Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
45/41/0 Akta gminy Nowa Wieś Królewska [1826] 1850-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 345
45/42/0 Akta gminy Nowe Budkowice 1862-1866 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
45/43/0 Akta gminy Zawadzkie 1937-1943 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
45/44/0 vacat - Księgi metrykalne powiatu opolskiego - włączono do zespołów nr 986 - 1032 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/45/0 vacat - Księgi metrykalne powiatu strzeleckiego - włączono do zespołów nr 1066 - 1086 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/46/0 Naczelne Dowództwo Wojsk Sprzymierzonych na Górnym Śląsku w Opolu 1908-1922 0 rozwiń
sprawy organizacyjne 1919-1922 (21 j.a.), Sztab Komisji Międzysojuszniczej 1919-1922 (45 j.a.), Departament Wojskowy 1919-1922 (88 j.a.), Sztab 46 Dywizji 1919-1922: oddział I 1919-1922 (9 j.a.), oddział II 1919-1922 (70 j.a.), oddział III 1919-1922 (13 j.a.), Dowództwo 91 Brygady Strzelców Alpejskich 1919-1922 (10 j.a.), dowództwo 92 Brygady Strzelców Alpejskich 1919-1922 (2 j.a.), Dowództwo 24 Batalionu Strzelców Alpejskich 1920 (3 j.a.); przes. 2343/2015: wyciągi raportów i zarzadzeń władz niemieckich, wyniki głosowania, sprawy administracyjne 1919-1922 (6 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 267
45/47/0 Urząd do Spraw Mniejszości w Opolu 1922-1937 0 rozwiń
akta ogólno-administracyjne - korespondencja z innymi urzędami 1922-1937 (41 j.a.), zażalenia mniejszości narodowych - osób prywatnych i organizacji 1924-1937 (757 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 798
45/48/0 Dyrekcja Kolei Rzeszy w Opolu 1894-1927,1939 10 rozwiń
schemat organizacyjny kolei niemieckich 1939 (1 j.a.), sprawy prawne, procesowe 1895-1921 (1 j.a.), kontrola paszportowa 1908-1913 (1 j.a.), przewozy, taryfy tranzytowe, zobowiązania finansowe między Polską a Niemcami, ogólny cennik przejazdów 1922-1927 (3 j.a.), pasażerski ruch graniczny - nadzór nad ruchem, ruch wymienny Niemcy-Polska , ruch osobowy z Prusami Wschodnimi 1919-1929 (7 j.a.), taryfa osobowa 1920-1927 (4 j.a.), przewozy towarowe - przewóz węgla i zwierząt oraz innych towarów z polskiego Górnego Śląska do Kłajpedy, Gdańska 1922-1927 (8 j.a.), współzawodnictwo portów Gdańsk - Szczecin 1924 (1 j.a.), zajścia graniczne - skargi na złe traktowanie na granicy ze strony polskich i niemieckich służb granicznych 1922-1927 (2 j.a.), plan techniczny dworca kolejowego w Opolu 1907 (1 j.a.), repertorium b.d. (1 j.a.), akta osobowe 1865-1933 (6 j.a.), przes.1801/2012: dokumentacja techniczna 1924-1927 (1 j.a.), przes.1801/2012: szkice techniczne wagonów 1924-1927 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 42
45/49/0 Dyrekcja Poczty Rzeszy w Opolu 1919-1926 0 rozwiń
przekazywanie placówek i majątku pocztowego na terenie Górnego Śląska władzom polskim 1919-1923 (4 j.a.), przekazywanie przez władze niemieckie urzedów pocztowych władzom czeskim 1920 (1 j.a.), korespondencja z Międzysojuszniczą Komisją dla Górnego Śląska 1920-1923 (2 j.a.), przekazanie władzom polskim Górnego Śląska, przekazanie Polsce urzędów pocztowych, sprzętu i ambulansów, oszacowanie oddanych Polsce instytucji komunikacyjnych, likwidacja urzędów pocztowych 1921 - 1925 (9 j.a.), wycinki prasowe na temat niemiecko-polskiego układu 1921-1922 (1 j.a.), sprawy personalne 1922-1923 (1 j.a.), umowa gospodarcza z Polską 1921-1922 (1 j.a.), rokowania z Polską w sprawie ruchu tranzytowego 1922 (1 j.a.), rady pocztowe 1921-1922 (1 j.a.), budżet 1922-1923 (1 j.a.), żołd wojenny, dodatek osobowy 1920-1923 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 23
45/50/0 Krajowy Urząd Skarbowy w Opolu 1919-1929 0 rozwiń
