Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
64/61/0 Akta notariusza Franciszka Zalewskiego w Szczuczynie 1876-1910 0 rozwiń
akta notarialne, repertorium z lat 1878-1880, 1885-1889, 1893-1894, 1906-1910, skorowidz akt notarialnych Franciszka Zalewskiego z lat 1876-1910 i Leonarda Rembiszewskiego z lat 1913-1914, księga pism wychodzących (1893-1898) Liczba jednostek w zespole: 67
64/62/0 Akta notariusza Wacława Boguckiego w Szczuczynie 1878-1901 0 rozwiń
akta notarialne, repertoria z lat 1880-1883, 1887, 1890-1893, 1895-1896, 1898, skorowidze z lat 1888, 1890-1891 Liczba jednostek w zespole: 46
64/63/0 Akta notariusza Leonarda Rembiszewskiego w Grajewie 1902-1914 0 rozwiń
akta notarialne, repertoria z lat 1906-1907, 1909-1910, 1914, skorowidze z lat 1910-1912, księga pism wychodzących (1910) Liczba jednostek w zespole: 26
64/64/0 Akta notariusza Romana Jelnickiego w Grajewie 1910-1914 0 rozwiń
akta notarialne z lat 1910-1913, repertorium z 1911 roku, skorowidze z lat 1910-1914 Liczba jednostek w zespole: 9
64/65/0 Sąd Grodzki w Szczuczynie 1767-1939 0 rozwiń
Dokumenty i wykazy hipoteczne dór ziemskich, akta hipoteczne nieruchomości miejskich (m. Grajewo, Rajgród, Szczuczyn), inwentarz dóbr szczuczyńskich (1810-1811), korespondencja wydziału hipotecznego przy Sądzie Pokoju, skorowidz osób, którym zakazano zbywania nieruchomości (1891-1910), akta opiekuńcze, odpisy aktów notarialnych (1878-1911) Liczba jednostek w zespole: 257
64/66/0 Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów Zarząd Okręgu Mazurskiego w Ełku 1955-1961 0 rozwiń
korespondencja, zarządzenia, okólniki, protokoły, bilanse i sprawozdania finansowe, statuty Liczba jednostek w zespole: 16
64/67/0 Spółdzielnie rzemieślniczo-usługowe - zbiór szczątków zespołów 1952-1967 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
64/67/1 Spółdzielnia Inwalidów "Pokój" w Grajewie 1952-1960 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 356
64/67/2 Powiatowa Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy Usług Rzemieślniczych w Grajewie 1955-1958 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 205
64/67/3 Spółdzielnia Inwalidów im. M. Kajki w Ełku 1958-1967 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 21
64/68/0 Akta miasta Olecka [1938-1942]1945-1950 0 rozwiń
Dział Ogólno-Organizacyjny (sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń zarządu miejskiego, mrn, pmrn, komisji, kontrola, sprawozdania z działalności, majątek i przedsiębiorstwa miejskie), Dział Finansowo-Budżetowy (sprawozdania rachunkowe, budżety, sprawy podatków), Dział Gospodarki Miejskiej (drogi), Dział Administarcji Społecznej (klasyfikacja gruntów), Dział Administracyjny (zarządzenia, wybory do sejmu, sprawozdania, ewidencja ludności), Narodowy Spis Powszechny, administracja niemiecka: budżety miasta z lat 1938-1942 Liczba jednostek w zespole: 109
64/69/0 Spóldzielnia Pracy Krawieckiej w Grajewie 1957-1962 0 rozwiń
Akta organizacyjne (statut, rejestr członków, protokoły walnych zebrań), korespondencja z okresu likwidacji, sprawozdania z wykonania planu, plany finansowe, bilanse Liczba jednostek w zespole: 13
64/70/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Gołdapi 1958 0 rozwiń
protokoły głosowania, protokoły posiedzeń, spisy wyborców Liczba jednostek w zespole: 3
64/71/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Ełku 1958 0 rozwiń
protokoły i obwieszczenia o wynikach, karty wyborcze, spisy wyborców Liczba jednostek w zespole: 5
64/72/0 Gminna Rada Narodowa Jabłońskie powiat Gołdap 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (sprawy organizacyjne, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń pgrn, zarządu gminnego, komisji, zebrania sołtysów, kontrole, majątek gminy), Dział Finansowo-Budżetowy (budżety, sprawozdania rachunkowe), Dział Gospodarki Gminnej (osadnictwo,statystyka rolna), Dział Administracji Społecznej (oświata), Dział Administracyjny (raporty sytuacyjne, ewidencja ludności); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (plany pracy, kontrola, sprawozdania z działalności, protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn, komisji, ewidencja ludności), Referat Budżetowo-Finansowy (preliminarze), Referat Rolny (osadnictwo, zagospodarowanie odłogów, statystyka) Liczba jednostek w zespole: 71
64/73/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Grajewie 1951-1955 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
64/74/0 Zarząd Miejski w Gołdapi 1946-1950 0 rozwiń
Referat Ogólno-Administracyjny (protokoły posiedzeń zarządu miejskiego, mrn, statut organizacyjny, kontrole, sprawozdawczość), Referat Finansowy (budżety, roczne sprawozdania rachunkowe), Referat Techniczny (wykazy mienia, remonty i odbudowa budynków i przedsiębiorstw miejskich), Instytucja Zastępcza Urzędu Zatrudnienia w Białymstoku (kontrola działalności i sprawozdania) Liczba jednostek w zespole: 27
64/75/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Grajewie (1947-1949) 1950-1975 0 rozwiń
Wydział Organizacyjno-Prawny (1950-1975) - 708 j.a., Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego (1951-1975) - 162 j.a., Wydział Finansowy (1950-1975) - 815 j.a., Wydział Oświaty (1950-1974) - 77 j.a., Wydział Kultury (1961-1974) - 41 j.a., Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki (1972-1974) - 3 j.a., Wydział Spraw Wewnętrznych (1950-1974) - 72 j.a., Wydział Skupu (1957) - 3 j.a., Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (1954-1957) - 6 j.a., Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (1949-1957) - 57 j.a., Wydział Handlu, Przemysłu i Usług (1952-1953) - 2 j.a., Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej (1950-1974) - 18 j.a., Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (1965-1974) - 21 j.a., Wydział Komunikacji i Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych (1951-1957) - 54 j.a., Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury (1947-1961) - 308 j.a. Liczba jednostek w zespole: 2238
64/76/0 Sąd Powiatowy w Ełku (1950) 1951-1975 0 rozwiń
Wydział Karny: repertoria i skorowidze z lat 1951-1957 w ilości 12 j.a., akta spraw z lat (1950) 1951-1975 w ilości 60 j.a., Wydział dla Nieletnich z lat (1958-1965) 1967-1975 - akta spraw w ilości 36 j.a., Wydział Cywilny z lat 1951-1971 - repertoria i skorowidze z lat 1951-1970, akta spraw ( 5173 j.a.) z lat 1951-1964, akta rejestrowe z lat 1951-1969 Liczba jednostek w zespole: 7949
64/77/0 Akta notariusza Heinricha Tomuschata w Olecku 1885-1903 0 rozwiń
akta notarialne Liczba jednostek w zespole: 14
Wyświetlanie 61 do 80 z 536 wpisów.