Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
37/47/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Janowie Lubelskim [1946-1955] 1956-1975 0 rozwiń
Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury (sygn. 1-33), Wydział Budżetowo-Gospodarczy (sygn. 34-117), Wydział Finansowy (sygn. 118-559), Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ( sygn. 560-747), Wydział Organizacyjno-Prawny (sygn. 748-1448), Wydział Oświaty i Kultury (sygn. 1449-1852), Wydział Handlu, Przemysłu i Usług (sygn. 1853-1897), Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (sygn. 1898-1930), Wydział Skupu (sygn. 1931-1989), Wydział Spraw Wewnętrznych (sygn. 1990-2292), Wydział Zatrudnienia (sygn. 2293-2314), Wydział Zdrowia i Opieki (sygn. 2315-2429), Biuro Powiatowej Rady Narodowej w Janowie Lubelskim (sygn. 2430-2470), Referat Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza (sygn. 2471-2509), Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego (sygn. 2510-2655), Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki (sygn. 2656-2673), Powiatowa Komenda Straży Pożarnych (sygn. 2674-2739), Wydział Spraw Wewnętrznych (sygn. 2740-2810). Liczba jednostek w zespole: 2810
37/48/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Kraśniku [1929-1949]1950-1975 0 rozwiń
Zespół zawiera serie akt: Karta A: Biuro Powiatowej Rady Narodowej w Kraśniku z lat 1973-1975 (sygn.1 - 80), Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z lat 1953-1975 (sygn. 81 - 184, 5267-5273), Wydział Finansowy z lat 1955-1975 (sygn.185 - 456, 5274-5282, 5436), Wydział Budżetowo - Gospodarczy z lat 1950 - 1975 (sygn. 457-546, 5283-5285), Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z lat 1950 - 1975 (sygn. 547-1055, 5286-5290, 5431), Wydział Komunikacji z lat 1950 - 1955 ( sygn.1056-1130, 5291-5293), Wydział Organizacyjno-Prawny z lat 1950 - 1975 (sygn. 1131-3055, 5432-5435), Wydział Oświaty i Kultury z lat 1950 - 1975 (sygn. 3056-4014, 5294-5296, 5417), Wydział Handlu i Przemysłu z lat 1950 - 1975 (sygn. 4015-4203, 5297-5302, 5418-5219), Wydział Rolnictwa i Leśnictwa z lat 1950 - 1975 (sygn. 4204-4424, 5303-5312), Wydział Spraw Wewnętrznych z lat 1950 - 1975 (sygn. 4425-4527, 5313-5387, 5414-5416, 5420-5429), Wydział Zatrudnienia z lat 1950 - 1975 (sygn. 4528-4602, 5396, 5398), Wydział Zdrowia i Opieki z lat 1950 - 1975 (sygn. 4603-4864, 5399-5407), Referat Gospodarki Wodnej z lat 1967 - 1975 (sygn. 4865-4887), Referat Statystyki z lat 1951 - 1961 (sygn. 4888-4979), Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego z lat 1959 - 1975 (sygn. 4980-5193, 5388, 5395, 5397, 5413), Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki z lat 1961 - 1968 (sygn. 5194-5200), Powiatowa Komenda Straży Pożarnej z lat 1961 - 1963 (sygn. 5201-5266, 5408-5412). Karta B Spis zdawczo-odbiorczy nr 1/2013 zawiera dokumentację dotyczącą planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmianę imion i nazwisk z lat 1950-1974 (sygn. 1-25), spis zdawczo- odbiorczy nr 1/2014 zawiera dokumentację kółek rolniczych z lat 1960-1974 (sygn.1-11), akta z wniosku o przesunięcie nr 109/2014 dotyczące sieci straży pożarnych w gminie Wilkołaz z lat 1963-1989 (poz. 1-6), spis zdawczo - odbiorczy nr 1/2015 zawiera zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej z lat [1948] 1950-1975 (poz. 1-174) . Spis zdawczo-odbiorczy nr 1/2016 zawiera akta