Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/393/24 Magistrat miasta Stanisławowa 1934 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/393/25 Towarzystwo Kredytowe Ziemskie we Lwowie 1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/393/26 Związek Letniskowo-Turystyczny "Bieszczady" powiatów i gmin województwa lwowskiego we Lwowie 1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/393/27 Starostwo Powiatowe we Lwowie 1938-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/393/28 Starostwo Powiatowe w Rawie Ruskiej 1913, 1927, 1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/393/29 Starostwo Powiatowe w Samborze 1930-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/393/30 Katolickie Towarzystwo Ukraińskie Młodzieży Męskiej we Lwowie 1919-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/393/31 Zakłady Wodne hrabiego Tarnowskiego w Samborze 1928-1936 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/394/0 Szkoły państwowe i prywatne w Jarosławiu - zbiór szczątków zespołów 1790-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 29
56/394/1 Szkoła Główna w Jarosławiu 1790-1921 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
56/394/2 Szkoła Czteroklasowa Koedukacyjna w Jarosławiu 1918-1921 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
56/394/3 C.K. Wyższa Szkoła Realna w Jarosławiu 1905-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
56/394/4 Państwowe Gimnazjum II im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu 1930-1933 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
56/394/5 Uzupełniająca Szkoła Przemysłowa w Jarosławiu 1910-1911 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/394/6 Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Jarosławiu 1920-1927 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/394/7 Publiczna Dokształcająca Szkoła Zawodowa Żeńska w Jarosławiu 1927-1931 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
56/394/8 Prywatna Koedukacyjna Szkoła Przysposobienia Administracyjno-Handlowego Towarzystwa Szkoły Handlowej w Jarosławiu 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/395/0 Akta szkół w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu - zbiór szczątków zespołów 1811-1951 0 rozwiń
Prywatne Seminarium Nauczycielskie Koedukacyjne im. S. Sobińskiego w Cieszanowie: świadectwa szkolne, akta egzaminu dojrzałości, 1926-1932, sygn. 1-3; Szkoła Ludowa i Wydziałowa w Kematen w Austrii: katalog ocen 1914/15, sygn. 4; Państwowe Liceum Pedagogiczne Męskie w Krośnie: opinie służbowe nauczycieli, rozdział czynności 1935, 1939, sygn. 5-6; Szkoła Trywialna w Nadwórnej: plany zajęć, sprawozdania i korespondencja dot. działalności szkoły; wyniki klasyfikacji uczniów, świadectwa szkolne 1811-1852, sygn. 7-8; Główna Szkoła Panieńska w Przemyślu: katalog ocen 1865, sygn. 10; Przemyska Szkoła Izraelicka: pogląd przychodu i rozchodu za rok szkolny 1875/76, sygn. 11; Szkoła Wydziałowa Męska w Przemyślu: protokoły z konferencji grona nauczycielskiego 1877-1878, sygn. 12; C.K. Wojskowa Szkoła Ludowa w Przemyślu: dzienniki klasowe 1900-1901, sygn. 13-14; Prywatny Ukraiński Seminaryjny Kurs Kółka Ukraińskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Przemyślu: świadectwa ukończenia kursu 1917-1919, sygn. 15; Prywatna Jednoroczna Żeńska Szkoła Krawiecko-Bieliźniarska Filia Związku Ukrainek w Przemyślu: statut szkoły 1937, pismo do Zgromadzenia SS. Bazylianek w Przemyślu z propozycją przejęcia szkoły 1937, sygn. 16-17; Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa Nr 2 im. Stanisława Kostki w Przemyślu: księga ocen okresowych 1937/38, sygn. 18; Średnia Szkoła Nr 2 im. Stalina w Przemyślu: wykazy etatów, kosztorysy wypłat poborów; wykazy nauczycieli posiadających wykształcenie pedagogiczne 1940-1941, sygn. 19-20; Państwowe Seminarium Nauczycielskie z ukraińskim językiem nauczania w Przemyślu: rozkład czynności, programy nauczania 1`943-1944, sygn. 21-22; Publiczna Szkoła Krawiecka dla Dziewcząt z ukraińskim językiem nauczania w Przemyślu: katalogi klasyfikacyjne, świadectwa szkolne 1941-1944, sygn. 23-27; Gimnazjum Prywatne w Przeworsku: księga główna, zestawienie przychodu i rozchodu, listy płac grona nauczycielskiego 1911-1926, sygn. 31-33; Liceum i Gimnazjum w Przeworsku: protokoły posiedzeń i sprawy finansowe Komitetu, Rodzicielskiego, sprawozdania i korespondencja związana z działalnością Komitetu Rodzicielskiego 1944-1950, sygn. 34-36; Ukraińskiej Publicznej Szkoły Ludowej w Szklarach: okólniki i zarządzenia Powiatowego Urzędu Szkolnego w Krośnie, sprawy organizacyjne i administracyjne, informacje o nauczaniu religii w szkole 1940-1944, sygn. 37-41; Publiczna Szkoła Powszechna w Wapowcach: metryka szkolna dzieci z roczników 1919-1937, sygn. 42; Varia: zbiory świadectw szkolnych szkół podstawowych i średnich w terenu Przemyśla, powiatu przemyskiego i Małopolski 1899-1945, sygn. 44-46. Liczba jednostek w zespole: 48
56/395/1 Prywatne Seminarium Nauczycielskie Koedukacyjne im. Stanisława Sobińskiego w Cieszanowie 1926-1932 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
56/395/2 Szkoła Ludowa i Wydziałowa w Kematen w Austrii 1914-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 521 do 540 z 2 781 wpisów.