Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
89/1/0 Powiatowa Komisja Urbarialna w Głogowie 1774-1851 0 rozwiń
sygn. 1-26 z lat 1774-1851 (powinności chłopskie w pieniądzu i naturze, uposażenie i obciążenia poszczególnych grup ludności poddańczej, obciążenia chłopów na rzecz gminy, służba dworska – ich utrzymanie i zarobki, sprawy szczególne ludności poddańczej) Liczba jednostek w zespole: 26
89/2/0 Powiatowa Komisja Urbarialna w Szprotawie 1787-1789 0 rozwiń
sygn. 1 z lat 1787-1789 (powinności chłopskie w pieniądzu i naturze, uposażenie i obciążenia poszczególnych grup ludności poddańczej, obciążenia chłopów na rzecz gminy, służba dworska – ich utrzymanie i zarobki, sprawy szczególne ludności poddańczej w dwóch miejscowościach powiatu szprotawskiego – Piotrowice (Petersdorf) i Karpie (Karpfreis) Liczba jednostek w zespole: 1
89/3/0 Powiatowa Komisja Urbarialna w Zielonej Górze 1715-1803 0 rozwiń
sygn. 1-5 z lat 1715-1803 (powinności chłopskie w pieniądzu i naturze, uposażenie i obciążenia poszczególnych grup ludności poddańczej, obciążenia chłopów na rzecz gminy, służba dworska – ich utrzymanie i zarobki, sprawy szczególne ludności poddańczej w następujących miejscowościach powiatu zielonogórskiego – Klenica (Kleinitz), Stary Kisielin (Polnisch Kessel), Świdnica (Schweinitz), Chynów (Kühnau) Liczba jednostek w zespole: 5
89/4/0 Powiatowa Komisja Urbarialna w Żaganiu 1787-1787 0 rozwiń
sygn. 1 z lat 1787 (powinności chłopskie w pieniądzu i naturze, uposażenie i obciążenia poszczególnych grup ludności poddańczej, obciążenia chłopów na rzecz gminy, służba dworska – ich utrzymanie i zarobki, sprawy szczególne ludności poddańczej) Liczba jednostek w zespole: 1
89/5/0 Akta miasta Zielona Góra 1382-1945 [1955] 378 rozwiń
1. Dokumenty z lat 1591, sygn. 1 2. Stadtbücher 2.1. Königlische Glogauische Amtspatente und Rescripte z lat 1672-1726, sygn. 2-8 (patenty i reskrypty) 2.2. Relationes z lat 1669-1709, sygn. 9-13 (relacje i sprawozdania) 2.3. Rathsprotocolle z lat 1676-1742, sygn. 14-21 (protokoły rady miejskiej) 2.4. Stadtrechnungen z lat 1688-1741, sygn. 22-47 (rozliczenie dochodów i wydatków miejskich) 2.5. Generalsteuer z lat 1662-1725, sygn. 48-54 (sprawy podatkowe) 3. Allerhand Acta 3.1. Magistrats Collegium z lat 1644-1741, sygn. 55-59 (protokoły z posiedzeń magistratu) 3.2. Bürger- und Stadtrechte z lat 1547-1740, sygn. 60-122 (spory pomiędzy miastem a obywatelami i między obywatelami, prawo miejskie: w tym przepisy dotyczące dziedziczenia) 3.3. Stadtvermögen und Fiscalwesen z lat 1581-1741, sygn. 123-190 (zarządzanie majątkiem miejskim, regulacja granic, sprawy fiskalne) 3.4. Geistlichkeitwesen z lat 1538-1737, sygn. 191-205 (prawo patronatu, uregulowania prawne, spory majątkowe) 3.5. Zünft- und Handel-Sachen z lat 1578-1740, sygn. 206-256 (uregulowania prawne dotyczące handlu i rzemiosła, wyszynk piwa, handel solą, cechy rzemieślnicze, spory) 4. Kommunalakten. Stadtämter, Beamte und Bürger Sachen 4.1. Städteordnung und Stadtrecht z lat 1739-1930, sygn. 257-274 (organizacja władz miejskich, uregulowania prawne, listy wyborcze, sądy rozjemcze) 4.2. Magistrats-Collegium z lat 1742-1833, sygn. 275-283 (protokoły zarządu miejskiego) 4.3. Protocolle z lat 1746-1931, sygn. 284-301 (protokoły sądowe, protokoły rady miejskiej) 4.4. Stadtwahlen z lat 1835-1921, sygn. 302-310 (wybory do rady miejskiej) 4.5. Land- und Reichstagwesen z lat 1824-1921, sygn. 311-326 (landtag i kreistag – wybory, uchwały) 4.6 Beamte- und Angestellte-Sachen z lat 1752-1942, sygn. 327-344 (listy urzędników i pracowników magistratu, obowiązki służbowe, zatrudnianie i wynagardzanie pracowników) 4.7. Personalakten der Bürgermeister z lat 1838-1943, sygn. 345-355 (wybory burmistrza, jego pensja, akta osobowe) 4.8. Personalakten z lat 1830-1944, sygn. 356-486 (akta personalne pozostałych pracowników) 4.9. Berichte und Statistiken z lat 1811-1938, sygn. 487-519 (sprawozdania i zestawienia statystyczne ) 4.10. Historische Nachrichten z lat 1792-1934, sygn. 520-529, 2340 (informacje dotyczące historii miasta, kronika miejska) 4.11. Archiv z lat 1744-1936, sygn. 530-540, 4860 (archiwum miejskie, Grünberger Hauskalender) 5. Kommunalakten. Finanzsachen 5.1. Hauptkassenrechnungen