Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/1/0 Powiatowy Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich w Jarosławiu 1932-1939 0 rozwiń
Akta spraw kredytowych dłużników: akta pojedynczych spraw zgrupowanych według miejscowości zamieszkania 1932-1939, sygn. 1-157 ; Akta prezydialne: materiały dotyczace organizacji i działalności urzędu (sprawy organizacyjne, sprawozdania z działaności, sprawy finansowe i osobowe) 1932-1939, sygn. 158-167. Liczba jednostek w zespole: 174
56/2/0 Powiatowy Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich w Przeworsku 1932-1939 0 rozwiń
akta spraw kredytowych dłużników: (akta poszczególnych spraw) 1932-1939, sygn. 1-56; akta prezydialne: zarządzenia jednostek nadrzędnych, sprawy organizacyjne, sprawozdania z działalności i z lustracji, sprawy osobowe pracowników 1932-1938, sygn. 57-61; sprawy finansowe: budżety i sprawozdania kasowe, sygn. 62-64; Liczba jednostek w zespole: 64
56/3/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Wojewódzki Oddział w Rzeszowie [1944] 1945-1950 [1951] 7054 rozwiń
Dział Ogólny 1945–1950, sygn. 1–17 (zarządzenia Centralnego Zarządu i własne, sprawy organizacyjne, sprawozdania z działalności, protokoły z posiedzeń naczelników powiatowych oddziałów PUR); Referat Statystyki i Ewidencji [1946] 1948–1949, sygn. 18–23 (sprawozdania z ruchu repatriantów i przesiedleńców, z wyników akcji przesiedleńczej, z wydanych orzeczeń odszkodowawczych); Inspektor Wojewódzki 1945–1950, sygn. 24–27 (sprawozdania z kontroli Wojewódzkiego Oddziału PUR, protokoły z kontroli powiatowych oddziałów PUR); Dział Finansowo-Budżetowy [1948] 1949–1950, sygn. 28–31 (preliminarze budżetowe zamknięcia rachunkowe, akcja oszczędnościowa); Dział Prawny 1945–1950, sygn. 32–401 (sprawozdania z czynności działu, orzeczenia odszkodowawcze, pomoce ewidencyjne do orzeczeń odszkodowawczych); Dział Planowania i Statystyki 1945–1947, sygn. 402–418 (zestawienia ruchu repatriantów oraz wydanych zapomóg i posiłków, wykazy gospodarstw poukraińskich i poniemieckich, wykazy ludności przesiedlonej na Ziemie Odzyskane, plany akcji osadniczej i sprawozdania z ich wykonania); Dział Osadnictwa [1944] 1945–1948, sygn. 419–459 (opisowe i statystyczne sprawozdania z akcji przesiedleńczej i osadnictwa, akta dot. zagospodarowania terenów połemkowskich i poukraińskich, meldunki sytuacyjne dot. bezpieczeństwa w powiecie leskim, sanockim, jarosławskim i przemyskim; akta dot. osadnictwa wojskowego, akcji „W”, sprawozdania statystyczne z akcji osiedleńczej opracowane przez starostwa powiatowe województwa rzeszowskiego, protokoły przekazania akt osadnictwa starostwom powiatowym); Dział Przesiedleńczy 1948–1950, sygn. 460–468 (instrukcje w sprawie przesiedleń na Ziemie Zachodnie, sprawozdania z akcji przesiedleń spółdzielczo-parcelacyjnych, sprawozdania z rozprowadzenia kredytu, wykazy obiektów opuszczonych); Dział Etapowy 1945–1950, sygn. 469–484 (zestawienia repatriantów ze wschodu i z zachodu, sprawozdania z działalności punktów etapowych, sprawozdania z wydanej żywności i odzieży); Dział Transportowy 1945–1950, sygn. 485–502 (sprawozdania statystyczne z działalności referatów transportowych powiatowych oddziałów PUR, sprawozdania Wojewódzkiego Oddziału z ruchu transportów repatriantów i przesiedleńców); Dział Zdrowia 1945–1949, sygn. 503–508 (sprawozdania statystyczne ze stanu sanitarnego punktów etapowych, z ruchu chorych i obrotu lekami, sprawozdania sanitarne z akcji „W”); Likwidator [1948–1949] 1950–1951, sygn. 509–525 (akta likwidacyjne Wojewódzkiego Oddziału i powiatowych oddziałów PUR); Zbiór okólników i zarządzeń 1944–1959, sygn. 526–534 (okólniki i zarządzenia władz i urzędów związanych z działalnością państwowych urzędów repatriacyjnych). Liczba jednostek w zespole: 534
56/4/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Brzozowie 1945-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 49
56/5/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Dębicy 1945-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 47
56/6/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Gorlicach 1945-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 30
56/7/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Jaśle 1945-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 11
56/8/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Krośnie 1945-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 28
56/9/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Jarosławiu 1944-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 96
56/10/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Sanoku - Delegatura w Lesku 1945-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 45
56/11/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Jarosławiu - Delegatura w Lubaczowie 1945-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
56/12/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Łańcucie 1945-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 91
56/13/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Mielcu 1945-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 24
56/14/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Nisku 1945-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 50
56/15/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Przemyślu 1944-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 148
56/16/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Przeworsku 1944-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 47
56/17/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Rzeszowie 1945-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 25
56/18/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Sanoku 1945-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 69
56/19/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Tarnobrzegu 1945-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 47
56/20/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wólce Pełkińskiej powiat Jarosław 1955-1969 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1956-1968, sygn. 1-12; księga uchwał GRN 1959-1968, sygn. 13-17; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy 1955-1963, sygn. 18; komisja kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy 1955-1963, sygn. 19; komisja mandatowa – plany pracy, protokoły, oceny aktywności radnych 1962-1963, sygn. 20; komisja mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy 1955-1963, sygn. 21; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy 1955-1963, sygn. 22; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1956-1968, sygn. 23-36; księga uchwał Prezydium GRN 1960-1968, sygn. 37-41; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1956-1968, sygn. 42-43; budżet gromady 1955-1967, sygn. 44-57; sprawozdania finansowe 1958-1969, sygn. 58-60. Liczba jednostek w zespole: 60
Wyświetlanie 1 do 20 z 2 782 wpisów.