Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/472/0 Kasa Stefczyka w Miejscu Piastowym powiat Krosno 1922-1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 14
56/473/0 Państwowe Liceum Pedagogiczne w Przemyślu [1920-1944] 1945-1962 0 rozwiń
sprawy organizacyjne i finansowe, 1945-1962, sygn. 1-17 (w aktach m.in. książki zarządzeń i informacji dla nauczycieli, protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, protokoły zebrań nauczycieli); księgi absolwentów Liceum Pedagogicznego, 1946-1951, sygn. 18-19; protokoły egzaminów i świadectwa dojrzałości uczniów Liceum Pedagogicznego, 1945-1962, sygn. 20-59; katalogi główne i okresowe Liceum Pedagogicznego, 1946-1953, sygn. 60-77; arkusze ocen uczniów Liceum Pedagogicznego, 1950-1958, sygn. 78-93; VI. Inne materiały dokumentujące proces nauczania w Liceum Pedagogicznym, 1945-1961, sygn. 94-97, Karty ucznia, dziennik lekcyjny, świadectwa Liceum Pedagogicznego; Państwowy Kurs Nauczycielski, 1946-1957, sygn. 98-136 (w aktach m.in. protokoły egzaminów i świadectwa dojrzałości, katalogi klasyfikacyjne, karty uczniów); Komisja Rejonowa Kształcenia Nauczycieli Niekwalifikowanych, 1949-1956, sygn. 137-173 (w aktach m.in. sprawy organizacyjne kursów, protokoły egzaminów dojrzałości, katalogi klasyfikacyjne, arkusze ocen); nieodebrane dokumenty i świadectwa, 1920-1944] 1945-1962, sygn. 174-181. Liczba jednostek w zespole: 185
56/474/0 Kasa Stefczyka w Suchodole powiat Krosno 1924-1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
56/475/0 Kasa Stefczyka w Targowiskach powiat Krosno 1930-1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
56/476/0 vacat - Narodowy Bank Polski Oddział w Przeworsku - akta przeniesiono do Archiwum Państwowego w Przemyślu Oddział w Przeworsku - po likwidacji Oddziału w Przeworsku zespół nr 1439 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
56/477/0 Zbiór planów z terenu miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego 1793-1965,1999 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 174
56/478/0 Afisze, plakaty i druki ulotne spoza Przemyśla w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu 1800, 1809-1813, 1821, 1827, 1841-2012 0 rozwiń
Urzędy państwowe, 1846...1981, sygn. 1-191; wybory do państwowych organów ustawodawczych, 1907...1989, sygn. 192-378; wybory plebiscytowe na Mazurach oraz na Spiszu i Orawie, 1919-1920, sygn. 379-407; wybory do rad narodowych, 1927...1961, sygn. 408-412; władze i organizacje wojskowe, 1849...1951, sygn. 413-663; szkoły, 1890...1985, sygn. 664-758; organizacje, stowarzyszenia i instytucje kulturalno-oświatowe, 1841...1983, sygn. 759-1198; organizacje polityczne, 1841...1988, sygn. 1199-1469; organizacje i związki społeczne, 1849...1979, sygn. 1470-1563; organizacje sportowe, 1928...1982, sygn. 1564-1655, organizacje katolickie, 1934...1987, sygn. 1656-1662; komitety honorowe i obywatelskie, 1884...1987, sygn. 1663-1845; afisze społeczności ukraińskiej, 1900...1941, sygn. 1846-1917; afisze dotyczące spraw gospodarczych, 1848...1985, sygn. 1918-2119; klepsydry, 1863...1961, sygn. 2120-2237; zaproszenia, 1915-1989, sygn. 2238-2450; afisze z okresu okupacji niemieckiej, 1941-1944, sygn. 2451-2453; plakaty – dodatek ilustrowany do gazety „Fakty i komentarze” 1982-1983, 1986; sygn. 2454-2522 Liczba jednostek w zespole: 3849
56/479/0 Teki Leopolda Hausera 1864-1882 856 rozwiń
