Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
64/204/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pluszkiejmach powiat Gołdap 1954-1971 0 rozwiń
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń komisji, protokoły posiedzeń Prezydium, zebrania wiejskie, sołtysi, plany gospodarcze, kontrole i inspekcje, budżet Liczba jednostek w zespole: 21
64/205/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Skoczach powiat Gołdap 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń komisji, protokoły posiedzeń Prezydium, zebrania wiejskie, sołtysi, plany gospodarcze, kontrole, inspekcje, budżet Liczba jednostek w zespole: 25
64/206/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pogorzelu z siedzibą w Górnem powiat Gołdap 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń komisji, protokoły posiedzeń Prezydium, zebrania wiejskie, sołtysi, plany gospodarcze, kontrole, inspekcje, budżet Liczba jednostek w zespole: 31
64/207/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grabowie powiat Gołdap 1954-1972 0 rozwiń
zarządzenia własne, protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń komisji, protokoły posiedzeń Prezydium, zebrania wiejskie, sołtysi, podział administracyjny, plany gospodarcze, sprawozdawczość, kontrole, inspekcje, budżet Liczba jednostek w zespole: 190
64/208/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dubeninkach powiat Gołdap 1954-1972 0 rozwiń
zarządzenia własne, protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń komisji, protokoły posiedzeń Prezydium, zebrania wiejskie, sołtysi, plany gospodarcze, sprawozdawczość, kontrole, inspekcje, mienie gromadzkie, budżet Liczba jednostek w zespole: 68
64/209/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Olecku 1965 0 rozwiń
obwody głosowania, obwodowe komisje wyborcze, obwieszczenia Powiatowej Komisji Wyborczej, zgłoszenia kandydatów na radnych PRN, MRN i gromadzkich rad narodowych w powiecie Olecko, ustalenie kandydatów na radnych GRN i MRN przez Komitety FJN, karty do głosowania, wyniki wyborów Liczba jednostek w zespole: 7
64/210/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Grajewie 1965 0 rozwiń
zgłoszenia list kandydatów, protokoły posiedzeń i karty do głosowania, protokoły ustalające wyniki głosowania Liczba jednostek w zespole: 3
64/211/0 Gminna Rada Narodowa Banie Mazurskie powiat Węgorzewo 1946-1954 0 rozwiń
ZARZĄD GMINNY 1. Dział Ogólno-Organizacyjny (wybory sołtysów, protokoły narad sołtysów) 2. Dział Finansowo-Budżetowy (budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, rejestry gospodarstw rolnych i wymiar podatku gruntowego) GMINNA RADA NARODOWA 1. Referat Ogólno-Administracyjny (wybory sołtysów i zebrania gromadzkie) 2. Referat Budżetowo-Finansowy (budżety, preliminarze budżetowe, sprawozdania budżetowe, wymiar podatku gruntowego) Liczba jednostek w zespole: 63
64/212/0 Zarząd Powiatowy Szczuczyński 1867-1917 0 rozwiń
1. Wydział Ogólny (zarządzenia, sprawy i wybory gminne, sprawy szkolne, sprawy różne) 2. Wydział Administracyjny a/ Referat Miejski (pisma okólne, korespondencja, zawiadomienia w sprawach różnych, sprawy wojskowe, kościelne i bożnic, sprawy budowlane) b/ Referat Finansowy (bilanse, podatki i pożyczki, grzywny i kary, konfiskata mienia, sprawy handlu, walka z przemytem, sprawy ogólne referatu) c/ Referat Ubezpieczeniowy (ubezpieczenia budynków, sprawy pożarowe, korespondencja) 3. Wydział Wojskowo-Policyjny (zarządzenia różne, korespondencja, księgi rozkazów, dzienniki wpływów, przyjęcia rosyjskiego poddaństwa, emigracja, wezwanie do powrotu z zagranicy, udzielanie urlopów, sprawy duchowieństwa, wezwanie do zapłaty kar) Liczba jednostek w zespole: 2328
