Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
45/697/0 Gminna Rada Narodowa w Jaśkowicach 1945-1954 0 rozwiń
Oddział ogólno-organizacyjny - organizacja własna jednostki, protokoły posiedzeń plenarnych i sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia Zarządu i Prezydium, zebrania gromadzkie, zebrani sołtysów, plany pracy, sprawozdania, księga uchwał, wykazy imienne członków GRN, referendum ludowe, wybory do Sejmu, kontrola zewnętrzna, skargi i zażalenia 1945-1954 (75 j.a.), Oddział finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, obywatelska komisja podatkowa 1946-1954 (18 j.a.), Oddział gospodarki gminnej - drogi i mosty, wykazy gruntów, plany produkcji rolnej, statystyka rolna, sprawozdania, szkody wojenne, przekazywanie gospodarstw, zebrania zarządu ZSCh, leśnictwo, handel i usługi 1945-1954 (18 j.a.), Oddział administracji społecznej - biblioteki, walka z analfabetyzmem, organizacja szkół, sprawozdania ze świetlic 1948-1954 (8 j.a.), Oddział administracyjny - sprawy narodowości, wykazy ludności, osadnictwo, ewidencja ludności, kontrola ruchu ludności, sprawozdania sytuacyjne, sprawy wyznaniowe 1945-1951 (16 j.a.) książki meldunkowe, akta personalne 1945-1954 (10 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 145
45/698/0 Gminna Rada Narodowa w Krzywiczynach 1945-1954 0 rozwiń
Oddział ogólno-organizacyjny - protokoły posiedzeń plenarnych i sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia Zarządu i Prezydium, posiedzenia zespołu gminnego, zebrania gromadzkie, zebrania sołtysów, Gminna Rada kobieca, plany pracy, sprawozdania, księga uchwał, wykazy imienne członków GRN, kontrola zewnętrzna, skargi i zażalenia 1945-1954 (50 j.a.) Oddział finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, obywatelska komisja podatkowa 1945-1954 (20 j.a.), Oddział gospodarki gminnej - drogi i mosty, wykazy gruntów, klasyfikacja gruntów, statystyka rolna, sprawozdania, szkody wojenne, przekazywanie gospodarstw, hodowla, szkolenia rolnicze 1945-1953 (24 j.a.) Oddział administracji społecznej -walka z analfabetyzmem, sprawozdania ze świetlic, odznaczenia 1946-1951(4 j.a.) Oddział administracyjny - sprawy narodowości, wykazy ludności, osadnictwo, ewidencja ludności, kontrola ruchu ludności, sprawozdania sytuacyjne, sprawy karno-administracyjne 1945-1950 (15 j.a.) rejestry nieruchomości, książki meldunkowe 1945-1950 (13 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 126
45/699/0 Gminna Rada Narodowa w Ligocie Zameckiej 1945-1954 0 rozwiń
Oddział ogólno-organizacyjny - protokoły posiedzeń plenarnych i sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia klubu radnych, posiedzenia Zarządu i Prezydium, zebrania gromadzkie, zebrani sołtysów, Gminny Komitet Obrońców Pokoju, zebrania aktywu gminnego, konferencje społeczne, plany pracy, sprawozdania, wybory delegatów do GRN, księga uchwał, wykazy imienne członków GRN, referendum ludowe, kontrola zewnętrzna, majątek gmin i gromad, skargi i zażalenia 1946-1954 (63 j.a.) Oddział finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, księgi dochodów i wydatków budżetowych, obywatelska komisja podatkowa, księgi biercze podatków 1945-1954 (28 j.a.) Oddział gospodarki gminnej - wykazy gruntów, klasyfikacja gruntów, szkody wojenne, przekazywanie gospodarstw, spisy członków ZSCh, handel i usługi, elektryfikacja 1945-1954 (35 j.a.) Oddział administracji społecznej - walka z analfabetyzmem, sprawozdania ze świetlic, odznaczenia 1947-1951 (5 j.a.) Oddział administracyjny - sprawy narodowości, ewidencja ludności, poszukiwania osób, kontrola ruchu ludności, sprawozdania sytuacyjne, wykaz miejscowości, nazwy ulic, sprawy wojskowe, budowle i odbudowy 1945-1954 (27 j.a.) książki meldunkowe, rejestry domów 1945-1954 (24 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 182
45/700/0 Gminna Rada Narodowa w Łowkowicach 1945-1954 0 rozwiń
Oddział ogólno-organizacyjny - organizacja własna jednostki, zarządzenia wewnętrzne wójta, protokoły posiedzeń plenarnych i sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia klubu radnych, posiedzenia Zarządu i Prezydium, zebrania gromadzkie, zebrania sołtysów, plany pracy, sprawozdania, księga uchwał, wykazy imienne członków GRN, wybory do Sejmu, wybory sołtysów, kontrola zewnętrzna, majątek gminy i gromad, skargi i zażalenia 1945-1954 (70 j.a.) Oddział finansowo-budżetowy budżety, sprawozdania rachunkowe, podatki 1945-1953 (26 j.a.) Oddział gospodarki gminnej - zagospodarowanie przestrzenne, wykazy gruntów, klasyfikacja gruntów, statystyka rolna, sprawozdania, szkody wojenne, przekazywanie gospodarstw, leśnictwo, handel i usługi 1945-1954 (60 j.a.) Oddział administracji społecznej - walka z analfabetyzmem, sprawozdania ze świetlic 1951 (2 j.a.) Oddział administracyjny - sprawy USC, sprawy narodowości, wykazy ludności, osadnictwo, ewidencja ludności, kontrola ruchu ludności, sprawy wojskowe 1945-1953 (20 j.a.), przes.869/2007 - księga inwentarzowa Zarządu Gminnego w Łowkowicach 1946 (1 j.a.) książki meldunkowe 1945-1954 (19 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 198
45/701/0 Gminna Rada Narodowa w Skałągach 1945-1954 0 rozwiń