osobowe pracowników PPRN w Kraśniku Wydziału Oświaty z lat 1950-1963 (poz.. 1-27). Spis zdawczo - odbiorczy nr 1/2016 zawiera akta Kółek Rolniczych z terenu gminy Wilkołaz z lat 1957-1974 (sygn. 1-14), spis zdawczo - odbiorczy nr 2/2016 zawiera akta osobowe pracowników (poz. 1-27), spis zdawczo - odbiorczy nr 1/2017 zawiera dokumentację przekazywania gospodarstw rolnych ekonomicznie zaniedbanych na Skarb Państwa z lat 1963, 1967-1971 (poz. 1-2). Spis roboczy nr 2 z 2018 zawiera kwestionariusze osobowe Radnych Gminnych Rad Narodowych z 1973 roku (poz. 1-3), Spis zdawczo-odbiorczy nr 1/2019 zawiera akta osobowe pracowników (poz. 1-9), Spis zdawczo-odbiorczy nr 2/2019 zawiera akta egzaminacyjne uczniów z lat 1954-1967 (poz. 1-29), sprawy kadrowe nauczycieli z lat 1950-1967 (poz. 30-49), projekt i kosztorys budynku Państwowego Przedszkola nr 2 oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 Kraśniku z lat 1962-1964 (poz.50), spis 2/2019 zawiera akta przekazywania na Skarb Państwa nieruchomości opuszczonych z lat 1957-1972 (poz. 1-11). Liczba jednostek w zespole: 5768
37/49/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Biłgoraju [1946-1947,1949]1950-1974 0 rozwiń
Zespół zawiera następujące akta: Przepisy prawne, okólniki z lat 1952-1956 (sygn. 1-4), zarządzenia poinspekcyjne z lat 1947-1955 (sygn. 5), akta z wyborów do Miejskiej Rady Narodowej i ławników z lat 1957-1958 (sygn. 6-8), protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z lat 1950-1958 (sygn. 9-25), Sprawozdania z działalności Rady i jej organów z lat 1952-1955 (sygn. 1952-1955 (sygn. 26-28), protokoły z sesji Rady z lat 1950-1958 (sygn. 29-45), akta Komisji z lat 1950-1957 (sygn. 46-55), akta dotyczące komitetów blokowych z 1954r. (sygn. 56), skargi i zażalenia z lat 1953-1958 (sygn. 57-64), rolnictwo z lat 1951-1958 (sygn. 65-78), porządek i bezpieczeństwo publiczne z lat 1951-1957 (sygn. 79-83), rejestry spraw karno - administracyjnych z lat 1950-1959 (sygn. 84-91), rejestr spraw sądowych i administracyjnych z lat 1950-1954 (sygn. 92), narodowy spis powszechny z 1950 r. (sygn. 93), zarządzeni i okólniki w sprawach podatku gruntowego z lat 1951-1952 (sygn. 94), rejestry wymiarowe podatku gruntowego z lat 1952-1958 (sygn. 95-115), wykazy osób posiadających grunty na terenie miasta z 1950 r. (sygn. 116), księgi biorcze podatku gruntowego z lat 1951-1954 (sygn. 117-130), księgi biorcze szarwarkowe z lat 1950-1958 (sygn. 124-130), księgi biorcze podatku od nieruchomości z lat 1950-1958 (sygn. 131-132), budżet i korespondencja dotycząca budżetu z lat 1951-1954 (sygn. 133-150), rejestracja etatów osobowych z lat 1955-1956 (sygn. 151), dzienniki główna z lat 1952-1956 (sygn. 152-162), księgi dochodów budżetowych z 1950 r. (sygn.163-164), sumy przychodnie z 1950 r. (sygn. 165-166), księga kontowa sum depozytowych z 1955 r. (sygn. 167), księgi inwentarzowe z lat 1950-1958 (sygn. 168-170), księga materiałowa z 1951 r. (sygn. 171), obowiązkowe dostawy mleka i zboża z lat 1954-1955 (sygn. 172-173), wykazy gospodarstw z lat 1952-1957 (sygn. 174-178), obowiązkowe dostawy- rejestry, sprawozdania z lat 1954-1958 (sygn. 179-194), przepisy dotyczące gospodarki komunalnej z lat 1951-1954 (sygn. 195-198), inwestycje komunalne i remonty z lat 1951-1952 (sygn. 199-200), budżety i plany finansowe z lat 1952-1954 (sygn. 201-203), korespondencja w sprawie mienia opuszczonego