Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/232/0 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorlicach 1893-1950 0 rozwiń
akta z lat 1893-1918: katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi1893/94-1915/16, sygn. 1-21; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1916/17-1917/18, sygn. 22-23; protokoły egzaminu prywatnego 1911-1930, sygn. 24-25; metryki szkolne 1938-1949, sygn. 26-27; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1932/33, sygn. 28-42; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 43-47; protokoły z egzaminów nadzwyczajnych 1929-1948, sygn. 48-49; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/40-1943/44, sygn. 50-53; akta z okresu Polski Ludowej: metryki szkolne 1944-1948, sygn.54-55; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1946/47, sygn. 56-58; arkusze ocen 1946/47-1949/50, sygn. 59-62; protokoły egzaminów z kursów dokształcających dla funkcjonariuszy UB i MO 1948/49, sygn. 63. Liczba jednostek w zespole: 63
56/233/0 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorlicach 1893-1954 0 rozwiń
akta z okresu do 1918 : metryki szkolne 1904-1927, sygn. 1-2; książka protokołów Rady Pedagogicznej 1909-1912, sygn. 3; książka wizytacyjna szkoły 1857-1933, sygn. 4; katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1893/94-1911/12, sygn. 5-23; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1912/13-1917/18, sygn. 24-28; katalog egzaminu prywatnego szkoły ludowej 1901/02-1919/20, sygn. 29; egzaminu prywatnego szkoły wydziałowej 1904/05, sygn. 30; katalog egzaminów nadzwyczajnych 1904/05, sygn. 31; akta z okresu II Rzeczypospolitej: książka zarządzeń 1938-1949, sygn. 32; księgi protokołów Rady Pedagogicznej 1930-1951, sygn. 33-35; metryki szkolne 1919/20-1937/38, sygn. 36-42; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1932/33, sygn. 43-57; księgi ocen 1933/34-1938/39, sygn. 58-63; protokół egzaminów prywatnych 1921/22, sygn. 64; akta z okresu okupacji niemieckiej: metryki wpisowe 1939/40-1943/44, sygn. 65-69; księgi ocen 1939/40-1943/44, sygn. 70-74; akta z okresu Polski Ludowej: książka zarządzeń 1953-1954, sygn. 75; metryki wpisowe 1944/45-1948/49, sygn. 76-80; księgi ocen 1944/45-1946/47, sygn. 81-83; arkusze ocen 1946-1949, sygn. 84-87; książka protokołów Komitetu Rodzicielskiego sygn. 1929-1950, sygn. 88. Liczba jednostek w zespole: 88
56/234/0 Szkoła Podstawowa w Gródku powiat Gorlice 1904-1949 0 rozwiń
akta z lat 1904-1918: metryka szkolna 1917-1949, sygn. 1; katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1905/06-1912/13, sygn. 2-9; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1913/14-1917/18, sygn. 10-13; akta z okresu II Rzeczypospolitej: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1932/33, sygn. 14-23; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 24-29; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/40-1943/44, sygn. 30-34; akta z okresu Polski Ludowej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1945/46, sygn. 35-36; arkusze ocen 1946/47-1948/49, sygn. 37-39. Liczba jednostek w zespole: 39
56/235/0 Szkoła Podstawowa w Klimkówce powiat Gorlice 1894-1960 0 rozwiń
akta z lat 1894-1918: protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej 1896-1933, sygn. 1; metryka szkolna 1894-1915, sygn. 2; akta z okresu II Rzeczypospolitej: sprawozdania z wizytacji szkoły i zarządzeniami powizytacyjnymi 1928-1935, sygn. 3; wykaz uczęszczania do szkoły 1923/24-1930/31, sygn. 4; metryka szkolna 1923-1933, sygn. 5; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1921/22-1932/33, sygn. 6-9; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 10-14; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1940/41-1943/44, sygn. 15-17; akta z okresu Polski Ludowej: projekt organizacji szkoły 1946-1953, sygn. 18; plany pracy szkoły 1952/53, sygn. 19; arkusze ocen 1946-1960, sygn. 20. Liczba jednostek w zespole: 20
56/236/0 Szkoła Podstawowa w Kobylance powiat Gorlice 1912-1951 0 rozwiń