64/213/0 Naczelnik Straży Ziemskiej Powiatu Szczuczyńskiego 1888-1915 0 rozwiń
nadzór policyjny nad osobami niepewnymi politycznie, raporty strażników, postanowienia zebrań wiejskich, sprawy administracyjne Liczba jednostek w zespole: 57
64/214/0 Urząd Powiatowy Szczuczyński do Spraw Powinności Wojskowych 1874-1917 0 rozwiń
1. Akta kancelarii Urzędu Powiatowego do Spraw Powinności Wojskowych w Szczuczynie a/ spisy imienne poborowych b/ metryki urodzenia c/ odwołania od decyzji komisji poborowych d/ listy osób posiadających prawo do zwolnienia ze służby wojskowej e/ kary za uchylanie się od służby wojskowej f/ orzeczenia komisji lekarskich o zdolności do służby wojskowej 2. Akta gmin powiatu szczuczyńskiego, głównie metryki urodzenia poborowych i ich rodzin Liczba jednostek w zespole: 455
64/215/0 Kasa Powiatowa Szczuczyńska 1867-1915 0 rozwiń
sprawy organizacyjno-personalne urzędu, Szczuczyńska Państwowa Kasa Oszczędnościowa, sprawozdawczość, podatki i opłaty, sprzedaż świadectw przemysłowych i handlowych, papieru stemplowego i innych druków, wypłata emerytur, zapomóg oraz inne sprawy, operacje finansowe, rejestrowanie wpływów skarbowych, dzienniki i rejestry kancelaryjne (większość akt dotyczy spraw organizacyjno- personalnych urzędu oraz jego merytorycznej działalności: przychodów i wypłat oraz operacji finansowych. Zachowały się ponadto rejestry wymiaru podatków i opłat skarbowych za niektóre lata oraz wykazy powierzchni gruntów dworskich i chłopskich, budynków mieszkalnych i gospodarczych, liczby bydła przypadającego na poszczególne wsie) Liczba jednostek w zespole: 95
64/216/0 Komitet Powiatowy Szczuczyński Opieki nad Trzeźwością Ludową 1898-1918 0 rozwiń
założenie Komitetu i sprawozdania z jego działalności, sprawy herbaciarni, sprawy bibliotek, zarządzenia własne, władz nadrzędnych i korespondencja bieżąca, sprawy finansowe Liczba jednostek w zespole: 30
64/217/0 Zarząd Pożyczkowo-Oszczędnościowej Kasy Urzędników Szczuczyńskiego Zarządu Powiatowego 1902-1914 0 rozwiń
sprawozdania i rozliczenia Liczba jednostek w zespole: 5
64/218/0 Akta finansowe i administracyjne powiatu szczuczyńskiego - zbiór szczątków zespołów 1866-1918 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
64/218/1 Inspektor Podatkowy Powiatu Szczuczyńskiego 1891-1902 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
64/218/2 I i II Rejon Zarządu Akcyzowego Guberni Łomżyńskiej 1866-1869 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
64/218/3 Urząd Powiatowy Szczuczyn 1915-1918 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
64/219/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Gołdapi 1965 0 rozwiń
zgłoszenia list kandydatów, protokoły posiedzeń i karty do głosowania, protokoły ustalające wyniki głosowania Liczba jednostek w zespole: 5
64/221/0 Urząd Skarbowy w Olecku 1945-1949 0 rozwiń
1. Dział Wymiarowy Podatków (zarządzenia i sprawozdania okresowe) 2. Dział Opłat Skarbowych i Podatku od Nabycia Praw Majątkowych (zarządzenia, miesięczne zestawienia, ewidencja płatników) 3. Kancelaria (organizacja urzędu, sprawozdania z działalności) Liczba jednostek w zespole: 15
Wyświetlanie 221 do 240 z 536 wpisów.