Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/671/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Medyce powiat Przemyśl 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1954-1972, sygn. 1-18; rejestr uchwał GRN 1965-1969, sygn. 19; plany pracy GRN 1955-1965, sygn. 20; komisje radzieckie – skład komisji, plany pracy, wykazy imienne 1963, sygn. 21; komisja dróg i urządzeń gromadzkich – protokoły, plany pracy, sprawozdania, opinie 1955-1971, sygn. 22; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy, 1955-1964, sygn. 23; komisja kontroli gospodarki narodowej i społecznej – plany pracy 1958-1961, sygn. 24; komisji kultury fizycznej i turystyki – protokoły, plany pracy 1964, sygn. 25; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, opinie, sprawozdania 1955-1971, sygn. 26; komisja mandatowa – regulamin pracy b.d., sygn. 27; komisja mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy 1963-1966, sygn. 28; komisja budżetu i planowania gospodarczego – protokoły, plany pracy, opinie, sprawozdania 1966-1971, sygn. 29; komisja rolnictwa, leśnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy, sprawozdania, opinie 1955-1971, sygn. 30; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 31-48; rejestry uchwał Prezydium GRN 1965-1972, sygn. 49; plany pracy Prezydium GRN 1955-1965, sygn. 50; protokoły zebrań wiejskich 1955-1971, sygn. 51-56; protokoły zebrań wiejskich, na których dokonano wyborów sołtysów 1970, sygn. 57; protokoły z narad sołtysów 1970, sygn. 58; program rozwoju gromady na lata 1961-1970, sygn. 59-60; realizacja planów gospodarczych 1961-1965, sygn. 71; spis powszechny 1960, 1970, sygn. 72; spisy rolne 1955-1971, sygn. 73-79; sprawozdawczość i statystyka 1968-1971, sygn. 80; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1959-1972, sygn. 81-88; budżet gromady 1954-1961, sygn. 89-91; sprawozdania budżetowe 1965, sygn. 92; sprawozdania finansowe 1956-1961, 1966, sygn. 93-96. Kat. B do dalszego przechowania: sprawy notarialne 1972, 1 j.a. - 0,01 m.b. Liczba jednostek w zespole: 101
56/672/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żurawicy powiat Przemyśl 1953-1973 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1972, sygn. 1-18; rejestry uchwał GRN 1955-1972, sygn. 19-21; plany pracy GRN 1955, 1958-1963, sygn. 22; komisje radzieckie – protokoły 1963, sygn. 23; komisja dróg i mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy, sprawozdania, opinie, regulamin 1955-1972, sygn. 24; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy, opinie, regulamin 1955-1972, sygn. 25; komisja gospodarki narodowej i społecznej 1955-1962, sygn. 26; komisja kultury fizycznej i turystyki – wykaz członków, protokół 1964, sygn. 27; komisja mandatowa – protokoły, plany pracy, sprawozdania 1964-1972, sygn. 28; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, ankiety, regulamin 1955-1972, sygn. 29; komisja rolnictwa, leśnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1972, sygn. 30; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 31-48; rejestry uchwał Prezydium GRN 1955-1959, sygn. 49-52; księga uchwał Prezydium GRN 1965-1972, sygn. 53; plany pracy Prezydium GRN 1955-1963, sygn. 54; protokoły zebrań wiejskich 1957-1972, sygn. 55-62; protokoły zebrań wiejskich, na których dokonano wyborów sołtysów 1961, 1967, 1971, sygn. 63; księga protokołów z przeprowadzonych narad z sołtysami wsi 1962-1963, sygn. 64; programy rozwoju gromady na lata 1961-1970, sygn. 65-66; plany gospodarcze gromady i sprawozdania z wykonania zadań 1963-1971, sygn. 67-75; wiejski program rozwoju rolnictwa 1967-1969, sygn. 76; spis powszechny 1960, sygn. 77; spisy rolne 1961-1963, 1968, sygn. 78-79; sprawozdawczość i statystyka 1967, 1970, 1972, sygn. 80; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1959-1972, sygn. 81-89; budżet gromady 1955-1971, sygn. 90-105; sprawozdania budżetowe 1955-1962, sygn. 106. Kat. B do dalszego przechowania: domowe książki meldunkowe miejscowości Żurawica, testamenty [1950] 1961-1962, 18 j.a. - 0,25 m.b. Liczba jednostek w zespole: 113