Wydział I: zarządzenia i korespondencja z Naczelnym Dowództwem Wojsk Sprzymierzonych i Komisją międzysojuszniczą 1919-1923 (13 j.a.), zarządzenia w sprawie wykonania postanowień traktatu pokojowego , mianowanie komisarzy do przekazania terenów i majątku Polsce 1919-1923 (4 j.a.), sprawy organizacyjne i sprawozdania Urzędu Finansowego 1919-1929 (16 j.a.), pobór podatków, ceł i opłat 1920-1928 (5 j.a.), podległe urzędy finansowe - organizacja, przeniesienia 1920-1928 (46 j.a.), Wydział II: traktat pokojowy - komentarze, wykonanie 1919-1924 (1 j.a.), tereny odstąpione i obsadzone przez wojska alianckie 1921-1927 (2 j.a.), korespondencja w sprawach przekazania mienia władzom polskim 1921-1923 (3 j.a.), polsko-niemieckie umowy i porozumienia w sprawach granicznych i transportu 1920-1929 (11 j.a.), polsko-niemieckie układy gospodarcze 1922-1923 (3 j.a.), sprawy celne, ruch graniczny, kontrola paszportowa 1920-1928 (9 j.a.), urzędy celne 1921-1928 (25 j.a.), niemiecko-czeskie porozumienie graniczne 1922-1928 (3 j.a.), międzynarodowe spółki i kartele 1921-1928 (4 j.a.), import, eksport, ruch graniczny 1920-1928 (6 j.a.), ruch graniczny na podstawie kart cyrkulacyjnych 1922-1929 (6 j.a.), instytucje i przedsiębiorstwa utworzone na podstawie Konwencji Genewskiej 1922-1928 (32 j.a.), spory między niemieckimi i zagranicznymi urzędnikami 1923-1928 (2 j.a.); nab. 8683/2016: korekta ewidencji b.d. (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 193
45/51/0 Urząd do Spraw Górnośląskiego Krajoznawstwa w Opolu 1935-1944 45 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3306
45/52/0 Lekarz Powiatowy w Opolu 1885-1943 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 380
45/53/0 Powiatowy Inspektorat Szkolny w Opolu 1814-1911, 1939 0 rozwiń
zarządzenia władz zwierzchnich 1828-1890 (3 j.a.), zarządzenia inspektora 1849-1901 (3 j.a.), sprawozdania z konferencji 1896-1899 (3 j.a.), sprawy socjalne, ubezpieczeniowe, sprawy powiatowej biblioteki dla nauczycieli, stosunku do służby wojskowej 1849-1899 (10 j.a.), sprawy finansowe 1869-1902 (3 j.a.), akta szkół poszczególnych miejscowości 1814-1902 (70 j.a.), sprawy różne 1816-1890 (3 j.a.), akta personalne nauczycieli 1822-1901 (31 j.a.); przes. 2089/2015: księgi ogłoszeń, korespondencja 1818-1911 (3 j.a.), przes. 2120/2015 księga ogłoszeń 1816-1864, przes. 2279/2015 księgi ogłoszeń 1852-1911 (2 j.a.), nab. 8111/2015 korespondencja 1939 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 133
45/54/0 Powiatowy Inspektorat Szkolny w Pokoju 1816-1939 0 rozwiń
zarządzenia władz zwierzchnich, szkół i kurendy1873-1928 (16 j.a.), konferencje - protokoły z konferencji okręgowych, generalnych i szkoleniowych 1887-1916 (19 j.a.), statystyka szkolna 1886-1939 (7 j.a.), akta dotyczące nauczycieli, ich uposażenia, mieszkania, awansów, nagród i emerytur 1872-1924 (22 j.a.), program nauczania poszczególnych przedmiotów 1881-1923 (17 j.a.), szkoła dokształcająca, nauka dla ociemnałych, głuchoniemych, przytułek dla sierot 1883-1922 (10 j.a.), akta bibliotek nauczycielskich, uczniowskich, powiatowych i publicznych 1887-1922 (9 j.a.), wakacje, dni wolne od nauki, święta 1886-1920 (9 j.a.), opieka zdrowotna nad młodzieżą, szczepienia 1887-1920 (4 j.a.), szkolna kasa oszczędności 1898-1908 (1 j.a.), kontakty szkoły z rodzicami 1906-1918 (1 j.a.), budynek szkolny, jego zaopatrzenie, kontrole 1881-1920 (3 j.a.), szkolnictwo w czasie I wojny światowej 1917-1920 (1 j.a.), akta poszczególnych szkół 1816-1922 (186 j.a.), akta personalne 1873-1940 (76 j.a.), dopływ nr 4399 1 j.a.-0,04 mb. z lat 1909-1917 Liczba jednostek w zespole: 383
45/55/0 Powiatowy Inspektorat Szkolny w Strzelcach Opolskich 1805-1944 0 rozwiń