1. Materiały dotyczące źródeł do dziejów miasta Przemyśla (opracowania dziejów miasta Przemyśla - bibliografia; Archiwum Starożytne Miasta Przemyśla - odpis spisu rzeczy z ”Katalogu Starożytnego Archiwum w Przemyśla” Mieczysława Błażowskiego), sygn. 1-2; 2. Materiały do dziejów miasta Przemyśla (podział dziejów miasta Przemyśla na okresy historyczne; kopie dokumentów i wypisy z kronik - dokumenta cechowe miasta Przemyśla; kopie dokumentów i wypisy z kronik; zapiski różne, także kronikarskie; zniesienie czyli Mogiła Tatarska - materiały dotyczące wykopalisk archeologicznych w roku 1869; podręczne pomoce warsztatowe; notatki z prac księdza Antoniego Dobrzańskiego z lat 1850-1853; topografia - szkice dawnej warowni Przemyśla w okresie XVII-XVIII wieku), 1856, 1878-1882, sygn. 3-11; 3. Materiały ogólne odnoszące się do Przemyśla w XIX wieku (zapiski statystyczne dotyczące miasta Przemyśla z lat 1875-1882; broszury i publikacje okolicznościowe odnoszące się do miasta Przemyśla), 1867, 1877, 1879-1882, sygn. 12-13; 4. Materiały odnoszące się do władz wyznaniowych Przemyśla w XIX wieku (Izraelicka Gmina Wyznaniowa - statut), 1875, sygn. 14; 5. Materiały odnoszące się do władz i urzędów świeckich Przemyśla w XIX wieku (ustawy miejscowe i publikacje instytucji autonomicznych; Rada Miejska Miasta Przemyśla - regulamin Rady, statut emerytalny, materiały przesłane radnym), 1867, 1870, 1876, 1880-1882, sygn. 15-16; 6. Materiały odnoszące się do stowarzyszeń i zakładów Przemyśla w XIX wieku (stowarzyszenia i zakłady - zestawienie ogólne), 1882, sygn. 17; 7. Zakłady naukowe tudzież stowarzyszenia i zakłady mające na celu podniesienie oświaty i pielęgnowanie sztuk (Wyższy Zakład Naukowy Żeński Marii Hild; Szkoła Izraelicka Sartera; inne zakłady naukowe w latach 1858, 1882; Towarzystwo Pedagogiczne - statut; Przemyskie Towarzystwo Muzyczne; afisze teatrów amatorskich urządzonych przed zawiązaniem Przemyskiego Towarzystwa Dramatycznego od roku 1869 do 1878 końca; Przemyskie Towarzystwo Dramatyczne - materiały organizacyjne, afisze własne i nadsyłane; Harmonia - Towarzystwo dla Muzyki Instrumentalnej; Towarzystwo imienia J. I. Kraszewskiego ku szerzeniu Oświaty w Języku Polskim między Młodzieżą Starozakonną), 1858, 1864, 1869-1882, sygn. 18-28; 8. Stowarzyszenia i zakłady gospodarcze oraz kredytowe (Kasa Oszczędności Miasta Przemyśla; Stowarzyszenie Oszczędnicze i Zaliczkowe I Ogólnego Towarzystwa Urzędników Austriacko-Węgierskiej Monarchii w Przemyślu; Towarzystwo Zaliczkowe Rolne; Przemyska Kasa Zaliczkowa Rzemieślników i Rolników; Zakład Rolniczo-Kredytowy dla Galicji, Bukowiny), 1873-1878, 1880, 1882, sygn. 29-33; 9. Stowarzyszenia dobroczynne i zakłady służby zdrowia ([zestawienie stowarzyszeń dobroczynnych; Towarzystwo Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo; Zakład Sierot ś.p. księdza Józefa Ziemiańskiego; Towarzystwo Bursy Przemyskiej ;Fundusz Wdów i Sierot po greckokatolickich księżach; Bikur Cholim - Towarzystwo Izraelitów; Szpital powszechny w latach 1873-1874; Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Dietariuszów Sądowych; Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża),1871, 1874-1882, sygn. 34-43; 10. Stowarzyszenia o celach towarzyskich - zabawy, ćwiczenia, itd. (Towarzystwo Strzeleckie; Towarzystwo Łyżwiarskie i Łodziowe; Gwiazda - Stowarzyszenie Towarzyszy Rękodzielniczych), 1871, 1873, 1876, 1881-1882, sygn. 44-46 Liczba jednostek w zespole: 46
56/481/0 Gminna Kasa Spółdzielcza w Gorlicach [1871] 1915-1958 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 33