56/673/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej we Fredropolu powiat Przemyśl [1951-1953] 1954-1973 [1974-1979] 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1972, sygn. 1-13; rejestry uchwał GRN 1959. 1961, sygn. 14-15; plany pracy sesji GRN 1955-1961, sygn. 16; komisje: drogowo-osiedleńcza, budżetowa, finansowa i mienia wiejskiego, kultury, oświaty i zdrowia; rolnictwa – protokoły, plany pracy 1955-1957, sygn. 17; komisja budżetu i planowania gospodarczego – plany pracy, protokoły 1962-1972, sygn. 18; komisja dróg i mienia gromadzkiego – plany pracy, protokoły 1962-1972, sygn. 19; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych 1963-1972, sygn. 20; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – plany pracy, protokoły, sygn. 21; protokoły z posiedzeń Prezydium 1955-1972, sygn. 22-34; rejestry uchwał GRN 1954-1961, sygn. 35-38; plany pracy Prezydium GRN 1955-1965, sygn. 39-40; protokoły zebrań wiejskich 1955-1971, sygn. 41-52; program rozwoju gromady na lata 1961-1965, sygn. 53; plan gospodarczy gromady 1961-1971, sygn. 54-58; sprawozdawczość i statystyka 1965-1965, 1969, sygn. 59-60; statystyka osobowa 1972, sygn. 61; spisy rolne 1962-1973, sygn. 62-70; kontrole i zarządzenia pokontrolne – protokoły 1961-1972, sygn. 71-77; budżet gromady 1955-1972, sygn. 78-87; sprawozdania finansowe 1955-1961, sygn. 88. Dopływ: Rejestry mieszkańców miejscowości: Aksmanice, Fredropol, Kłokowice, Kormanice, Koniusza, Młodowice, Sierakośce, Sierakośce PGR, Sólca. Liczba jednostek w zespole: 98
56/674/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stubnie powiat Przemyśl 1954-1973 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1972, sygn. 1-9; rejestr GRN 1960, sygn. 10; plany pracy GRN 1959-1965, sygn. 11; komisja dróg i urządzeń gromadzkich – protokoły, plany pracy 1955-1956, sygn. 12; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1963, sygn. 13; komisja mandatowa – protokoły, plany pracy, regulamin 1964-1971, sygn. 14; komisja mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy, regulamin 1958-1968, sygn. 15; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1972, sygn. 16; komisja budżetu i planowania gospodarczego – protokoły, plany pracy, opinia 1965-1969, sygn. 17; komisja rolnictwa, leśnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy 1955-1968, sygn. 18; komisja współzawodnictwa – protokoły 1955-1956, sygn. 19; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 20-26; rejestry uchwał Prezydium GRN 1960, sygn. 27-28; plany pracy Prezydium GRN 1955-1964, sygn. 29; protokoły zebrań wiejskich 1955-1971, sygn. 30-33; protokoły zebrań wiejskich, na których dokonano wyborów sołtysów 1964-1971, sygn. 34; program rozwoju gromady na lata 1961-1970, sygn. 35-36; plany gospodarcze gromady 1961-1971, sygn. 37-38; plany kompleksowe zagospodarowania gromady w okresie 1956-1960, sygn. 39; spis rolny 1954-1972, sygn. 40-43; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1964-1970, sygn. 44-45; budżet gromady 1955-1971, sygn. 46-48, sprawozdania budżetowe 1955-1973, sygn. 49. Kat. B do dalszego przechowania: domowe książki meldunkowe (miejscowości Barycz, Nakło, Stubno), księgi kontroli ruchu ludności [1946-1951] 1954-1960, 16 j.a. - 0,15 m.b. Liczba jednostek w zespole: 49
56/675/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Laszkach powiat Jarosław 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1954-1972, sygn. 1-12; księga uchwał GRN 1960, sygn. 13; rejestr uchwał GRN 1969-1972, sygn. 14; plany pracy GRN 1955-1957, 1963-1969, sygn. 15; komisja dróg i urządzeń gromady – protokoły, plany pracy 1955-1971, sygn. 16; komisja mandatowa – regulamin, protokoły, sprawozdania 1966-1967, sygn. 17; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy 1955-1969, sygn. 18; komisja planowania gospodarczego i budżetu 1955-1969, sygn. 19; komisja rolnictwa, leśnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy 1955-1967, sygn. 20; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 21-28; uchwały Prezydium GRN 1956-1960, sygn. 29-30; plany pracy 1966-1969, sygn. 31; protokoły z narad sołtysów 1966, sygn. 32; protokoły zebrań wiejskich 1956-1972, sygn. 33; program rozwoju rolnictwa 1966-1967, sygn. 34; planu rozwoju gromady 1962, 1964, sygn. 35; plany gospodarcze gromady 1962-1967, 1971, sygn. 36-41; wiejski program rozwoju rolnictwa 1969-11970, sygn. 42; sprawy ogólno-administracyjne 1967-1968, sygn. 43; spisy rolne 1960-1963, sygn. 44; sprawozdawczość i statystyka 1969, sygn. 45; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1964-1972, sygn. 46-47; budżet gromady 1955-1966, sygn. 48-60; sprawozdania finansowe 1962-1966, sygn. 61-62; sprawy urzędu stanu cywilnego 1970, sygn. 63; księga odpisów urodzeń sporządzonych z księgi Urzędu Parafialnego Rzymsko-katolickiego w Laszkach odnośnie gromad Laszki, Bobrówka, Korzenica [1890-1897, 1929-1945], sygn. 64; gromadzki komitet FJN sygn. 65. Liczba jednostek w zespole: 64
