Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/712/0 Centrala Spożywcza. Przedsiębiorstwo Państwowe. Spółdzielcza Hurtownia w Przemyślu 1950-1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
56/713/0 Rady szkolne miejscowe w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu - zbiór szczątków zespołów 1880-1938 [1939-1949] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 114
56/713/1 Powiat Gorlice 1883-1933 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
56/713/2 Powiat Jarosław 1924-1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 11
56/713/3 Powiat Krosno 1880-1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
56/713/4 Powiat Lubaczów 1882-1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
56/713/5 Powiat Łańcut 1894-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
56/713/6 Powiat Przemyśl 1900-1919 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
56/713/7 Powiat Przeworsk 1883-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 70
56/713/8 Powiat Sanok 1885-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
56/713/9 Powiat Strzyżów 1906-1933 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/715/0 Powiatowy Pełnomocnik do Spraw Podatku Gruntowego w Lubaczowie 1947-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 17
56/716/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Babicach powiat Przemyśl 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1954-1972, sygn. 1-18; rejestry uchwał GRN 1969-1972, sygn. 18-20; plany pracy sesji GRN 1955-1961, sygn. 21; komisja dróg i mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy 1955-1972, sygn. 2; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy 1955-1972, sygn. 23; komisja kontroli gospodarki – protokoły, plany pracy 1958-1960, sygn. 24; komisja mandatowa – protokoły, plany pracy 1966-1972; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy 1955-1972, sygn. 26; komisja rolna – protokoły, plany pracy 1956-1957, 1962, sygn. 27; komisja rolnictwa, leśnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy 1963-1969, sygn. 28; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 29-46; księgi uchwał Prezydium GRN 1962-1969, sygn. 47-48; rejestry uchwał Prezydium GRN 1969, sygn. 49; plany pracy Prezydium GRN 1955-1962, sygn. 50; protokoły zebrań wiejskich 1955-1967, sygn. 51-56; ewidencja i realizacja postulatów i wniosków wyborców 1969-1971, sygn. 57; program rozwoju gromady na lata 1961-1965, sygn. 58; plan gospodarczy gromady 1960-1971, sygn. 59-66; spis powszechny 1960, sygn. 67; spisy rolne 1955-1967, sygn. 68-69; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1961-1971, sygn. 70-71; budżet gromady 1955-1971, sygn. 72-88; realizacja budżetu 1972, sygn. 89. Liczba jednostek w zespole: 89
56/717/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzywczy powiat Przemyśl 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1972, sygn. 1-13; plany pracy GRN 1955-1961, sygn. 14; rejestry uchwał GRN 1955-1969, sygn. 15; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy 1955-1964, sygn. 16; komisja dróg i mienia gromadzkiego 1955-1971, sygn. 17; komisja kontroli gospodarki narodowej – protokoły 1959-1962, sygn. 18; komisja mandatowa – protokoły 1961-1971, sygn. 19; komisja mienia gromadzkiego – protokoły 1962-1963, sygn. 20; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy 1962-1972, sygn. 21; komisja planu gospodarczego i budżetu – protokoły, plany pracy 1969-1971, sygn. 22; komisja rolnictwa, leśnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy, sprawozdania 1955-1972, sygn. 23; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 24-36; plany pracy Prezydium GRN 1955-1963; rejestry uchwał Prezydium GRN 1955-1969, sygn. 38; protokoły zebrań wiejskich 1955-1972, sygn. 39-45; program rozwoju gromady 1961-1965, sygn. 46-47; plan gospodarczy gromady 1960-1971, sygn. 48-54; sprawozdawczość gospodarcza ogólna 1968-1972, sygn. 55-58; sprawozdawczość i statystyka 1965-1967, sygn. 59-61; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1964-1972, sygn. 62-69; budżet gromady 1955-1971, sygn. 70-87; sprawozdania z wykonania budżetu 1972, sygn. 88. Liczba jednostek w zespole: 88
56/718/0 Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli w Stalowej Woli 1950-1959 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22