Oddział ogólno-organizacyjny - organizacja własna jednostki, protokoły posiedzeń plenarnych i sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia klubu radnych, posiedzenia Zarządu i Prezydium, zebrania gromadzkie, zebrania sołtysów, Gminna Rada Kobieca, plany pracy, sprawozdania, księga uchwał, wykazy imienne członków GRN, wybory sołtysów, kontrola zewnętrzna, majątek gminy i gromad, skargi i zażalenia 1945-1954 (75 j.a.) Oddział finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, obywatelska komisja podatkowa 1945-1952 (16 j.a.) Oddział gospodarki gminnej - statystyka rolna, spis powszechny, sprawozdania, szkody wojenne, przekazywanie gospodarstw, leśnictwo, handel i usługi, melioracje 1945-1953 (32 j.a.) Oddział administracji społecznej - biblioteki, walka z analfabetyzmem, organizacja szkół, sprawozdania ze świetlic, akcja kulturalno-oświatowa 1949-1953 (8 j.a.) Oddział administracyjny - sprawy USC, sprawy narodowości, ustalanie obywatelstwa, wysiedlanie do Niemiec, wykazy ludności, osadnictwo, ewidencja ludności, kontrola ruchu ludności, sprawozdania sytuacyjne, wykaz miejscowości, budowle i odbudowy, sprawy karno-administracyjne 1945-1954 (24 j.a.) książki meldunkowe, akta osobowe 1945-1953 (44 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 199
45/702/0 Gminna Rada Narodowa w Smardach Dolnych 1945-1954 0 rozwiń
Oddział ogólno-organizacyjny - zarządzenia wewnętrzne wójta, protokoły posiedzeń plenarnych i sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia klubu radnych, posiedzenia Zarządu i Prezydium, zebrania gromadzkie, zebrania sołtysów, Gminna Rada Kobieca, plany pracy, sprawozdania, wybory delegatów do GRN, księga uchwał, wykazy imienne członków GRN, referendum ludowe, wybory sołtysów, kontrola zewnętrzna, majątek gminy i gromad, skargi i zażalenia 1945-1954 (79 j.a.) Oddział finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, podatki 1945-1952 (28 j.a.) Oddział gospodarki gminnej - drogi i mosty, klasyfikacja gruntów, statystyka rolna, spis powszechny, sprawozdania, szkody wojenne, przekazywanie gospodarstw, handel i usługi, szkolenia rolnicze 1945-1954 (64 j.a.) Oddział administracji społecznej - walka z analfabetyzmem, sprawozdania ze świetlic, akcja kulturalno-oświatowa, rejestracja poszukujących pracy 1945-1954 (23 j.a.) Oddział administracyjny - sprawy narodowości, wykazy ludności, zmiana imion i nazwisk, wysiedlanie do Niemiec, osadnictwo, ewidencja ludności, poszukiwanie osób, kontrola ruchu ludności, sprawozdania sytuacyjne, granice i nazwy miejscowości, sprawy wojskowe, budowle i odbudowy 1945-1954 (29 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 223
45/703/0 Gminna Rada Narodowa w Wierzbicy Górnej 1945-1954 0 rozwiń
Oddział ogólno-organizacyjny - organizacja własna jednostki, protokoły posiedzeń plenarnych i sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia klubu radnych, posiedzenia Zarządu i Prezydium, zebrania gromadzkie, zebrania sołtysów, plany pracy, sprawozdania, księga uchwał, wykazy imienne członków GRN, kontrola zewnętrzna, majątek gminy i gromad 195-1954 (64 j.a.) Oddział finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, obywatelska komisja podatkowa, zaległości podatkowe 1945-1954 (15 j.a.) Oddział gospodarki gminnej - klasyfikacja gruntów, statystyka rolna, sprawozdania, szkody wojenne, przekazywanie gospodarstw, handel i usługi 1945-1954 (19 j.a.) Oddział administracji społecznej - walka z analfabetyzmem, sprawozdania ze świetlic 1949-1954 (3 j.a.) Oddział administracyjny - sprawy narodowości, zmiana imion i nazwisk, wysiedlanie do Niemiec, Związek Osadników Wojskowych, wykazy ludności, ewidencja ludności, poszukiwanie osób, granice i nazwy miejscowości, budowle i odbudowy, sprawy karno-administracyjne 1945-1954 (34 j.a.), nab.9276/2018: spisy powierzchni użytków oraz zasiewów wsi 1947 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 136
45/704/0 Gminna Rada Narodowa w Borkach Wielkich 1945-1954 0 rozwiń
Oddział ogólno-organizacyjny - organizacja własna jednostki, protokoły posiedzeń plenarnych i sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia klubu radnych, posiedzenia Zarządu i Prezydium, zebrania gromadzkie, zebrania sołtysów, sprawozdania, przemówienia i referaty, księga uchwał, wykazy imienne członków GRN, kontrola zewnętrzna 1945-1954 (42 j.a.) Oddział finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, księga dochodów budżetowych, podatki, rejestry wymiaru podatku, księgi biercze 1945-1953 (35 j.a.), Oddział gospodarki gminnej - klasyfikacja gruntów, szkody wojenne 1945-1951 (3 j.a.), Oddział administracji społecznej - walka z analfabetyzmem 1949-1951 (1 j.a.), Oddział administracyjny - sprawy narodowości, ewidencja ludności, kontrola ruchu ludności, budowle i odbudowy, sprawy karno-administracyjne, straż pożarna 1946-1954 (10 j.a.), książki meldunkowe 1947-1950 (4 j.a.); przes.2023/2014: protokoły posiedzeń i sesji Gminnej Rady Narodowej 1950 (1 j.a.), działalność Komisji przy Gminnej Radzie Narodowej 1950 (1 j.a.), zatwierdzenie uchwał 1950 (1 j.a.), sprawozdania z działalności Gminnej Rady Narodowej 1950 (1 j.a.), komisje Gminnej Rady Narodowej - posiedzenia, kontrole 1951 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Zarządu Gminy 1950 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1951, 1954 (2 j.a.), sprawy osobowe Gminnej Rady Narodowej 1948-1950 (1 j.a.), bilanse obrotów i sald księgi głównej 1954 (1 j.a.), rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości 1953-1954 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 106