akta z lat 1912-1918: metryki szkolne 1912-1920, sygn. 1-2; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1912/13-1917/18, sygn. 3-6; akta z okresu II Rzeczypospolitej: księgi protokołów Rady Pedagogicznej 1922-1947, sygn. 7; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1918-1931, sygn. 8; metryka szkolna dzieci zamiejscowych 1918-1950, sygn. 9; metryki szkolne 1924-1949, sygn. 10-11; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1932/33, sygn. 12-26; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 27-32; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/40-1943/44, sygn. 33-37; akta z okresu Polski Ludowej: metryka szkolna 1946-1951, sygn. 38; księga ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45, sygn. 39. Liczba jednostek w zespole: 39
56/237/0 Szkoła Podstawowa w Korczynie powiat Gorlice 1945-1954 0 rozwiń
akta z okresu Polski Ludowej: zestawienia klasowe i ogólnoszkolne ruchu uczniów 1946-1953, sygn. 1; lista dzieci w wieku szkolnym 1946-1963, sygn. 2; księga ocen sprawowania się i postępów w nauce 1945/46, sygn. 3; arkusze ocen 1946-1954, sygn. 4-5. Liczba jednostek w zespole: 5
56/238/0 Szkoła Podstawowa w Kwiatonowicach powiat Gorlice 1911-1958 0 rozwiń
akta z lat 1911-1918: metryki szkolne 1911-1927, sygn. 1-2; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1913/14-1917/18, sygn. 3-6; księga inwentarzowa 1913-1958, sygn. 7; akta z okresu II Rzeczypospolitej: metryka szkolna 1926-1935, sygn. 8; wykaz uczęszczania na naukę dopełniającą 1920/21, sygn. 9; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1932/33, sygn. 10-24; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1937/38, sygn. 25-29; księga inwentarzowa 1920-1950, sygn. 30; inwentarz książek biblioteki; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1940/41-1943/44, sygn. 32-35; akta z okresu Polski Ludowej: metryka szkolna 1946-1949, sygn. 36; zestawienie klasowe ruchu uczniów i wyników rocznej klasyfikacji 1946-1948, sygn. 37; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1945/46, sygn. 38-39; arkusze ocen 1946-1952, sygn. 40-44; inwentarz podręczników szkolnych dla dzieci biednych 1949, sygn. 45. Liczba jednostek w zespole: 45
56/239/0 Szkoła Podstawowa w Łużnej powiat Gorlice 1893-1950 0 rozwiń
akta z lat 1893-1918: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1916-1926, sygn. 1; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1893/94-1917/18, sygn. 2-11; akta z okresu II Rzeczypospolitej: księgi protokołów Rady Pedagogicznej 1926-1946, sygn. 12-14; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1932/33, sygn. 15-29; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 30-35; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/40-1943/44, sygn. 36-40; akta z okresu Polski Ludowej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1945/46, sygn. 41-42; arkusze ocen 1945-1950, sygn. 43-47. Liczba jednostek w zespole: 47
56/240/0 Szkoła Podstawowa w Męcinie Małej powiat Gorlice 1894-1953 0 rozwiń
akta z lat 1894-1918: kronika szkolna 1894-1953, sygn. 1; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1907/08-1917/18, sygn. 2-11; akta z okresu II Rzeczypospolitej: metryka szkolna 1913-1942, sygn. 12; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1932/33, sygn. 13-27 księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 28-33; akta z okresu okupacji niemieckiej: metryka szkolna 1940-1947, sygn. 34; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1940/41-1943/44, sygn. 35-38; akta z okresu Polski Ludowej: księga ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45, sygn. 39. Liczba jednostek w zespole: 39
56/241/0 Szkoła Podstawowa w Męcinie Wielkiej powiat Gorlice 1916-1950 0 rozwiń