z lat 1742-1943, sygn. 541-805, 4827, 4858 (budżety miejskie, uregulowania prawne, rozliczenie dochodów i wydatków z głównej kasy miejskiej, rachunki) 5.2. Nebenkasse z lat 1740-1943, sygn. 806-976, 4850 (obciążenia podatkowe, obligacje, depozyty, długi i ich amortyzacja, kasa ubogich, kasa oszczędności, agencje bankowe) 5.3. Kämmereipertinenzrechnungen z lat 1740-1838, sygn. 977-1104 (myto i cło, rachunki z cegielni i gorzelni, pańszczyzna) 5.4. Stadtgüterrechnungen z lat 1744-1850, sygn. 1105-1130 (rachunki z majątków miejskich) 5.5. Stadtforstrechnungen z lat 1803-1838, sygn. 1131-1157 (rachunki z lasów miejskich) 5.6. Baurechnungen z lat 1743-1921, sygn. 1158-1426 (rachunki budowlane) 5.7. Schulkasse z lat 1830-1889, sygn. 1427-1447 (rachunki szkolne)5.8. 5.8. Hospitalkasse z lat 1739-1848, sygn. 1448-1553, 4846 (rachunki szpitalne) 5.9. Kirchenrechnungen z lat 1746-1939, sygn. 1554-1709 (rachunki kościelne, opłaty za cmentarz) 6. Kommunalakten. Kämmereipertinenzen und städtischen Vermögen z lat 1739-1937, sygn. 1710-1787 (zarząd gruntami miejskimi, zmiany własnościowe, państwowe parcele i budynki, majątek obywateli, straż pożarna, sprawy handlowe) 7. Kommunalakten. Stadtgüter z lat 1742-1923, sygn. 1788-1907 (dzierżawy, rozgraniczenia i spory majątkowe, nabywanie i sprzedaż gruntów, obciążenia, rybołówstwo) 8. Kommunalakten. Stadtforsten z lat 1741-1935, sygn. 1908-1950, 4844, 4907 (zarząd lasami miejskimi, wyrąb i handel drewnem, serwituty) 9. Kommunalakten. Bausachen z lat 1744-1945, sygn. 1951-2041, 4825, 4829-4834, 4837, 4840, 4853, 4892, 4909-4917 (budownictwo lądowe i wodne, budowa i utrzymywanie dróg, szos, mostów, ulic, budynki użyteczności publicznej, melioracje, zakłady miejskie, kolej) 10. Kommunalakten. Wohnungssachen z lat 1916-1939, sygn. 2042-2058 (urząd mieszkaniowy) 11. Kommunalakten. Schulsachen z lat 1744-1944, sygn. 2059-2268, 4847 (organizacja i zarząd szkołami, deputacje szkolne, szkoły podstawowe i średnie, szkoły dla dziewcząt, szkoły katolickie, szkoły wiejskie, szkolnictwo prywatne i specjalne, nauczyciele, stypendia, akta personalne, opieka i wsparcie dzieci i młodzieży) 12. Kommunalakten. Kirchensachen z lat 1742-1921, sygn. 2269-2305, 4822-4823 (organizacja, zarząd majątkiem kościelnym, kolekty, akta personalne) 13. Kommunalakten. Hospital, Milde Stiftungen und Fürsorgesachen z lat 1759-1912, sygn. 2306-2326 (szpital, fundacje, wsparcie ubogich, pomoc społeczna) 14. Kommunalakten. Wein und Obstbau z lat 1742-1934, sygn. 2327-2351, 2339, 2341-2351, 4878 (budowa i utrzymanie ogrodów winnych i winorośli, produkcja wina) 15. Polizeiakten. Allgemeine Verwaltung z lat 1833-1945, sygn. 2352-2509 (zarządzenia ogólne, akta personalne) 16. Polizeiakten. Wohlfahrts- und Medizinalpolizei z lat 1744-1930, sygn. 2510-2536, 4861, 4908 (opieka społeczna, sprawy medyczne) 17. Polizeiakten. Religions- und Unterichtpolizei z lat 1764-1929, sygn. 2537-2544, 2546-2550 (nadzór nad kościołami, szkołami i cmentarzami, nadawanie medali) 18. Polizeiakten. Gesindepolizei z lat 1744-1874, sygn. 2551-2556 (sprawy dotyczące służby) 19. Polizeiakten. Gewerbe- und Handelspolizei z lat 1741-1940, sygn. 2557-2609, 4824, 4826, 4849, 4851, 4854, 4857, 4862-4863, 4894-4906 (statuty cechowe, wspomaganie rzemiosła, wykazy i klasyfikacje rzemieślników, ustalanie cen na rynku, nadzór nad zakładami przemysłowymi) 20. Polizeiakten. Bürgerliche Verhältnisse der Juden z lat 1834-1908, sygn. 2610-2612, 4859 (sprawy żydów, synagogi, 21. Polizeiakten. Fremde- und Meldepolizei z lat 1772-1945, sygn. 2545, 2613-2642, 4821, 4842-4843, 4918-4921 (uciekinierzy z innych krajów, paszporty, emigracja i imigracja, naturalizacje, zameldowania i wymeldowania,) 22. Polizeiakten. Baupolizei z lat 1762-1945 [1955], sygn. 2643-4790, 4828, 4835-4836, 4838-4839, 4845, 4848, 4852, 4855-4846, 4865-4877, 4879-4891, 4893 (dokumentacja projektowo – techniczna poszczególnych obiektów ułożona w kolejności alfabetycznej ulic) 23. Polizeiakten. Feuersachen z lat 1770-1939, sygn. 4791-4811 (uregulowania prawne, zaopatrzenie straży pożarnej, oferty na sprzęt, wynagrodzenia dla strażaków, szkody pożarowe, ubezpieczenia przeciwpożarowe ) 24. Polzeiakten. Militärwesen z lat 1748-1923, sygn. 