52); Zespół Orzekający Gminnej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej z lat 1986-1988 (sygn. 53); notatka z kontroli POP w Gminnej Spółdzielni „SCh” w Wierzbicy przez Gminną Komisję Kontrolno-Rewizyjną z 1985 r. (sygn. 54); Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych z lat 1981-1989 (sygn. 55); narady sekretarzy POP i aktywu partyjno-gospodarczego z lat 1977-1982 (sygn. 56); zespoły radnych członków PZPR z lat 1983-1984 (sygn. 57); wnioski o zatrudnienie na stanowisko nomenklaturalne z lat 1976-1983 (sygn. 58); ocena efektywności pracy POP za I półrocze 1987 r. (sygn. 59); materiały i informacje nadesłane z KC i KW do wiadomości i wykorzystania z 1986 r. (sygn. 60); sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii z lat 1978-1989 (sygn. 61-64) Liczba jednostek w zespole: 64
36/427/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Włodawie [1967-1972] 1983-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 64
36/428/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojsławicach [1971-] 1973-1985 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 29
36/429/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Woli Uhruskiej 1973-1982 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 11
36/430/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wyrykach 1973-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 46
36/431/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Żmudzi 1970-1983 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 28
36/432/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urzędzie Wojewódzkim w Chełmie 1978-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
36/433/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednocznej Partii Robotniczej w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Chełmie 1981-1982 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
36/434/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kombinacie Cementowym w Chełmie 1972-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 24
36/435/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chełmskich Zakładach Obuwia w Chełmie 1972-1986 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 57
36/436/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Węźle PKP w Chełmie 1977-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 30
36/437/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Chełmie 1975-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 14
36/438/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Nadbużańskich Zakładach Garbarskich we Włodawie 1970-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 59
36/439/0 Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe w Chełmie 1954-2000 0 rozwiń
organizacja zakładu - protokoły narad pracowniczych, rady zakładowej, komisji, schematy organizacyjne, zarządzenia dyrektora z lat 1957-1995 (sygn. 1-49); plany - inwestycyjne, kosztów, techniczno-ekonomiczne z lat 1957-1996 (sygn. 50-88); sprawozdania i analizy - z wykonania planu inwestycji, kosztów, bilanse, statystyczne z lat 1953-1995 (sygn. 89-172); powszechna inwentaryzacja środków trwałych z lat 1959, 1961 (sygn. 173-174); akta przejęcia Hrubieszowskie Wytwórni Win z lat 1964-1965 (sygn. 175); kontrole zewnętrzne z lat 1963-1971 (sygn. 176-181); plany, sprawozdania, fundusz agrotechniczny z lat 1969-1981 (sygn. 182-187); sprawy socjalno-bytowe (plany, programy, regulaminy) z lat 1978-1981 (sygn. 188); program naprawczy z lat 1993-1994 (sygn. 189); współzawodnictwo pracy z lat 1963-1971 (sygn. 190); podstawowe zasady dotyczące skupu owoców z lat 1968-1970 (sygn. 191); ewidencja pieczęci i stempli z lat 1958-1988 (sygn. 192); dokumentacja techniczno-prawna ośrodka wypoczynkowego nad J. Białym z lat 1967-1993 (sygn. 193); wypadki przy pracy z lat 1971, 1973-1974, 1982-1986, 1990 (sygn. 194-199); eksport kalkulacje kosztów produkcji z lat 1982-1986 (sygn. 200-201); ceny - cenniki wyrobów, katalogi cen fabrycznych, ustalanie cen detalicznych, kalkulacje cenowe, cenniki wyrobów z lat 1965, 1969-1981, 1983-1988, 1993-1997 (sygn. 202-226); normowanie pracy z lat 1960, 1967 (sygn. 227-228); zarządzenia wewnętrzne z lat 1963-1972 (sygn. 244-246); instrukcja kancelaryjna z lat 1962, 1977 (sygn. 247); regulamin kontroli wewnętrznej z 1961 r. (sygn. 248); protokoły posiedzeń rady zakładowej z lat 1973-1976 (sygn. 249); Zakładowa Komisja Wynalazczości - sprawy organizacyjne, protokoły z lat 1985, 1997 (sygn. 250-251); Hrubieszowska Wytwórnia Win w Nieledwi z lat 1956-1964 (sygn. 227-243); informacje racjonlizatorskie z lat 1989-1996 (sygn. 252); wykaz etatów z 1964 r. (sygn. 253); współzawodnictwo i wynalazczość z lat 1956-1965 (sygn. 254); normy pracy z lat 1965-1979 (sygn. 255-263); technologia produkcji - dokumentacja technologiczna (sygn. 264-446); bilanse z lat 1997-2000 (sygn. 2/1-2/6) Liczba jednostek w zespole: 452
36/440/0 Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Hrubieszowie [1947]1952-1975 0 rozwiń
operaty techniczne, klasyfikacyjne, pomiarowe, rejestry pomiarowe oraz mapy sytuacyjne, ewidencyjne, obszaru scalania z lat 1947, 1952-1975 (sygn. 1-104) Liczba jednostek w zespole: 104
36/441/0 Urząd Rejonowy w Chełmie 1990-1998 0 rozwiń
narady pracowników jednostki własnej z lat 1991-1994 (sygn. 1); statuty organizacyjne i ich zmiany z lat 1990-1996 (sygn. 2-3); regulaminy organizacyjne i jego zmiany z lat 1990-1994 (sygn. 4-5); regulamin pracy z lat 1991-1994 (sygn. 6); opracowania własne - programy działania na lata 1991-1995 z lat 1991-1995 (sygn. 7); sprawozdania własne z programów działania za lata 1991-1994 z lat 1991-1995 (sygn. 8); protokoły przekazania spraw i mienia z Urzędu Rejonowego w Chełmie do Starostwa Powiatowego w Chełmie wg stanu na dzień 31 grudnia 1998 r. w związku z reformą administracyjną kraju z 1998 r. (sygn. 9); sprawy pracownicze i organizacyjne związane z tworzeniem powiatu chełmskiego z 1998 r. (sygn. 10); rejestry skarg i wniosków z lat 1990-1998 (sygn. 11-12); skargi i wnioski z lat 1990-1991 (sygn. 13-14); analizy i oceny skarg i wniosków - wyniki analizy przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania w latach 1991-1998 (sygn. 15-18); współdziałanie z organami samorządu terytorialnego z lat 1990-1998 (sygn. 19-34); kontrole zewnętrzne urzędu własnego z lat 1990-1998 (sygn. 35-41); taryfikatory kwalifikacyjne - przydział etatów i środków finansowych z lat 1990-1998 (sygn. 42); regulamin pracy, czas pracy z lat 1990-1993 (sygn. 43); analizy oceny, informacje, sprawozdawczość z zakresu zatrudnienia i szkoleń pracowników z lat 1991-1998 (sygn. 44-46) Liczba jednostek w zespole: 46
Wyświetlanie 406 do 450 z 616 wpisów.