56/482/0 Spółdzielczy Bank Rolniczy z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarosławiu 1923-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 56
56/483/0 vacat - Bank Spółdzielczy w Krośnie - akta włączono do zbioru nr 934 - Spółdzielcze instytucje kredytowe w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu - zbiór szczątków zespołów 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
56/484/0 vacat - Spółka Oszczędności i Pożyczek w Strzyżowie - zespół włączono do zbioru nr 934 - Spółdzielcze instytucje kredytowe w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu - zbiór szczątków zespołów 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
56/485/0 vacat - Towarzystwo Zaliczkowe i Kredytowe w Strzyżowie - zespół włączono do zespołu nr 934 - Spółdzielcze instytucje kredytowe w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu - zbiór szczątków zespołów 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
56/486/0 Kasa Stefczyka w Strzyżowie 1907-1946 0 rozwiń
protokoły Walnych Zgromadzeń 1907-1941, sygn. 1; księga protokołów posiedzeń Zarządu 1907-1941, sygn. 2; księga protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej 1907-1938, sygn. 3; zamknięcia rachunków i sprawozdania 1930-1933, sygn. 4-7; inwentarze wkładek, udziałów i pożyczek 1934-1936, sygn. 8-9; sprawozdania kwartalne 1937, sygn. 10; sprawozdania z działalności 1941-1942, sygn. 11-12; bilans surowy 1936-1940, sygn. 13; protokoły z lustracji i rewizji 1929-1937, sygn. 14-19; protokół Komisji Rewizyjnej i Rady Nadzorczej 1926-1934, sygn. 20; rejestry członków i książki udziałów 1924-1942, sygn. 21-22; księga wkładek oszczędności 1930-1940, sygn. 23; księga główne 1930-1935, sygn. 24-26. Liczba jednostek w zespole: 26
56/487/0 Bank Spółdzielczy im. Dra Stefczyka w Strzyżowie 1931-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 27
56/488/0 Bank Rolny Oddział Powiatowy w Przemyślu [1944-1949] 1950-1962 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 154
56/489/0 Cech Rzemieślniczy Grupy Budowlanej w Przemyślu 1859-1948 0 rozwiń
Działalność organów kolegialnych 1898-1947; sygn. 1-5; 5 j.i. - protokoły Walnych Zgromadzeń Wydziału, zebrań członków, materiały do nich: preliminarze budżetowe, sprawozdania z działalności i kasowe. Sprawy organizacyjne 1928-1948; sygn. 6-11; 6 j.i. - statuty Cechu Przemysłowego Grupy Budowlanej w Przemyślu (1928-1939), likwidacja Cechu. Materiały dotyczące uczniów 1884-1948; sygn. 12-20; 9 j.i. - księgi zapisu i wyzwolin uczniów, podania w sprawie przyjęcia do Cechu, współpraca ze szkołą zawodową, świadectwa szkolne, walka z nielegalnym zatrudnieniem uczniów. Akta odnoszące się do mistrzów – członkowie Cechu 1884-1948; sygn. 21-34, 47; 15 j.i. - ewidencja pryncypałów, pozwolenia na wykonanie rzemiosła, karty rzemieślnicze, koncesje i sprawy członków Cechu, pomoc materialna dla członków Cechu, księga składek członkowskich, kwestionariusze nowo przyjętych członków Cechu Rzemieślniczego. Materiały do działalności zewnętrznej Cechu (1924), 1939; sygn. 35-39; 5 j.i. - działalność gospodarcza, zezwolenia Magistratu przesłane do Cechu w sprawie budów, działalność kulturalna, współpraca z innymi cechami. Sprawy finansowe 1922-1948; sygn. 40-44; 5 j.i. - księgi kasowe, fundusze specjalne. Druki własne Cechu 1926-1931; sygn. 45-46; 2 j.i. - druki własne (zaproszenia klepsydry). Liczba jednostek w zespole: 46
56/490/0 Cech Rzemieślniczy Fryzjerów i Fotografów w Przemyślu 1906-1950 0 rozwiń