protokoły powizytacyjne szkół powiatu strzeleckiego 1805 (1 j.a.), akta szkoły w Płużnicy Wielkiej 1824-1904 (4 j.a.), akta personalne nauczyciela Valentina Noconia 1920-1944 (1 j.a.), sprawozdania z działalności nauczycielskiej Franz'a Schmidt'a 1935 (1 j.a.); przes. 2119/2015 księga ogłoszeń 1851-1887 (1 j.a.); przes. 2344/2015: przegląd szkolny za 1872 rok, akta sprawy nauczyciela Josepha Bubaka, 1872, 1922 (2 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 11
45/56/0 Tajna Policja Państwowa w Opolu [1919] 1933-1943 47900 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13263
45/57/0 Sąd Krajowy w Opolu 1817-1941 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
45/58/0 Sąd Obwodowy w Krapkowicach [1744] 1879-1945 [1989] 0 rozwiń
dokumentacja aktowa: .Akta generalne [1828]-1945 - 65j.a., Akta spraw karnych 1929-1944 - 37j.a., .Sądownictwo niesporne [1760]-1898 - 26j.a.,.Wydział ksiąg wieczystych [1758]1879-1936 - 33 j.a., Księgi gruntowe [1779]1879-1945[1988] - 294 j.a, Akta gruntowe [1744]1879-1945[1957] - 867j.a., Uwłaszczenia i parcelacje [1816]-1912 - 21j.a., Urbarze [1796]-1811 - 10 j.a., Sprawy gruntowe [1877]-1882 - 2 j.a., Testamenty i sprawy spadkowe [1784]-1945 -1214 j.a., .Sprawy spadkowe, inwentarze spadkowe [1821]-1938 - 77j.a., .Recesy spadkowe [1850]-1925 - 38j.a., Sprawy rodzinne i opiekuńcze [1821]-1944 - 9j.a., Małżeńskie prawo majątkowe 1900-1944 - 3 j.a., Protokoły sądów rozjemczych [1863]-1934 - 5 j.a., Sąd ds. niepodzielnych gospodarstw rolnych 1933-1944 - 242 j.a., .Akta i rejestry handlowe 1889-1944 - 10 j.a., Akta i rejestry spółek [1875]-1938 - 5j.a., .Akta i rejestry związków 1900-1940 - 2 j.a., Akta i rejestry statków 1896-1930 - 16 j.a., Spółki wodne 1909-1944 -1j.a., przes.1620/2011: prowokacja w sprawie dzierżawy gruntów 1861 (1 j.a.), prowokacja katolickiego kolegium kościelnego w Rogowie Opolskim przeciwko dobrom rycerskim 1865 (1 j.a.), prowokacja magistratu krapkowickiego przeciwko Franz'owi Lasar 1868 (1 j.a.); przes. 2293/2015: rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów ludności żydowskiej, wykazy rodzin żydowskich, stan cywilny dysydentów i Żydów 1812-1943 (6 j.a.); przes. 2294/2015: księga protokołów, rejestr rodzinny, spis Niemców sudeckich 1876-1944 (3 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 2992
45/59/0 Sąd Obwodowy w Leśnicy [1615] 1882-1945 0 rozwiń
Sprawy ogólne - organizacja sądu, kancelaria sądu, zarządzenia [1878-1942] (26 j.a.), Akta spraw cywilnych - sprawy procesowe indywidualne [1927-1937] (3 j.a.), Akta spraw karnych - akta sprawy karnej [1936-1937] (1 j.a.), Procesy i wyroki sądu ławniczego - sprawy procesowe [1918] (1 j.a.), Księgi gruntowe - księgi gruntowe poszczególnych miejscowości [1803-1830] (2 j.a.), Akta gruntowe - akta pomocnicze do ksiąg gruntowych [1615-1945] (1027 j.a.), Sprawy podatkowe - podatki gruntowe, podatki od nieruchomości zabudowanych [1873-1942] (90 j.a.), Urbarze [1796-1802] (1 j.a.), Uwłaszczenia i parcelacje - uwłaszczenia i parcelacje z różnych miejscowości [1813-1898] (5 j.a.), Sprawy upadłościowe i wywłaszczenia, przymusowe licytacje - upadłości, wywłaszczenia, przymusowe licytacje [1910-1936] (4 j.a.), Testamenty i sprawy spadkowe - protokoły dziedziczenia, akta testamentowe w układzie alfabetycznym [1849-1929] (28 j.a.), Sprawy rodzinne i opiekuńcze - opieka, kuratela [1832-1934] (3 j.a.), Protokoły sądów rozjemczych - polubowne rozwiązywanie sporów przed sędziami pokoju [1835-1902] (9 j.a.), Sąd do spraw dziedzicznych gospodarstw rolnych - akta dziedzicznych gospodarstw rolnych [1933-1942] (3 j.a.), Akta personalne pracowników sądu [1941-1942] (1 j.a.), przes.1334/2009: akta gruntowe, majątkowe, akta uwłaszczeniowe 1748-1849, 1935-1937 (14 j.a.), dopływ-przes.1621/2011: list hipoteczny dotyczący dóbr rycerskich w Rozwadzie 1832 (1 j.a.), przes. 1698/2011: protokoły z procesów, sprawy więzienia i akta personalne wartownika Grzonki 1913-1918 (5 j.a.), przes. 1713/2012: Księga hipoteczna dóbr rycerskich Obrowiec-Rozwadza 1780-1784 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 1229