45/705/0 Gminna Rada Narodowa w Kościeliskach 1945-1954 0 rozwiń
Oddział ogólno-organizacyjny - protokoły posiedzeń plenarnych i sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia klubu radnych, posiedzenia Zarządu i Prezydium, zebrania gromadzkie, zebrania sołtysów, plany pracy, sprawozdania, uchwały, wykazy imienne członków GRN, kontrola zewnętrzna 1946-1954 (35 j.a.), Oddział finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, podatki, rejestry wymiaru podatku 1946-1954 (22 j.a.), Oddział gospodarki gminnej - wykazy gruntów, klasyfikacja gruntów, statystyka rolna, spis powszechny, szkody wojenne, przekazywanie gospodarstw 1945-1950 (32 j.a.), Oddział administracji społecznej - walka z analfabetyzmem, akcja sanitarno-porządkowa, opieka społeczna 1949-1952 (5 j.a.), Oddział administracyjny - osadnictwo, budowle i odbudowy 1945-1948 (2 j.a.), dopływ, nab.5122/2008: protokoły posiedzeń, sesji, komisje, protokoły zebrań wiejskich, sprawozdania z działalności, preliminarze, budżety, sprawy notarialne, ankiety w sprawie klasyfikacji gruntów 1948-1954 (36 j.a.), nab.5353/2009: współdziałanie z organizacjami społeczno-politycznymi, organizacja uroczystości państwowych 1950-1954 (1 j.a.); przes.2024/2014: materiały z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1949 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1951, 1954 (1 j.a.), protokół zdawczo-odbiorczy przekazania funkcji przełożonego Zarządu Gminnego 1950 (1 j.a.), punkty opieki nd matką i dzieckiem, akcja szczepienia przeciw ospie 1948 (1 j.a.), sprawy gospodarcze szkół i przedszkoli 1948 (1 j.a.), imienny spis gospodarstw 1948-1949, 1956 (1 j.a.), sprawy rolne - produkcja rolna, zwierzęca, użytki rolne 1948-1949 (1 j.a.), sprawy dotyczące rejestracji archiwaliów poniemieckich, organizacji bibliotek gminnych, budowy pomników 1948 (1 j.a.), osadnictwo rolne 1948 (1 j.a.), bilanse obrotów i sald księgi głównej 1954 (1 j.a.), rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości, lokali i miejski za 1954 rok (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 124
45/706/0 Gminna Rada Narodowa w Kozłowicach 1945-1954 0 rozwiń
Oddział ogólno-organizacyjny - protokoły posiedzeń plenarnych i sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia Zarządu i Prezydium, zebrania gromadzkie, plany pracy, sprawozdania, wykazy imienne członków GRN, kontrola zewnętrzna, majątek gminy i gromad 1946-1954 (37 j.a.), Oddział finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, podatki, rejestry wymiaru podatku 1946-1954 (23 j.a.), Oddział gospodarki gminnej - klasyfikacja gruntów, statystyka rolna, przekazywanie gospodarstw 1945-1952 (4 j.a.), Oddział administracji społecznej - akcja sanitarno-porządkowa 1945 (1 j.a.), Oddział administracyjny - sprawy USC, ewidencja ludności, sprawozdania sytuacyjne 1946-1947 (3 j.a.); przes.2025/2014: protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1951, 1954 (2 j.a.), protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej 1947-1948 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Komisji Finansowo-Budżetowej 1947 (1 j.a.), skargi i zażalenia 1952 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego 1950 (1 j.a.), bilans obrotów i sald księgi głównej 1954 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 75
45/707/0 Gminna Rada Narodowa w Lasowicach Małych 1945-1954 0 rozwiń
Oddział ogólno-organizacyjny - organizacja własnej jednostki, zarządzenia i okólniki, protokoły posiedzeń plenarnych i sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia Zarządu i Prezydium, zebrania gromadzkie, sprawozdania, wykazy imienne członków GRN, kontrola zewnętrzna, wzory pieczęci 1947-1954 (29 j.a.) Oddział finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, podatki, rejestry wymiaru podatku 1945-1953 (28 j.a.) Oddział gospodarki gminnej - statystyka rolna, szkody wojenne 1945-1954 (2 j.a.) Oddział administracji społecznej - oświata – walka z analfabetyzmem, opieka społeczna 1950-1951 (2 j.a.) Oddział administracyjny - osadnictwo, bezpieczeństwo i porządek publiczny, budowle i odbudowy 1948-1953 (11 j.a.); przes.2029/2014: protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1951, 1954 (2 j.a.), komisje Gminnej Rady Narodowej 1951 (1 j.a.), odpisy protokołów sesji Gminnej Rady Narodowej i sprawozdania z wykonanych zaleceń pokontrolnych 1950 (1 j.a.), bilanse obrotów i sald księgi głównej 1954 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 76
45/708/0 Gminna Rada Narodowa w Lasowicach Wielkich 1946-1954 0 rozwiń
