Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
37/72/6 Spóldzielczy Bank Kredytowy w Kraśniku 1948-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
37/73/0 Spółdzielnie i okręgowe spółdzielnie mleczarskie powiatu biłgorajskiego - zbiór szczątków zespołów 1931-1950 0 rozwiń
37/73/1 Spółdzielnia Mleczarska "Zgoda" w Biszczy z lat 1931-1941, 18 ja. - księga protokołów (sygn. 1), deklaracje i rejestry członków, udziały, (sygn. 2-12 ), ewidencja inwentarza (sygn. 13-15), dziennik główna (sygn. 16-18). 37/73/2 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Frampolu z lat 1944-1948, 5 ja. - księga protokołów (sygn. 1), najem lokalu (sygn. 2), sprawozdania, (sygn. 3-4 ), kontrole (sygn. 5). 37/73/3 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krzeszowie z lat 1942 - 1950, 4 ja. - księga protokołów (sygn. 1), rejestry członków (sygn. 2-3), sprawozdania fiansowe (sygn. 4). 37/73/4 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krzeszowie z lat 1938-1950, 36 ja. - księga protokołów (sygn. 1-4), deklaracje i rejestry członków, udziały, (sygn. 5-12 ), okólniki (sygn. 13-14), sprawozdania (sygn. 15) korespondencja (sygn. 16-24), plany pracy (sygn. 25-26), ewidencja inwentarza (sygn. 27-28), dziennik główna (sygn. 29-36). Liczba jednostek w zespole: 63
37/73/1 Spółdzielnia Mleczarska "Zgoda" w Biszczy 1931-1941 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 18
37/73/2 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Frampolu 1944-1948 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
37/73/3 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krzeszowie 1942-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
37/73/4 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Tarnogrodzie 1938-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 36
37/74/0 Spółdzielnie i okręgowe spółdzielnie mleczarskie powiatu janowskiego i kraśnickiego - zbiór szczątków zespołów 1911, 1928-1950 [1951-1958] 0 rozwiń
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska "Kalina" w Dzierzkowicach z lat 1950, 1 ja. - plan skupu produktów i sprawozdania miesięczne (sygn. 1), Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Janowie Lubelskim z lat 1937-1950, 30 ja - statut (sygn. 1), posiedzenia zarządu (sygn. 2-4), deklaracje i rejestry członków (sygn. 5-16), sprawy osobowe (sygn. 17), plany i sprawozdania (sygn. 18-21), protokoły komisji rewizyjnej (sygn. 22), księgi inwentarzowe (sygn. 23-27), dziennik główna (sygn. 28-29), monitor spółdzielczy (sygn. 30). Spółdzielnia Mleczarska im. Stefczyka w Kraśniku z lat 1933-1950, 9 ja - protokoły rady nadzorczej (sygn. 1), deklaracje i rejestry członków (sygn. 2-4), inwentarz udziałów (sygn. 5), spis zwierząt gospodarskich (sygn. 6), książka kontroli ruchu (sygn. 7), dziennik główna (sygn. 8-9) Spółdzielnia Mleczarska w Urzędowie z lat 1911, 1928-1950 [1951-1958], 6 ja - poradnictwa żywieniowego (sygn. 1), protokoły Walnego Zgromadzenia (sygn. 2), księga rejestru członków (sygn. 3), protokołów posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej (sygn. 4-6). Okręgowa Spółdzielnia Mleczarsko-Jajczarska w Zdziechowicach z roku 1950, 2 ja - sprawy osobowe (sygn. 1), plany i sprawozdania (sygn. 2). Liczba jednostek w zespole: 48
37/74/1 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska "Kalina" w Dzierzkowicach 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
37/74/2 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Janowie Lubelskim 1937-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 30
37/74/3 Spółdzielnia Mleczarska im. Stefczyka w Kraśniku 1933-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
37/74/4 Spółdzielnia Mleczarska w Urzędowie 1911, 1928-1950 [1951-1958] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