akta z lat 1916-1918: metryka szkolna 1916-1922, sygn. 1; katalog klasowy wraz z wykazem klasyfikacyjnym 1916/17-1917/18, sygn. 2; akta z okresu II Rzeczypospolitej: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1924/25, sygn. 3-8; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1939/40, sygn. 9-12, 15; metryka szkolna 1940-1949, sygn. 13; lista dzieci w wieku szkolnym 1940-1960, sygn. 14; akta z okresu okupacji niemieckiej: katalog klasyfikacyjny 1943/44, sygn. 16; akta z okresu Polski Ludowej: katalog klasyfikacyjny 1945/46, sygn. 17; arkusze ocen 1945-1954, sygn. 18; projekt organizacji szkoły 1946-1950, sygn. 19. Liczba jednostek w zespole: 19
56/242/0 Szkoła Podstawowa w Mszance powiat Gorlice 1903-1960 0 rozwiń
akta z lat 1903-1918: metryki szkolne 1903/04-1946/47, sygn. 1-3; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1915/16-1918/19, sygn. 3-4; akta z okresu II Rzeczypospolitej: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1919/18-1932/33, sygn. 5-9; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 10-15; akta z okresu okupacji niemieckiej księga ocen sprawowania się i postępów w nauce 1941/42-1945/46, sygn. 16; akta z okresu Polski Ludowej: protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej 1945-1955, sygn. 17-18; protokół zdawczo-odbiorczy w związku ze zmianą kierownictwa szkoły 1952, sygn. 19; sprawozdania z wizytacji 1955, sygn. 20; listy dzieci w wieku szkolnym 1944/45-1959/60, sygn. 21; zestawienie klasowe ruchu uczniów i wyników rocznej klasyfikacji 1946/47-1949/50, sygn. 22-25; arkusze ocen 1946/47-1954/55, sygn. 26-34; protokoły z zebrań rodziców 1954-1956, sygn. 35. Liczba jednostek w zespole: 35
56/243/0 Szkoła Podstawowa w Olszynach powiat Gorlice 1870-1955 0 rozwiń
akta z lat 1871-1918: historia szkoły 1893-1904, sygn. 1; protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej 1912-1926, sygn. 2-3; metryki wpisowe 1871-1890, sygn. 5-17; metryki szkolne 1889-1940, sygn. 18-20; spisy młodzieży wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1875/76-1879/80, sygn. 21-24; katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1880/81-1911/12, sygn. 25-55; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1912/13-1917/18, sygn. 56-64; orzeczenia w sprawie reorganizacji szkoły 1925, sygn. 61; protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej 1918-1943, sygn. 62-63; metryki szkolne 1933-1951, sygn. 64; akta z okresu II Rzeczypospolitej: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1932/33, sygn. 65-78; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 79-84; książka sanitarna 1933, sygn. 85; akta z okresu okupacji niemieckiej: protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej 1939-1952, sygn. 86; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/40-1943/44, sygn. 87-91; akta z okresu Polski Ludowej: protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej 1953-1956, sygn. 92; metryka szkolna 1945-1955, sygn. 93; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1946/47, sygn. 94-96; arkusze ocen 1947-1957, sygn. 97-129; prośby o dopuszczenie do egzaminów, protokoły komisji egzaminacyjnej 1947, sygn. 130; kurs wieczorowy dla dorosłych 1950, sygn. 131; książka protokołów z posiedzeń Komitetu Rodzicielskiego 1954-1955, sygn. 132. Liczba jednostek w zespole: 132
56/244/0 Szkoła Podstawowa w Pogorzynie powiat Gorlice 1904-1950 0 rozwiń
akta z lat 1904-1918: kronika szkoły 1904-1937, sygn. 1; metryka szkolna 1904-1948, sygn. 2; katalog główny wraz z wykazem klasyfikacyjnym 1909/10, sygn. 3; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1910/11-1917/18, sygn. 3-10; akta z okresu II Rzeczypospolitej: korespondencja z Radą Szkolną Okręgową i Inspektoratem Szkolnym w Gorlicach 1931-1939, sygn. 11; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1932/33, sygn. 12-24; akta z okresu okupacji niemieckiej księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1942/43-1943/44, sygn. 25-26; akta z okresu Polski Ludowej: korespondencja z Inspektoratem Szkolnym w Gorlicach 1945-1948, sygn. 27; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1945/46, sygn. 28-29; arkusze ocen 1946/47-1949/50, sygn. 30-33. Liczba jednostek w zespole: 33
56/245/0 Szkoła Podstawowa w Regetowie Niżnym powiat Gorlice 1919-1948 0 rozwiń