Oddział ogólno-organizacyjny - protokoły posiedzeń plenarnych i sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia Zarządu i Prezydium, zebrania gromadzkie, sprawozdania, uchwały, wykazy imienne członków GRN, kontrola zewnętrzna 1947-1954 (26 j.a.) Oddział finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, księga dochodów budżetowych, rejestry wymiaru podatku 1946-1954 (35 j.a.) Oddział gospodarki gminnej - kataster gruntowy 1947 (1 j.a.) Oddział administracji społecznej - oświata – walka z analfabetyzmem 1949-1951 (1 j.a.) Oddział administracyjny - sprawy USC, ewidencja ludności, poszukiwanie grobów, kontrola ruchu ludności 1946-1954 (5 j.a.) książka meldunkowa 1945-1949 (1 j.a.) przes.2030/2014: protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej 1949, 1951, 1954 oraz budżet dodatkowy 1949 (3 j.a.), protokoły posiedzeń Komisji Gminnej Rady Narodowej 1953 (1 j.a.), kwestionariusze wniosków o ustalenie szkód i odszkodowań wojennych 1945 (1 j.a.), sprawozdania z lustracji, inspekcji Zarządu Gminy i Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1950 (1 j.a.), rejestr wymiarowy podatków terenowych 1954 (1 j.a.), bilanse obrotów i sald księgi głównej 1954 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 77
45/709/0 Gminna Rada Narodowa w Radłowie 1945-1954 0 rozwiń
Oddział ogólno-organizacyjny - protokoły posiedzeń plenarnych i sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia Zarządu i Prezydium, zebrania sołtysów, Gminny Komitet Obrońców Pokoju, plany pracy, sprawozdania, uchwały, wykazy imienne członków GRN, referendum ludowe, kontrola zewnętrzna, majątek gminy i gromad 1946-1954 (46 j.a.) Oddział finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, księgi dochodów i wydatków budżetowych, rejestry wymiaru podatku, obywatelska komisja podatkowa, rejestry wymiaru podatku, księgi biercze 1945-1954 (46 j.a.) Oddział gospodarki gminnej - szkody wojenne 1945 (5 j.a.) Oddział administracji społecznej oświata – walka z analfabetyzmem 1948-1951 (1 j.a.) Oddział administracyjny - budowle i odbudowy 1948-1951 (3 j.a.) przes.2026/2014: protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1954 (1 j.a.), bilanse obrotów i sald księgi głównej 1954 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1951 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Zarządu Gminy, sprawozdania z inspekcji 1949-1950 (1 j.a.), preliminarz wydatków i dochodów świadczeń w naturze na rok 1948 (1 j.a.), dodatkowy budżet na lata 1947-1948 (2 j.a.), odpisy protokołów posiedzeń Gminnej Rady Narodowej 1948 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 108
45/710/0 Gminna Rada Narodowa w Wysokiej 1945-1954 0 rozwiń
Oddział ogólno-organizacyjny - protokoły posiedzeń plenarnych i sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia Prezydium, plany pracy, sprawozdania, wykazy imienne członków GRN, kontrola zewnętrzna 1947-1954 (22 j.a.) Oddział finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, rejestry wymiaru podatku, księgi biercze, sprawozdania z wpływów podatkowych 1945-1953 (26 j.a.) Oddział gospodarki gminnej - klasyfikacja gruntów, szkody wojenne 1945-1949 (5 j.a.) Oddział administracji społecznej - oświata – walka z analfabetyzmem 1949-1951 (2 j.a.) Oddział administracyjny - ewidencja ludności, kontrola ruchu ludności, budowle i odbudowy 1945-1951 (3 j.a.); przes.2028/2014: protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1951, 1954 (2 j.a.), komisje Gminnej Rady Narodowej 1951 (1 j.a.), sprawozdania i korespondencja Zarządu Gminnego 1950 (1 j.a.), bilanse obrotów i sald księgi głównej 1954 (1 j.a.); nab. 7652/2015: korespondencja dotycząca osiedleń i przesiedleń repatriacyjnych, protokoły i materiały z sesji, roczne sprawozdania rachunkowe, budżety na lata 1948 i 1952, komisje stałe i doraźne- protokoły posiedzeń 1945-1954 (14 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 76
45/711/0 Gminna Rada Narodowa w Zdziechowicach 1945-1954 0 rozwiń
Oddział ogólno-organizacyjny - protokoły posiedzeń plenarnych i sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia Zarządu i Prezydium, zebrania gromadzkie, zebrania sołtysów, sprawozdania, wykazy imienne członków GRN, wybory do Sejmu, kontrola zewnętrzna 1946-1954 (28 j.a.) Oddział finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, rejestry wymiaru podatku, sprawozdania z wpływów podatkowych 1945-1954 (28 j.a.) Oddział gospodarki gminnej - statystyka rolna, szkody wojenne, handel i usługi 1945-1949 (6 j.a.) Oddział administracji społecznej - oświata – walka z analfabetyzmem 1950 (1 j.a.) Oddział administracyjny - stwierdzanie narodowości, osadnictwo, ewidencja ludności 1946-1951 (13 j.a.) przes.2027/2014: protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej 1947-1948, 1951, 1954 (3 j.a.), protokoły posiedzeń Komisji Oświaty i Kultury 1952 (1 j.a.), Komisja Rolna - protokoły spotkań wiejskich, podania, zaświadczenia, decyzje 1952-1953 (1 j.a.), sprawozdanie z lustracji Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1950 (1 j.a.), bilanse obrotów i sald księgi głównej 1954 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 83
45/712/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Kluczborku [1945] 1950-1976 [1976] 0 rozwiń