z lat 1950-1953 (sygn. 204-205), sprawozdania z 1956 r. (sygn. 2060, powszechny obowiązek nauczania z lat 1950-1956 (sygn. 206-210), budowa Domu Ludowego z lat 1949-1952 (sygn. 211), zatrudnienie i pomoc społeczna z lat 1950-1952 (sygn. 212), nadzór i kontrola zakładów usługowych i handlowych z lat 1951-1952 (sygn. 2130, protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1959-1964 (sygn. 214-219), komisje z lat 1947-1969 (sygn. 219-230), protokoły z posiedzeń Prezydium z lat 1959-1964 (sygn. 231-235), organizacja wyborów do rad narodowych z 1969 roku (sygn. 236-237); spis zdawczo - odbiorczy 1/2019 zawiera zarządzenia z lat 1969-1971, 1973 (poz. 1), przygotowanie posiedzeń z lat 1968-1973 (poz. 2-3), realizacje uchwał z lat 1961, 1972-1973 (poz. 4-5), spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 19681973 (poz. 6-7), posiedzenia komisji z lat 1951-1968 (poz. 9-10), sprawy organizacyjne Prezydium z lat 1968-1973 (poz. 12-13), realizacja uchwał prezydium z lat 1969-1973 (poz. 14), zebrania mieszkańców z lat 1967-1968 (poz. 15), zjazdy, konferencje i narady z lat 1950-1973 (poz. 16-18), sprawy organizacyjne Prezydium i jej organów z lat 1966-1973 (poz. 19-22), podział administracyjny z lat 1970-1972 (poz. 23), plany z lat 1971-1972 (poz. 24), spis rolny z 1970 r. (poz. 25), sprawozdania dla GUS z lat 1972-1973 (poz. 26), informacje dla sądów z roku 1970 (poz. 27), skargi i wnioski z roku 1970 (poz. 28), wydawnictwa własne z lat 1969-1973 (poz. 29-31), współpraca z jednostkami i organizacjami z lat 1969-1973 (poz. 32), sprawy archiwum zakładowego z lat 1952-70 (poz. 33-35), biblioteka urzędowa z roku 1970 (poz. 36), kontrole z lat 1952-1973 (poz. 37-40), ogólne zasady pracy i płac z lat 1972-1973 (poz. 41), sprawy pracownicze z lat 1970-1973 (poz. 42-43), administrowanie nieruchomościami z roku 1970 (poz. 44), zaopatrzenie i gospodarka materiałowa z lat 1965, 1970-1972 (poz. 45), grobownictwa wojenne z lat 1965-1973 (poz. 46-47), sprawy gospodarki komunalnej z lat 1964-1973 (poz. 48-56), zestawienia gromadzkiego spisu rolnego z lat 1959-1972 (poz. 57), sprawy rolnictwa z lat 1963-1970 (poz. 58-60), sprawy poufne dotyczące zatrudnienia i gospodarki komunalnej z lat 1956-1968 (poz. 61), plany i sprawozdania finansowo - ekonomiczne zakładów podległych z lat 1967-1970 (poz. 62), dyplomy z lat 1951-1973 (poz. 63). Liczba jednostek w zespole: 300
37/50/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Janowie Lubelskim 1945-1975 0 rozwiń
Przepisy prawne, okólniki z lat 1950-1958 (sygn. 1-7, 9), zarządzenia własne z roku 1971 (sygn. 8), obsługa Rady i jej organów z lat 1950-1958 (sygn. 10-15), ankiety radnych z roku 1973 (sygn. 16), protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej z lat 1951-1975 (sygn. 17-43), akta komisji z lat 1950-1975 (sygn. 44-83), protokoły z posiedzeń Prezydium z lat 1950-1971 (sygn. 84-105), plany pracy Miejskiej Rady Narodowej z lat 1961-1973 (sygn. 106), akta dotyczące komitetów blokowych z lat 1964-1969 (sygn. 107), sprawy osobowe pracowników z lat 1950-1958 (sygn. 108-112), protokoły i zarządzenia pokontrolne z lat 1950-1973 (sygn. 113-123), szkolenia pracowników z lat 1954-1955 (124), porządek i bezpieczeństwo publiczne z lat 1951-1958 (sygn. 125-128), sprawy organizacyjne z lat 1951-1959 (sygn. 129-134), zarządzenia i okólniki w sprawach podatku gruntowego z lat 