56/719/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krasiczynie powiat Przemyśl 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1972, sygn. 1-18; rejestry uchwał GRN 1955, 1959, sygn. 19-20; księga uchwał GRN 1964-1967, sygn. 21; plany pracy GRN 1955-1962, sygn. 22; komisja dróg i mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy 1955-1972, sygn. 23; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy 1955-1969, sygn. 24; komisja kontroli gospodarki narodowej i społecznej – protokoły, plany pracy 1958-1959, sygn. 25; komisja mandatowa – protokoły, regulaminy, sygn. 1962-1965, sygn. 26; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, sprawozdania 1955-1972, sygn. 27; komisja rolnictwa – protokoły, plany pracy 1955-1969, sygn. 28; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 29-46; księga uchwał Prezydium GRN 1968-1969, sygn. 47; rejestr uchwał Prezydium GRN 1970-1971, sygn. 48; plan pracy Prezydium GRN 1955-1964, sygn. 49; protokoły zebrań wiejskich 1955-1972, sygn. 50-53; protokoły narad sołtysów 1961, sygn. 54; protokoły zebrań wiejskich związanych z wyborami sołtysów 1961-1972, sygn. 55; program rozwoju gromady na lata 1961-1965, sygn. 56; plan gospodarczy gromady 1962-1971, sygn. 57-67; spisy powszechne, 1960, 1970 sygn. 68; spisy rolne 1958-1961, 1966-1971, sygn. 69-73; sprawozdawczość i statystyka 1964, 1968-1971, sygn. 74; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1964-1972, sygn. 75-77; budżet gromady1955-1965, sygn. 78-89; sprawozdania budżetowe 1955-1966, sygn. 90-91. Kat. B do dalszego przechowania: domowe książki meldunkowe (miejscowości Korytniki, Krasiczyn, Ośrodek Szkolenia Kadr, Kruhel Wielki, Prałkowce, Śliwnica, Tarnawce, Zalesie) 1951-1961, 15 j.a. - 0,15 m.b. Liczba jednostek w zespole: 95
56/720/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy - Komitet Powiatowy w Gorlicach 1962-1968 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
56/721/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Werchracie powiat Lubaczów 1954-1973 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1954-1972, sygn. 1-11; rejestry uchwał GRN 19551972, sygn. 12-17; komisja dróg i urządzeń gromadzkich – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1971, sygn. 18; komisja finansowo-budżetowa – plany pracy, protokoły, sygn. 19; komisja budżetu i planu gospodarczego – protokoły, plany pracy, regulamin 1965-1971, sygn. 20; komisja mandatowa – protokoły, plany pracy, regulamin, ocena pracy 1960-1971, sygn. 21; komisja mienia wiejskiego 1960-1963, sygn. 22; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, regulamin, sprawozdania 1955-1972, sygn. 23; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy, regulamin, sprawozdania 1955-1971, sygn. 24; sprawy organizacyjne 1966, sygn. 25; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 26-33; rejestry uchwał Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 34-39; protokoły z narad sołtysów 1960, sygn. 40; zebrania wiejskie – protokoły 1955-1972, sygn. 41; program rozwoju gromady na lata 1961-1970, sygn. 42-43; plan gospodarczy gromady 1960-1971, sygn. 44-50, 52-57; zadania gospodarcze poszczególnych wsi 1962-1966; plan gospodarczy wsi Dziewięcierz 1971, sygn. 58; plan gospodarczy wsi Prusie 1971, sygn. 59; plan gospodarczy wsi Werchrata 1971, sygn. 60; plan gospodarczy wsi Dziewięcierz 1972, sygn. 61; plan gospodarczy wsi Prusie 1972, sygn. 62; plan gospodarczy wsi Werchrata 1972, sygn. 63; wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1966-1970, sygn. 64; spis powszechny 1960, 1970, sygn. 65; spisy rolne 1960-1972, sygn. 66-68; sprawozdawczość ogólna 1963-1965, sygn. 69; kontrole i zalecenia pokontrolne 1958-1971, sygn. 70-72; analiza skarg i wniosków 1962, sygn. 73; rejestr skarg i wniosków 1964, sygn. 74; budżet gromady 1955-1971, sygn. 75-92; sprawozdania finansowe 1958-1973, sygn. 93-95; grobownictwo wojenne (wykaz miejsc walk, porządkowanie grobów), sygn. 96; plan ochrony przeciwpożarowej gromady na lata 1965-1970, sygn. 97. Kat. B do dalszego przechowania: zezwolenia na wykonywanie robót budowlanych 1957-1958, testamenty 1969-1970, 2 j.a. - 0,01 m.b. Liczba jednostek w zespole: 97
56/722/0 Ukraińska Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy w Przemyślu 1958-1959 0 rozwiń
1. Akta organizacyjne, 1958, sygn.1; 2. Protokoły z posiedzeń Zarządu, 1958-1959, sygn. 2; 3. Księga protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej, sygn. 3; 4. Plan rzeczowo-finansowy inwestycji, umowa kredytowa, 1958, sygn. 4; 5.Bilans wraz z załącznikami, 1958-1959, sygn. 5 Liczba jednostek w zespole: 5
56/723/0 Pomocnicza Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa "Dobrobyt" w Jarosławiu 1952-1957 [1964] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 37
Wyświetlanie 1 061 do 1 080 z 2 781 wpisów.