Wojskowa Agencja Fotograficzna

Sygnatura
3/39/0
Daty skrajne
1960-1980
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Z powodu znacznej ilości fotografii (około 1 miliona obrazów) oraz zupełnego braku pomocy ewidencyjnych nie jest możliwe dokładne podanie zawartości. Wiadomo, że fotografie przedstawiają Ludowe Wojsko Polskie w okresie PRL oraz częściowo II wojnę światową.

Dzieje twórcy:

Wojskowa Agencja Fotograficzna działała w latach 1947-1991, a jej podstawowym zadaniem było systematyczne wydawanie foto-serwisów dla pism wojskowych. Po zakończeniu działalności materiały fotograficzne WAF trafiły najpierw do domu wydawniczego "Bellona", stamtąd decyzją Ministęrstwa Obrony Narodowej przekazano je do Centralnego Archiwum Wojskowego, skąd przekazano je do ADM (1999 rok).

Daty skrajne:

1960-1980

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1960-1980.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2500000

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

2500000

Ogółem metrów bieżących

400.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

400.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

fotografie, negatywy