4812-4820, 4841 (obciążenia wywołane stacjonującymi wojskami, transport, mobilizacja, sprawy zakwaterowania) 25. Akta nieopracowane z lat 1382-1927, sygn. 4922-5008 (dowody tożsamości, zgłoszenia pobytu, zameldowania, akta budowlane, rozliczenie dochodów i wydatków cegielni, rozliczenie dochodów i wydatków szpitala, 40 dokumentów pergaminowych i papierowych traktujących o sprawach finansowych, sądowniczych, zakupu wsi Wilkanowo przez klasztor kanoników regularnych w Żaganiu, zakupu probostwa i kościoła katolickiego w Zielonej Górze i inne transakcje handlowe, zastawy, pożyczki, spory z kupcami polskimi, potwierdzenie przywilejów miasta Zielona Góra przez cesarza Leopolda i cesarza Karola VI, przywilej warzenia piwa, organizacji jarmarku, listy prawego urodzenia, zatwierdzanie statutów rzemieślniczych, dokumenty rodzinne rodziny Ouvier, szkic piórkiem budynku mieszkalnego przy ulicy Wyspiańskiego w Zielonej Górze autorstwa Böhma, pamiętnik rodziny Semmler z Zielonej Góry, koperta adresowana do burmistrza i rady miejskiej Zielonej Góry, sprawy szkolne, sprawy budowlane, pieczątka z napisem: Alfred Hampel Löwe-Apotheke Grünberg in Schlesien, hotel Park w Zielonej Górze. Widok z ulicy Jedności ku Łużyckiej (budynek nieistniejący). Liczba jednostek w zespole: 5008
89/6/0 Majątek Nietków /Polnisch Nettkow/ 1689-1862 0 rozwiń
1. Dokumenty z lat 1689-1703, sygn. D1-D2 (nadanie wsi Nietków rodzinie Rothenburg) 2. Akta z lat 1833-1760, sygn. 3-8 (parcelacja majątku, rozgraniczenia gruntów, serwituty, sprawy szkolne-szkoła w Drzewicy, księga rachunkowa, umowa między mieszkańcami Czerwieńska o hrabią Aleksandrem Rudolphem von Rothenburg na dostarczenie wina i piwa do majątku) Liczba jednostek w zespole: 8
89/7/0 Akta miasta Czerwieńsk 1690-1945 0 rozwiń
1. Urkunden z 1690 r., sygn. 1-2 (dokument z 1690 r. i jego odpis) 2. Beziehungen zur Herrschaft Polnisch Nettkow z 1744 r., sygn. 3 (list w sprawie hołdu złożonemu hrabiemu von Rothenburg przez mieszkańców Czerwieńska); 3. Stadtverordnete z lat 1896-1945, sygn. 4-6 (protokoły rady miejskiej); 4. Bürgersachen z lat 1733-1945 a) Vereine, z 1850 r., sygn. 7 (list w sprawie stowarzyszeń); b) Gewerbe z 1733 r., sygn. 8 (zaprzysiężenie cechu bednarzy); b) Gerichtssachen z lat 1746-1758, sygn. 9 (koncepty wpisów do księgi sądu miejskiego w Czerwieńsku); c) Historiche Nachrichten z lat 1836-1923, sygn. 10-13 (wiersze, notatki prasowe, repertorium akt miasta Czerwieńsk sporządzony w Staatsarchiv Breslau); d) Meldewesen z lat 17891945-, sygn. 14-949 (spis właścicieli domów w latach 1789-1790, rejestry zameldowań i wymeldowań, karty meldunkowe); 5. Kassen- und Rechnungswesen z 1851 r., sygn. 950 (dochody i wydatki zarządu miejskiego). Liczba jednostek w zespole: 950
89/8/0 Kolekcja dokumentów miejskich, podworskich i cechowych 1356-1938 8 rozwiń
1. Miasto Międzyrzecz z lat 1490-1938, sygn. 1-56, 130 (potwierdzenie przywilejów nadanych miastu, odpisy dokumentów); 2. Miasto Pszczew z lat 1446-1801, sygn. 57-61 (potwierdzenie praw miejskich, dokument nadany kościołowi parafialnemu); 3. Miasto Skwierzyna z roku 1677, sygn. 62 (potwierdzenie przywilejów miejskich); 4. Miasto Świebodzin z lat 1505-1800, sygn. 63-111 (potwierdzenie przywilejów miejskich); 5. Miasto Trzciel z roku 1745, sygn. 112 (potwierdzenie praw i obowiązków mieszkańców miasta pochodzenia żydowskiego); 6. Majątek Czarna z roku 1676, sygn. 113 (potwierdzenie aktu kupna-sprzedaży majątku); 7. Majątek Konotop z lat 1627-1706, sygn. 114-116 (potwierdzenie praw lennych, przywilej lokacji miasta na gruncie majątku); 8. Majątek Krzydłowice z roku 1800, sygn. 117 (nadanie praw lennych); 9. Majątek Lubogostki z lat 1682-1685, sygn. 118-119 (nadanie praw lennych); 10. Majątek Nietkowice/Bytnica z roku 1689, sygn. 120 (potwierdzenie praw lennych); 11. Majątek Płoty z lat 1698-1740, sygn. 121-123 (potwierdzenie praw lennych); 12. Majątek Pohla koło Budziszyna z roku 1802, sygn. 124 (potwierdzenie praw lennych do połowy majątku); 13. Majątek Przylep z roku 1697, sygn. 125 (potwierdzenie praw lennych); 14. Majątek Racula/Drzonów z roku 1717, sygn. 126 (potwierdzenie praw lennych); 15. Majątek Stare Strącze z roku 1731, sygn. 127 (zatwierdzenie praw własnościowych); 