56/676/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Miękiszu Nowym powiat Jarosław 1955-1962 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1961, sygn. 1-2; rejestry uchwał GRN 1955-1961, sygn. 3-4; komisja finansowo-budżetowa i podatków – protokoły, plany pracy 1958-1960, sygn. 5; komisja kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy 1958-1960, sygn. 6; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1961, sygn. 7-8; rejestry uchwał Prezydium GRN 1959-1961, sygn. 9-10; protokoły zebrań wiejskich 1958-1961, sygn. 11; plan gospodarczy gromady 1960, sygn. 12; budżet gromady 1955-1961, sygn. 13-19; sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych 1962, sygn. 20. Liczba jednostek w zespole: 20
56/677/0 Sąd Powiatowy w Kolbuszowej 1935-1943 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
56/678/0 C.K. Starostwo w Jaśle 1787-1918 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 68
56/679/0 Główny Pełnomocnik Rządu do spraw Ewakuacji w Rzeszowie 1947 [1948-1961] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 244
56/680/0 C.K. Starostwo Powiatowe w Gorlicach 1821-1924 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 27
56/681/0 Starostwo Powiatowe w Ropczycach [1918] 1919-1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 34
56/682/0 Starostwo Powiatowe w Dębicy [1935] 1937-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 45
56/683/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pawłosiowie powiat Jarosław 1954-1974 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1957-1967, sygn. 1-4a; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1957-1972, sygn. 5-7a; sprawy organizacyjne 1966-1972, sygn. 8; protokoły zebrań wiejskich 1964-1972, sygn. 9; plan gospodarczy gromady 1964-1967, sygn. 10; wiejski program rozwoju rolnictwa 1966-1967, sygn. 11; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1965-1972, sygn. 12-12a; budżet gromady 1955-1965, sygn. 13-18; wykonanie budżetu 1964-1972, sygn. 19; działalność organów kolegialnych gromady 1968-1970, sygn. 20; sprawozdawczość i statystyka 1968-1970, sygn. 21; komisja planowania gospodarczego i budżetu, regulamin 1969-1971, sygn. 22; komisja mandatowa – regulamin, protokoły, plany pracy 1968-1970, sygn. 23; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, regulamin 1968-1971, sygn. 24; planowanie budżetu 1972, sygn. 25; budżet gromady i plan funduszu gromadzkiego 1968-1972, sygn. 26-28.| Liczba jednostek w zespole: 100
56/684/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wierzbnej powiat Jarosław 1955-1974 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1956-1968, sygn. 1-7; protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1967, sygn. 8-14; protokoły z narad sołtysów 1966, sygn. 15; protokoły z zebrań wiejskich 1966-1967, sygn. 16; kontrole i zarządzenia pokontrolne - protokoły 1961, 1964-1968, sygn. 17-19; budżet gromady 1955-1962, sygn. 20-23; budżet gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie 1963, sygn. 24; budżet gromady i plan funduszu gromadzkiego 1968, sygn. 25. Liczba jednostek w zespole: 59
56/685/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Cieszacinie Wielkim powiat Jarosław 1955-1974 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1957-1968, sygn. 1-10; komisje radzieckie – protokoły, plany pracy (finansowo-budżetowe, kulturalno-oświatowa, mienia wiejskiego i gromadzkiego, rolnictwa i zaopatrzenia ludności) 1960, sygn. 11; komisja rozdzielcza – protokoły 1960, sygn. 12; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1957-1968, sygn. 13-19; protokoły zebrań wiejskich 1965-1967, sygn. 20; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1965-1967, sygn. 21; budżet gromady 1955-1960, sygn. 22-27; budżet gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie 1964-1966, sygn. 28-30; sprawozdania finansowe 1964-1967, sygn. 31-32. Liczba jednostek w zespole: 57
