Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/574/0 Centralna Kasa Spółek Rolniczych Oddział w Krakowie Ekspozytura w Rzeszowie 1934-1947 0 rozwiń
Bilanse 1942-1943, sygn. 1-3; Odsetkowa pomoc Skarbu Państwa 1934-1936, sygn. 4; Dzienniki główne 1938-1947, sygn. 5-10. Liczba jednostek w zespole: 10
56/575/0 Ewangelickie gminy wyznaniowe - zbiór szczątków zespołów 1827-1917 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
56/575/1 Ewangelicka Gmina Wyznaniowa w Dornfeld 1867-1917 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/575/2 Ewangelicka Gmina Wyznaniowa w Ugartstahal 1827 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/575/3 Ewangelicka Gmina Wyznaniowa w Unterwalden 1889-1893 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/576/0 Okręgowe Towarzystwo Rolnicze w Jarosławiu 1938-1945 0 rozwiń
Akta organizacyjne, 1939-1944, sygn. 1-9 - organizacja aparatu spółdzielczego na terenie pow. Jarosławskiego, sprawozdania z działalności podległych jednostek, projekty zabezpieczenia i uruchomienia mleczarni, kopiariusze korespondencji Okręgowego Towarzystwa Rolniczego w Jarosławiu, kopiariusze sprawozdań z wyjazdów służbowych lustratorów kółek rolniczych Okręgowego Towarzystwa Rolniczego w Jarosławiu; Protokoły lustracji handlowych, 1938-1945, sygn. 10-18 - protokoły lustracji handlowych sklepów kółek rolniczych. Liczba jednostek w zespole: 18
56/577/0 Zbiór szczątków zespołów jednostek i instytucji wojskowych w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu 1816-1941 2673 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 114
56/577/1 C.K. Pułk Piechoty Liniowej Nr 45 1816-1865 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/577/2 Magazyn Wojskowy w Głębokiej 1846-1847 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/577/3 C.K. Pułk Piechoty Obrony Krajowej Nr 17 Rzeszów 4 Batalion w Sanoku 1897 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/577/4 C.K. Pułk Piechoty Obrony Krajowej Nr 18 Przemyśl 3 Batalion w Sanoku 1904-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
56/577/5 C.K. Komenda Wojskowa we Lwowie 1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/577/6 C.K. Komenda Twierdzy we Lwowie 1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/577/7 Wspólna Komenda Drużyn Sokolich i Drużyn Bartoszowych we Lwowie 1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/577/8 C.K. Komenda Twierdzy w Przemyślu 1914-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/577/9 C.K. Komenda Linii Etapów w Ökörmezö 1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/577/10 Naczelnik Powiatu Jaworowskiego 1914-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/577/11 Komendant Etapu Jaworów 1914-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/577/12 Naczelnik Garnizonu Miasta Jaworowa 1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/577/13 Dowództwo Grupy generała majora von Nickla w składzie załogi Twierdzy Przemyśl 1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 861 do 880 z 2 776 wpisów.