16. Miasto Ścinawka Średnia z roku 1781, sygn. 128 (zatwierdzenie aktu przekazania majątku); 17. Majątek Turów z roku 1795, sygn. 129 (nadanie praw lennych); 18. Cech farbiarzy miasta Eissleben z lat 1707-1715, sygn. 131-132 (świadectwo prawego urodzenia, świadectwo wyuczenia się zawodu i uzyskania kwalifikacji czeladnika); 19. Cech nieznany miasta Drebecko z lat 1633-1636, sygn. 133-134 (świadectwa prawego urodzenia); 20. Cech powroźników miasta Fessen z roku 1644, sygn. 135 (świadectwo wyuczenia się zawodu i uzyskania kwalifikacji czeladnika); 21. Cech kuśnierzy miasta Frankfurt nad Menem z roku 1643, sygn. 136 (świadectwo prawego urodzenia); 22. Cech postrzygaczy miasta Frankfurt nad Odrą z lat 1648-1772, sygn. 137-139 (świadectwo wyuczenia się zawodu i uzyskania kwalifikacji czeladnika, wprowadzenie kar za łamanie przepisów cechowych, opłaty cechowe); 23. Cech nieznany miasta Lichtenstein z roku 1650, sygn. 140 (świadectwo prawego urodzenia); 24. Cech nieznany miasta Mesochs z roku 1599, sygn. 141 (świadectwo prawego urodzenia); 25. Cech kuśnierzy miasta Neustadt z roku 1717, sygn. 142 (świadectwo prawego urodzenia); 26. Cech nieznany miasta Tauberrettersheim z roku 1614, sygn. 143 (świadectwo prawego urodzenia); 27. Cech powroźników miasta Wettin z roku 1657, sygn. 144 (świadectwo prawego urodzenia); 28. Majątek Mycielin z roku 1709, sygn. 145 (akt kupna-sprzedaży majątku); 29. Majątek Wiechlice z roku 1757, sygn. 146 (akt kupna-sprzedaży majątku); 30. Dokumenty nieopracowane z lat 1356-1794, sygn. 147-158 (większość z nich trudna do odczytania z powodu złego stanu i znacznych ubytków tekstu, świadectwo dobrego prowadzenia się, decyzja Kapituły Generalnej we Frankfurcie nad Odrą w sprawie mistrza ślusarskiego ze Zgorzelca i czeladnika). Liczba jednostek w zespole: 160
89/9/0 vacat - Akta metrykalne Klenica /Kleinitz/ - parafia rzymskokatolicka - (akta skradzione w 1992 roku) 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
89/10/0 Akta metrykalne Kolsko /Kolzig/ - parafia ewangelicka 1908-1944 202 rozwiń
Księgi chrztów z lat 1908-1944, sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
89/11/0 Urząd Stanu Cywilnego w Klenicy 1874-1898 265 rozwiń
1. Alfabetyczny skorowidz do ksiąg małżeństw z lat 1874-1898, sygn. 1-2 2. Alfabetyczny skorowidz do ksiąg zgonów z lat 1874-1882, sygn. 3 Liczba jednostek w zespole: 3
89/12/0 Akta miasta Kożuchów 1349-1927 0 rozwiń
1. Dokumenty z lat 1349-1696, sygn. 167-215 (dokumenty wystawione przez księcia śląskiego Jana, księżną Katarzynę, księcia Henryka XI, księcia Jana II, króla czeskiego Władysława, cesarzy: Ferdynanda, Maksymiliana II, Rudolfa II, Macieja II, Ferdynanda II i Ferdynanda III i Leopolda I, a także burmistrza i radę miejską oraz sąd miejski w Kożuchowie, dotyczące spraw majątkowo-własnościowych m.in. czynszów, transakcji majątkowych, pożyczek, przywilejów miejskich w sprawach wyboru rady i ławy, spraw cechowych, spadkowych czy też uposażenia szpitala) 2. Rats- und Stadtsverwaltung 2.1. Verfassung z lat 1615-1698, sygn. 1-2, 8, 12 (instrukcje, statuty, wynagrodzenia, informacje o wyborach do rady miejskiej), 2.2. Stadtbeamte z lat 1569-1804, sygn. 36-38 (akta dotyczące miejskiego rurmistrza, mianowanie na stanowisko poborcy skarbowego oraz skarbnika, inspektora leśnego i dyrektora szpitala w Kożuchowie), 2.3. Archivwesen z lat 1666-1927, sygn. 84, 153, 168, 216-217 (spisy i inwentarze akt), 3. Finanzwesen und wirtschaftliche Lage z lat 1576-1740, sygn. 3, 42-43, 48, 57-59, 65, 133 (transakcje kupna-sprzedaży, oszacowanie wymiaru podatku, sprawy dłużne, patenty młynne, naprawa zniszczonego mostu zamkowego, wykazy pustych i uszkodzonych domów w mieście, sprawozdanie z sytuacji gospodarczej), 4. Rechtwesen z lat 1530-1924, sygn. 40-41, 56, 93-94, 96, 104, 123 (wyciągi z ksiąg miejskich dotyczących transakcji, sprawy spadkowe, list prawego urodzenia), 5. Geistliche Sachen z lat 1651-1727, sygn. 150-151, 155-156 (wykazy obywateli wg. wyznania, rachunki kościoła "Winnice Jezusa", rachunki szpitala Świętego Ducha i Świętego Wawrzyńca) Liczba jednostek w zespole: 82
89/13/0 Akta miasta Głogów 1449-1940 5634 rozwiń
