Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
3/92/0 Zbiór fotografii z pogrzebu Ignacego Jana Paderewskiego w Nowym Jorku 1941 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
3/93/0 Wystawa "Praca i kultura wsi" w Liskowie 1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
3/94/0 Archiwum fotograficzne Ignacego Fudakowskiego 1914-1920 352 rozwiń
Album Ignacego Fudakowskiego ukazuje szlak bojowy autora podczas służby w armii carskiej w latach 1914-1917. Zdjęcia o tematyce militarnej przedstawiają głównie 12 Dywizjon Artylerii Moździerzy. Album ukazuje również miejscowości, ludność miejscową, krajobrazy w: Galicji, Słowacji, Wołyniu, Podolu, Besarabii. Liczba jednostek w zespole: 352
3/95/0 Zbiór fotografii dotyczących Szkoły Mechaniczno-Technicznej Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwalda w Warszawie 1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
3/96/0 "Telmar" Film International Sp. z o.o. [1987] 1988-1992 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 32
3/97/0 Kolekcja nagrań dźwiękowych Remigiusza Skrabelińskiego 1970-1992 0 rozwiń
Nagrania dźwiękowe zarejestrowane na kasetach magnetofonowych można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa to nagrania, które Remigiusz Skrabeliński wykonywał podczas nabożeństw kościelnych i demonstracji opozycyjnych. Są to m.in. msze święte za Ojczyznę odprawiane co miesiąc w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie, pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki, msze św. rocznicowe (z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Powstania Warszawskiego), demonstracje opozycyjne w Warszawie. Według informacji przekazanej przez darczyńcę nagrania dokonywane były na magnetofonie MK 235 Automatic Grundig produkcji UNITRA ZRK, z podłączonym mikrofonem. W przypadku nagrań dokonywanych bezpośrednio w kościele lub podczas demonstracji magnetofon schowany był w torbie i dodatkowo owinięty szalem. Miało to wpływ na jakość zapisu nagrań. Drugą grupę stanowią audycje nagrywane z odbiorników nadawczych (z radia lub telewizji), dotyczące wydarzeń w Polsce. Są to fragmenty wiadomości różnych rozgłośni radiowych m.in. BBC, Głosu Ameryki, Radia Watykan; wiadomości z wyboru Karola Wojtyły na papieża; przemówienia Jana Pawła II skierowane do Polaków z Radia Watykan; fragmenty z III pielgrzymki Jana Pawła II do Polski nagrane z odbiornika telewizyjnego; audycje Radia Solidarność; występy satyryczne Jana Pietrzaka oraz innych artystów kabaretowych; pieśni i ballady podziemnej Solidarności. W toku opracowania podzielono je na siedem serii: 1. Nabożeństwa kościelne (1979-1989): 111 j.a. - m.in. msze św. za Ojczyznę odprawiane w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie celebrowane przez ks. Jerzego Popiełuszkę, msze św. rocznicowe (z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości oraz powstania warszawskiego); 2. Demonstracje (1985-1988): 7 j.a. - demonstracje opozycyjne w Warszawie; 3. Audycje radiowe i telewizyjne (1970-1988): 51 j.a. - fragmenty audycji różnych rozgłośni (m.in. BBC, Głosu Ameryki) dotyczące wydarzeń w Polsce; 4. Audycje Radia Solidarność (ze względu na szczególny charakter stacji radiowej działającej w podziemiu) (1983-1984): 5 j.a.; 5. Pieśni Solidarności (1981-1988): 6 j.a. - pieśni i ballady podziemnej Solidarności; 6. Programy satyryczne (1981-1992): 11 j.a. - występy m.in. satyryka Jana Pietrzaka; 7. Pieśni patriotyczne (1981-1988): 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 193
3/98/0 Archiwum Audiowizualne Wojciecha Maciejewskiego 1993 0 rozwiń
Filmy z nagranymi wywiadami z pracownikami i współpracownikami Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa m.in. Józefem Paczkiem, Tadeuszem Nowakowskim, Alfredem Schutzem. Także nagrania dźwiękowe, kopie z rozgłośni zachodnich, obrazujące życie polityczne w Polsce w okresie II wojny światowej i w PRL-u. Liczba jednostek w zespole: 135
3/99/0 Archiwum audiowizualne Jeremiego Rosnowskiego 1945-1947 0 rozwiń
Zespół stanowi jeden film pt.: „Polskie Warsztaty Szkoleniowe JAR w Burgu” którego twórcą był Jeremi Rosnowski. Film dokumentuje życie codzienne Polaków - jeńców wojennych, robotników przymusowych, uczestników powstania warszawskiego - oczekujących na powrót do kraju w zorganizowanym na terenie Niemiec obozie. Głównym organizatorem i niepisanym komendantem działającego w latach 1945-1947 obozu polskiego był Jeremi Rosnowski. Starał się o organizację warsztatów szkoleniowych, by pomóc Polakom odnaleźć się w powojennej rzeczywistości. Na omawianym filmie można zobaczyć pracę w warsztatach szewskim, krawieckim i mechanicznym, naukę i zabawę w świetlicy, udział w niedzielnej mszy św. Zwracają uwagę uśmiechnięte i zadowolone twarze mężczyzn, kobiet, rodzin z dziećmi. Widoczni są również żołnierze amerykańscy. Film składa się z 3 części, które stanowią jedną całość tematyczną. Liczba jednostek w zespole: 1
3/100/0 Archiwum audiowizualne Waldemara Malugi 1981, 1987-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 71
3/101/0 Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu - depozyt 1960-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 106
3/102/0 Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa - zbiór filmów 1961-1967 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 234
3/103/0 Archiwum fotograficzne Jerzego Szeligi 1954-2000 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 900
3/104/0 Archiwum Stanisława Gendzińskiego 1919-1950 [1991] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 40
3/105/0 Archiwum fotograficzne rodzin Grabowieckich i Szańkowskich 1920-1970 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 28
3/106/0 Zbiór fotografii dotyczących Podoficerskiego Kasyna Garnizonowego w Warszawie 1930-1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
Wyświetlanie 91 do 105 z 153 wpisów.