Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
716/1/1 Archiwum rodziny Georgette i Antoniego Brableców 1920-2002 0 rozwiń
Dokumenty osobiste, fotografie rodzinne, korespondencja. Liczba jednostek w zespole: 0
716/1/2 Archiwum Adama Bocheńskiego 1940-2000 0 rozwiń
Dokumenty osobiste, fotografie rodzinne, korespondencja. Liczba jednostek w zespole: 0
716/1/3 Archiwum Jana Caputy 1935-1950 0 rozwiń
Dokumenty i fotografie rodzinne. Liczba jednostek w zespole: 0
716/1/4 Archiwum Roselyne de Chollet 1930-1960 0 rozwiń
Bardzo bogaty zbiór fotografii obejmujący tematycznie polską emigrację w Niemczech w latach 1946-1950, działalność American-Polish War Relief, działalność ks. abp. Józefa Gawliny oraz Floriana Piskorskiego jako delegata Polonii amerykańskiej na Europę. Liczba jednostek w zespole: 0
716/1/5 Archiwum rodziny Czetwertyńskich 1850-1990 0 rozwiń
Dokumenty osobiste, materiały do genealogii rodziny, akta dotyczące posiadłości rodowej i odbudowy kościoła w Skidlu, albumy fotograficzne rodzinne, dziennik matki Karoliny, Marii Czetwertyńskiej, z okresu 1940-1980, korespondencja członków rodziny Czetwertyńskich, życiorys Aleksandra Przeździeckiego oraz maszynopis jego biografii, księga gości domu Czetwertyńskich. Liczba jednostek w zespole: 0
716/1/6 Archiwum Tadeusza Górowskiego 1940-1941 0 rozwiń
Dokumenty osobiste, odznaczenia własne, korespondencja, fotografie, negatywy celuloidowe i szklane. Liczba jednostek w zespole: 0
716/1/7 Archiwum Tadeusza Guirarda 1940-1952 0 rozwiń
Dokumenty osobiste, fotografie z okresu II Wojny Światowej, w szczególności z frontu afrykańskiego, dokumentujące życie codzienne żołnierzy – ćwiczenia, próby teatralno-wokalne, a także wizytę gen. Władysława Andersa. Liczba jednostek w zespole: 0
716/1/8 Archiwum Heleny Lübke 1940-1946 0 rozwiń
Korespondencja od internowanych żołnierzy do Heleny Lübke w sprawie pomocy – prośby, podziękowania. Liczba jednostek w zespole: 0
716/1/9 Archiwum Stanisława Michalskiego 1930-1970 0 rozwiń
Fotografie rodzinne, korespondencja. Liczba jednostek w zespole: 0
716/1/10 Archiwum Agathona Aerniego 1900-1997 0 rozwiń
Zbiór zawiera materiały dotyczące Polaków w Szwajcarii oraz korespondencję A. Aerniego z polskimi organizacjami. Liczba jednostek w zespole: 6
716/1/11 Archiwum Kazimierza Małachowskiego 1940-1993 0 rozwiń
dokumenty osobiste, fotografie z okresu internowania Liczba jednostek w zespole: 14
716/1/12 Archiwum Czarneckich (korespondencja szwajcarska od Kazimierza Szemiotha) 1977-1988 0 rozwiń
Korespondencja Kazimierza Szemiotha do Renaty i Jerzego Czarneckich. Listy zdobione są akwarelami artysty. Liczba jednostek w zespole: 1
716/1/13 Archiwum Wiktora Trościanko 1969-1990 0 rozwiń
Dokumenty osobiste, teksty audycji radiowych "Wolna Europa" Liczba jednostek w zespole: 0
716/1/14 Archiwum Henryka Węgier-Kellera 1976-2003 0 rozwiń
Korespondencja, fotografie, dokumentacja dotycząca odnowienia kapliczki Jacka Stryjeńskiego w Rueun, opracowanie dotyczące polskich żołnierzy internowanych w Szwajcarii Liczba jednostek w zespole: 3
716/1/15 Archiwum Jana Venuleta 1976-2003 0 rozwiń
Korespondencja, wycinki prasowe, dokumenty dotyczące stosunków polsko-żydowskich Liczba jednostek w zespole: 0
716/1/16 Archiwum Elżbiety Brodzik 1970-2000 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
716/2/1 Spuścizna Krystyny i Jana Zbigniewa Bemów 1940-2017 0 rozwiń
Projekty architektoniczne, projekty kart pocztowych, medali, pomników, rysunki, szkice, akwarele, dokumenty osobiste, fotografie rodzinne. Liczba jednostek w zespole: 0
716/2/2 Spuścizna Ojca prof. Józefa Bocheńskiego 1902-2000 0 rozwiń
Publicystyka w zakresie filozofii, logiki, polityki, dokumenty z działalności społeczno-politycznej dotyczące np. Ost-Kolleg w Kolonii, Polskiej Misji Katolickiej w Marly, Fundacji Dom Polski, Arcybiskupiego Ośrodka Dokumentacji dla Spraw Kościoła w Polsce, Instytutu Europy Wschodniej we Fryburgu, Polskiego Katolickiego Stowarzyszenia Uniwersyteckiego VERITAS, Radia Wolna Europa, Polonii w Szwajcarii i innych. Ponadto: dokumenty i przedmioty osobiste, korespondencja, fotografie. Liczba jednostek w zespole: 0
716/2/3 Spuścizna dra Ludwika Bronarskiego 1929-1980 0 rozwiń
Maszynopisy wydania Dzieł wszystkich Fryderyka Chopina z naniesionymi odręcznie uwagami i komentarzami oraz korespondencja z wydawcami, notatki do publikacji Chopin i Włochy, artykuły, plakaty, dokumenty osobiste, fotografie rodzinne, programy koncertów. Liczba jednostek w zespole: 0
716/2/4 Spuścizna prof. Eduarda Crosa 1917-1944 0 rozwiń
Konspekty wykładów o tematyce związanej z literaturą polską, maszynopisy prac literackich, m.in. "Drogami czynu", "Bałaganiada", "Drzemiące wulkany". Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 130 wpisów.