37/74/5 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarsko-Jajczarska w Zdziechowicach 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
37/75/0 Spółdzielnia "Rolnik" w Modliborzycach 1940-1946 0 rozwiń
Zespół zawiera Księgę protokółów Zarządu Spółdzielni Rolniczo – Spożywczej w Modliborzycach z lat 1940-1946 (sygn 1). Liczba jednostek w zespole: 1
37/76/0 vacat - Księgarnie Spółdzielcze w Biłgoraju i Kraśniku - zbiór szczątków zespołów - wyodrębniono dwa nowe zespoły: Księgarnia Spółdzielcza "Ogniwo" w Biłgoraju numer zespołu 37/286 i Księgarnia Spółdzielcza "Promyk" w Kraśniku numer zespołu 37/287 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
37/76/1 vacat-Księgarnia Spółdzielcza "Ogniwo" w Biłgoraju - utworzono odrębny zespół Księgarnia Spółdzielcza "Promyk" w Kraśniku numer zespołu: 37/286 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
37/76/2 vacat - Księgarnia Spółdzielcza "Promyk" w Kraśniku - utworzono odrębny zespół Księgarnia Spółdzielcza "Promyk" w Kraśniku numer zespołu: 37/287 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
37/77/0 Kraśnicka Fabryka Wyrobów Metalowych w Kraśniku [1938-1943, 1945-1946] 1948-2005 0 rozwiń
Karta A: organizacja przedsiębiorstwa (sygn. 1-14), akty normatywne własne (sygn. 15-67, 107), księgi służb (sygn. 68-106), przepisy kancelaryjne (sygn. 108, 128-135), komisje własne (sygn. 109-122), konferencje i zjazdy (sygn. 123-125), komisje doraźne (sygn. 126-127), projektowanie i uruchomienie fabryki (sygn. 128-148), plany wieloletnie i roczne oraz sprawozdania (sygn. 149-213), skargi i zażalenia (sygn. 214-217), obchody uroczystości i jubileuszów (sygn. 218-221), audycje radiowęzła (sygn. 222-230), kontrole i zalecenia pokontrolne (sygn. 231-239), programy szkoleń zawodowych (sygn. 240-244), zatrudnianie i wynagradzanie (sygn. 245-261), sprawy socjalno-bytowe (sygn. 262-263), sprawy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (sygn. 264-266), współzawodnictwo (sygn. 267-269), wynalazczość (sygn. 270-282), plany zagospodarowania przestrzennego (sygn. 283-285),plany techniczne budynków użyteczności publicznej oraz mieszkaniowe osiedla (sygn. 286-304), kredyty inwestycyjne (sygn. 305), sprawy przeciwpożarowe (sygn. 306-308), dokumentacja finansowa w tym bilanse (sygn. 309-321), rozwój produkcji (sygn. 322-326), protokoły z narad (sygn. 327-332), organizacja produkcji (sygn. 333-337), środki rzeczowe (sygn. 338-342), dokumentacja samorządu pracowniczego (sygn. 343-357), akta organizacji partyjnych i młodzieżówek (sygn. 358-367). Karta B: spis zdawczo-odbiorczy nr 1/1980 (seria 5) zawiera akta z zakresu planowania i sprawozdawczości z lat 1956-1965 (sygn. 1-105), spis zdawczo-odbiorczy nr 1/1996 (seria 6) zawiera akta organizacyjne, plany i sprawozdania z lat 1948-1965 (sygn. 1-264), spis zdawczo-odbiorczy nr 2/1996 (seria7) zawiera akta organizacyjne, plany i sprawozdania z lat 1966-1977 (sygn. 1-123), spis zdawczo-odbiorczy nr 1/1998 (seria 8) zawiera plany i sprawozdania z lat 1952-1954 (sygn. 1-2), spis zdawczo-odbiorczy nr 1/ 2001 (seria 9) zawiera wydawnictwa prasowe "Życie KFWM" z lat 1953-1993 (sygn. 1-48), spis zdawczo-odbiorczy nr 1/2006 (seria 10) zawiera akty normatywne, normy wydane przez jednostkę własną, kroniki, kontrole zewnętrzne z lat 1953-1979 (sygn. 1-321), spis zdawczo-odbiorczy nr 1/2010 (seria 11) zawiera taśmy i kasety filmowe z lat 1963-1996 (sygn. 1-29), spis zdawczo-odbiorczy nr 1/2012 (seria 17, 18) zawiera wydawnictwo prasowe "Życie KFWM" oraz kroniki z lat 1969-1981 (sygn. 1-10), spis zdawczo-odbiorczy nr 2/2012 (seria 12) zawiera fotografie z lat 1947-1980 (sygn. 1-11159), spis zdawczo-odbiorczy nr 3/2012 (seria 13, 14, 15, 16) plany i sprawozdania, uchwały plenum i egzekutywy komitetu zakładowego, uchwały konferencji samorządu robotniczego, przyjęte projekty wynalazcze z lat 1950-1985 (sygn. 1-523), spis