1. Dokumenty z roku 1449, sygn. 1 2. Hauptverwaltung z lat 1776-1847, sygn. 2-4 3. Gerichtssachen z lat 1732-1822, sygn. 5-33 4. Finanzverwaltung z lat 1729-1866, sygn. 34-38 5. Stadtvermögen z lat 1701-1858,sygn. 39-40 6. Stadtbauamt z lat 1747-1940, sygn. 41-43 7. Kirchen- und Schulwesen z lat 1750-1848, sygn. 44-48 8. Fürsorgesachen z roku 1791, sygn. 49 9. Handelswesen z lat 1807-1833, sygn. 50-51 10. Akta nieopracowane z lat 1600-1940, sygn. 52-61 (sprawy biurowe, sprawy majątkowe, list prawego urodzenia, wykaz listów wyjazdowych, lista mieszkańców - osoby o nazwiskach N-Q, przyjęcia na naukę zawodu) Liczba jednostek w zespole: 62
89/14/0 vacat - Akta miasta Polkowice - przekazano w 1975 roku do Archiwum Państwowego we Wrocławiu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
89/15/0 vacat - Akta miasta Wschowa - zespół przekazany do Powiatowego Archiwum Państwowego w Sulechowie, po czym ponownie przekazany do Archiwum Państwowego w Starym Kisielinie, obecnie zarejestrowany jest pod numerem 363 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
89/16/0 Akta miasta Bytom Odrzański 1581-1945 0 rozwiń
Część I: KOMMUNAL-REGISTRATUR 1. Zustand der Stadt (z lat 1581-1929) 1.1. Grund-, Statutarische- und Privilegien-Sachen z lat 1581-1924, sygn. 1 – 23 (przywileje, statuty miejskie i ich potwierdzanie, ordynacje miejskie z 1808 i 1853 roku, przepisy dotyczące spraw własnościowych) 1.2. Justitz-Sachen z lat 1621-1929, sygn. 24 – 33 (organizacja sądu miejskiego, sądu powiatowego, sądu obwodowego, kat, rakarnia, rozliczenie kosztów policyjno-sądowych, zatrudnianie ławników lub przysięgłych) 1.3. Kommunal-Prozesse z lat 1635-1898, sygn. 34 – 51 (spory miasta z obywatelami i księciem Carolath-Beuthen) 1.4. Statistische Nachrichten und Tabellen z lat 1818-1921, sygn. 52 – 58 (tabele statystyczne, spisy mieszkańców, rzemieślników, bydła) 1.5. Bürgerrechts-Sachen z lat 1691-1919, sygn. 59 – 71 (nadawanie praw obywatelskich, udzielanie honorowego obywatelstwa, spisy obywateli) 1.6. Stadtvorwerks-Sachen z lat 1765-1837, sygn. 72 – 75 (budynki mieszkalne i gospodarcze, numerowanie posesji) 1.7. Veräußerung von städtischen Grundstücken z lat 1818-1909, sygn. 76 – 86 (sprzedaż gruntów miejskich) 1.8. Akquisition neuer Grundstücke z lat 1824-1928, sygn. 87 – 94 (nabywanie nowych terenów) 1.9. Ablösungs- und Auseinandersetzungs-Sachen z lat 1819-1922, sygn. 95 – 111 (rozgraniczenia majątkowe, głównie łąk nadodrzańskich, recesy) 2. Verwaltung der Stadt. Hauptverwaltung (z lat 1601-1945) 2.1. Magistrats-Kollegium z lat 1791-1929, sygn. 112 – 123 (zatrudnianie urzędników miejskich, wybory burmistrza, zarząd miejski, nadawanie odznaczeń) 2.2. Unterbeamte des Magistrats z lat 1803-1938, sygn. 124 – 148 (zatrudnianie urzędników magistrackich niższego szczebla, akta personalne) 2.3. Sonstige Stadt-Beamte z lat 1819-1930, sygn. 149 – 160 (pozostali urzędnicy miejscy np. lekarz, poborca mostowy, gazownik, pracownik wodociągów, wachmistrz) 2.4. Stadtverordnete. Wahlsachen z lat 1838-1930, sygn. 161 – 167 (wybory do rady miejskiej, ordynacja miejska) 2.5. Stadtverordnete. Protokolle und Beschlüsse z lat 1809-1892, sygn. 168 – 171 (protokoły i uchwały rady miejskiej) 2.6. Stadtverordnete. Verhandlungen z lat 1817-1889, sygn. 172 – 197 (współpraca magistratu z radą miejską) 2.7. Stadtverordnete. Kommissionen und Deputationen z lat 1834-1914, sygn. 198 – 203 (deputacje miejskie) 2.8. Stadtverordnete. Allgemeine Dienstverwaltungs-Sachen z lat 1751-1945, sygn. 204 – 227 (przepisy prawne, dzienniki podawcze, sprawy zaopatrzeniowe, spis zniszczonych akt spraw tajnych) 2.9. Stadtverordnete. Termin-Berichte z lat 1827-1914, sygn. 228 – 229 (sprawozdania okresowe i roczne) 2.10. Stadtverordnete. Historische Nachrichten z lat 1601-1929, sygn. 230 – 232 (wyciągi z kroniki Bytomia, muzeum regionalne) 2.11. Stadtverordnete. Registratur-Angelegenheiten z lat 1743-1924, sygn. 233 – 234 (plan registratury, spisy akt) 2.12. Stadtverordnete. Beschwerde-Sachen z lat 1820-1904, sygn. 235 – 237 (skargi na urzędników i rajców miejskich) 3. Verwaltung der Stadt. Finazverwaltung 3.1. Rechnungs-Sachen. Kämmerei-Rechnung z lat 1681-1833, sygn. 238 – 269 (rejestry dochodów i wydatków kasy miejskiej) 3.2. Rechnungs-Sachen. Bau-Rechnung z lat 1786-1803, sygn. 270 – 275 (rejestry dochodów i wydatków dotyczące budownictwa) 3.3. Rechnungs-Sachen. Kirchen-Rechnung z lat 1675-1771, sygn. 276 – 278 (rachunki kościoła katolickiego) 3.4. Rechnungs-Sachen. Schul-Rechnung z lat 1823-1837, sygn. 279 – 289 (rejestry dochodów szkoły ewangelickiej) 3.5. Rechnungs-Sachen. Armen-Rechnung z lat 1815-1819, sygn. 290 (dochody i wydatki kasy ubogich) 3.6. Rechnungs-Sachen. Chausseebau-Verein-Rechnung z lat 1849-1852, sygn. 291 – 293 (dochody Towarszystwa na Rzecz Budowy Dróg) 3.7. Rechnungs-Sachen. Extrakte z lat 1840-1856, sygn. 294 – 295 (wyciągi z rachunków) 3.8. Rechnungs-Sachen. Kassen-Verwaltungs-Sachen z lat 1822-1882, sygn. 296 – 301 (zarządzanie kasą miejską) 3.9. Rechnungs-Sachen. Etats-Regulierungen z lat 1840-1902, sygn. 302 – 311 (wstrzymane i zatwierdzone budżety miejskie) 3.10. Rechnungs-Sachen. Abgaben- und Besteuerungs-Sachen z lat 1684-1925, sygn. 312 – 334 (podatki państwowe i komunalne, zasady opodatkowania mieszkańców, umorzenia) 3.11. Rechnungs-Sachen. Stadt-Schulden-Sachen z lat 1652-1912, sygn. 335 – 348 (długi miejskie i ich amortyzacja) 3.12. Rechnungs-Sachen. Stadtsparkasse z lat 1922-1923, sygn. 349 (miejska kasa oszczędności) 4. Stadtvermögen (z lat 1751-1933) 4.1. Verpachtung der Grundstücke und Gebäude z lat 1817-1933, sygn. 350 – 395 (dzierżawa budynków i gruntów miejskich, duplikaty kontraktów dzierżawnych) 4.2. Verpachtung einzelner Kämmerei –Nutzungen z lat 1839-1928, sygn. 396 – 408 (dzierżawa użytków np. prawa do łowienia ryb, łoziny, drzew owocowych) 4.3. Ziegelei-Verwaltungs-Sachen z lat 1751-1932, sygn. 409 – 418 (zarządzanie cegielnią miejską) 5. Forst-, Jagd- und Grenz-Sachen z lat 1765-1930, sygn. 419 – 425 (regulacja granic i spory z tym związane, zarządzanie lasami miejskimi, sprawy łowieckie) 6. Bau-Sachen (z lat 1724-1929) 6.1. Straßen-, Brücken- und Wege-Bauten z lat 1724-1930, sygn. 426 – 443 (budowa, naprawa i utrzymywanie szos, dróg, mostów, chodników, brukowanie i oświetlanie ulic, sprawy kolei) 6.2. Brunnen- und Röhrwasserleistungs-Bauten z lat 1726-1926, sygn. 444 – 451 (utrzymywanie wodociągów, wymiana rur) 6.3. Oder-Ufer-Bauten und Räumung z lat 1803-1929, sygn. 452 – 474 (zagospodarowanie brzegów Odry, utrzymywanie wałów, budowa mostu na Odrze) 6.4. Bauten an öffentlichen Kommunal-Gebäuden z lat 1768-1929, sygn. 475 – 494 (budowa i utrzymywanie budynków miejskich np. suszarni, browaru, cegielni, remizy strażackiej, hali sportowej, pływalni, gazowni, elektrowni, organizacja nowych osiedli) 6.5. Bauten an Kirch- und Schul-Gebäude z lat 1743-1888, sygn. 495 – 500 (budowa i utrzymanie ewangelickiego domu modlitwy, plebani i szkoły] 7. Feuer-Societäts-Sachen z lat 1842-1871, sygn. 501 – 504 (sprawy finansowe, ubezpieczenia pożarowe) 8. Kirchen- und Schulwesen (z lat 1610-1929) 8.1. Allgemeine Verwaltung der Kirchen z lat 1693-1799, sygn. 505 (uregulowania dotyczące spraw wiary, taxy, sprawy remontowo-budowlane) 8.2. Evangelische Kirche z lat 1742-1904, sygn. 506 – 512 (zatrudnianie pastorów, organizacja i rozwój gminy) 8.3. Katholische Kirche z lat 1741-1906, sygn. 513 – 516 (sprawy finansowe, remontowo – budowlane, ofertorium, opłaty kościelne, obsadzanie stanowisk) 8.4. Friedhof z lat 1835-1929, sygn. 517 – 519 (przeniesienie cmentarza, regulacje dotyczące pochówków) 8.5. Evangelische und katholische Stadtschulen z lat 1610-1928, sygn. 520 – 538 (zatrudnianie, organizacja, zamykanie kościołów, sprawy finansowe, obowiązek szkolny i jego zaniedbywanie, wizytacje, promocja uczniów, programy nauczania) 8.6. Andere Schulen z lat 1845-1929, sygn. 539 – 542 (szkoły sobotnie i dokształcające, szkoły zawodowe) 8.7. Lehrersachen z lat 1820-1926, sygn. 543 – 555 (zatrudnianie i wynagradzanie nauczycieli, deputacje szkolne 9. Fürsorgesachen (z lat 1617-1928) 9.1. Legate und Stiftungen z lat 1631-1928, sygn. 556 – 577 (fundacja „ad pias causas“, fundacje dobroczynne, Instytut Ratowania Obywateli, Fundacja Króla Wilhelma, Związek na Rzecz Chorych i Rannych w Polu Bojowników, Związek na Rzecz Potrzebujących Pomocy Bojowników i ich Krewnych, Sander-Stift, domy dla obłąkanych, legaty na rzecz biednych) 9.2. Armen Unterstützung z lat 1710-1926, sygn. 578 – 642 (tanie posiłki, przyjęcia do domu dla