Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
37/255/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa lubelskiego z powiatów janowskiego i kraśnickiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 1973 r. 1973 0 rozwiń
Zespół zawiera akta gminnych komisji wyborczych z terenu powiatu janowskiego: listy kandydatów na radnych gminnych rad w Chrzanowie i w Godziszowie oraz protokoły przyjęcia zgłoszonych list (sygn. 1), obwieszczenia i protokoły z wyborów Gminnych Komisji Wyborczych w Chrzanowie i Godziszowie (sygn. 2) oraz akta obwodowych komisji wyborczych: protokoły głosowania na radnych w Chrzanowie i Godziszowie (sygn. 3). Z powiatu kraśnickiego w zespole występują akta Powiatowej Komisji Wyborczej: listy kandydatów i protokoły przyjęcia zgłoszonych list Powiatowej Komisji Wyborczej w Kraśniku (sygn. 4), protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Wyborczej w Kraśniku (sygn. 5); akta Miejskiej Komisji Wyborczej w Kraśniku: protokoły przyjęcia zgłoszonych list kandydatów do Miejskiej Rady Narodowej w Kraśniku (sygn. 6); akta gminnych komisji wyborczych w powiecie kraśnickim: listy kandydatów na radnych Gminnej Rady Narodowej (dalej: GRN) w Annopolu i w Batorzu (sygn. 7), obwieszczenia i protokoły o wynikach wyborów do Gminnych Rad w Annopolu i w Batorzu (sygn. 8), protokoły przyjęcia zgłoszonych list kandydatów na radnych gminnych GRN w Dzierzkowicach, Gościeradowie , Kraśniku, Szstarce, Trzydniku, Urzędowie, Wilkołazie i Zaklikowie (sygn. 9), obwieszczenie o wynikach wyborów i protokół z wyborów do GRN w Trzydniku (sygn. 10), listy kandydatów na radnych GRN w Zakrzówku i protokoły przyjęcia zgłoszonych list (sygn. 11), obwieszczenie o wynikach wyborów i protokół z wyborów do GRN w Zakrzówku (sygn. 12); protokoły głosowania obwodowych komisji wyborczych na radnych GRN w Annopolu, w Batorzu, w Trzydniku i w Zakrzówku (sygn. 13). Liczba jednostek w zespole: 13
37/256/0 Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Urzędowie 1984-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
37/257/0 Gminna Rada Narodowa w Opolu Lubelskim 1973-1975 0 rozwiń
Zespół zawiera: protokoły z sesji Gminnej Rady Narodowej z lat 1973-1975 (sygn. 1-2), materiały dotyczace spotkań posłów i radnych z wyborcami z lat 1974-1975 (sygn. 3), dokumentacja z działalności komisji stałych z lat 1973-1975 (sygn. 4-8), protokoły z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1973-1975 (sygn. 9-10), protokoły zebrań wiejskich i rad sołeckich z lat 1973-1975 (sygn. 11-12). Liczba jednostek w zespole: 12
37/258/0 Sąd Grodzki w Kraśniku [1920-1928] 1929-1939 [1940-1943, 1949] 0 rozwiń
Zespół zawiera: skorowidz do repertorium spraw karnych z 1931 r. (sygn. 1), akta spraw cywilnych: ogólnych (sygn. 2-285), nakazowych (sygn. 286-339), egzekucyjnych (sygn. 340-373), o nadanie klauzuli wykonalności (sygn. 374-402) i opiekuńczych (sygn. 403-409). Liczba jednostek w zespole: 409
37/259/0 Sąd Grodzki w Kraśniku [1938]1939-1944 0 rozwiń
Zespół zawiera akta spraw cywilnych: ogólnych (sygn. 1-293), nakazowych (sygn. 294-359), egzekucyjnych (sygn. 360-376), o nadanie klauzuli wykonalności (sygn. 377-392) i opiekuńczych (sygn. 393-449). Liczba jednostek w zespole: 449
37/260/0 Sąd Grodzki w Kraśniku 1944-1950 [1951-1964] 0 rozwiń
Zespół zawiera: 1. pomoce kancelaryjnych w postaci repertoriów z lat 1944-1950 (sygn. 1-18) i skorowidze do repertoriów spraw ”C” i „Co” z lat 1945-1946, 1949-1950 (sygn. 19-20); 2. akta spraw cywilnych: - rozpoznawane w trybie postępowania ogólnego „C” (sygn. 20-520); - prowadzone w postępowaniu nakazowym "N" (sygn. 521-653); - opiekuńczych "Co" (sygn. 655-660); - z zakresu sądownictwa niespornego "Ns" (sygn. 660-741); - o uznanie za zmarłego lub o stwierdzenie zgonu "Zg" (sygn. 742-798); - w sprawach spadkowych "Sp" (sygn. 799-1098). Liczba jednostek w zespole: 1147