1952-1953 (sygn. 135-136), rejestry wymiarowe podatku gruntowego z lat 1951-1958 (sygn. 137-162), plany gospodarcze z lat 1950-1972 (sygn. 163-167), budżet i sprawozdania z jego realizacji z lat 1951-1972 (sygn. 168-198), gospodarka komunalna i mieszkaniowa z lat 1958-1975 (sygn. 199-203, 252-289), sprawozdawczość własnej jednostki i jednostek podległych z lat 1956-1973 (sygn. 204-224), kancelaria i archiwum zakładowe z lat 1964-1972 (sygn. 225-227), dziennik główna z lat 1952-1957 (sygn. 228-231), księgi inwentarzowe z lat 1950,1958 (sygn. 232-237), obowiązkowe dostawy- rejestry, sprawozdania z lat 1953-1958 (sygn. 238-247), wykazy gospodarstw z roku 1957 (sygn. 248-249, 304-305), skup i kontraktacje z lat 1952-1954 (sygn. 250-251), zdrowie publiczne i akcje socjalne z lat 1953-1958 (sygn. 290-292), oświata i kultura z lat 1950-1958 (sygn. 293-299), rolnictwo 1950-1953 (sygn. 300-303), wojskowość z lat 1952-1956 (sygn. 306-308), protokoły z posiedzeń Powiatowego i Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Janowie Lubelskim z lat 1960-1970 (sygn. 309), ewidencja mieszkańców powiatu janowskiego z lat 1951-1970 (sygn. 310-365). Liczba jednostek w zespole: 365
37/51/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kraśniku [1944-1949]1950-1973 [1974-1988] 0 rozwiń
Karta A: Materiały z wyborów do Sejmu i Rad Narodowych z lat: 1954, 1956, 1964, 1967, 1969 (sygn. 1-9); sesje MRN z lat: 1954-1974 (sygn. 10-45); spotkania radnych z wyborcami z lat:1963, 1965-1969, 1973 (sygn.46-48); komisje MRN z lat: 1950-1974 (sygn. 49-90), 570; Konwent i Rada Seniorów z lat 1967-1972 (sygn. 91-94); posiedzenia Prezydium MRN z lat 1950-1974 (sygn. 95-130);zebrania mieszkańców, komitety blokowe, osiedlowe z lat: 1959-1973 (sygn. 131-133, 569); kontrole i inspekcje z lat: 1962-1973 (sygn. 134-140); budżet i jego wykonanie z lat 1950-1974 (sygn. 141-360);dostawy obowiązkowe oraz kontraktacje z lat 1952-1957 (sygn. 361-412); mienie gromadzkie z lat: 1951-1974 (sygn. 413-559); walka z analfabetyzmem z lat: 1950-1951 (sygn. 560-565); Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu z lat 1959-1975 (sygn. 566-570); ewidencja mieszkańców z lat 1951-1978 (sygn.571-730), album ze zdjęciami uroczystości ślubnych z lat 1967-1971 (sygn. 731), uroczyste nadanie imion dzieciom z lat 1968-1971 (sygn. 732), rejestry mieszkańców oraz skorowidze pobytu czasowego obcokrajowców i obywateli polskich (sygn. 733-761). Karta B: spis zdawczo-odbiorczy akt nr 1/2016 zawiera akta osobowe pracowników PMRN w Kraśniku z lat 1944-1965 (poz.. 1-83), spis zdawczo odbiorczy 1/2019 zawiera akta osobowe pracowników PMRN w Kraśniku z lat 1950-1967 (poz. 1-42). Liczba jednostek w zespole: 886
37/52/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grabówce 1955-1968 0 rozwiń
przepisy i zarządzenia ogólne z lat 1961-1966 (sygn. 1-6), wybory do Sejmu, rad narodowych z lat 1961-1962 (sygn.. 7), protokoły i materiały z sesji GRN z lat 1955-1968 (sygn. 8-18), komisje gromadzkiej rady narodowej z lat 1959-1968 (sygn. 19-49), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1955-1968 (sygn. 50, 55-66), postulaty i wnioski wyborców z lat 1961-1968 (sygn. 51-54), protokoły zebrań wiejskich, sołtysi z lat 1955-1968 (sygn. 67-76), akta Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodowej w Grabówce z lat 1963-1967 (sygn. 77) plany pracy z lat 1959-1964 (sygn. 78-83), normy kancelaryjne z roku 1962 (sygn. 84), sprawy organizacyjne z lat 1962-1965 (sygn. 85-87), plany gospodarcze i sprawozdania z lat 1961-1968 (sygn. 88-94 ), kontrole i inspekcje z lat 1956-1968 (sygn. 95-102), mienie gromadzkie z lat 1963-1967 (sygn. 103-107), budżety i jego wykonanie z lat 1955-1968 (sygn. 108-123). Liczba jednostek w zespole: 123