45/60/0 Sąd Obwodowy w Opolu [1742, 1804, 1872] 1879-1945 [1955-2003] 0 rozwiń
Organizacja sądu: zarządzenia, sprawy organizacyjne 1942 (1 j.a.), Sprawy procesowe - indywidualne 1812-1930 (3 j.a.), rejestr wykonawczy: podziały i określenie działek 1856 (1 j.a.), akta wystąpienia z kościoła i synagogi 1885-1942 (9 j.a.), zaświadczenia i poświadczenia sądu 1868-1876 (1 j.a.), akta dzidziczenia i testamenty: testamenty, akta spadkowe, rejestry spraw dziedziczenia, działalność sądów do spraw spadkowych 1846-1945 (2419 j.a.), akta spraw rodzinnych: rejestry opiekuńcze, indywidualne, sprawy dotyczace opieki nad małoletnimi 1825-1946 (16 j.a.), księgi gruntowe: poszczególnych miejscowości powiatu opolskiego, rejestry dóbr, handlowe, organizacji i spółek, kopalni węgla brunatnego w Osinach 1742-2000 (1013 j.a.), akta gruntowe: akta pomocnicze do ksiąg gruntowych, dobra rycerskie, hipoteki, spisy właścicieli i działek 1750-1944 (42 j.a.), licytacje: licytacja majątku hrabiego Hansa Heinricha von Bethusyttuc 1929-1931 (1 j.a.), dopływ nab.4750/2006: rejestry rodzinne, skorowidze spraw spadkowych, akta gospodarza Gregora Loch) 1899-1945 3 j.a.-0,06 mb., dopływ nab.5027/2007: 1 j.a. - 0,01 mb., dopływ nab.5497/2009 - akt sprzedaży nieruchomości w Ligocie Prószkowskiej z karty 303 księgi gruntowej 1897 (1 j.a.), dopływ, nab.5979/2010: księgi gruntowe 1804-2000 (61 j.a.), dopływ, nab.6306/2011: księga gruntowa miejscowości Antoniów t. III 1923-1971 (1 j.a.), księga gruntowa miejscowości Borki t. IX 1911-1961 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Chmielowice t. III, IV, IX, 1873-1992 (3 j.a.), księga gruntowa miejscowości Chróścina 1938-1983 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Czarnowąsy t. II, VI, VIII, IX, XX, XXIV, XXV, XXVI 1873-1985 (8 j.a.), księga gruntowa miejscowości Daniec t. XIII 1888-1977 (1 j.a.), księga gruntowa miejscowości Folwark t. VI 1928-1988 (1 j.a.), księga gruntowa miejscowości Dąbrowice t. VII 1931-1998 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Dębska Kuźnia t. XIII, XIX 1874-1983 (2 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Dębie t. III, XIV 1880-1984 (2 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Dobrzeń Mały t.II, VI 1876-1984 (2 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Dobrzeń Wielki t. IIb, IV, V, VIII, X 1871-1986 (5 j.a.), księga gruntowa miejscowości Jaśkowice t. V 1908-1984 (1 j.a.), księga gruntowa miejscowości Kępa t. I 1873-1999 (1 j.a.), księga gruntowa miejscowości Kąty t. XIV 1931-1972 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Komprachcice t. VII, X, XXII, XXIII 1873-1979 (4 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Krasiejów t. IX, XXI 1875-1985 (2 j.a.), księga gruntowa miejscowości Ligota Turawska t. XIV 1914-1974 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Luboszyce t. Ia, V 1873-1983 (2 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Mechnice t. VI, VII 1881-1972 (2 j.a.), księga gruntowa miejscowości Nowa Wieś Królewska t. XXXIV 1922-1980, księga gruntowa miejscowości Ozimek t.III 1878-1995, księgi gruntowe miejscowości Prószków Zamek t. XIV, XVIII 1904-1992 (2 j.a.), księga gruntowa miejscowości Tarnów Opolski t. XIV 1904-1995, księgi gruntowe miejscowości Turawa t. IV, V 1906-1988 (2 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Wawelno t. II, V, XV 1872-1999 (3 j.a.), księga gruntowa miejscowości Zawada t. VI 1899-1976 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Źlinice 1874-1996 (2 j.a.), przes.1743/2012: rozporządzenia majątkami 1913-1923, 1942-1943 (2 j.a.), nab.7516/2015: księgi