37/261/0 Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Strzyżewicach 1978-1986 0 rozwiń
Akta organizacyjne w postaci protokołów, planów pracy i sprawozdań z lat 1978-1986 (sygn. 1-8). Liczba jednostek w zespole: 8
37/262/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Spławach 1961-1968 0 rozwiń
Zachowały się przepisy ogólne WRN w Lublinie i PPRN w Opolu Lubelskim z roku 1968 (sygn. 1), protokoły sesji GRN z roku 1962 i 1968 (sygn. 2-3) i posiedzeń Prezydium GRN z lat 1961, 1965-1966 (sygn. 4-5) wraz z załącznikami w postaci m.in. uchwał, sprawozdań, informacji, referatów, planów pracy. Liczba jednostek w zespole: 5
37/263/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Głusku 1967-1968 0 rozwiń
protokóły z kontroli i zalecenia pokontrolne z lat 1967- 1968 (sygn. 1-1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 1
37/264/0 Urząd Stanu Cywilnego we Wrzelowcu 1960, 1964-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 30
37/265/0 Powszechna Kasa Oszczędności Oddział Kraśnik 1957-1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 73
37/266/0 Narodowy Bank Polski Powszechna Kasa Oszczędności Oddział Kraśnik 1975-1987 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 63
37/267/0 Powszechna Kasa Oszczędności Oddział Opole Lubelskie 1975-1977 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
37/268/0 Narodowy Bank Polski Oddział Operacyjny i Powszechna Kasa Oszczędności w Opolu Lubelskim 1977-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 56
37/269/0 Narodowy Bank Polski Filia w Opolu Lubelskim 1972-1977 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
37/270/0 Narodowy Bank Polski Placówka Pełnomocnika w Opolu Lubelskim 1962-1963, 1966-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
37/271/0 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Opolu Lubelskim 1990-2006 0 rozwiń
Zachowana Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Opolu Lubelskim zawiera rejestr członków, wnioski o awanse i odznaczenia, materiały organizacyjne (statut, formularze, druki itp.), korespondencję oraz dokumenty zawierające informację o represjach komunistycznych wobec członków Koła. Układ akt w zespole: - Rejestr członków (sygn. 1); - Wnioski o awanse i odznaczenia (sygn.2), - Materiały organizacyjne (sygn. 3); - Korespondencję (sygn. 4-5); - Materiały dotyczące represji komunistycznych wobec członków Koła. Liczba jednostek w zespole: 6
37/272/0 Rada Szkolna Miejscowa gminy Urzędów 1916-1917 0 rozwiń
Akta Rady Szkolnej Miejscowej gminy Urzędów z lat 1916-1917 stanowią preliminarze budżetowe, korespondencja z komendą obwodową oraz podania o pracę (sygn. 1) Liczba jednostek w zespole: 1
37/273/0 vacat - Sąd Pokoju w Gościeradowie - włączony do zespołu 37/258/0 Sąd Grodzki w Kraśniku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
37/274/0 Ostrowiecka drużyna harcerska im. M. Langiewicza 1919-1930 0 rozwiń
Zachowana Kronika I ostrowieckiej drużyny harcerskiej im. M. Langiewicza zawiera opis działalności drużyny w latach 1919-1930: sprawozdania ze zbiórek harcerskich, wycieczek oraz udziału w uroczystościach o charakterze patriotycznym i religijnym. Układ akt w zespole: - Kronika I ostrowieckiej drużyny harcerskiej im. M. Langiewicza (sygn. 1). Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 281 do 300 z 380 wpisów.