56/686/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zapałowie powiat Jarosław 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1957-1972, sygn. 1-6; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy 1956-1964, 1969-1972, sygn. 7; komisja dróg i urządzeń gromady – protokoły, plany pracy 1955-1959, 1969-1972, sygn. 8; komisja kultury, oświaty i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1959, 1969-1972, sygn. 9; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy 1958-1964, 1971-1972, sygn. 10; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1957-1972, sygn. 11-16; protokoły zebrań wiejskich 1955-1965, 1969-1972, sygn. 17; plany gospodarcze gromady 1962, 1964, 1972, sygn. 18-20; sprawozdawczość i statystyka 1970, sygn. 21; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1961-1972, sygn. 22-24; budżet gromady 1955-1971, sygn. 25-37. Liczba jednostek w zespole: 37
56/687/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sieniawie 1950-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 108
56/688/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Radawie powiat Jarosław 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1954-1972, sygn. 1-6; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy 1955-1964, 1969-1971, sygn. 7; komisja dróg i urządzeń gromady – protokoły, plany pracy 1955-1964, 1968-1971, sygn. 8; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy 1955-1964, 1970-1971, sygn. 9; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy 1955-1960, 1965-1972, sygn. 10; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 11-18; protokoły zebrań wiejskich 1956-1972, sygn. 19-21; program rozwoju gromady na lata 1961-1965, sygn. 22; plany gospodarcze gromady 1962-1963, 1970-1971, sygn. 23-24, 26-27; zadania gospodarcze gromady 1964-1965, sygn. 25; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1964-1972, sygn. 29; budżet gromady 1955-1971, sygn. 30-47; sprawozdania finansowe 1956-1968, sygn. 48-49; projekty niektórych dochodów i wydatków budżetowych gromady 1972, sygn. 50; czyny społeczne 1966-1967, sygn. 51. Liczba jednostek w zespole: 51
56/689/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wietlinie powiat Jarosław 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1970, sygn. 1-12; księga uchwał GRN 1961-1965, sygn. 13-14; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1967, sygn. 15; komisja dróg i urządzeń gromady – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1967, sygn. 16; komisja mandatowa – protokoły, regulamin 1965, sygn. 17; komisja kultury, oświaty i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1967, sygn. 18; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1967, sygn. 19; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1967, 1971-1972, sygn. 20-26, 28-29; księga uchwał Prezydium GRN 1961-1965, 1969-1970, sygn. 27, 30-31; protokoły zebrań wiejskich 1955-1967, sygn. 32-33; program rozwoju gromady na lata 1966-1970, sygn. 34; plany gospodarcze gromady 1964-1966, sygn. 35-38; plan agrominimum 1964, sygn. 39; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1956-1971, sygn. 40-43; budżet gromady 1955-1966, sygn. 44-56; sprawozdania finansowe 1956-1968, sygn. 57-58. Liczba jednostek w zespole: 58
56/690/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kramarzówce powiat Jarosław [1951-1953] 1954-1973 [ 1974-1978] 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1956-1961, sygn. 1-5; komisja drogowa – protokoły, plany pracy 1955-1956, sygn. 6; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy 1955, 1959-1960, sygn. 7; komisja mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy, regulamin 1958-1960, sygn. 8; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1961, sygn. 9; komisja rolna – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1960, sygn. 10; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1960, sygn. 11-13; plany gospodarcze 1960, sygn. 14; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1959, sygn. 15; budżet gromady 1955-1960, sygn. 16-22; sprawozdania budżetowe 1958-1960, sygn. 23. Dopływ: Rejestry mieszkańców i książki meldunkowe miejscowości Kramarzówka. Liczba jednostek w zespole: 35
Wyświetlanie 1 021 do 1 040 z 2 782 wpisów.