Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
45/96/0 Państwowe Liceum Żeńskie w Opolu 1908-1944 0 rozwiń
sprawy ogólne: zarządzenia władz zwierzchnich, organizacja szkoły, sprawozdania Dyrekcji, materiały do kroniki szkoły, sprawy dotyczące nastrojów wśród uczniów i rodziców 1910-1932 (8 j.a.), sprawy personalne nauczycielom spisy, angaże, obsada przedmiotów nauczania 1908-1932 (10 j.a.), woźni szkoły 1914-1926 (1 j.a.), sprawy uczniowskie: przyjęcia do szkoły, opieka zdrowotna, regulaminy, dyscyplina, świadectwa szkolne, stypendia, rady rodzicielskie 1910-1937 (15 j.a.), nauczanie przedmiotów, wychowanie fizyczne, popisy uczniów, wystawy, odczyty 1910-1931 (9 j.a.), egzaminy promocyjne, maturalne 1910-1938 (3 j.a.), premie - wyróżnienia 1911-1932 (1 j.a.), majątek szkoły: zarządzanie, sprawy finansowe, budżety, fundacje, dary 1910-1938 (3 j.a.), utrzymanie budynku, mieszkania służbowe 1910-1931 (2 j.a.), zarządzenia, sprawy finansowe, ubezpieczenia stypendia, zbiórki 1921-1931 (2 j.a.), dzienniki klasowe 1910-1944 (113 j.a.); nab. 8652/2016: dziennik klasowy, wykaz zawodów 1911-1944 (2 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 169
45/97/0 Miejskie Gimnazjum Męskie w Opolu 1908-1945 0 rozwiń
akta ogólne szkoły 1927-1945 (4 j.a.), akta dotyczące nauczycieli 1934-1944 (1 j.a.), akta dotyczące uczniów 1908-1935 (8 j.a.), akta dotyczące nauki religii 1934-1941 (1 j.a.), akta dotyczące obchodów i wakacji szkolnych 1934-1944 (1 j.a.), akta dotyczące biblioteki 1934-1944 (1 j.a.), akta egzaminów, świadectwa odejścia, kopie orzeczeń urzędu skarbowego 1910-1945 (9 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 45
45/98/0 Miejskie Gimnazjum Realne im. Hindenburga w Opolu 1936-1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
45/99/0 Carolinum - Państwowe Gimnazjum Męskie w Nysie 1766 -1945 0 rozwiń
zakład i jego administracja 1766-1940 (60 j.a.), Dyrektorzy 1794-1933 (14 j.a.), pedagodzy 1809-1944 (307 j.a.), personel pomocniczy 1815-1937 (10 j.a.), uczniowie 1801-1945 (179 j.a.), nauka 1800-1944 (71 j.a.), egzaminy - świadectwa 1822-1936 (384 j.a.), biblioteki , pomoce, archiwum 1802-1941 (46 j.a.), wakacje, dni wolne od nauki 1893-1933 (6 j.a.), zakon Jezuitów 1715-1927 (18 j.a.), majątek ruchomy zakładu 1814-1940 (111 j.a.), majątek nieruchomy zakładu 1800-1941 (71 j.a.), różne 1800-1937 (7 j.a.); nab. 8654/2016: sprawy finansowe, obchody rocznicowe 1776-1789, 1912-1926 (2 j.a.); nab. 8655/2016: zeszyty i świadectwa szkolne uczniów XX w. (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 1287
45/100/0 vacat- Szkoły Podstawowe Śląska Opolskiego - zbiór szczątków zespołów- wyłączono do zespołów: nr 53, nr 55, nr 718, nr 3409-3459, nr 3463, nr 3465-3467 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/100/1 vacat- Szkoła Podstawowa Lewice- włączono do zespołu nr 3432 Szkoła Podstawowa w Lewicach 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/100/2 vacat- Szkoła Podstawowa Pomorzowice- włączono do zespołu nr 3442 Szkoła Podstawowa w Pomorzowicach 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/100/3 vacat- Szkoła Podstawowa Grodków- włączono do zespołu nr 3463 Powiatowy Inspektorat Szkolny w Grodkowie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/100/4 vacat- Szkoła Podstawowa Kamiennik- włączono do zespołu nr 3463 Powiatowy Inspektorat Szkolny w Grodkowie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/100/5 vacat- Szkoła Podstawowa Ligota- włączono do zespołu nr Powiatowy Inspektorat Szkolny w Grodkowie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/100/6 vacat- Szkoła Podstawowa Makowice- włączono do zespołu nr 3434 Szkoła Podstawowa w Makowicach 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/100/7 vacat- Szkoła Podstawowa Szklary- włączono do zespołu nr 3452 Szkoła Podstawowa w Szklarach 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/100/8 vacat- Szkoła Podstawowa Cisek- włączono do zespołu nr 3412 Szkoła Podstawowa w Cisku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/100/9 vacat- Szkoła Podstawowa Gościęcin- włączono do zespołu nr 3415 Szkoła Podstawowa w Gościęcinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/100/10 vacat- Szkoła Podstawowa Kłodnica- włączono do zespołu nr 3426 Szkoła Podstawowa w Kłodnicy 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/100/11 vacat- Szkoła Podstawowa Większyce- włączono do zespołu nr 3455 Szkoła Podstawowa w Większycach 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/100/12 vacat- Szkoła Podstawowa Skorogoszcz- włączono do zespołu nr 3447 Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/100/13 vacat- Szkoła Podstawowa Gościce- włączono do zespołu nr 3414 Szkoła Podstawowa w Gościcach 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/100/14 vacat- Szkoła Podstawowa Jarnołtówek- włączono do zespołów: nr 3418 Szkoła Podstawowa w Jarnołtówku, nr 3465 Powiatowy Inspektorat Szkolny w Nysie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/100/15 vacat- Szkoła Podstawowa Kamienica- włączono do zespołu nr 3420 Szkoła Podstawowa w Kamienicy 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 81 do 100 z 3 943 wpisów.