Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
720/1/0 Archiwum Janiny Kőszeghy 1944-1999 0 rozwiń
Materiały zgromadzone w zespole dokumentują wyłącznie dzieje Polsko-Węgierskiego Zespołu Ludowego im. Józefa Bema w Budapeszcie od jego powstania do 1999 r. w przeważającej większości w j. polskim. Wśród nich znajdują się fotografie, nagrody i dyplomy uznania za szczególne osiągnięcia zespołu oraz artykuły z prasy polskiej i węgierskie, dokumentacja aktowa związana z działalnością zespołu. Znaczna część materiałów archiwalnych dokumentuje występy zespołu podczas Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Artystycznych w Rzeszowie przez szereg lat. W serii nr 3 na szczególną uwagę zasługuje zeszyt z nazwiskami członków zespołu z zaznaczeniem okresu członkostwa, ewidencją prób, występów, festiwali. W dokumentacji aktowej znajdują się również sprawozdania, korespondencja, dokumenty urzędowe związane z działalnością zespołu. W tej samej serii znajdują się materiały ikonograficzne: podobizny członków zespołu w formie karykatur wykonanych piórkiem przez nieznanego autora. Liczba jednostek w zespole: 0