zdawczo-odbiorczy nr 1/2013 (seria 19, 20, 21, 22, 23) zawiera albumy, księgi i sztandary z lat 1948-1981 (sygn. 1-23), spis zdawczo-odbiorczy nr 2/2013 (seria 24) zawiera dokumentację związków zawodowych z lat 1975-1994 (sygn. 1-52), spis zdawczo-odbiorczy nr 1/2014 (seria 25) zawiera materiały do audycji rozgłośni zakładowej z lat 1967-1971 (sygn. 1-50), spis zdawczo-odbiorczy nr 2/2014 (seria 26) zawiera materiały do gazety zakładowej "Życie FŁT" z lat 1973-1992 (sygn. 1-6), spis zdawczo-odbiorczy nr 1/2015 (seria 27) zawiera kroniki Zakładowego Domu Kultury KFWM w Kraśniku z lat 1949-1969 (sygn. 1-6); spis zdawczo odbiorczy 1/2017 (seria 28)zawiera kroniki kolonii letnich z lat 1979-1993, 2005 (poz. 1-28); spis nr 2 z 2017 r. (seria 29) zawiera rejestry spraw sądowych z lat 1956-1995 (poz. 1-2). Spis nr 3 z 2017 (seria 30) zawiera akta osobowe byłych pracowników Fabryki z lat 1948 - 1966 (poz.. 1-276). spis nr 1/2018 (seria 31) rejestr projektów racjonalizatorskich z lat 1953-1955 (poz.1) spis nr 2/2018 (seria 32) albumy fotograficzne z lat 1963, 1971, 1979, 1995 (poz. 1-4) Liczba jednostek w zespole: 13283
37/78/0 Powiatowe Przedsiębiorstwo Młynów Gospodarczych w Kraśniku 1956-1960 0 rozwiń
organizacja Rejonowego Przedsiębiorstwa Młynów Gospodarczych (sygn. 1-5), sprawy personalne (6-8, 95-96), plany techniczne (sygn. 9-12), skargi i zażalenia (sygn. 13), plany finansowe (sygn. 14-18), sprawozdania (sygn. 19-21), bilanse (sygn. 22-26), kontrole i zalecenia pokontrolne (sygn. 27-31), dokumentacja remontowa poszczególnych młynów (sygn. 32-46), administracja młynami (sygn. 47-50), dokumentacja poszczególnych młynów (sygn. 51-94). Liczba jednostek w zespole: 96
37/79/0 Związek Samopomocy Chłopskiej Zarząd Powiatowy w Biłgoraju 1944-1956 0 rozwiń
akty normatywne własne z lat 1952-1953 (sygn. 1), zarządzenia władz nadrzędnych z lat 1945-1951 (sygn. 2-6), plany pracy i sprawozdania z ich wykonania z lat 1947-1952 (sygn. 7-18), protokóły z posiedzeń zarządu z lat 1945-1956 (sygn. 19-20), sprawozdania z wyborów zarządu kół z 1948 roku (sygn. 21), protokoły z zebrań i sprawozdania z działalności zarządów gminnych z lat 1947-1956 (sygn. 22-39), protokoły z narad i zebrań gromadzkich kół z lat 1952, 1955 (sygn. 40-42), współzawodnictwo z lat 1948-1950 (sygn. 43-44), okresowe ankiety i sprawozdania z lat 1948-1952(sygn. 45-56), sprawy kadrowe z lat 1948-1956 (sygn. 57-71), korespondencja ogólna zarządu powiatowego z lat 1950-1956 (sygn. 72-76), skargi i zażalenia 1949-1956 (sygn. 77-78), cząstkowe plany pracy z lat 1945-1950 (sygn. 79-83), dokumentacja finansowa z lat 1945-1957 (sygn. 84-94), sprawozdania z akcji szkoleniowych i instruktażowych z lat 1945-1956 (sygn. 95-102), plantatorzy i hodowcy - konkursy z lat 1947-1956 (sygn. 103-125), organizacja pszczelarzy (sygn. 126-128), działalność kulturalno-oświatowa z lat 1950-1956 (sygn. 129-148) oraz z zakresu kultury fizycznej z lat z lat 1949-1950 (sygn. 149-156), sprawy dotyczące aktywizacji kobiet z lat 1948-1954 (sygn. 157-163), opieka nad dziećmi z lat 1949-1950 (sygn. 164-165), protokoły walnych zgromadzeń organizacyjnych gminnych spółdzielni ZSCh z roku 1947 (sygn. 166), opieka zdrowotna dla rolników z lat 1950- 1955 (sygn. 167-170), osadnictwo na Ziemiach Zachodnich z lat 1946-1947 (sygn. 171), resztówki po rozparcelowanych majątkach z lat 1945-1948 (sygn. 172). Liczba jednostek w zespole: 172
37/80/0 Związek Samopomocy Chłopskiej Zarząd Powiatowy w Kraśniku 1947-1957 0 rozwiń
statut (sygn. 1), protokoły z posiedzeń Związku i jego organów (sygn. 2-14), plany pracy i sprawozdania (sygn. 15-16), sprawy personalne (sygn. 17-26), sprawozdania finansowe (sygn. 27), konkursy (sygn. 28-34), organizacja świetlic i kół gospodyń (sygn. 35-36). Liczba jednostek w zespole: 36
Wyświetlanie 81 do 100 z 380 wpisów.