Działalność organów kolegialnych 1906-1950; sygn. 1-5; 5 j.i. - protokoły Walnych Zgromadzeń, posiedzeń Wydziału, protokoły Walnych Zgromadzeń Zarządu, materiały z Walnych Zebrań: preliminarze, sprawozdania finansowe, materiały z posiedzenia Komisarycznego Zarządu Cechu. Sprawy organizacyjne 1928-1950; sygn. 6-15; 10 j.i. - obchody jubileuszowe starszego Cechu Karola Janickiego, statut Cechu, Regulamin Funduszu Zapomogowego Stowarzyszenia, likwidacja Cechu. Materiały dotyczące uczniów 1906-1939; sygn. 16-21; 6 j.i. - księgi zapisów i wyzwolin uczniów, podania w sprawie przyjęcia do Cechu i prośby o wpis uczniów, współpraca ze szkołą zawodową, interwencje w sprawach uczniów, walka z nielegalnym zatrudnieniem uczniów – terminatorów. Akta odnoszące się do mistrzów – członków Cechu 1906-1947; sygn. 22-34, 42; 14 j.i. - księga pryncypałów, pozwolenie na wykonywanie rzemiosła, karty rzemieślnicze, pomoc materialna dla członków Cechu, księga składek członkowskich, zaświadczenia i informacje o członkach Cechu, kwestionariusze nowo przyjętych członków Cechu Rzemieślniczego. Sprawy czeladników – pracowników warsztatów rzemieślniczych 1927-1938; sygn. 35; 1 j.i. - warunki zatrudnienia pracowników przez właścicieli zakładów – umowy zbiorcze i korespondencja ze Związkiem Zawodowym Pracowników Fryzjerskich. Materiały do działalności zewnętrznej Cechu 1928-1939; sygn. 36-37; 2 j.i. - udział w wystawach przemysłowych, pokazach wyrobów, współpraca z innymi Cechami i organizacjami. Sprawy finansowe 1908-1948; sygn. 38-40; 3 j.i. - fundusze specjalne, księga kasowa. Druki własne Cechu 1929-1934; sygn. 41; 1 j.i. - druki własne. Liczba jednostek w zespole: 41
56/491/0 Gminna Kasa Spółdzielcza w Strzyżowie [1927, 1949] 1950-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 68
56/492/0 Cech Rzemieślniczy Grupy Metalowej w Przemyślu 1884-1951 0 rozwiń
Działalność organów kolegialnych 1902-1948; sygn. 1-5; 5 j.i. - księga protokołów Walnych Zgromadzeń Zarządu, materiały z Walnych Zebrań członków Cechu: preliminarze, sprawozdania finansowe. Sprawy organizacyjne 1928-1951; sygn. 6-13; 8 j.i. - statuty Cechu, sprawy organizacyjne. Materiały dotyczące uczniów 1884-1951; sygn. 14-22, 47; 10 j.i. - księga zapisu i wyzwolin uczniów, podania o przyjęcie do Cechu, współpraca ze szkołą zawodową, dopuszczenie do egzaminu czeladniczego. Akta odnoszące się do mistrzów – członków Cechu 1884-1951; sygn. 23-36, 48-50; 17 j.i. - księga pryncypałów, koncesje, walka z nielegalnym rzemiosłem, pomoc materialna dla członków Cechu, księgi składek członkowskich, zaświadczenia i informacje o członkach Cechu, karty rzemieślnicze, kwestionariusze nowo przyjętych członków Cechu Rzemieślniczego, kwestionariusze dla zakładów rzemieślniczych łącznie z filiami za okres od 1.01. do 31.12.1948. Sprawy czeladników – pracowników warsztatów rzemieślniczych 1934-1943; sygn. 37; 1 j.i. - sprawy wynikające z zatrudnienia pracowników rozpatrywane przez Obwodową Inspekcję Pracy i Sąd Pracy. Materiały do działalności zewnętrznej Cechu 1917-1939; sygn. 38-40; 3 j.i. - działalność gospodarcza, udział w wystawach, współpraca z innymi Cechami i organizacjami. Sprawy finansowe 1910-1951; sygn. 41-46, 51; 7 j.i. - Księga Kasowa Funduszu Biednych Uczniów i Gospody Stowarzyszenia Przemysłowego Grupy Metalowej, fundusze specjalne, księgi kasowe przychodów i rozchodów, księga funduszów Grupy Metalowej. Liczba jednostek w zespole: 46
Wyświetlanie 741 do 760 z 2 781 wpisów.