Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
64/98/0 Urząd Katastralny w Olecku 1861-1944 0 rozwiń
akta ogólne (korespondencja, okólniki, zażalenia, wytyczne dot. podatków), zestawienia zmian stanu posiadania własności ziemskich, wykazy zmian w podatkach od budynków, oszacowanie nieruchomości, wykazy szacunkowe posiadłości różnej wielkości, sprawy podziału dochodów, wykazy zmian w stanie budynków, opisy i charakterystyka stanu posiadania nowych budynków, mapy katastralne Liczba jednostek w zespole: 1504
64/99/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Grajewie 1945-1947 0 rozwiń
majątki państwowe, resztówki, opuszczone gospodarstwa, gospodarstwa poniemieckie sygn. 1-6, oświata rolnicza sygn. 7, dzierżawy działek rolnych z parcelacji sygn. 8-9, przemysł rolny sygn. 10, sprawozdawczość z działalności i przebudowy ustroju rolnego sygn. 11-14, Komisja Ziemska sygn. 15, likwidacja Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Grajewie sygn. 16 Liczba jednostek w zespole: 16
64/100/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gołdapi 1950-1973 [1974-1975] 0 rozwiń
protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej, protokoły Komisji Komunikacji, protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, plany pracy Prezydium MRN, plany pracy komisji problemowych MRN, protokoły posiedzeń komitetów obwodowych samorządu mieszkańców, zarządzenia wewnętrzne, kontrole i zarządzenia pokontrolne Liczba jednostek w zespole: 42
64/101/0 Kuratorium Przedszkoli w Ełku 1854-1912 0 rozwiń
akta ogólne, posiedzenia, sprawy budżetowe i rachunkowe Liczba jednostek w zespole: 17
64/102/0 Powiatowa i Miejska Kasa Oszczędności w Ełku 1883-1944 0 rozwiń
akta ogólne (zarządzenia, okólniki, sprawy organizacyjne, protokoły), bilanse i statystyka, „Pomoc Wschodnia”, sprawy różne (loterie, kredyty kolei wąskotorowej, kredyty na rozbudowę budynków mieszkalnych), akta kredytowe klientów Liczba jednostek w zespole: 465
64/103/0 Powiatowa Rada Narodowa w Grajewie 1945-1950 0 rozwiń
Dział Ogólny: protokoły posiedzeń prn i prezydium prn, sprawozdawczość ogólna, Dział Gospodarczy i Administracyjno-Społeczny: sprawy wodno-melioracyjne, korespondencja, Dział Inspekcyjny: kontrola terenowych rad narodowych, Komisje: protokoły posiedzeń Liczba jednostek w zespole: 32
64/104/0 Wydział Powiatowy Ełk 1915-1944 0 rozwiń
Wydział Finansowy (budżety, zezwolenia na pożyczki, kredyty) sygn. 1-32, hipoteka podatków czynszowych sygn. 33-199, Wydział Rolny sygn. 200-300 Liczba jednostek w zespole: 300
64/106/0 Urząd Parafialny w Świętajnie powiat Olecko 1718-1887 0 rozwiń
akta ogólne (sprawy administracyjne, wizytacje zboru i szkół, akta dotyczące podatków i rozliczeń); remonty i odbudowa budynków kościelnych, sprawy różne (zaopatrzenie inwalidów i wdów po pastorach, spisy ludności, opłaty, sprawy sierot i dzieci nieślubnych, procesy sądowe o należności); korespondecja i rozliczenia dot. darowizny Daniela Gramatzkiego; zbiórki pieniężne; akta dot. wojen (kontrybucja, dostawa żywności dla armii napoleońskiej, zarządzenia); sprawy medyczne (cholera, pomory bydła, szpitale); zapowiedzi i świadectwa ślubne; okólniki i zarządzenia ogłaszane w zborze, edykta i patenta; rachunki kasy kościelnej, kasy ubogich, dziesięciny kościelne i spisy konfirmantów, rachunki kas szkolnych Liczba jednostek w zespole: 429