metryka szkolna 1919-1948, sygn. 1. Liczba jednostek w zespole: 1
56/246/0 Szkoła Podstawowa w Ropicy Górnej powiat Gorlice 1927-1953 0 rozwiń
akta z okresu II Rzeczypospolitej: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1927/28-1932/33, sygn. 1; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1922/24-1937/38, sygn. 2-3; akta z okresu Polski Ludowej: arkusze ocen 1946-1953, sygn. 4. Liczba jednostek w zespole: 4
56/247/0 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ropie powiat Gorlice 1937-1950 0 rozwiń
akta z okresu II Rzeczypospolitej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1937/38-1938/39, sygn. 1-2; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/40-1943/44, sygn. 3-7; akta z okresu Polski Ludowej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1945/46, sygn. 8-9; arkusze ocen 1945-1950, sygn. 10-15. Liczba jednostek w zespole: 15
56/248/0 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropie powiat Gorlice 1893-1961 0 rozwiń
akta z lat 1893-1918: metryki szkolne 1898-1929, sygn. 1-2; katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1893-1908/09, sygn. 3-7; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1910/11-1917/18, sygn. 8-13; akta z okresu II Rzeczypospolitej: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1932/33, sygn. 14-19; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 20-25; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/40-1943/33, sygn. 26-30; akta z okresu Polski Ludowej: arkusze ocen 1946/47-1961, sygn. 31-46; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1945/46, sygn. 47-48. Liczba jednostek w zespole: 48
56/249/0 Szkoła Podstawowa w Rozdzielu powiat Gorlice 1915-1961 0 rozwiń
akta z lat 1915-1918: kronika szkolna 1915-1957, sygn. 1; akta z okresu II Rzeczypospolitej: metryki szkolne 1924-1949, sygn. 2, 5; sprawy administracyjne 1937, sygn. 3; książka inwentarza ruchomego 1925-1948, sygn. 4; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1929/30-1932/33, sygn. 6-9; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 10-15; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1940/41-1943/44, sygn. 16-19; akta z okresu Polski Ludowej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1945/46, sygn. 20; listy dzieci w wieku szkolnym 1946-1950, sygn. 21; arkusze ocen 1946-1961, sygn. 22-28; protokół czynności 1945-1950, sygn. 29. Liczba jednostek w zespole: 29
56/250/0 Szkoła Podstawowa w Sękowej powiat Gorlice 1900-1950 0 rozwiń
akta z lat 1900-1918: katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi oraz katalogi nauki dopełniającej 1900/01-1909/10, sygn. 1-9; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1911/12-1919/20, sygn. 10-13; akta z okresu II Rzeczypospolitej: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1920/21-1932/33, sygn. 14-17; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1937/38, sygn. 18-22; akta z okresu okupacji niemieckiej księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/40-1943/44, sygn. 23-27; akta z okresu Polski Ludowej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1945/46, sygn. 28-29; arkusze ocen 1946-1950, sygn. 30-33. Liczba jednostek w zespole: 33
56/251/0 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Staszkówce powiat Gorlice 1901-1946 0 rozwiń
akta z lat 1901-1918: katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1901/02-1909/10, sygn. 1-9; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1910/11-1917/18, sygn. 10-15; akta z okresu II Rzeczypospolitej: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1932/33, sygn. 16-230; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 31-36; akta z okresu okupacji niemieckiej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1940/41-1943/44, sygn. 37-40; akta z okresu Polski Ludowej: księga ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45, sygn. 41; arkusze ocen 1945/46, sygn. 42. Liczba jednostek w zespole: 42
Wyświetlanie 241 do 260 z 2 783 wpisów.