angle-left Nowości SwA - styczeń 2024
12.02.2024

Wbrew wszystkim przeciwnościom – smagane wiatrem, obficie podlewane deszczem – pojawiły nam się jednak w serwisie styczniowe nowości – blisko 380 tysięcy skanów z ponad 4600 jednostek archiwalnych. Czas więc na ich krótkie omówienie.

Archiwum Główne Akt Dawnych powiększyło dostępne on-line zasoby o kopie z zespołu Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego. Oprócz nich pojawił się dalszy ciąg akt Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie i Archiwum Warszawskiego Radziwiłłów.

Archiwum Akt Nowych udostępniło kopie akt Ligi Kobiet Polskich oraz Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku.

Narodowe Archiwum Cyfrowe przedstawiło kolejne materiały Wojskowej Agencji Fotograficznej.

Sprawy majątkowe dóbr duchownych przedstawiają akta Klasztoru Karmelitów w Bydgoszczy z zasobu Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.

Z Archiwum Państwowego w Kołobrzegu pochodzą kopie akt Zarządu Miejskiego i Miejskiej Rady Narodowej w Kołobrzegu.

Zupełnie inną dziedzinę pozwalają spenetrować materiały z Archiwum Państwowego w Lesznie, a mianowicie fotografie z kilku sezonów działalności pochodzącego z Leszna Klubu Sportowego „Unia”.

Archiwum Państwowe w Lublinie zamieściło Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca. Akta Miejskiej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Lublinie oraz Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej Okręgu Lublin, a także Akta rodziny Kurzątkowskich.

Zespół Naczelne Prezydium Prowincji Górnośląskiej w Opolu to część zasobu Archiwum Państwowego w Opolu.

Archiwum Państwowe w Przemyślu zasila serwis materiałami z Archiwum Geodezyjnego.

Z Archiwum Państwowego we Wrocławiu pochodzą kopie cyfrowe akt Rejencji Wrocławskiej.

Kolejne fotografie z projektu Cyfrowa Kronika Łodzi trafiły do serwisu dzięki Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. Waldemara Dońca w Łodzi.

Na liście styczniowych nowości znalazły się tez akta stanu cywilnego z archiwów państwowych w Częstochowie, Kaliszu, Koszalinie i jego Oddziału w Słupsku, Lublinie, Płocku, Rzeszowie – Oddziału w Sanoku, Siedlcach i Zamościu.

Chętnym służymy pełnym wykazem kopii cyfrowych dodanych w styczniu 2024 roku.

 

Udanych poszukiwań!

Udostępnij tą stronę na Twitterze, Facebooku i Google Plus