ubogich, wsparcia pojedyczych osób) 9.3. Krankenpflege z lat 1834-1906, sygn. 643 – 658 (zgony biednych i ich pochówki na koszt miasta, spory o zwrot kosztów leczenia) 9.4. Hospital-Sachen z lat 1617-1923, sygn. 659 – 668 (szpital miejski-organizacja, zarzadzanie, zatrudnianie personelu, przyjęcia i opieka nad chorymi, koszty leczenia) 10. Gewerbe- und Handels-Wesen (z lat 1594-1930) 10.1. Handels- und Markt-Sachen z lat 1779-1928, sygn. 669 – 675 (uregulowania dotyczące targów i cotygodniowych rynków, organizacja Izby Handlowej) 10.2. Handwerk und Innungen a) Allgemeine z lat 1821-1923, sygn. 676 – 682 (uregulowania prawne dotyczące spraw rzemieślniczych i cechowych, wykazy cechów i rzemieślników, wystawy rzemieślnicze, wybory do Izby Rzemieślniczej) b) Handwerks-Specialia z lat 1594-1887, sygn. 683 – 709 (artykuły statutowe poszczególnych cechów np. szewców, garncarzy, rzeźników, hodowców i tkaczy płótna, rybaków, młynarzy, siodlarzy, kowali, kołodziejów i stelmachów, piekarzy, sprawy uczniów, tworzenie nowych cechów) c) Gewerbe-Berechtigungen z lat 1810-1861, sygn. 710 (uregulowania prawne dotyczące rzemiosła i cechów) 10.3. Schiffahrts-Angelegenheiten z lat 1787-1926, sygn. 711 – 718 (uregulowania dotyczące statków i ich parametrów, nabywanie i sprzedaż statków, zezwolenia na żeglugę, utrzymanie portu, dzierżawa przepraw przez Odrę) 10.4. Kultur- Sachen z lat 1742-1930, sygn. 719 – 724 (uprawa ziemi, zagospodarowanie terenów, tępienie szkodników, hodowla jedwabników) 11. Landesherrliche und ständische Angelegenheiten (z lat 1661-1929) 11.1. Regalien z lat 1800-1922, sygn. 725 – 728 (wizyty królewskie, sprawy stemplowe, telegraf i telefon) 11.2. Steuer-Sachen a) Gewerbe-Steuer z lat 1820-1923, sygn. 729 – 736 (podatek przemysłowy, podatek obrotowy, podatek od sprzedaży napojów alkoholowych) b) Klassen-Steuer z lat 1834-1892, sygn. 737 – 740 (podatek dochodowy) c) Steuer - Defraudationen z lat 1824-1875, sygn. 741 (defraudacja podatków) 11.3. Wahl-Sachen z lat 1825-1929, sygn. 742 – 753 (wybory do landtagu, kreistagu, reichstagu, wybory do zgromadzenia narodowego, sprawy konstytucyjne, prawybory miejskie) 11.4. Sonstige Sachen z lat 1661-1926, sygn. 754 – 758 (zawiadomienia o zgonach i pogrzebach panujących i wysokich urzędników państwowych, uroczystości z okazji wydarzeń rodzinnych właścicieli Siedliska) 11.5. Gnaden-Sachen z lat 1820-1877, sygn. 759 – 760 (prezenty królewskie, odznaczenia państwowe) 12. Militär-Wesen (z lat 1756-1923) 12.1. Aushebungs-Sachen z lat 1861-1923, sygn. 761 – 767 (ewidencja wojskowa, powowłowanie do wojska, zwolnienia ze służby) 12.2. Landwehr- und Landsturm-Sachen z lat 1813-1888, sygn. 768 – 770 (powołania do landwery, jej zadania, zaopatrzenie) 12.3. Garnison-Verwaltung z lat 1825-1887, sygn. 771 – 774 (zarządzanie garnizonem, sprawy finansowe, dostawy) 12.4. Lazarett-Sachen z lat 1831-1850, sygn. 775 – 776 (lazaret garnizonowy) 12.5. Servis- und Einquartierungs-Sachen z lat 1796-1922, sygn. 777 – 789 (zakwaterowanie wojska, podatek serwisowy, listy kwaterunkowe) 12.6. Kriegs-Defension und Mobilmachungs-Sachen z lat 1756-1922, sygn. 790 – 795 (mobilizacja i demobilizacja, organizacja służby pomocniczej) 12.7. Lieferungs-Sachen z lat 1806-1835, sygn. 796 – 799 (zaopatrzenie dla wojska) 12.8. Bau-Sachen z lat 1799-1919, sygn. 800 – 804 (budowa i utrzymywanie budynków wojskowych, przejęcie byłego garnizonu przez miasto) 12.9. Soldaten-Frauen und Kinder z lat 1825-1923, sygn. 805 – 810 (pomoc wdowom i sierotom po żonierzach) 12.10. Invaliden- und Kriegsgefangenen-Fürsorge z lat 1828-1923, sygn. 811 – 819 (pomoc inwalidom wojennym) Część II: POLIZEI-REGISTRATUR 13. Allgemeine Polizei-Verwaltung z lat 1833-1928, sygn. 820 – 824 (organizacja i zarządzanie zakładem karnym i więzieniem, sprawy organizacyjne) 14. Bevölkerungs-Polizei z lat 1764-1925, sygn. 825 – 839 (sprawy żydowskie, imigracyjne i emigracyjne, świadectwa przynależności państwowej, zmiana nazwisk obcobrzmiących) 15. Sitten- und Ordnungs-Polizei (z lat 1624-1923) 15.1. Kirchen- und Religions-Sachen z lat 1835-1923, sygn. 840 – 846 (nadzór nad kościołami, szkołami i cmentarzami, ruchy separatystyczne) 15.2. Cenzur-Sachen z lat 1843-1867, sygn. 847 – 849 (cenzura) 15.3. Aufsicht auf Gasthöfe und Schankstätten z lat 1823-1881, sygn. 850 – 852 (nazdór nad gospodami i szynkami, zgody na organizację tańców) 15.4. Erhaltung der öffentlichen Ruhe z lat 1842-1892, sygn. 853 – 856 (utrzymywanie porządku publicznego) 15.5. Gesinde- Sachen z lat 1833-1921, sygn. 857 – 860 (sprawy dotyczące służby) 15.6. Münz- und Eigentums-Sachen z lat 1624-1889, sygn. 861 – 864 (wizerunki monet, fałszerstwa, loteria państwowa) 16. Armen-Polizei z lat 1779-1887, sygn. 865 – 870 (organizacja i utrzymanie domu dla ubogich, zaświadczenia o ubóstwie i prowadzeniu się, nadzór nad bezdomnymi i bezrobotnymi) 17. Medizinal- und Veterinär-Polizei (z lat 1800-1924) 17.1. Allgemeine z lat 1800-1924, sygn. 871 – 879 (ogólne sprawy medyczne, zatrudnianie personelu, położnictwo, organizacja Komisji Sanitarnej) 17.2. Aufsicht auf die Gemütskranken z lat 1830-1923, sygn. 880 – 908 (nadzór nad psychicznie chorymi, umieszczanie ich w zakładach dla obłąkanych) 17.3. Impfungen z lat 1833-1924, sygn. 909 – 917 (szczepienia przeciwko ospie, środki zaradcze przeciwko cholerze) 17.4. Veterinär-Sachen z lat 1809-1907, sygn. 918 – 922 (choroby zwierzęce, ubezpieczenia zwierząt) 18. Sicherheits-Polizei (z lat 1688-1924) 18.1. Allgemeine Verwaltung z lat 1775-1885, sygn. 923 – 925 (przepisy prawne) 18.2. Bewachung und Beleuchtung der Stadt z lat 1872-1894, sygn. 926 – 930 (ochrona i oświetlenie miasta) 18.3. Schützengilde-Sachen z lat 1688-1922, sygn. 931 – 940 (bractwo strzeleckie) 18.4. Untersuchung wegen Verbrechen z lat 1833-1885, sygn. 941 – 948 (postępowania przeciwko włóczęgom, złodziejom i innym przestępcom) 18.5. Visitationen und Polizei-Beaufsichtigung z lat 1770-1924, sygn. 949 – 1022 (wizytacje, nadzór policyjny nad ukaranymi) 18.6. Persönliche Sicherheits-Polizei-Sachen z lat 1754-1923, sygn. 1023 – 1025 (ochrona osób, odnalezione ciała i ich pochówek) 19. Bau-Polizei z lat 1742-1929, sygn. 1026 – 1046 (przepisy prawne, nadzór policyjny nad budownictwem publicznym i prywatnym, plany sytuacyjne fabryki pieców i produktów glinianych, dokumentacja projektowo – techniczna kilku budynków, fabryki dywanów, cegielni Hermanna Grunwald, młyn na Odrze i spichlerz, mleczarnia, plany zabudowy) 20. Straßen- und Wege-Polizei z lat 1834-1925, sygn. 1047 – 1053 (nadzór policyjny nad utrzymywaniem dróg, ulic, rowów przydrożnych, drogowskazów, mostów, oświetlanie ulic) 21. Feuer-Polizei (z lat 1628-1926) 21.1. Allgemeine Verwaltung z lat 1739-1924, sygn. 1054 – 1060 (organizacja służby pożarniczej, zapobieganie pożarom, instrukcje pożarowe, sprzęt przeciwpożarowy) 21.2. Brände z lat 1628-1926, sygn. 1061 – 1082 (pożary w mieście w 1627, 1657, 1694, 1815, 1834, 1840, 1843, 1844, 1847, 1850, 1852, 1856, 1859, 1864, 1869 i w latach dwudziestych XX wieku, oszacowanie szkód) 22. Paß- und Fremden-Polizei z lat 1813-1895, sygn. 1083 – 1093 (sprawy paszportowe) 23. Handels- und Gewerbe-Polizei z lat 1651-1926, sygn. 1094 – 1120 (sprawy handlu i rzemiosła, budowa i remonty młynów, miary i wagi, koncesje, cenniki produktów, nadzór nad wędrownymi rzemieślnikami, pozwolenia na wyszynk, zwalczanie lichwiarstwa) 24. Wasser-Polizei z lat 1843-1925, sygn. 1121 – 1126 (sprawy melioracyjne, szkody popowodziowe, nadzór nas stanem wód na Odrze) 25. Forst- und Jagd-Polizei z lat 1840-1928, sygn. 1127 – 1129 (sprawy leśnictwa i łowiectwa). 26. Akta nieopracowane z lat 1936-1937, sygn. 1130 (dziennik policyjny) Liczba jednostek w zespole: 1130
89/17/0 Archiwum Herminy von Reuss 1813-1944 0 rozwiń
Korespondencja z lat 1813-1944, sygn. 1-11 (sprawy prywatne np. korespondencja, życzenia okolicznościowe, kartki pocztowe, wiersze, zawiadomienia o ślubach i zgonach; sprawy gospodarczo-finansowe np. korespondencja, sprawozdania majątkowe, rachunki) Liczba jednostek w zespole: 11
89/18/0 Cech bednarzy miasta Żary 1616-1798 0 rozwiń
Świadectwa prawego urodzenia i wyuczenia się zawodu z lat 1616-1725, sygn. 1-8 Liczba jednostek w zespole: 8
89/19/0 Rejencja we Frankfurcie nad Odrą [1670] 1804-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 36
89/20/0 vacat - Starostwa i Wydziały Powiatowe - zbiór szczątków zespołów 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 2 929 wpisów.