Wydział Organizacyjno-Prawny (1948-1975) 480 j.a. Sesje powiatowej rady narodowej, ewidencja uchwał, realizacja uchwał PRN, ewidencja wniosków i postulatów, realizacja postulatów wyborczych, posiedzenia komisji PRN stałych i niestałych, ewidencja członków, postulaty i wnioski wydziałów, posiedzenia Prezydium PRN, ewidencja uchwał, konferencje i narady członków organów kolegialnych, zarządzenia, ogólne zasady pracy i płacy, organizacja urzędu i jednostek podległych, plany pracy i preliminarze, podział administracyjny powiatu, sprawozdania z zatrudnienia, sprawy kadrowe, analiza skarg i wniosków, kroniki i monografie, nagrody i odznaczenia, kontrole. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego (1945-1975) 141 j.a. Posiedzenia PKPG, zespół koordynacji rewizji, organizacja PKPG, przepisy i zarządzenia, wieloletnie i roczne plany gospodarcze, plany gospodarcze miast gmin i gromad oraz przedsiębiorstw, plany inwestycyjne, sprawozdania z realizacji inwestycji, kontrola wykonania planów inwestycyjnych, bilanse siły roboczej, narodowy spis powszechny, sprawozdania z wykonania planu gospodarczego, sprawozdania pozostałe, analiza sytuacji gospodarczej, wnioski, lokalizacja inwestycji, pozostałe informacje. Wydział Finansowy (1950-1976) 85 j.a. Kontrole zewnętrzne i jednostek podległych, rewizje, budżety jednostkowe i zbiorcze, preliminarze dochodów i wydatków, plany i sprawozdania finansowe, kredyty i ich zmiany. Wydział Budżetowo-Gospodarczy (1958-1973) 10 j.a. Plany wieloletnie, preliminarz, bilanse. Wydział Oświaty i Kultury (1945-1975) 104 j.a. Konferencje kierowników szkół, konferencje nauczycieli, organizacja sieci szkół, organizacja przedszkoli, organizacja własnej jednostki, plany wieloletnie, perspektywiczne i roczne, sprawozdania z działalności oświatowej, sprawozdania statystyczne, ewidencja nauczycieli, wizytacje szkół i przedszkoli, kontrole w jednostkach podległych, analiza wyników nauczania, harcerstwo, plany, preliminarze i sprawozdania z działalności kulturalnej, ewidencja i ochrona zabytków, organizacja i posiedzenia jednostek kultury, kadry. Wydział Spraw Wewnętrznych (1955-1974) 159 j.a. Zmiana imion i nazwisk, ustalenie pisowni nazwisk i imion, stowarzyszenia, poświadczenie obywatelstwa polskiego, odtwarzanie i ustalanie treści aktów stanu cywilnego, zezwolenia na wpisanie treści aktów stanu cywilnego, straże pożarne, sprawozdania i analizy opisowe i statystyczne z wykonania budżetu, sprawozdania statystyczne z zatrudnienia. Wydział Spraw Wewnętrznych – Referat Wojskowy (1948-1970) 12 j.a. Sprawozdania z działalności, kontrole. Wydział Skupu (1956-1971) 36 j.a. Normy i wskaźniki, plany roczne i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania z realizacji dostaw, fundusz rozwoju rolnictwa. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (1950-1973) 55 j.a. Przepisy i zarządzenia, narady i odprawy, organizacja własnej jednostki, plany wieloletnie, roczne, szczegółowe, sprawozdania z wykonania planów gospodarczych, sprawozdania statystyczne, sprawozdani i informacje wydziału, kontrole zewnętrzne i jednostek podległych, budżet i finanse, opracowania, sprawy kadrowe. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (1952-1958) 2 j.a. Preliminarze dochodów i wydatków, materiały z działalności. Wydział Komunikacji (1955) 1 j.a. Sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego. Wydział Zatrudnienia (1951-1974) 28 j.a. Organizacja własnej jednostki, plany i sprawozdania z zatrudnienia, bilanse siły roboczej, kontrole zewnętrzne i jednostek podległych, listy płac zatrudnionych. Wydział Handlu Przemysłu i Usług (1945-1975) 104 j.a. Uchwały i zarządzenia, posiedzenia komisji rozdzielczej, organizacja, plany wieloletnie i roczne, preliminarze i budżety, sprawozdania z zakresu handlu przemysłu i usług, analizy, oceny, kontrole jednostek podległych i nadzorowanych, przemysł, sieć handlowa i rzemieślnicza, plany sytuacyjne zakładów, rejestr jednostek handlu i gastronomii, młyny, cech rzemiosł, zakłady, akta personalne rzemieślników. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury (1950-1973) 71 j.a. Organizacja, dokumentacja techniczna i prawna obiektów. Liczba jednostek w zespole: 1286
45/713/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Oleśnie [1937] 1950-1975 [1991] 0 rozwiń
1. Wydział Organizacyjno-Prawny 960 j.a. (1946-1975) Protokoły sesji powiatowych rad narodowych, organizacja sesji, plany pracy rady, uchwały rady narodowej, kontrola uchwał rady, działalność rad narodowych, przygotowania do wyborów i wybory, spotkania posłów i radnych z wyborcami, realizacja wniosków i postulatów wyborczych, posiedzenia komisji stałych rady narodowej, posiedzenia komisji doraźnych, protokoły posiedzeń prezydium, uchwały prezydium, wykonanie uchwał prezydium, pisma okólne, zarządzenia, plany pracy i sprawozdania z działalności prezydium, konferencje i narady członków organów kolegialnych, akcje organizowane przez prezydium. Działalność wydziałów rady narodowej, organizacja rad narodowych, organizacja Urzędu Powiatowego, informacje i wytyczne, instrukcje i normatywy, plany pracy, obchody świąt państwowych, akta podziału administracyjnego, analizy materiałów z sesji rad narodowych niższego stopnia, materiały dotyczące członków rady narodowej i rad narodowych niższego stopnia. Akta dotyczące odznaczeń państwowych, sprawozdania i wykazy ze stanu zatrudnienia, sprawy osobowe, skargi i zażalenia, kontrole i inspekcje w jednostkach podległych i nadzorowanych, sprawy radiowęzła, współpraca z Frontem Jedności Narodu, akta Komitetów Blokowych i odbudowy Warszawy, akta Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, korespondencja. 2. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego 340 j.a. (1948-1975) Posiedzenia Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego, programy, sprawozdania z działalności komisji, sprawy organizacyjne i skład osobowy komisji, sprawy finansowe, budżetowe, budowlane. Sprawy organizacyjne, plany pracy i sprawozdania z działalności, przepisy i zarządzenia, programy rozwoju, koordynacja prac, wnioski i wytyczne do planów. Plany 6 i 5 - letnie, plany gospodarcze, plany techniczno-ekonomiczne, plany inwestycyjne i finansowe, plany dochodów i wydatków, zadania planowe, sprawozdania z wykonania planów, preliminarze budżetowe, budżety, sprawozdania z budżetu, analiza z wykonania budżetu, bilanse, sprawozdania finansowe, kontrole i inspekcje zewnętrzne. 3. Wydział Finansowy 289 j.a. (1945-1975) Protokoły posiedzeń Wydziału, przepisy i zarządzenia, sprawozdania o dochodach i wydatkach, o podatkach, sprawozdania, sprawy budżetu i finanse, ewidencja, analizy, opracowania statystyczne, sprawy podatku gruntowego, rejestry podatku gruntowego, rejestry gospodarstw rolnych, księgi wymiaru i wykonania świadczeń w naturze, zestawienia, wymiary, wpływy podatkowe, zarządzenia płatnicze, kwitariusze należności, kredyty, rachunki, wykazy, wynagrodzenia za pracę, należności, inwestycje. 4. Wydział Oświaty 139 j.a. (1945-1962) Uchwały i sprawozdania z ich wykonania, przepisy i zarządzenia ogólne, plany pracy, konferencje i narady organizowane przez wydział, protokoły narad pedagogicznych, sprawy organizacyjne, organizacja sieci szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, programy, plany i sprawozdania z ich realizacji, informacje, preliminarze, budżety, sprawy budżetowe, bilanse, sprawozdania opisowe, sprawozdania statystyczne, sprawozdania z inwestycji, sprawozdania z dochodów i wydatków, z wizytacji, informacje, kursy, teczki instruktorów, listy płac nauczycieli, sprawy mieszkań dla nauczycieli, wyniki nauczania, egzaminów, promowanie, likwidacja analfabetyzmu, akta Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych. 5. Wydział Kultury 17 j.a. (1949-1959) Plany, sprawozdania z realizacji planów, informacje z działalności własnej i jednostek podległych, opracowania statystyczne, kontrole, sprawy obchodów i rocznic. 6. Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki 19 j.a. (1948-1955) Zarządzenia, uchwały, wytyczne Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej, posiedzenia Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej, regulaminy aktywu sportowego i turystycznego, plany i sprawozdania z realizacji. 7. Wydział Spraw Wewnętrznych 211 j.a. (1945-1991) Protokoły, narady, odprawy, organizacja i sprawy ogólno-organizacyjne, porządku-publicznego, sprawy powodziowe, budżetowo-gospodarcze, przepisy, zarządzenia, wytyczne, plany, sprawozdania, kontrole i inspekcje oraz akta nadzoru nad działalnością jednostek podległych. Zmiana imion i nazwisk, dokumentacja spraw ludności rodzimej, narodowościowych i społecznych, akta dotyczące obywatelstwa, powrotów do kraju i wyjazdu z kraju, sprawy organizacji urzędów stanu cywilnego, odtwarzanie i ustalanie treści aktów stanu cywilnego, legalizacja dokumentów USC, Kolegium i sprawy karno-administracyjne, rejestr spraw karnych, sprawy dotyczące Kościoła, poszukiwanie osób. Sprawy referatu wojskowego min. sprawy ogólno-organizacyjne, poboru do wojska, ewidencja oraz meldunki z gmin, sprawy ruchu ludności, sprawy meldunkowe i pomocnicze rejestry meldunkowe, domowe książki meldunkowe oraz książki meldunkowe. 8. Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza 1 j.a. (1953) Akta gospodarki wodnej. 9. Wydział Skupu 1 j.a. (1953-1961) Organizacja wydziału 10. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 307 j.a. (1949-1975) Zjazdy, konferencje, narady organizowane przez wydział, akta Powiatowej Komisji Rozliczeniowej, Komisji Propagandy Rolniczej, akta powiatowego zjazdu chłopów, instrukcje i zarządzenia, sprawy organizacyjne, akta współzawodnictwa i współpracy, Biuletyny Informacyjne, akcje związane z rolnictwem, plany 5 i 3 letnie, plany pracy, plany gospodarcze, inwestycyjne, plany, preliminarze i budżety, sprawozdania z działalności, sprawozdania z wykonania planów, z realizacji inwestycji, z upowszechniania wiedzy, akcji żniwno-omłotowej, sprawozdania o dochodach i wydatkach, sprawozdania. Analizy sytuacji w rolnictwie i leśnictwie, inwestycje rolnicze, wykazy i kursy, sprawozdania statystyczne, akta kontroli i inspekcji, skargi i zażalenia, akta spółdzielni produkcyjnych. Sprawy rybołówstwa i pszczelarstwa, sprawy osobowe. Materiały z działalności Powiatowego Pełnomocnika Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji, sprawy hodowli i kontraktacji, sprawy upraw i kontraktacji, obowiązkowych dostaw, ochrony roślin, zwalczanie stonki ziemniaczanej, szkodników i chwastów, korespondencje, klasyfikacja gruntów. 11. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 296 j.a. (1949-1975) Protokoły posiedzeń wydziału, uchwały rad narodowych, materiały i sprawozdania z działalności wydziału, zarządzenia, przepisy i okólniki, instrukcje, sprawy organizacyjne, plany gospodarcze, plany gospodarczo-techniczne-eksploatacyjne, plany finansowe, inwestycyjne, remontów i kapitalnych remontów, wskaźniki planów, preliminarze, budżety, analizy budżetów, bilanse i sprawozdania finansowe, sprawy gospodarcze, remontów, budżetowe i urządzeń komunalnych, sprawy zatrudnienia i personalne, sprawy Czynszowej Komisji Odwoławczej, Zarządu Budynków Mieszkalnych, sprawy budowlane, inwestycyjne, cegielni, gazowni, złomu. Analizy ekonomiczne, inwestycje, budowy, remonty. Opracowania statystyczne, kontrole i inspekcje, akta Powiatowego Oddziału Robót Rozbiórkowych, akcje robót rozbiórkowych, gospodarka lokalami. Opinie lokalizacyjne, akta Odwoławczej Komisji Lokalowej, korespondencja, sprawy zatrudnienia i wynagrodzenia, działalność jednostek podległych. 12. Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji 1 j.a. (1952) Akta gospodarki odpadkami użytkowymi. 13. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług 52 j.a. (1949-1972) Zjazdy, konferencje, narady organizowane przez wydział, zarządzenia, przepisy i wytyczne, organizacja handlu, plany gospodarcze, opracowania statystyczne, skargi i zażalenia, kontrole i inspekcje, akta dotyczące przemysłu i rzemiosła, sprawy obrotu towarowego, cenniki, korespondencja. 14. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 13 j.a. (1945-1955) Akta Komisji Kwalifikacyjnej, Komitetu Sanitarno-Porządkowego, Komitetu Samorządu, plany, sprawozdania, kontrole, akta pomocy i opieki społecznej. 15. Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 115 j.a. (1946, 1948-1972) Konferencje i odprawy, przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy organizacji, plany, sprawozdania, informacje, kontrole i inspekcje, akta kursów i szkoleń, zatrudnienia, sprawy etatów, werbunku do pracy i praktyk. Akta zapomóg specjalnych, karty wynagrodzeń, ankiety personalne, sprawy osobowe, akcje zbiórki składek pomocy społecznej, akcje racjonalizatorskie, wypadki przy pracy, korespondencja, akta Związku Zawodowego Pracowników. 16. Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury 319 j.a. (1937, 1946-1975) Uchwały, konferencje, narady, przepisy i zarządzenia, sprawy budowlano-organizacyjne, plany i sprawozdania, sprawy finansowe, kosztorysy, kontrole, sprawy budownictwa – opinie i zaświadczenia lokalizacyjne, opinie budowlane, zapotrzebowanie, sprawy budów, akta nieruchomości, projekty techniczne i dokumentacja techniczna. Materiały spółdzielni powiatu oleskiego. Dokumentacja techniczna, projekty konstrukcyjne i budów, dokumentacja rozbudowy i odbudowy obiektów. 17. Wydział Statystyki 12 j.a. (1951-1956) Instrukcje statystyczne, sprawozdania statystyczne, ewidencja i raporty. 18. Powiatowa Komenda Straży Pożarnych 46 j.a. (1948-1961) Protokoły posiedzeń Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych, odprawy i zebrania, organizacja, zarządzenia, przepisy i instrukcje, plany pracy, budżet, sprawozdania w tym finansowe, statystyka, szkolenia, sprawy kulturalno-organizacyjne, etaty, wykazy, korespondencja. 19. Rada Zakładowa przy PPRN 1 j.a. (1957-1958, 1962-1964) Protokoły zebrań i posiedzeń zarządu Rady Zakładowej. nab. 8516/2016: zezwolenia na prowadzenie zakładów przemysłowych, wydawanie i cofanie uprawnień na prowadzenie placówek handlowych i gastronomicznych, limity i ograniczenia dotyczące wydawania pozwoleń na prowadzenie zakładów przemysłowych, wydawanie i cofanie uprawnień na wykonywanie rzemiosła, zwalnianie osób ubiegających się o wydanie uprawnień od wymaganych kwalifikacji zawodowych 1949-1989 (55 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 3194
45/714/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Byczynie [1949] 1950-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej i Rady Narodowej Osiedla 1955-1959 (5 j.a.), spotkania radnych z wyborcami 1969-1971 (1 j.a.), akta komisji stałych - plany pracy, protokoły z posiedzeń, kontroli 1961-1972 (15 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, Rady Narodowej Osiedla i Miejskiej Rady Narodowej 1955-1972 (11 j.a.), komitety osiedlowe i blokowe 1969 (1 j.a.), plan gospodarczy osiedla 1959 (1 j.a.), sprawozdania GUS 1968-1973 (1 j.a.), kontrole i inspekcje finansowe 1968-1972 (1 j.a.), budżety, sprawozdania z wykonania budżetu 1955-1973 (18 j.a.), plany finansowe zakładów budżetowych - przedszkola 1966-1972 (1 j.a.), plany finansowe ZGM i ich wykonanie 1962-1963 (1 j.a.), Narodowy Spis Powszechny 1970 (1 j.a.); nab. 7959/2015 protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej 1955-1964 (8 j.a.), nab.9277/2018: księga biercza podatku gruntowego za 1953 r. 1953-1954 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 273
45/715/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kluczborku 1950-1973 0 rozwiń