37/53/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Liśniku 1955-1968 0 rozwiń
przepisy i zarządzenia ogólne z lat 1963-1967 (sygn. 1), protokoły i materiały z sesji GRN z lat 1956-1968 (sygn. 2-16), komisje gromadzkiej rady narodowej z lat 1956-1967 (sygn. 17-42), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1955-1967 (sygn. 43-56), protokoły zebrań wiejskich, sołtysi z lat 1963-1967 (sygn. 57-63), plany gospodarcze i spisy rolne z lat 1964-1968 (sygn. 64-69), sprawozdania budżetowe z lat 1964-1965 (sygn. 70-71), kontrole i zarządzenia pokontrolne z lat 1962-1967 (sygn. 72-74), Wiejskie Komitety Frontu Jedności Narodowej z lat 1966-1968 (sygn. 75). Liczba jednostek w zespole: 75
37/54/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Świeciechowie 1955-1968 0 rozwiń
przepisy ogólne z lat 1959-1967 (sygn. 1-7), wybory do Sejmu, rad narodowych z roku 1965 (sygn. 8), protokoły i materiały z sesji GRN z lat 1955-1968 (sygn. 9-18), wnioski radnych z lat 1964-1968 (sygn. 19-21), komisje gromadzkiej rady narodowej z lat 1961-1968 (sygn. 22-44), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1958-1968 (sygn. 45-54), protokoły zebrań wiejskich, sołtysi z lat 1961-1968 (sygn. 55-64), akta wiejskich i gromadzkiego komitetu frontu jedności narodowej z lat 1963-1967 (sygn. 65-68), normy kancelaryjne z lat 1960-1962 (sygn. 69-71), sprawy organizacyjne z lat 1962-1967 (sygn. 72-74), plan sytuacyjny pasa wywłaszczenia gruntów i zarys pomiarowy mapy sytuacyjnej pod drogę państwową Józefów - Annopol z lat 1962-1963 (sygn. 75-76), plany gospodarcze i sprawozdania z lat 1962-1968 (sygn. 77-85), czyny społeczne z lat 1962-1963 (sygn. 86), sprawozdania statystyczne z lat 1964-1967 (sygn. 87-90), kontrole i inspekcje z lat 1958-1968 (sygn. 91-101), mienie gromadzkie z roku 1967 (sygn. 102), budżety i jego wykonanie z lat 1959-1968 (sygn. 103-112). Liczba jednostek w zespole: 112
37/55/0 vacat - Komisje wyborcze do rad narodowych powiatu biłgorajskiego - wyodrębniono zespoły numer: 282, 283, 284, 298, 299, 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
37/56/0 vacat - Komisje wyborcze do rad narodowych powiatu kraśnickiego - wyodrębniono zespoły numer: 281, 283, 284 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
37/57/0 Sąd Gminny I okręgu powiatu biłgorajskiego 1877-1916 0 rozwiń
sprawy cywilne o: dział spadku (sygn. 1-621), o ustanowienie opieki (sygn. 622-639), sprawy sporne o należność (sygn. 640-681, 683 j.a.); sprawy karne (sygn. 684). Liczba jednostek w zespole: 684
37/58/0 vacat - Sąd Grodzki w Tarnogrodzie - wyodrębniono dwa nowe zespoły: Sąd Grodzki w Tarnogrodzie numer zespołu: 37/240 i Sąd Grodzki w Tarnogrodzie numer zespołu: 37/241 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
37/59/0 Sąd Grodzki w Biłgoraju [1872-1913]1917-1950[1951-1960] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12234
37/60/0 Państwowe Gimnazjum Rolnicze w Kwiatkowicach 1944-1949 0 rozwiń