gruntowe miejscowości Dobrzeń Wielki t.XV, XXXVII 1873-1978 (2 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Grodziec t. XXVII 1941-1970 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Grudzice t.IV, XXII 1875-1993 (2 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Jaśkowice t.VII 1921-1979 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Kąty t. IV, V, VI, XI 1873- 1998 (5 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Kępa t. VI 1907-1961 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Komprachcice t. XII, XVII, XX, XXV 1890-1983 (4 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Krasiejów t. I c, V, X, XII, XVIII, XXIII 1873-1991 (6 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Malina t. t. XII, XVI, XVIII, XX, XXV 1897-1984 (5 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Ligota Prószkowska t.II, IX 1873-1993 (2 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Mechnice t. I 1875-1984 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Tarnów Opolski t. XXV 1931-1972 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Turawa t. VI 1934-1969 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Wawelno t. I b, IX, X 1873-1987 (3 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Pucnik t. II, III 1876-1999 (2 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Przywory t. VIII 1922-1982 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Sławice t. IV 1883-1979 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Przysiecz t. II, XII 1875-1994 (2 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Schodnia t. XXVIII, XXXI 1930-1991 (2 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Kobylno t. III 1873-1928 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Osiny t. III 1901-1972 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Ozimek t. I 1878-1986 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Opole Gosławickie Przedmieście t. VIII 1895-1999 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Opole Odrzańskie Przedmieście t. I a, I b, III, IV, V 1882-2009 (5 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Opole Rybaki t. IV 1936-1983 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Opole Szczepanowice t. XI 1923-1993 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Opole Zakrzów t. III, IV, VI, XI, XII, XVII 1873-2000 (6 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Osowiec -Węgry t. V, XII, XVI 1875-1995 (3 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Ostrówek t. II, III 1873-2000 (2 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Prószków Dobra Rycerskie t. I 1874-1996 (1 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Prószków Miasto t. I a, I b, IV 1875-1984 (3 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Prószków Zamek t. I a, I b, X, XI, XII, XVI,1883-1987 (6 j.a.), księgi gruntowe miejscowości Prószków Wieś t. II, IV 1874-1984 (2 j.a.); nab. 7516/2015 księgi gruntowe 1873-200 (78 j.a.); nab. 7949/2015 1847-1874 (1 j.a.); przes. 2295/2015 księga protokołów 1874-1891 (1 j.a.); przes. 2296/2015 reces uwłaszczeniowy 1869-1970 (1 j.a.); przes. 2297/2015 reces uwłaszczeniowy 1873-1875 (1 j.a.); przes. 2298/2015 reces uwłaszczeniowy 1870-1872 (1 j.a.); przes. 2299/2015: wykaz testamentów, skorowidz spraw spadkowych, sprawy spadkowe 1845-1944 (4 j.a.); nab. 8684/2016: sprawa opiekuńcza, fragment akt gruntowych z miejscowości Ochodze 1755, 1939 (2 j.a.), nab.9211/2018: księgi wieczyste miejscowości Nowa Wieś Królewska, Szczepanowice, Opole-Bytomskie Przedmieście, Półwieś, Opole-Gosławickie Przedmieście, Zakrzów, Opole-Odrzańskie Przedmieście, Wójtowa Wieś, Prószków-Wieś, Opole-Rybaki (86 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 3808
Wyświetlanie 41 do 60 z 4 054 wpisów.