64/107/0 Superintendentura w Ełku 1844-1936 0 rozwiń
akta ogólne superintendentury i zborów (spłaty ciężarów gruntowych przez wsie, zarządzenia, statystyka, korespondencja, sprawy budowlane) sygn. 1-57, zobowiązania dotyczące ciężarów gruntowych dla instytutu duchownego sygn. 58-89, spisy wpłat i rozliczenia podatków dla zborów sygn. 90-153, księgi zbiorcze wydatków, podatków i rachunkowe, rachunki i bilanse kasy zboru w Ełku sygn. 154-286, kasy wdowie, rachunki i bilanse sygn. 287-352, kasy szpitalne, rachunki sygn. 353-398, kasy dla ubogich i szkolne sygn. 399-404, sprawy różne sygn. 405-427 Liczba jednostek w zespole: 427
64/108/0 Urząd Budownictwa Naziemnego w Olecku 1863-1937 0 rozwiń
akta ogólne (kancelaryjne dzienniki podawcze, terminarze, skorowidze, sprawy budowlane) sygn. 1-37, akta szczegółowe różne (sprawy pracownicze, oferty, podatki) sygn. 38-55, budowa budynków żandarmerii (Wojnasy, Borawskie, Gąski, Raczki Wielkie, Kijewo, Kowale Oleckie, Mieruniszki, Urbanki, Wieliczki) sygn. 56-68, budowa domen (Budki, Cimochy, Doliwy, Drozdowo, Szwałk, Połom, Kije, Sedranki) sygn. 69-97 Liczba jednostek w zespole: 97
64/109/0 Urząd Budownictwa Naziemnego w Gołdapi 1886-1937 0 rozwiń
budowa Nadleśnictwa Czerwony Dwór i leśniczówek Liczba jednostek w zespole: 17
64/110/0 Urząd Budownictwa Naziemnego w Ełku 1916-1937 0 rozwiń
zabudowa rewiru leśnego w Przykopce Liczba jednostek w zespole: 1
64/111/0 Sądy niemieckie w Ełku i Gołdapi - zbiór szczątków zespołów 1774-1942 0 rozwiń
Sąd niemiecki w Gołdapi: testament, akta hipoteczne /1827-1938/ sygn. 1-8, sądy niemieckie w Ełku: księga wpisów hipotecznych Szestno, proces cywilny, rejestr stowarzyszeń, akta hipoteczne, rejestr praw majątkowych /1774-1942/ sygn. 9-16 Liczba jednostek w zespole: 16
64/111/1 Sąd niemiecki w Gołdapi 1827-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
64/111/2 Sądy niemieckie w Ełku 1774-1942 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
64/112/0 Urząd Skarbowy w Grajewie 1923-1939 0 rozwiń
Akta Powiatowej Komisji Klasyfikacyjnej przy Urzędzie Skarbowym w Grajewie: zarządzenia władz nadrzędnych, protokoły klasyfikacyjne i korespondencja w sprawach klasyfikacji, sprawozdania z prac pomiarowych, rejestry pomiarowe poszczególnych wsi, operaty pomiarowe,operaty techniczne, akta klasyfikacyjne gruntów wsi Liczba jednostek w zespole: 60
64/113/0 Starostwo Powiatowe w Olecku 1840-1930 0 rozwiń
akta registratury policyjnej urzędu: akta ogólne /1914-1926/, sprawy dot. głosowania /1919-1930/, sprawy ludnościowe /1912-1924/, obrona państwa /1914-1923/, sprawy mobilizacyjne /1919-1920/, sprawy policyjne i polityczne /1918-1921/, sprawy gospodarcze /1840-1844/ Liczba jednostek w zespole: 27
64/114/0 Starostwa Powiatowe w Ełku i Gołdapi - zbiór szczątków zespołów 1881-1944 0 rozwiń
STAROSTWO POWIATOWE W EŁKU: preliminarze budżetowe /1936-1941/, sprawy różne miasta /1924-1931/ STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPI: registartura policyjna: sprawy ludnościowe/ 1912-1932/, sprawy żydowskie /1888-1904/, registratura samorządowa: sądy polubowne /1914-1944/, sprawy rybołówstwa /1881-1918/ Liczba jednostek w zespole: 11
64/114/1 Starostwo Powiatowe w Ełku 1924-1941 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
64/114/2 Starostwo Powiatowe w Gołdapi 1881-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
Wyświetlanie 101 do 120 z 538 wpisów.