Referat Ogólno-Administracyjny: zarządzenia wewnętrzne 1950-1952 (3 j.a.), akcja wyborcza do Sejmu - protokoły komisji 1952 (1 j.a.), sprawozdanie z realizacji wniosków i postulatów wyborczych 1970-1971 (1 j.a.), zjazdy, konferencje, narady -protokoły ze spotkań, sprawozdania z realizacji postulatów 1973 (1 j.a.), protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1950-1973 (25 j.a.), komisje stałe -protokoły z posiedzeń i kontroli, plany pracy 1950-1971 (39 j.a.), Zespół Radnych Partyjnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Miejskiej Radzie Narodowej - protokoły z posiedzeń, regulamin zespołu 1969-1970 (1 j.a.), kwestionariusze radnych 1952, 1954, 1973 (3 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1950-1973 (26 j.a.), sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Narodowej 1950-1953 (1 j.a.), wyniki kontroli zewnętrznej i zarządzenia pokontrolne 1951 (1 j.a.), Referat Finansowy: budżet 1950-1972 (21 j.a.), plany jednostkowe i plan wykonania dochodów i wydatków budżetowych 1953, 1971 (2 j.a.), sprawozdania finansowe i rachunkowe 1950-1973 (12 j.a.), kontrole zewnętrzne wydziału - protokoły i zalecenia pokontrolne 1952, 1954 (2 j.a.), dyscyplina budżetowa - protokoły z wykonania rewizji i zalecenia porewizyjne 1969 (1 j.a.), Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: plany finansowo-gospodarcze, eksploatacyjno-gospodarcze, techniczno-ekonomiczne podległych zakładów 1950, 1956-1971 (18 j.a.), sprawozdania z działalności podległych zakładów 1952-1954, 1961, 1964, 1970-1971 (8 j.a.), planowanie zabudowy osiedli miejskich 1951 (1 j.a.), wnioski i uchwały w sprawie robót remontowo-budowlanych 1951-1952 (1 j.a.), rejestr nieruchomości 1953-1954 (1 j.a.), bilanse podległych zakładów 1951-1973 (22 j.a.), Referat Ewidencji i Kontroli Ruchu Ludności: domowe książki meldunkowe 1952 (3 j.a.), Referat Handlu i Przemysłu: wykazy urzędów, zakładów, spółdzielni i przedsiębiorstw na terenie Kluczborka 1951 (1 j.a.), wykazy gospodarstw 1952 (1 j.a.), akta osobowe 1953-1954 (1 j.a.), przes. 2004: załącznik do budżetu dodatkowego na rok 1950 i zezwolenia budowlane na remonty 1950-1952 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 217
45/716/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Oleśnie 1950-1973 [1974] 0 rozwiń
sprawy organizacyjne Miejskiej Rady Narodowej - wykazy radnych, ankiety osobowe radnych 1950, 1952 (2 j.a.), protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej 1950-1973 (24 j.a.), ewidencja członków komisji Miejskiej Rady Narodowej, kwestionariusze członków komisji 1954 (2 j.a.), komisje radzieckie: plany pracy, protokoły z posiedzeń i przeprowadzonych kontroli 1950-1957 (9 j.a.), Zespół Miejski - protokoły z posiedzeń 1952, 1956 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1950-1973 (24 j.a.), uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej: księga uchwał, realizacja uchwał 1950-1953 (2 j.a.), zebrania mieszkańców - protokoły z zebrań 1954 (1 j.a.), plan finansowo- rzeczowy kapitalnych remontów budynków mieszkalnych 1955 (1 j.a.), plan kapitalnych remontów 1959 (1 j.a.), sprawozdania z działalności Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1950-1951, 1955 (3 j.a.), sprawozdania statystyczne GUS 1951-1956 (9 j.a.), skargi i zażalenia - rejestr 1951-1957 (1 j.a.), kontrole i inspekcje zewnętrzne - protokół i sprawozdanie z kontroli działalności Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1953 (1 j.a.), kontrola archiwum zakładowego - protokół 1955 (1 j.a.), budżet miasta 1951-1958 (7 j.a.), sprawozdania budżetowe 1951-1958 (6 j.a.), akta przedsiębiorstw miejskich: Zieleń Miejska - plan pracy, plan produkcji i zaopatrzenia podstawowego przedsiębiostw komunalnych, zakładów i jednostek ogrodniczych 1953 (2 j.a.), Zarząd Nieruchomości - plan finansowo-gospodarczy 1950-1951 (1 j.a.), Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - utworzenie przedsiebiorstwa, sprawozdania z działalności, plany finansowo- gospodarcze, bilanse 1950-1952, 1955-1957 (9 j.a.), Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - sprawozdania z działalności, plany techniczno-ekonomiczne, bilanse 1951 - 1960 (10 j.a.), inwenstycje komunalne - urządzenie parku miejskiego 1951-1952 (1 j.a.), Lasy Miejskie - przekazanie przedsiębiorstw w zarząd Okręgu Lasów Państwowych, sprawozdania z wykonania planu 1951-1953 (2 j.a.), Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane - plany techniczno-ekonomiczne, bilanse 1952-1955 (8 j.a.), dokumentacja projektowo-kosztorysowa urządzeń komunalnych 1958 (1 j.a.), projekt techniczno-roboczy urządzeń komunalnych 1959 (1 j.a.), akta organizacji: Koło Ligi Kobiet - protokoły z posiedzeń, sprawozdanie z działalności 1951 (1 j.a.), Podstawowa Organizacja Partyjna - protokoły z zebrań 1952-1956 (1 j.a.), Koło Związku Młodzieży Polskiej - protokoły z zebrań, spisy członków, ankieta sprawozdawcza 1955-1956 (1 j.a.), książki ewidencyjne nieruchomości 1952 (7 j.a.); nab. 7650/2015: plany gospodarcze miasta, sprawozdania z wykonania budżetu 1964-1974 (6 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 201
Wyświetlanie 941 do 960 z 3 943 wpisów.