dokumentacja organizacji Szkoły z lat 1945-1948 (sygn. 1-16), nauczanie i wychowanie z lat 1945-1948 (sygn.17-24), dokumentacja gospodarstwa i majątku Szkoły z lat: 1944-1949 (sygn. 25-46) dzienniki zajęć uczennic w gospodarstwie Szkoły z lat 1945-1948 (sygn. 47-62), dokumentacja gospodarstwa i majątku Szkoły z lat 1945-1948 (sygn. 63-77), dokumentacja finansowo - budżetowa z lat 1945-1949 (sygn.78-104), dokumentacja spraw uczniowskich z lat 1945-1948 (sygn. 105-111). Liczba jednostek w zespole: 111
37/61/0 Gminna Szkoła Rolnicza w Dzierzkowicach 1945-1949 0 rozwiń
Zespół zawiera następujące akta: dokumentacja organizacji Szkoły - okólniki, instrukcje , korespondencja z lat 1945-1948 sygn. 1-9), akta dotyczące nauczania i wychowania - programy nauczania, dzienniki lekcyjne z lat 1945-1948 (sygn. 10-12), akta dotyczące gospodarstwa szkoły z lat 1945-1949 (sygn. 13-20), dokumentacja finansowo- budżetowa z lat 1945-1949 (sygn. 21-37). Liczba jednostek w zespole: 37
37/62/0 Gminna Szkoła Rolnicza w Michalinie 1947-1949 0 rozwiń
Zespół zawiera następujące akta: dokumentacja organizacji Szkoły z lat 1947-1948 (sygn. 1-2), akta dotyczące gospodarstwa Szkoły z lat 1947-1948 (sygn. 3-7), dokumentacja finansowo - budżetowa z lat 1947-1949 (sygn. 8-15). Liczba jednostek w zespole: 15
37/63/0 Gminna Szkoła Rolnicza w Moniakach 1944-1950 0 rozwiń
Zespół zawiera następujące akta: dokumentacja organizacji Szkoły z lat 1944-1950 (sygn. 1-14), akta dotyczące nauczania i wychowania- programy nauczania, arkusze ocen, dzienniki lekcyjne z lat 1947-1950 (sygn. 15-36), dokumentacja gospodarstwa Szkoły - rejestry, raporty, dzienniki czynności i in. z lat 1946-1950 (sygn. 37-67), dokumentacja finansowo - budżetowa z lat 1944-1950 (sygn. 68-103), sprawy dotyczące hufca szkolnego "Służba Polsce" z lat 1948-1949 (sygn. 104), sprawy Związku Młodzieży Polskiej w Szkole z lat 1948-1949 (sygn. 105). Liczba jednostek w zespole: 105
37/64/0 Gminna Szkoła Rolnicza w Suchej Wólce 1945-1949 0 rozwiń
Zespół zawiera następujące akta: dokumentacja organizacji Szkoły z lat 1945-1948 (sygn. 1-5), dokumentacja gospodarstwa Szkoły - rejestry, raporty, dzienniki czynności i in. z lat 1947-1948 (sygn. 6-17), dokumentacja finansowo - budżetowa z lat 1947-1949 (sygn. 18-30). Liczba jednostek w zespole: 30
37/65/0 Gminna Szkoła Rolnicza w Suchyni 1948-1949 0 rozwiń
Zespół zawiera następujące akta: książka materiałowa Szkoły z lat 1948-1949 (sygn. 1), dziennik czynności pracy w gospodarstwie szkolnym z lat 1948-1949 (sygn. 2), dokumentacja finansowo - budżetowa z lat 1948-1949 (sygn. 3-5). Liczba jednostek w zespole: 5
37/66/0 Gminna Szkoła Rolnicza w Wierzchowiskach 1945-1950 0 rozwiń
Zespół zawiera następujące akta: dokumentacja organizacji Szkoły z lat 1946-1950 (sygn. 1-13), akta dotyczące nauczania i wychowania-protokóły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, programy nauczania, dzienniki lekcyjne, katalog książek biblioteki szkolnej i in. z lat 1945-1950 (sygn. 14-40), dokumentacja gospodarstwa Szkoły - opis gospodarstwa, książki inwentarzowe, rejestry gospodarcze, raporty, dzienniki czynności i in. z lat 1945-1950 (sygn. 41-83), dokumentacja finansowo - budżetowa z lat 1945-1950 (sygn. 84-135), sprawy dotyczące Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza z 1949 r. (sygn. 136), dziennik korespondencyjny ogólny Szkoły z lat 1948-1950 (sygn. 137). Liczba jednostek w zespole: 137
Wyświetlanie 41 do 60 z 380 wpisów.